BSc í tölvunarfræði – áherslulína, vef- og viðmótsþróun

Vef- og viðmótshönnun

B.Sc. í tölvunarfræði – áherslulína, vef- og viðmótsþróun

Til að ljúka B.Sc. í tölvunarfræði þarf að ljúka 180 ECTS einingum, en þar af eru 114 ECTS einingar skyldunámskeið. Hvert námskeið er 6 ECTS einingar, nema lokaverkefni sem er 12 ECTS einingar. Dæmi um hvernig nám í staðarnámi er skipulagt ásamt mögulegu vali á námskeiðum í áherslulínunni má sjá í meðfylgjandi töflu, en raða má námskeiðum á annan hátt ef undanfarareglum er fylgt.

1. önn - haustönn 2. önn - vorönn

T-111-PROG - Forritun

T-216-GHOH - Greining og hönnun hugbúnaðar

T-107-TOLH - Tölvuhögun

T-117-STR1 - Strjál stærðfræði I

T-113-VLN1 – Verklegt námskeið 1 (3. vikna)

T-201-GSKI - Gagnaskipan

T-419-STR2 - Strjál stærðfræði II

T-213-VEFF – Vefforritun

T-202-GAG1 - Gagnasafnsfræði

T-220-VLN2 - Verklegt námskeið 2 (3. vikna)

3. önn - haustönn 4. önn - vorönn

T-317-CAST - Stærðfræðigreining og tölfræði

T-301-REIR – Reiknirit

T-303-HUGB – Hugbúnaðarfræði

Val- eða skyldunámskeið á áherslulínu – getur verið á annari önn – sjá um valnámskeið hér að neðan

Val- eða skyldunámskeið á áherslulínu

T-501-FMAL - Forritunarmál

T-444-USTY - Grunnatriði stýrikerfa eða

T-215-STY1 - Stýrikerfi

Valnámskeið á áherslulínu – getur verið á annari önn

Valnámskeið

X-204-STOF – Nýsköpun og stofnun fyrirtækja (3. vikna)

5. önn - haustönn 6. önn - vorönn

T-409-TSAM - Tölvusamskipti

Val- eða skyldunámskeið á áherslulínu – getur verið á annari önn – sjá um valnámskeið hér að neðan

Valnámskeið

Valnámskeið

Valnámskeið (3. vikna)

Valnámskeið á áherslulínu – getur verið á annari önn

Valnámskeið

Valnámskeið

T-404-LOKA – Lokaverkefni (15. vikur)

Áherslulínur

Nemendur þurfa að ljúka 5 námskeiðum til að geta útskrifast með áherslulínu.

Áherslulína á sviði vef- og viðmótsþróunar

Skyldunámskeið:
T-427-WEPO Vefforritun II, Undanfari: T-213-VEFF Vefforritun,

T-514-VEFT Vefþjónustur, Undanfarar T-213-VEFF Vefforritun og T-202-GAG1 Gagnasafnsfræði

T-542-HGOP Hagnýt gæðastjórnun og prófanir Undanfarar: T-303-HUGB Hugbúnaðarfræði og
T-220-VLN2-Verklegt námskeið 2

og a.m.k. eitt eftirtalinna námskeiða

T-515-NOTH Notendamiðuð hugbúnaðargerð Undanfari: T-216-GHOH Greining og hönnun hugbúnaðar eða

T-636-SMAT S Samskipti manns og tölvu Undanfari: T-216-GHOH Greining og hönnun hugbúnaðar eða

T-315-IUPP Inngangur að upplifunarhönnun

Valnámskeið

Velja þarf a.m.k. eitt eftirtalinna námskeiða:

T-302-HONN Hönnun og smíði hugbúnaðar

T-488-MAPP Þróun smáforrita

T-611-NYTI Ný tækni

T-515-NOTH Notendamiðuð hugbúnaðargerð

T-636-SMAT Samskipti manns og tölvu

T-315-IUPP Inngangur að upplifunarhönnun


Var efnið hjálplegt? Nei