Um tækni- og verkfræðideild

Nám við tækni- og verkfræðideild HR veitir sterka fræðilega undirstöðu í bland við sérhæfða, hagnýta fagþekkingu. Nemendur eru hvattir til að nota frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð í raunhæfum verkefnum.

Eftirfarandi fræðasvið tilheyra tækni- og verkfræðideild

 • Verkfræði
 • Tæknifræði
 • Íþróttafræði
 • Iðnfræði
 • Byggingafræði
 • MPM - verkefnastjórnun

Nemendur geta sótt um starfsnám í bæði grunnnámi og meistaranámi. Markmið með starfsnámi er að auka þekkingu nemenda á námssviði þeirra og búa þá undir störf að námi loknu. Lesa meira um starfsnám.

<br"><br< a="">Myndband um tækni- og verkfræðideild

Skipulag deildar

Deildarforseti er Guðrún A. Sævarsdóttir.

Forstöðumenn

 • Ingunn Sæmundsdóttir, forstöðumaður grunnnáms 
 • Benedikt Helgason, forstöðumaður meistaranáms 
 • Halldór Svavarsson, forstöðumaður rannsókna

Sviðsstjórar

 • Eyþór R. Þórhallsson, byggingarsviði 

 • María Sigríður Guðjónsdóttir, véla- og rafmagnssviði
 • Haraldur Auðunsson, heilbrigðissviði

 • Páll Jensson, fjármála- og rekstrarsviði

 • Hafrún Kristjánsdóttir, íþróttafræðisviði

Skrifstofa

Skrifstofa tækni- og verkfræðideildar er staðsett á þriðju hæð HR, í Venus. Starfsfólk skrifstofu getur aðstoðað með val á námi, mati á fyrra námi og að svara spurningum nemenda. Hafa samband við skrifstofu.

 • Sigrún Þorgeirsdóttir, skrifstofustjóri 
 • Ása Guðný Ásgeirsdóttir, verkefnastjóri (íþróttafræði)
 • Áslaug Ármannsdóttir, verkefnastjóri MPM 
 • Hjördís Lára Hreinsdóttir, verkefnastjóri (BSc tæknifræði og MSc verkfræði)
 • Súsanna María B. Helgadóttir, verkefnastjóri (BSc verkfræði)
 • Vilborg Hrönn Jónudóttir, verkefnastjóri (iðnfræði og byggingafræði)

Starfsfólk eftir sviðum

Byggingarsvið

Sviðsstjóri: Hera Grímsdóttir

 

Fjármála- og rekstrarsvið

Sviðsstjóri: Páll Jensson 

 

Affiliated faculty 

 

Doktorsnemar

 

 • Ágúst Þorbjörn Þorbjörnsson 
 • Einar Jón Erlingsson
 • Svana Helen Björnsdóttir 

 

Heilbrigðissvið

Sviðsstjóri: Haraldur Auðunsson

Benedikt Helgason

lektor
forstöðumaður framhaldsnáms

599 6516

Ceon Ramon

prófessor

599 6538
599 6467
825 6467

Kyle Edmunds


Doktorsnemar

 

 • Björn Ómarsson
 • Joseph Lovecchio
 • Snædís Kristmundsdóttir

 

 

Íþróttafræðisvið

Sviðsstjóri: Hafrún Kristjánsdóttir

 

Véla- og rafmagnssvið

Sviðsstjóri: María Sigríður Guðjónsdóttir

599 6511 
617 9511
599 6458 
825 6458
599 6307 
825 6307
599 6442 
825 6442
599 6435 
825 6435

María S. Guðjónsdóttir

lektor

599 6304

Mohamed Abdel-Fattah

lektor

599 6555

Olivier M. Moschetta

aðjúnkt

599 6515 
617 9515

Slawomir Koziel

prófessor

599 6376 
825 6376

Stefán Arnar Kárason

lektor - emerítus

599 6475

 

Egill Júlíusson

gestaprófessor

Guðni A. Jóhannesson

gestaprófessor

Gylfi Árnason

gestaprófessor

 


Nýdoktorar

Anna Maria Sitek

annams(at)ru.is 

Kristinn Torfason

kristinnt(at)ru.is

Piotr Kurgan

kurgan(at)ru.is

Michal Borsky

michalb(at)ru.is

Stanislav Ogurtsov

stanislav(at)ru.is

Yonatan Afework Tesfahunegn

yonatant(at)ru.is

Yu-Ren Chien

yuren(at)ru.is


Rannsóknarfólk

 

 • Adrian Bekasiewicz 
 • Róbert Kjaran Ragnarsson

 

Doktorsnemar

 • Cari Debra Covell
 • Eydís Huld Magnúsdóttir
 • Lahcen Bouhlali
 • Miguel Urbaneja Torres
 • Muhammad Aziz Ul Haq
 • Muhammad Taha Sultan
 • Paul Daniel Iordache
 • Petre Manolescu
 • Shu Yang
 • Vijay Chauhan

 

Nefndir og ráð

Deildarfundur 

Deildarfundur er haldinn einu sinni í mánuði að jafnaði. Deildarfundi sitja, auk forseta deildar, fastráðnir starfsmenn deildarinnar og fulltrúar nemendafélaganna Pragma og Technis.

Deildarráð 

Deildarráð er nokkurs konar framkvæmdaráð deildarinnar en í því eru sviðsstjórar, forstöðumenn, fagstjóri iðnfræði/byggingafræði auk forseta deildar.

Allar nefndir og ráð

Námsmatsnefndir tækni- og verkfræðideildar

Hlutverk námsmatsnefndar er eftirfarandi:

 • Afgreiða undanþágubeiðnir nemenda í tengslum við námsframvindu.
 • Sjá um mat á námi/námskeiðum úr öðrum skólum.
 • Hafa umsjón með yfirferð á umsóknum nemenda.

Námsmatsnefnd fyrir verkfræði BSc veturinn 2017- 2018:
Ingunn Sæmundsdóttir, formaður
Haraldur Auðunsson
Ármann Gylfason
Eyjólfur Ingi Ásgeirsson
Súsanna Helgadóttir, starfsmaður nefndarinnar

Námsmatsnefnd fyrir tæknifræði, iðnfræði og byggingafræði veturinn 2017- 2018:
Ingunn Sæmundsdóttir, formaður
Jens Arnljótsson
Haraldur Auðunsson
Vilborg H. Jónudóttir, starfsmaður nefndarinnar

Námsmatsnefnd fyrir meistaranám veturinn 2017- 2018:
Benedikt Helgason,  formaður/chair
Ingunn Sæmundsdóttir,
Hera Grímsdóttir
Páll Jensson
Ármann Gylfason
Randall Morgan Greene (Juliet Newsson)
Haraldur Auðunsson
Hafrún Kristjánsdóttir
Sigrún Þorgeirsdóttir, starfsmaður nefndarinnar

Námsmatsnefnd fyrir íþróttafræði veturinn 2017- 2018:
Hafrún Kristjánsdóttir, formaður
Ásrún Matthíasdóttir
Margrét Lilja Guðmundsdóttir
Ingi Þór Einarsson
Ása Guðný Ásgeirsdóttir, starfsmaður nefndarinnar

Námsráð tækni- og verkfræðideildar

Hlutverk námsráðs er m.a. að fjalla um:

 • Uppbyggingu námsbrauta og þróun þeirra
 • Uppbyggingu nýrra námsbrauta eða námsleiða
 • Gæðamál sem varða nám og kennslu

Námsráð deildarinnar er skipað:

Ingunn Gunnarsdóttir, formaður
Benedikt Helgason
Eyjólfur Ingi Ásgeirsson
Ingunn Sæmundsdóttir
María S. Guðjónsdóttir
Magnús K. Gíslason
Jens Arnljótsson
Ásrún Matthíasdóttir
Eyþór Rafn Þórhallsson

Varamenn:

Baldur Þorgilsson
Einar Jón Ásbjörnsson

Rannsóknarráð tækni- og verkfræðideildar

Hlutverk rannsóknaráðs er að fjalla um m.a. mál sem snúa að:

 • þróun og eflingu rannsókna innan deildarinnar
 • verklagi og ferlum sem tengjast rannsóknum
 • mati á gæðum og umfangi rannsókna
 • framhaldsnámi við deildina

Í rannsóknaráði eiga eftirtaldir sæti (2017-2018):

Halldór Guðfinnur Svavarsson, formaður
Karl Ægir Karlsson
Slawomir Koziel
Hlynur Stefánsson
Jose Miguel Saavedra
Jónas Þór Snæbjörnsson

Varamenn:
Eyjólfur Ingi Ásgeirsson
Ólafur Wallevik
Andrei Manolescu
Hermundur Sigmundsson
Magnús Kjartan Gíslason

Trúnaðarráð tækni- og verkfræðideildar

Í tækni- og verkfræðideild starfa trúnaðarráð, annars vegar í BSc verkfræði og hins vegar í BSc tæknifræði.  Í trúnaðarráði eiga sæti forstöðumaður grunnáms, verkefnastjóri viðkomandi námsbrauta og trúnaðarmenn úr hópi nemenda. Trúnaðarráð er vettvangur umræðna og skoðanaskipta um skipulag náms, framkvæmd námskeiða og gæði kennslu.  Forstöðumaður grunnnáms kallar saman fundi tvisvar sinnum á önn, að jafnaði í 5. og 15. kennsluviku. Trúnaðarmenn geta hins vegar alltaf leitað til forstöðumanns eða verkefnastjóra ef þeir telja tilefni er til að kalla ráðið saman.

Formenn nemendafélaga tækni- og verkfræðideildar sjá um að skipa trúnaðamenn og tilkynna forsvarsmönnum deildarinnar nöfn þeirra í byrjun hverrar annar. Leitast er við að velja trúnaðarmenn af mismunandi námsárum og námsbrautum þannig að trúnaðarráðið endurspegli sjónarmið sem flestra nemenda.    

Hlutverk trúnaðarmanna:

 • Trúnaðarmenn eru talsmenn nemenda. 
 • Trúnaðarmenn mæta á fundi með forsvarsmönnum námsins að meðaltali tvisvar sinnum á önn. 
 • Trúnaðarmenn upplýsa forsvarsmenn um framgang í námskeiðum deildarinnar og öðrum þáttum námsins. 
 • Trúnaðarmenn bera ábyrgð á því að koma skilaboðum samnemenda til forsvarsmanna námsins. 
 • Nemandi getur óskað eftir því að trúnaðarmaður mæti með honum á fundi sem hann er boðaður á með forsvarsmönnum námsins, t.d. vegna meints brots á náms- og prófareglum, og skal trúnaðarmaður þá verða við slíkri ósk. 
 • Trúnaðarmenn eru bundnir trúnaði við forsvarsmenn námsins. 
 • Trúnaðarmenn eru bundnir trúnaði við samnemendur sem leita til þeirra.  

Trúnaðarmenn nemenda í BSc verkfræði 2017-2018:

Nafn Ár Tölvupóstur Braut

Erla Sigurjónsdóttir

1. ár erlas17@ru.is heilbrigðisverkfræði

Andri Sævar Reynisson 

2. ár

andrir16@ru.is rekstrarverkfræði

Jóhanna Wium Pálmarsdóttir

2. ár  johannap15@ru.is rekstrarverkfræði

Brynja Baldursdóttir

3. ár 

brynjab15@ru.is

hátækniverkfræði


Trúnaðarmenn nemenda í BSc tæknifræði 2017-2018:

Nafn Braut Tölvupóstur Braut

Jón Bergur Helgason

1. ár

jonh16@ru.is

vél- og orkutæknifræði
Hilmar Þór Pétursson

2. ár

hilmar16@ru.is rafmagnstæknifræði

Eydís Sunna Ægisdóttir

3. ár

eydisa15@ru.is

byggingartæknifræði

Þórarinn Árni Pálsson 4. ár thorarinnp@ru.is rafmagnstæknifræði

 

 

 

Fulltrúar deildarinnar í ráðum og nefndum háskólans

 • Ráðgjafahópur samskiptasviðs - Ágúst Valfells, Hlynur Stefánsson, Hera Grímsdóttir 
 • Ráðgjafahópur um alþjóðasamskipti - Ármann Gylfason 
 • Siðanefnd HR - Páll Jensson

Var efnið hjálplegt? Nei