Upplýsingar fyrir nemendur

Stundatöflur

Stundaskrár fyrir vor 2021

ATH þetta eru drög að stundaskrám.

Tölvunarfræði

1. ár
2. ár
3. ár

Hugbúnaðarverkfræði

1. ár
2. ár
Sjá þriðja ár í tölvunarfræði

Tölvunarfræði með viðskiptafræðivali
1. ár
2. ár
Sjá þriðja ár í tölvunarfræði

Tölvunarstærðfræði
1. ár
2. ár
3. ár

Meistaranám

Dagatal

 • Almanak HR – helstu dagsetningar skólaársins

Bókalistar

Vor 2021

Course number Course Books
T-201-GSKI Gagnaskipan Michael T. Goodrich
Roberto Tamassia
Michael H Goldwasser
Data Structures & Algorithms in Python
Wiley, 1st edition, 2013
(ódýrari í paperback: Reprint edition (October 19, 2016))
T-202-GAG1 Gagnasafnsfræði / Databases Ramakrishnan & Gehrke. Database Management Systems
T-213-VEFF Vefforritun Semmy Purewal, Learning Web App Development: Build Quickly with Proven JavaScript Techniques, O'Reilly Media, ISBN-10 9781449370190
T-233-SRAD Kerfisgreining og kerfishönnun UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language (3rd Edition)
Höfundur: Martin Fowler
ISBN-13: 978-0321193681
ISBN-10: 9780321193681
T-418-UPSS Uppl. og samskiptatækni í skólakerfinu A New Culture of Learning. Cultivating the Imagination for a World of Constant Change, (aðalbók) Höfundur: D. Thomas og J. S. Brown
Útgefandi:
Útgáfa:
Útgáfuár: 2011
ISBN númer: 9781456458881
T-419-STR2 Strjál stærðfræði II Discrete mathematics and Its Applications, (aðalbók)

Höfundur: Kenneth H. Rosen
Útgefandi: McGraw-Hill
Útgáfa: Seventh Edition (Global Edition)
Útgáfuár: 2013

Sama og í Strjálu I á haustönn.

T-419-CADP Samhliða og dreifð forritun Principles of Concurrent and Distributed Programming, 2/E
M. Ben-Ari
Addison-Wesley
Second Edition
2005
9780321312839


Go in Practice (aðalbók)
Matt Butcher and Matt Farina
Manning Publications
2016
9781633430075
T-427-WEPO Vefforritun II JavaScript: The Definitive Guide
Höfundur: David Flanagan
Útgefandi: O'Reilly
Útgáfuár: 2011
ISBN númer: 978-0596805524

Fullstack React
Höfundur: Anthony Accamazzo, og fl.
Útgefandi: Fullstack.io
Útgáfuár: N/A
ISBN númer: N/A
Athugasemd: Netbók sem er í stöðugri uppfærslu. Nemendur kaupa sér leyfi í eitt ár til þess að nota bókina og fá nýjustu uppfærslur.
T-445-STYR Stýrikerfi Computer Systems: A Programmer´s Perspective, (aðalbók)

Höfundur: Randal E. Bryant and David R. O´Hallaron
Útgefandi: Pearson
Útgáfa: 3rd edition
Útgáfuár: 2015
ISBN númer: 1292101768


T-501-FMAL Forritunarmál Peter Sestoft. Programming language concepts, 2nd ed., Springer, 2017.
ISBN 978-3-319-60788-7 (print, softcover), 978-3-319-60789-4 (eBook) - this will be the main book, I will follow it quite precisely

Michael R. Hanson. Functional programming using F#. Cambridge Univ Press, 2013.
ISBN 9781107684065 (print, softcover), 978-1-139-09399-6 (eBook) - additional, can be helpful for the F# part of the course
T-636-SMAT Samskipti manns og tölvu Sprint - how to solve big problems and test new ideas in just five days - Jake Knapp, hohn zeratsky and Braden Kowitz - Simon and Schulster Paperbacks, 2016.
T-611-NYTI Ný tækni New Technology, (aðalbók)

Höfundur: Ólafur Andri Ragnarsson
Útgefandi:
Útgáfa:
Útgáfuár: 2021
ISBN númer:
Athugasemd:
Námsk.ath:
This textbook will be made available free to students in PDF form.
T-622-ARTI Gervigreind Artificial Intelligence: A Modern Approach, (aðalbók)

Höfundur: Stuart Russell and Peter Norvig
Útgefandi: Pearson
Útgáfa: 3
Útgáfuár: 2010
ISBN númer: 987-0-13-207148-2
Athugasemd:
Námsk.ath:
T-631-SOE2 Hugbúnaðarfræði II-Prófanir Introduction to Software Testing 2nd Edition, (aðalbók)
Höfundur: Paul Ammann, Jeff Offutt
Útgefandi: Cambridge University Press
Útgáfa: 1
Útgáfuár: 2016
ISBN númer: 9781107172012
T-637-GEDE Högun leikjavéla Game Engine Architecture, Third Edition, (aðalbók)
Höfundur: Jason Gregory
Útgefandi: A K Peters/CRC Press
Útgáfa: 3
Útgáfuár: 2018
ISBN númer: 978-1138035454
T-707-MOVE Modeling and Verification Reactive Systems: Modelling, Specification and Verification, (aðalbók)
Höfundur: L. Aceto, A, Ingolfsdottir, Kim G. Larsen and J. Srba
Útgefandi: Cambridge University Press
Útgáfa:
Útgáfuár: 2007
ISBN númer: ISBN-13: 97805218754
I-707-VGBI Viðskiptagreind Business Intelligence: A Managerial Approach, Global Edition
Höfundur: Ramesh Sharda, Dursun Delen, Efraim Turban
Útgefandi: Pearson Education Ltd.
Útgáfa: Útgáfa 4
Útgáfuár: 2018
ISBN númer: 978-1-292-22054-3
T-498-GAGR Gagnagreining Title: Learning Predictive Analytics with Python
By: Ashish Kumar
Publisher: Packt Publishing
Formats: Ebook
Ebook: February 2016
Pages: 354
Ebook ISBN: 978-1-78398-327-8
ISBN 10: 1-78398-327-2
T-604-HGRE Hönnun og greining reiknirita Kleinberg and Tardos
T-201-LINC Línuleg algebra með tölvunarfræði Coding the Matrix: Linear Algebra through Applications to Computer Science by Klein, Philip N
T-403-FORC Forritun í c++ TBA

Áherslusvið

Nemendur geta valið áherslusvið í lok fyrsta árs. Hægt er að velja 1-2 áherslusvið eða halda áfram í almennri tölvunarfræði. Nemendur þurfa að ljúka a.m.k. 30 ECTS einingum á áherslusviði til að geta útskrifast með viðkomandi áherslusvið. Nánari lýsingar á námskeiðum má finna í kennsluskrá. Áherslusviðin eru:


Nemendur tilkynna áherslusvið

Það er á ábyrgð nemanda að tilkynna til deildarinnar ef hann vill útskrifast af ákveðnu áherslusviði. Við lok þriðja námsárs senda nemendur tölvupóst á verkefnastjóra deildarinnar með upplýsingum um:

 • Nafn á áherslusviði sem nemandi vill útskrifast af
 • Lista yfir námskeið sem nemandi hefur lokið og uppfylla kröfur áherslusviðsins

Kennsluskrá, reglur og viðmið

 

Valnámskeið

Lýsingar á námskeiðum má finna í kennsluskrá 

Þegar námskeið eru tekin í vali utan tölvunarfræðideildar og tækni- og verkfræðideildar ber að gæta þess að undanfarareglum viðkomandi deildar sé fylgt og að námsefni skarist ekki við aðrar einingar teknar til prófgráðu.

Samþykki Námsmatsnefndar þarf vegna námskeiða í öðrum deildum á sviði tölvunarfræði, upplýsingatækni eða stærðfræði. Athugið sérstaklega að námskeiðin Hagnýt stærðfræði og Hagnýt tölfræði 1 (í viðskiptafræðideild) er ekki hægt að taka í vali vegna skörunar við skyldunámskeið í tölvunarfræði. Athugið að ekki er hægt að fá einingar fyrir samsvarandi áfanga t.d.

 • Gagnavinnsla og Gagnasafnsfræði 
 • Gagnagreining og Tölfræði 1 (eða Hagnýt tölfræði)
 • Stýrikerfi og Grunnatriði stýrikerfa

Skipt um braut

Nemendur geta sótt um að skipta um námsbraut innan tölvunarfræðideildar. Vinsamlegast sendið tölvupóst á td@ru.is  en umsóknin er svo lögð fyrir Námsmatsnefnd. 

Ef nemendur vilja skipta frá verkfræði yfir í tölvunarfræði eða útskrifast með báðar gráður geta farið eftir meðfylgjandi skjali, ATH alltaf þarf þó samþykki frá námsmatsnefnd fyrir brautarskiptum og uppsetningu námsins:    Verkfræðinemar sem vilja skipta um braut eða útskrifast með tvær gráður

Vísun í heimildir

Þegar heimildir eru notaðar þarf að vísa til þeirra samkvæmt viðurkenndum heimildastöðlum. Upplýsingar um heimildavinnu og staðlana er að finna á vef bókasafnsins http://www.ru.is/bokasafn/heimildavinna/ 

Þeir heimildastaðlar sem notaðir eru í tölvunarfræði eru IEEE og APA og eiga þeir við þegar notaðar eru heimildir sem eru annars eðlis en kóðun forrita, t. d. bækur, tímaritsgreinar og vefsíður. Ávallt skal nota þann staðal sem kennari óskar eftir að sé notaður. Hafi kennari ekki tekið fram staðal er það val hvers og eins hvort IEEE eða APA sé notaður.

Hér má sjá nokkur dæmi um hvernig vísa má í heimildir þegar um kóða á við. Þessi dæmi eru fengin frá Academic Integrity at Princeton http://www.princeton.edu/pr/pub/integrity/pages/plagiarism/

Við viljum minna á reglur um verkefnavinnu.

Hvernig á að koma í veg fyrir brot á höfundarrétti þegar kóði er skrifaður

Það er brot á höfundarrétti ef nemandi fær lánaða uppbyggingu á upprunalegu forriti og breytir eingöngu nokkrum smáatriðum sem hafa ekki áhrif á merkingu forritsins.

Hér fyrir neðan má sjá forrit sem birt er á blaðsíðu 118 í kennslubókinni Algorithms in C (Addison Wesley, New York. 1990).

Source: quicksort (int a [ ], int l, int r)
   {
     int v, i, j, t;
     if (r > l)
      {
        v = a [ r ]; i = l-1; j = r;
        
        for ( ; ; )
          {
           while (a [++i ] < v) ;
           while (a [--j] > v);
           if (i >= j) break;
           t = a [i]; a [i] = a [j]; a [j] = t;
          }
        t = a [i]; a [i] = a [r]; a [r] = t;
        quicksort (a, l, i-1);
        quicksort (a, i+1, r);
      }
   }

Óásættanlegt dæmi 1

mysort (int data[], int x, int y){
(B)=(A);}
  int pivot;
  int i, j;
  int temp;
  
  if (y > x){
    pivot = data[y]; i = x-1; j = r;
    while (1){
      while (data [++i] < pivot);
      while (data [--j] > pivot);
      if (i >= j) break;
      temp = data [i]; data [i] = data [y]; data [y] = temp;
    }
    temp = data [i]; data [i] = data [y]; data [y] = temp;
    mysort (data, x, i-1);
    mysort (data, i + 1, y);
  }
}

Tekið frá: Examples of plagiarism. Academic Integrity at Princeton. Retrieved September 3, 2004 from http://www.princeton.edu/pr/pub/integrity/pages/plagiarism/

Þetta dæmi er brot á höfundarrétti því nemandinn hefur fengið að láni nákvæma uppbyggingu frá upphaflega forritinu, þar sem hann breytti eingöngu örfáum smáatriðum sem höfðu engin áhrif  á virkni forritsins. Þó svo að forritið líti út fyrir að vera öðruvísi við fyrstu sýn þá hefur þá nákvæmlega sömu merkingu eins og upphaflega forritið. Nemandinn gerði eftirtaldar breytingar:

 • Breytti nöfnum á breytunum: a, l, r, v og t er breytt í data, x, y, pivot og temp
 • Skipti út skipuninni “for (;;)” fyrir samsvarandi skipun “while (1)”
 • Breytti nafninu á fallinu frá “quicksort” yfir í “mysort”
 • Breytti inndrætti og línuskiptingu í forritinu.

Óásættanlegt dæmi 2

#define Swap(A,B) { temp=(A); (A)=(B); (B)=A;}

void mysort (const int* data, int x, int y){
  int temp;
  while (y > x){
   int pivot = data[y];
   int i = x-1;
   int j = r;
   while (1){
     while (data [++i] < pivot){/*do nothing*/}
     while (data --j] > pivot){/*do nothing*/}
     if (i >= j) break;
     swap (data [i], data [y];
     }
swap (data [i], data [j];
     mysort (data, x, i-1);
     x = i+1;
  }
}

Source: Examples of plagiarism. Academic Integrity at Princeton. Retrieved September 3, 2004 from http://www.princeton.edu/pr/pub/integrity/pages/plagiarism.html

Þetta dæmi er einnig brot á höfundarrétti. Nemandinn hefur gert fleiri breytingar á forritinu heldur en í fyrsta dæminu, og sumar breytingarnar eru jafnvel til bóta í forritinu. Þrátt fyrir það er forrit nemandans greinilega fengið frá forritinu í kennslubókinni. Aðgerðum nemandans má líkja við það að umorða texta í heimildarritgerð án þess að geta heimildanna..

Fleiri dæmi:

Computer Science and the Honor Code (Stanford)
http://csmajor.stanford.edu/HonorCode.shtml 

Academic Misconduct (University of Washington)
https://www.cs.washington.edu/students/policies/misconduct 

UTCS Rules to Live By (The University of Texas at Austin)
https://www.cs.utexas.edu/academics/conduct 

Sjá sérstaklega Academic Honesty

Scholastic Offences (Western Science) http://www.csd.uwo.ca/current_students/undergraduate_students/scholastic_offences.html 

Lokaverkefni

Lokaverkefni í BSc - námi

Lokaverkefni nemenda í tölvunarfræðideild eru tvenns konar, hefðbundin lokaverkefni og lokaverkefni með rannsóknaráherslu. Í lokaverkefnum fá nemendur úthlutað verkefniskennara, sem þeir hitta yfirleitt einu sinni í viku, og prófdómara, sem fylgist með framvindu verkefnisins nokkrum sinnum yfir verktímann (15 vikur). Mælt er með að nemendur taki lokaverkefni á 6. önn.

Hefðbundin lokaverkefni

Hefðbundin lokaverkefni gefa nemendum tækifæri á að vinna að raunverulegu hugbúnaðarverkefni í nánum tengslum við atvinnulífið. Nemendur vinna í 2-4 manna hópum, undir leiðsögn verkefniskennara, og fá aðstöðu hjá tilteknu fyrirtæki. Frumkvæði að verkefnum hefur á undanförnum árum bæði komið frá fyrirtækjum og nemendum. Nemendur verða að hafa lokið a.m.k. 78 ECTS einingum og verklegu námskeiði, Greiningu og hönnun hugbúnaðar og Hugbúnaðarfræði. Mælt er með að nemendur taki lokaverkefni á 6. önn.

Nemendur skrifa greinargóða verkefnisskýrslu sem þeir leggja fram með hugbúnaðinum. Lokaverkefni er metið af verkefniskennara og tveimur prófdómurum frá HR. Verkefnisvinnunni lýkur formlega með opinni kynningu í skólanum.  

Skýrari reglur eru nú um mat á einkunn fyrir lokaverkefnin, þar sem frumkvæði nemenda og nýbreytni í lokaverkefnunum er hluti af heildarmati. Til að styðja nemendur við að velja verkefni sem taka á nýbreytni, verða tillögur frá fyrirtækjunum flokkaðar  í 3 flokka af sérskipaðri lokaverkefnanefnd áður en nemendur velja, en þeir eru: mikil, miðlungs eða lítil nýbreytni. 

Umsjónaraðili lokaverkefna er Hallgrímur Arnalds

Skrifstofa deildarinnar veitir frekari upplýsingar og tekur á móti verkefnishugmyndum á td@ru.is

Nánari upplýsingar fyrir fyrirtæki sem vilja koma með verkefni 

Fyrirtæki þurfa að senda inn verkefnishugmynd til skrifstofu deildarinnar á  td@ru.is. Fyrirtæki sem hafa áhuga á að senda inn hugmyndir af verkefnum geta sent þau inn núna og er þeim þá komið á framfæri við nemendur.  

Mögulegt er að senda hugmyndir af lokaverkefnum síðar, en slík verkefni fá síðri kynningu heldur en önnur. Verkefnistillögur eru sendar inn á meðfylgjandi eyðublaði. Einnig má sjá sýnishorn af útfylltu eyðublaði. 

Þegar tillögur berast fer lokaverkefnisnefnd yfir verkefnin til samþykktar. 

Nemendur hafa aðgang að þessum tillögum og hafa samband við viðkomandi fyrirtæki. 

Sé verkefnistillagan valin fær fyrirtækið hóp nemenda til að vinna fyrir sig og þróa hugbúnaðarlausn sem oft nýtist sem frumgerð eða hugsanlega tilbúið verkefni. Þau fyrirtæki sem taka þátt í lokaverkefnum taka á sig ákveðnar skyldur svo sem:

 • Fyrirtækið útvegar vinnuaðstöðu fyrir nemendur þ.e.a.s. húsnæði og tölvuaðstöðu.
 • Fyrirtækið tilnefnir samstarfsaðila sem vinnur með nemendum á verkefnistímanum. Reikna þarf með nokkurra klukkutíma vinnu á viku meðan á verkefninu stendur. 
 • Tryggja þarf að aðföng og upplýsingar fyrir verkefnið liggi fyrir á verkefnistíma.
 • Skólinn útvegar leiðbeinanda sem tryggir að verklag og framþróun verkefnisins sé í samræmi við kröfur skólans til lokaverkefna.

Uppsetning lokaverkefnis

Hér eru leiðbeiningar um það hvernig á að setja upp kápu á lokaritgerð eða verkefni sem unnið er í námi við HR. Athugið að ekki þarf að prenta út lokaverkefni fyrir diplóma, BSc eða MSc. Ef áhugi er fyrir því að prenta út lokaverkefni þá þarf að prenta kápurnar í prentsmiðju eða prentþjónustu. 

Mælt er með því að hala skjölunum niður og nota Acrobat til að setja inn texta. 

Ef þú ert ekki með Acrobat er einnig hægt að skrifa textann inn í vafranum og prenta/vista svo skjalið sem pdf. Ekki er mælt með að nota Firefox eða Safari ef sú leið er farin.

Ef einhverjar spurningar vakna er best að leita til skrifstofu deildar.

Sniðmát fyrir meistararitgerðir

Hér má finna upplýsingar um sniðmát sem hægt er nota fyrir meistaraverkefni, meistararitgerðir og doktorsritgerðir. Vinsamlegast sendið allar athugasemdir til latex@list.ru.is

Aðferð


Lokaverkefni í meistaranámi

Dæmatímakennsla

Þeir sem hafa áhuga á að annast dæmatímakennslu eru beðnir um að senda póst á td@ru.is.

Styrkir

Forsetalisti

Þeir nemendur sem ná framúrskarandi námsárangri á sérhverri önn fá sérstaka viðurkenningu. Viðurkenningin felst í því að í lok tiltekinnar annar kemst nafn nemandans (að gefnu samþykkis hans) inn á sérstakan lista, Forsetalista eða „Deans list“, sem verður aðgengilegur öllum öðrum nemendum. Erlendis er það talinn mikill heiður að komast inn á lista sem þennan enda hefur listinn mikið vægi ef/þegar nemandi sækir seinna um framhaldsnám.

Til þess að vera gjaldgengir á forsetalista þurfa nemendur í dagskóla að ljúka einingum sem svara til fullu námi á viðkomandi námsbraut. Eingöngu námskeið sem nemendur ljúka á hefðbundnu próftímabili, eða fyrir þann tíma, eru gjaldgeng á forsetalista.

Í útreikningi á meðaleinkunn gilda eingöngu próf sem tekin eru í fyrsta sinn í tilteknu námskeiði, m.ö.o. endurtektarpróf gilda ekki en sjúkrapróf gilda. Nemendur sem stunda nám samhliða öðrum störfum s.s. í diplómanámi HMV eru einungis gjaldgengir á forsetalista ef þeir ljúka a.m.k. 30 einingum á önninni.

Miðað er við að um 2-2,5% nemenda í tiltekinni grein komist á forsetalista hverju sinni.

Starfsnám: H-O-T, Google, CCP og Fraunhofer

Nemendur geta sótt um starfsnám hér á landi hjá CCP Games og erlendis hjá Fraunhofer-rannsóknarstofnuninni í Bandaríkjunum. Í Þýskalandi er starfsnám í boði við fyrirtækið H-O-T.  

Starfsnám við H-O-T (Härte- und Oberflächentechnik GmbH & Co)

Starfsnámið hjá fyrirtækinu Härte- und Oberflächentechnik GmbH & Co (H-O-T) er sex mánuðir í senn og nemendur fá borguð laun og íbúð á meðan.

Lógó CCP

Starfsnám við CCP

Nemendur tölvunarfræðideildar geta lokið starfsnámi hjá CCP Games. Nemendur sem skráðir eru í BSc, MSc eða doktorsnám við tölvunarfræðideildina geta sótt um. Athugið að einungis er hægt að nota þessar einingar ef nemandi hefur ekki unnið við  rannsóknarverkefni við deildina þ.e. UROP verkefni upp á einingar, HR-starfsnám eða tekið Lokaverkefni.

Umsóknareyðublaðið

Lógó Maryland University Fraunhofer

Starfsnám við Fraunhofer USA

Nemendur í tölvunarfræðideild hafa möguleika á að sækja um að fara til Bandaríkjanna í starfsnám við Háskólann í Maryland og fengið vinnuna metna til eininga. Við Fraunhofer eru stundaðar öflugar rannsóknir í nánu samstarfi við stofnanir á borð við NASA og FDA og fá nemendur að taka þátt í þeirri vinnu. Nemendur fá borguð laun meðan á starfsnáminu stendur og algengast er að nemendur fari í sex mánuði í senn.

Samstarf við UNICAM

Tölvunarfræðideild HR og tækni- og vísindadeild Háskólans í Camerino (UNICAM) bjóða upp á meistaragráðu í tölvunarfræði (120 ECTS) með útskrift úr báðum skólum.

Í lok námsins fá nemendur eftirfarandi titla:

 • Master in Computer Science (MSc) frá Háskólanum í Reykjavík og
 • Laurea Specialistica/Magistrale in Informatica (Master in Computer Science) frá The Faculty of Science and Technology of UNICAM.

Opið fyrir umsóknir til 30. apríl. 

Styrkir

Hægt er að sækja um Erasmus styrki í gegnum alþjóðaskrifstofuna þar sem ferðastyrkur væri um 530 EURO og 720 EURO á mánuði í uppihald


Var efnið hjálplegt? Nei