Tölvunarfræði við Háskólann á Akureyri

Nám í tölvunarfræði hentar þeim sem hafa áhuga á að hanna hugbúnað og vefsíður, þróa tölvuleiki, glíma við stærðfræði, læra forritun og margt, margt fleira. Námið við HR hefur alþjóðlega vottun sem staðfestir gæði þess. Hægt er að stunda námið við Háskólann á Akureyri, þar sem lögð er áhersla á forritun og leikjahönnun.

Um námið

Nemendur segja frá náminu í tölvunarfræði við HR

Fjölbreytt nám við öfluga deild

Tölvunarfræði er fjölbreytt og lifandi grein sem skarast við ýmis önnur fræðasvið eins og stærðfræði, sálfræði, verkfræði, lífupplýsingafræði og viðskiptafræði. Nám í tölvunarfræði við HR hefur sérstöðu vegna sterkra tengsla við atvinnulífið og áherslu á raunhæf verkefni. Tölvunarfræðideild Háskólans í Reykjavík er sú stærsta sinnar tegundar á landinu og við hana starfa vísindamenn og kennarar sem eru í fremstu röð í sínu fagi. 

Nám í tölvunarfræði á Akureyri

Hægt er að velja um að taka BSc-námið í staðarnámi á Akureyri eða í Reykjavík. Nemendur eru í öllum tilvikum skráðir nemendur við Háskólann í Reykjavík og greiða skólagjöld við HR. Á Akureyri hlýða nemendur á fyrirlestrana frá HR á netinu en eru með kennara á svæðinu sem sér um dæmatíma. Verkefnafulltrúi við HA heldur utan um nemendur og námið fyrir norðan. Gert er ráð fyrir að nemendur séu í fullu námi.

Nemendur halda hópinn

Reynt er að halda bekkjarkerfi í náminu þannig að þeir nemendur sem eru á sama ári haldi hópinn. Nemendur á Akureyri eru meðlimir í nemendafélaginu við tölvunarfræðideild HR, Tvíund, og eru jafnframt með sitt eigið nemendafélag sem heitir DATA.

Forritun og leikjahönnun

Í BSc-náminu á Akureyri er lögð áhersla á forritun og leikjahönnun.

Annað háskólanám metið til eininga

Sú færni og kunnátta sem nemendur öðlast með námi í tölvunarfræði nýtist mjög vel í bland við þekkingu sem nemendur hafa þegar aflað sér, jafnvel í greinum sem við fyrstu sýn virðast alls óskyldar tölvunarfræði. Tölvunarfræðideild vill hvetja sem flesta til að kanna hinu fjölmörgu spennandi þverfaglega möguleika sem fagið veitir. Nemendur geta því fengið margvíslegt háskólanám sem þeir hafa lokið metið til eininga.

Metið sem val

Ef einstaklingur  hefur lokið heildstæðu háskólanámi er möguleiki á að fá það nám metið sem val, jafnvel þó það sé í óskyldri grein.

Metið sem kjarni

Einnig geta nemendur fengið fyrra háskólanám metið í stað þess að ljúka skyldunámskeiði, ef það er samsvarandi þeim námskeiðum sem kennd eru í kjarna.

Starfsnám

Fraunhofer eða CCP

Nemendur geta sótt um að fara í starfsnám til hinnar virtu Fraunhofer-rannsóknarstofnunar, í Maryland í Bandaríkjunum. Starfsnámið er metið til eininga. Við Fraunhofer eru stundaðar öflugar rannsóknir í nánu samstarfi við ýmsar stofnanir og fá nemendur að taka þátt í þeirri vinnu. Nemendur fá greidd laun meðan á starfsnáminu stendur sem yfirleitt tekur sex mánuði. 

CCP Games og Háskólinn í Reykjavík eru með samstarfssamning um rannsóknir og kennslu í tölvunarfræði. Hluti af þessum samningi er starfsnám nemenda HR hjá fyrirtækinu. Frekari upplýsingar um starfsnámið veitir skrifstofa tölvunarfræðideildar: td@ru.is .

Lokaverkefni með fyrirtækjum

Lokaverkefni nemenda í BSc-námi eru hópverkefni sem unnin eru í samstarfi við kennara og oftast í samvinnu við fyrirtæki. Undanfarin ár hafa nemendur unnið verkefni fyrir Icelandair, Advania, Minjastofnun, Marel, Tempo, Netorku, Össur, Valitor, Neyðarlínuna og Landspítalann.

Alþjóðleg vottunEuro_inf_seal_bachelor_light-background

BSc-námið í tölvunarfræði við HR hefur þá sérstöðu hér á landi að það hefur hlotið alþjóðlega gæðavottun (EQANIE). 

Vísindamenn í fremstu röð

Helstu rannsóknarsvið deildarinnar eru gervigreind, fræðileg tölvunarfræði og hugbúnaðar- og tölvukerfi. Rannsóknir fara að verulegu leyti fram innan sérstakra rannsóknarsetra þar sem nemendur geta unnið að spennandi verkefnum undir handleiðslu vísindamanna. Vísindamenn við deildina hafa hlotið hin virtu Kurzweil-verðlaun tvisvar sinnum og CADIA player, sigursælasta leikjavél sem gerð hefur verið með gervigreind í almennri leikjaspilun, var þróuð innan tölvunarfræðideildar HR.

Að námi loknu

Lögverndað starfsheiti

Nemendur öðlast réttindi til að nota lögverndaða starfsheitið tölvunarfræðingur að loknu námi. 

Fjölbreytt störf

Útskrifaðir nemendur starfa meðal annars við greiningu og hönnun kerfa, vef- og viðmótshönnun, forritun, gæðaprófanir og fleira. Í BSc-námi við tölvunarfræðideild er lögð áhersla á raunhæf verkefni sem eru góð þjálfun fyrir slík störf að námi loknu.

Meistaranám

Með því að ljúka meistaranámi (MSc) í framhaldi af grunnnámi (BSc) geta nemendur náð enn betra forskoti á vinnumarkaði, sérstaklega ef viðkomandi vill sinna stjórnunarstöðu eða vinna á erlendri grundu.

Aðstaða

Þjónusta í tveimur háskólum

Nemendur fá að nýta sér alla aðstöðu í Háskólanum á Akureyri og eins geta þeir nýtt sér aðstöðuna í Háskólanum í Reykjavík ef þeir kjósa það.

Aðstaða í HA

Nemendur fyrir norðan eru með sína heimastofu í HA og hafa aðgang að bókasafni, námsráðgjöfum og allri þjónustu sem HA býður nemendum sínum.

Aðstaða í HR

Nemendur geta jafnframt nýtt sér aðstöðu og þjónustu í Háskólanum í Reykjavík.

Kennarar

Vísindamenn og sérfræðingar

Nemendur í tölvunarfræði njóta leiðsagnar öflugra vísindamanna og sérfræðinga á fagsviðinu, stundakennara og gestafyrirlesara með sérfræðiþekkingu úr atvinnulífinu. Kennarar við HR eru að jafnaði í miklum samskiptum við nemendur.

Stundakennarar

Meðal þeirra sem koma að kennslu í tölvunarfræði er fjöldi stundakennara sem færa atvinnulífið beint inn í skólastofunar og miðla fræðslu um verklag og verkefni sem þau eru að fást við hverju sinni.

Meðal kennara eru:

Halldór

Halldór Halldórsson

Handhafi kennsluverðlauna HR árið 2013 en hann kennir meðal annars strjála stærðfræði, línulega algebru og tölulega greiningu. 

Hallgrímur Arnalds

Hallgrímur Arnalds

Forstöðumaður grunnnáms í tölvunarfræði og hefur séð um samstarf deildarinnar við fyrirtæki og lokaverkefni. 

Kári Halldórsson

Kári Halldórsson

Kári hefur um árabil kennt tölvugrafík, fengist við tölvuleikjagerð og stundað rannsóknir í gervigreind. Einnig hefur hann leiðbeint hópum í verklegum námskeiðum og lokaverkefnum, bæði almennum og rannsóknartengdum. 

Marta Kristín

Marta Kristín Lárusdóttir

Sérfræðingur á sviði notendamiðaðrar hugbúnaðargerðar og kennir meðal annars námskeið um samskipti manns og tölvu. 

Ólafur Andri

Ólafur Andri Ragnarsson

Er í stjórn samtaka leikjaframleiðenda, IGI (Icelandic Gaming Industry) og fulltrúi Íslands í Nordic Game samstarfinu. Hann er einn stofnenda Betware. 

Skipulag náms

Uppbygging náms

Tölvunarfræði BSc

Til að ljúka B.Sc. í tölvunarfræði við Háskólann á Akureyri þarf að ljúka 180 ECTS einingum. Hvert námskeið er 6 ECTS einingar, nema lokaverkefni sem er 12 ECTS einingar. Dæmi um hvernig nám í staðarnámi er skipulagt má sjá í meðfylgjandi töflu, en raða má námskeiðum á annan hátt ef undanfarareglum er fylgt.

Einingar

Nemandi þarf að ljúka 180 ECTS einingum til BSc-prófs í tölvunarfræði. Þar af eru 120 ECTS einingar í kjarna.

  1. ár - Haustönn 1. ár - Vorönn
Forritun                 
Tölvuhögun 
Strjál stærðfræði I 
Verkefnalausnir 
Verklegt námskeið 1 (3. vikna)
Gagnaskipan 
Strjál stærðfræði II 
Vefforritun 
Greining og hönnun hugbúnaðar 
Verklegt námskeið 2 (3. vikna)
2. ár - Haustönn 2. ár - Vorönn
Tölvusamskipti 
Reiknirit 
Hugbúnaðarfræði 
Gagnasafnsfræði 
Þróun smáforrita
Forritunarmál 
Grunnatriði stýrikerfa
Vefforritun 2
Vöruþróun og nýsköpun (HA) 
Forritunarmálið Python
 3. ár - Haustönn 3. ár - Vorönn
Stærðfræðigreining og tölfræði
Tölvugrafík 
Hönnun og smíði hugbúnaðar 
Vefþjónustur
Hönnun og þróun tölvuleikja 
Högun leikjavéla 
Gervigreind
Viðskiptagreind 
Lokaverkefni
 • Nemendur sem hafa lokið heildstæðu námi að lágmarki 60 ECTS einingar á háskólastigi í öðrum deildum geta sótt um að fá þær metnar, allt að 60 ECTS einingar.
 • Ef ekki er um heildstætt nám að ræða geta nemendur sótt um að fá metnar allt að 36 ECTS einingar utan deildar.

Athugasemdir

 • Athugið sérstaklega að námskeiðin Hagnýt stærðfræði 1 og Hagnýt tölfræði 1 (í viðskiptadeild) er ekki hægt að taka í vali vegna skörunar við skyldunámskeið í tölvunarfræði. 
 • Ekki er hægt að fá metin bæði Gagnavinnsla og Gagnasafnsfræði vegna skörunar. 

 • Ekki er hægt að fá metin bæði Tölfræði 1 og Gagnagreining vegna skörunar.

 • Ekki er hægt að fá metin bæði Stýrikerfi og Grunnatriði stýrikerfa vegna skörunar.

Ábending

 • Í stað T-317-CAST - Stærðfræðigreining og tölfræði má taka T-101-STA1 – Stærðfræði I og T-302-TOLF – Tölfræði I í tækni- og verkfræðideild.
 • Einnig er mögulegt að taka T-103-STST - Strjál stærðfræði fyrir verkfræðinema og T-211-LINA- Línuleg algebra í stað námskeiðanna T-117-STR1 - Strjál stærðfræði I og T-419-STR2 - Strjál stærðfræði II.
 • Þetta val býður upp á fleiri möguleika á að taka þverfagleg námskeið úr verkfræðideild sem val, en krefst þess að nemendur fullnægi undanfarareglum um stærðfræðiundirbúning úr framhaldsskóla til að taka námskeiðið T-101-STA1 – Stærðfræði I 

Upplýsingar um undanfara

Nemendur sem hafa ekki lokið undanfara námskeiða mega eiga von á því að vera skráðir úr því án frekari viðvörunar enda er það á ábyrgð nemenda að undanfarar séu uppfylltir. 

Skyldunámskeið  Undanfarar 
Verklegt námskeið 1 Enginn undanfari
Forritun Enginn undanfari
Tölvuhögun Enginn undanfari
Strjál stærðfræði I Samhliða eða eftir Forritun
Verkefnalausnir Samhliða eða eftir Forritun og Strjála stærðfræði I 
Vefforritun Forritun
Gagnaskipan Forritun
Greining og hönnun hugbúnaðar Forritun 
Gagnasafnsfræði Forritun 
Strjál stærðfræði II Strjál stærðfræði I 
Verklegt námskeið 2 Greining og hönnun hugbúnaðar  og Vefforritun
Hugbúnaðarfræði Greining og hönnun hugbúnaðar
Grunnatriði Stýrikerfa Gagnaskipan, Tölvuhögun
Stýrikerfi Gagnaskipan, Tölvuhögun 
Tölvusamskipti Gagnaskipan, Tölvuhögun
Reiknirit Gagnaskipan, Strjál stærðfræði I,
Stærðfræðigreining og tölfræði Enginn undanfari 
Forritunarmál Gagnaskipan og samhliða eða eftir Strjálli stærðfræði II 
Lokaverkefni Nemendur verða að hafa lokið a.m.k. 78 ECTS einingum, Verklegt námskeið, Greining og hönnun hugbúnaðar og Hugbúnaðarfræði

Lokaverkefni

Raunveruleg hugbúnaðarverkefni 

Lokaverkefni nemenda í tölvunarfræðideild eru tvenns konar, hefðbundin lokaverkefni og lokaverkefni með rannsóknaráherslu. Í hefðbundnum lokaverkefnum fá nemendur tækifæri til að vinna að raunverulegum hugbúnaðarverkefnum í nánum tengslum við atvinnulífið. Nemendur vinna í 2-4 manna hópum, undir leiðsögn verkefniskennara og fá aðstöðu hjá tilteknu fyrirtæki.

Frumkvæði að verkefnum hefur á undanförnum árum bæði komið frá fyrirtækjum og nemendum. Nemendur verða að hafa lokið a.m.k. 78 ECTS einingum og verklegu námskeiði, Greiningu og hönnun hugbúnaðar og Hugbúnaðarfræði. Mælt er með að nemendur taki lokaverkefni á 6. önn.

Nemendur skrifa greinargóða verkefnisskýrslu sem þeir leggja fram með hugbúnaðinum. Lokaverkefni er metið af verkefniskennara og tveimur prófdómurum frá HR. Verkefnisvinnunni lýkur formlega með opinni kynningu í skólanum.  

Dæmi um lokaverkefni nemenda

Ground tester app
Samstarfsaðili: Icelandair

A Computer Game for Patient Education
Samstarfsaðili: Landspítalinn

Minjakort
Samstarfsaðili: Minjastofnun Íslands

Cloud Analytics
Samstarfsaðili: Marel - Innova

Quizup - Single Player Web App
Samstarfsaðili: Plain Vanilla

Dynamics AX og Internet of Things
Samstarfsaðili: Advania

Tempo Chrome Extension
Samstarfsaðili: Tempo ehf.

Raforkumarkaður á vefnum
Samstarfsaðili: Netorka

Inntökuskilyrði

Nauðsynlegur undirbúningur

Til að hefja nám í tölvunarfræði þurfa umsækjendur að hafa lokið stúdentsprófi, frumgreinaprófi eða sambærilegu prófi. Æskilegt er að nemendur hafi haldgóða þekkingu á stærðfræði, sér í lagi ef rannsóknarmiðaða námsleiðin er valin. Við mat á umsóknum er tekið tillit til einkunna á stúdentsprófi, frekari menntunar, starfsreynslu ofl. Umsækjendur eru því hvattir til að gera grein fyrir öllu því sem þeir telja geta orðið umsókn sinni til framdráttar.

Sótt um hjá HR

Nemendur fyrir norðan sem hyggjast stunda diplómanám eða BSc-nám í tölvunarfræði sækja um hjá Háskólanum í Reykjavík.

Fylgigögn með umsókn

Allir umsækjendur verða að fylla út rafræna umsókn og fylgigögnum skal skila inn í umsóknarkerfið. Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja umsókn:

 • Staðfest (stimplað) afrit af stúdentsprófi sem skila þarf rafrænt í umsóknarkerfi HR. Skjáskot af námsferli eða óstaðfest ljósrit af gögnum eru ekki tekin gild.
 • Meðmælabréf (kostur en ekki skylda).
 • Ferilskrá eða viðeigandi upplýsingar um starfsreynslu (kostur en ekki skylda).

Vantar þig grunninn? 

Þeim nemendum sem vilja hefja nám í tölvunarfræði en vantar nauðsynlegan undirbúning, til dæmis í stærðfræði er bent á frumgreinanám HR sem er undirbúningsnám fyrir háskóla. Þar er hægt að velja strax áherslulínu fyrir tölvunarfræði. 

Mat á fyrra námi

Ef umsækjandi hefur lokið námskeiðum á háskólastigi er hægt að sækja um mat á fyrra námi.

Skipt um braut

Nemendur geta sótt um að skipta um námsbraut innan tölvunarfræðideildar. Fyllið út eyðublað og sendið á td@ru.is . Umsóknin er svo lögð fyrir Námsmatsnefnd.

Getum við aðstoðað?

Ragna Stefánsdóttir

Ragna Stefánsdóttir

Verkefnastjóri

Lovisa

Lovísa Gunnarsdóttir

Verkefnastjóri

Frekari upplýsingar


Fara á umsóknarvefGott að vita:Var efnið hjálplegt? Nei

Umsagnir tölvunarfræðinema

Tómas Arnar heldur ræðu á útskrift HR

Tómas Arnar Guðmundsson: hugbúnaðarverkfræði

Ég byrjaði í öðru námi þar sem við þurftum að taka nokkra tölvunarfræðikúrsa og ég fann að ég vildi gera meira af því. Í hugbúnaðarverkfræðinni fannst mér allir kúrsarnir skemmtilegir. Ég hugsaði með mér að kannski ætti ég bara að læra það sem mér finnst skemmtilegast.