Styrkir

Styrkir í grunnnámi

Nýnemastyrkur

Háskólinn í Reykjavík veitir styrk þeim nýnemum sem sýnt hafa framúrskarandi árangur í námi í framhaldsskóla. Styrkurinn nemur skólagjöldum á fyrstu önn námsins. Styrkurinn er veittur nemendum sem hefja grunnnám á haustönn. Handhafar eru valdir af nefnd innan HR. Ekki er sótt um styrkinn heldur er handhöfum tilkynnt það verði þeir fyrir valinu.

Raungreinaverðlaun

Háskólinn í Reykjavík veitir raungreinaverðlaun á vorin en þau hlýtur sá nemandi í hverjum framhaldsskóla sem nær bestum árangri í raungreinum á stúdentsprófi. Handhafi raungreinaverðlauna fær skólagjöld niðurfelld fyrstu önnina.

Forsetalisti HR

Þeir nemendur sem bestum árangri ná á hverju próftímabili eiga kost á að komast á forsetalista  og fá skólagjöld næstu annar niðurfelld.

Til þess að vera gjaldgengir á forsetalista þurfa nemendur í dagskóla að ljúka að minnsta kosti 30 einingum á önn. Eingöngu námskeið sem nemendur ljúka á hefðbundnu próftímabili, eða fyrir þann tíma, eru gjaldgeng á forsetalista. Í útreikningi á meðaleinkunn gilda eingöngu próf sem tekin eru í fyrsta sinn í tilteknu námskeiði, m.ö.o. endurtektarpróf gilda ekki en sjúkrapróf gilda.

Yfirlit yfir nemendur á forsetalista eftir deildum:

Styrkir fyrir afreksíþróttafólk

Allt að þremur afreksíþróttamönnum er veittur styrkur fyrir skólagjöldum í allt að sex annir að hámarki. Styrkirnir eru veittir nemendum í BSc-námi í íþróttafræði.

Nýsköpunarsjóður námsmanna

Nýsköpunarsjóður námsmanna útvegar áhugasömum nemendum sumarvinnu við metnaðarfull og krefjandi rannsóknarverkefni. Styrkjum er úthlutað til kennara á háskólastigi, fyrirtækja, rannsóknastofnana eða einstaklinga sem teljast hafa sérþekkingu á ákveðnu sviði til þess að ráða stúdenta til sumarstarfa.


Styrkir í meistaranámi

Tölvunarfræðideild

Alan Turing-styrkur / forsetastyrkur (niðurfelling skólagjalda)

Nemendur geta fengið Alan Turing-styrk sem nemur niðurfellingu allra skólagjalda yfir allt meistaranámið að því gefnu að námsárangur sé góður og námið sé tekið á fullum hraða. Forsetastyrkur (e. dean's selection grant) felur í sér niðurfellingu hluta skólagjalda þannig að nemandi greiðir einungis skólagjöld grunnnáms meðan á meistaranámi stendur að því gefnu að námsárangur sé góður og að námið sé tekið á fullum hraða.

Námssjóður Sameinaðra verktaka

Nemendur í tækni- og verkfræðideild og tölvunarfræðideild geta sótt um styrk í námssjóð Sameinaðra verktaka við Háskólann í Reykjavík. 

Umsóknarfrestur er til 20. desember og 20. maí ár hvert. Úthlutun námsstyrkja fer fram í janúar og júní. Öllum umsóknum er svarað. Hver umsækjandi getur aðeins fengið úthlutun úr sjóðnum einu sinni.

Umsækjendur þurfa að sækja um styrki á sérstökum eyðublöðum sem fást á skrifstofu skólans. Með umsókn skal fylgja staðfest afrit af námsferilsblaði.

Verkfræðideild

Nemendur sem sækja um meistaranám í tækni- og verkfræðideild og hafa lokið BSc-námi með góðum árangri, eiga möguleika á forsetastyrk. Styrkurinn getur numið niðurfellingu skólagjald að fullu eða að hluta (nemandi greiðir skólagjöld grunnnáms).

Námssjóður Sameinaðra verktaka

Nemendur í tækni- og verkfræðideild og tölvunarfræðideild geta sótt um styrk í námssjóð Sameinaðra verktaka við Háskólann í Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til 20. desember og 20. maí ár hvert. Úthlutun námsstyrkja fer fram í janúar og júní. Öllum umsóknum er svarað. Hver umsækjandi getur aðeins fengið úthlutun úr sjóðnum einu sinni.

Umsækjendur þurfa að sækja um styrki á sérstökum eyðublöðum sem fást á skrifstofu skólans. Með umsókn skal fylgja staðfest afrit af námsferilsblaði.

Viðskiptadeild

Forsetastyrkur

Nemendur sem sækja um meistaranám í viðskiptadeild og ná bestum árangri í meistaranámi eiga möguleika á forsetastyrk.

Lagadeild

Nemendur sem sækja um meistaranám í lagadeild og ná bestum árangri í meistaranámi eiga möguleika á forsetastyrk. Einnig styrkir LOGOS lögmannsþjónustan þann nemanda sem hlýtur hæstu samanlagða einkunn úr BA- og ML-námi.


Var efnið hjálplegt? Nei