Heilbrigðisverkfræði BSc/MSc

Námið undirbýr verðandi verkfræðinga fyrir framsækin störf við að þróa ný tæki og aðferðir við greiningu og meðferð sjúkdóma og beita verkfræðilegum aðferðum í líffræði og læknisfræði. Meðal annars er fengist við heilarafrit, gervilíffæri, greinda gervifætur, tölvusneiðmyndir, geislameðferð og stærðfræðileg líkön.

Um námið

Nemendur og kennarar segja frá námi í heilbrigðisverkfræði við HR

Ólíkar greinar en eitt markmið

Í náminu sameinast ólíkar greinar eins og stærðfræði og eðlisfræði við lífeðlisfræði, allt í þeim tilgangi að leysa vandamál vegna veikinda og slysa. Nám í heilbrigðisverkfræði samanstendur af þriggja ára BSc-námi og tveggja ára MSc-námi.

Starfsnám

Nemendur geta sótt um starfsnám í bæði grunnnámi og meistaranámi. Markmið með starfsnámi er að auka þekkingu nemenda á því sviði sem þeir stunda nám á og búa þá undir störf að námi loknu. Nemendur fá metnar einingar vegna starfsnámsins. Í grunnnámi er starfsnám 6 ECTS en í meistaranámi er það viðameira, eða 14 ECTS, og er stundað að hausti. Nemendur í heilbrigðisverkfræði við HR fá strax tækifæri í BSc-námi til að kynnast atvinnulífinu með því að vinna verkefni til dæmis hjá Landspítala HáskólasjúkrahúsiÖssuri og DeCODE.

Kennsla og rannsóknir

Kennsla og rannsóknir í heilbrigðisverkfræði við HR eru í nánu samstarfi við heilbrigðisstofnanir og rannsóknarstofur. Nemendur í meistara- og doktorsnámi stunda rannsóknir á þessum stöðum ef verkefni þeirra tengjast starfsemi þeirra. 

Öflugt samstarf 

Kennsla og rannsóknir í heilbrigðisverkfræði eru í nánu samstarfi við Landspítalann-háskólasjúkrahús (LSH). Hluti af því nána samstarfi er að Heilbrigðistæknisetur LSH er staðsett í húsnæði HR. Á Heilbrigðistæknisetrinu starfa sameiginlegir starfmenn LSH og HR. Að auki eru kennarar í heilbrigðisverkfræði í nánu samstarfi við m.a. Össur, deCode, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Blóðbankann og fleiri fyrirtæki, og fer oft verklegur hluti kennslunnar fram þar.

Nýstárlegar svefnrannsóknir

Rannsóknarstofa 3Z er einnig í húsnæði HR og þar eru stundaðar rannsóknir á taugalífeðlisfræði svefns og þróun nýstárlegra dýralíkana í svefnrannsóknum. 

Rannsóknarsetur

Innan heilbrigðissviðs er jafnframt starfrækt rannsóknarstofnun sem heitir The Institute of Biomedical and Neural Engineering. Innan hennar eru ýmis rannsóknarsetur sem fjalla um ákveðið svið heilbrigðisverkfræðinnar, eins og vefjaverkfræði, þrívíddarprentun líffæra og taugarannsóknir.

Viðburðir

Árlega heldur heilbrigðissvið Heilbrigðistæknidaginn. Það er ráðstefna um ákveðið efni sem tengist heilbrigðisverkfræði og er viðburðurinn haldinn í samstarfi við annað fagfólk í heilbrigðiskerfinu. Heilbrigðissvið stendur jafnframt að komum erlendra sérfræðinga og fyrirlesara reglulega. 

Í hópi framsækinna tækniháskóla

HR tekur þátt í alþjóðlegu samstarfsneti framsækinna háskóla um allan heim sem kenna tæknigreinar. Samkvæmt hugmyndafræðinni sem höfð er til hliðsjónar er verkfræðingum framtíðarinnar veittur traustur, fræðilegur grunnur en þeir vinna þar að auki raunhæf verkefni ásamt því að leysa verkefni í hópum. Nemendur kunna því á ferlið frá hugmynd yfir í hönnun, framkvæmd og rekstur þegar þeir koma á vinnumarkaðinn. Samstarfsnetið heitir CDIO, sem stendur fyrir „Conceive, Design, Implement, Operate“. Aðrir skólar í CDIO eru meðal annars: 

MIT - Massachusetts Institute of Technology • Danmarks Tekniske Universitet (DTU) • Chalmers Tekniska Högskola • KTH •Aalborg University • Delft University of Technology • Duke University • University of Michigan • University of Sydney • Beijing Jiaotong University

Strax á fyrstu önn kynnast nemendur hugmyndavinnu í hópum í námskeiðinu Inngangur að verkfræði.  Færni í hugmyndavinnu, verkefnastjórnun, samskiptum og kynningum er síðan þjálfuð í ýmsum námskeiðum gegnum allt námið, með áherslu á hugmyndafræði CDIO.

Á lokaári býðst nemendum að vinna hagnýt, raunhæf verkefni þar sem markmiðið er að undirbúa þau fyrir atvinnulífið.  Námskeiðin eru umfangsmikil og vinnan dreifist á 15 vikur, unnið er í hópum. Námskeiðin eru Líkan X fyrir rekstrarverkfræði, Fjármál X fyrir fjármálaverkfræði og Hönnun X fyrir nemendur í hátækni-, véla- eða heilbrigðisverkfræði. 


Að námi loknu

Starfsréttindi 

Verkfræðinám samanstendur af 3ja ára (180 ECTS) grunnnámi og tveggja ára (120 ECTS) MSc-námi. Til að öðlast starfsréttindi og leyfi til að nota lögverndaða stafsheitið verkfræðingur þarf að ljúka MSc-gráðu í samræmi við kröfur atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis.

Horft til framtíðar

Hátækni heilbrigðisþjónustunnar er starfsvettvangur margra heilbrigðisverkfræðinga. Í fjölmörgum fyrirtækjum bæði hér á landi og erlendis er þróuð ný tækni og horft til framtíðar. Þróun tækja og tækni byggir iðulega á nýjustu niðurstöðum rannsókna vísindanna úr ýmsum greinum heilbrigðis- og raunvísinda.

Starfsnámið veitir forskot

Nemendur í heilbrigðisverkfræði við HR geta sótt um starfsnám í bæði grunnnámi og meistaranámi. Markmið með starfsnámi er að auka þekkingu nemenda á því sviði sem þeir stunda nám á og búa þá undir störf að námi loknu.

Dæmi um fyrirtæki og stofnanir sem hafa tekið við nemendum í starfsnám:

• Actavis • Arion banki • Blóðbankinn • EFLA • Elkem • Fjármálaráðuneytið • Hjartavernd • ÍSOR • Ikea• Landsbankinn • Landsnet • Landspítalinn • Landsvirkjun • Mannvit • Marel • Marorka • Olís • Orkuveitan • Raförninn • Samskip • Securitas • Síminn • Sjóvá • Verkís • Vodafone • Össur

Aðstaða

Þjónusta og góður aðbúnaður

Öll kennsla fer fram í háskólabyggingu HR. Þar er einnig aðstaða til verklegrar kennslu, hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur. Meðal tækja í HR sem notuð eru við kennslu í heilbrigðisverkfræði er 256-rása heilariti (EEG), súrefnispptökutæki, búnaður til þráðlausrar upptöku á vöðvaritum (EMG) og aðstaða til geislamælinga. 

Verkleg kennsla

Í HR er áhersla lögð á verkkunnáttu og þjálfun ásamt fræðilegri undirstöðu. Aðstaða til kennslu og rannsókna í heilbrigðisverkfræði er mjög góð við HR og á þeim stofnunum sem tengjast náminu beint og óbeint. Nemendur hafa aðgang meðal annars eðlisfræðistofu, efnafræðistofu, vélsmiðju, rafeindatæknistofu, rannsóknarstofu í íþróttafræði og ýmsum sérhæfðum tækjum og rannsóknarstofum tengdum heilbrigðisverkfræðinni.

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á afar góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn. Sjá fleiri myndir af aðstöðunni í HR.  

Svefnrannsóknir í kjallara HR

Nemar í heilbrigðislabbi

Í kjallara háskólabyggingarinnar er starfrækt rannsóknarsetur og sprotafyrirtæki sem heitir 3Z. Þar eru þróaðar nýjar og athyglisverðar leiðir í grunnrannsóknum á svefni. Á grunni þessara rannsókna hefur fyrirtækið verið stofnað en það vinnur að frumrannsóknum fyrir þróun nýrra svefnlyfja. 

Rafeindatæknistofa

Lab

Í rafeindatæknistofu er unnið að verkefnum og tilraunum á sviði rafeindatækni, rafmagnsfræði, raforku, stýringum og sjálfvirkni. Í stofunni er fjölbreytt safn af verklegum tilraunum er tengjast námsefni á þessum sviðum. Stofan býður jafnframt upp á aðsetur fyrir nemendur sem vinna að stærri verkefnum eða lokaverkefnum í grunnnámi eða meistaranámi. Í stofunni er fjöldinn allur af tækjum og mælitækjum, á borð við sveiflusjár, örtölvur, AD-breytur, iðnaðarróbóta o.s.frv. Mikið safn er af íhlutum fyrir rásavinnu og góð aðstaða til að setja saman rásir. Ábyrgðarmaður verkstæðis er Hannes Páll Þórðarson.

Vélsmiðja

HR_des032

Vel búin vélsmiðja er mikilvægur þáttur í verkfræðinámi því þar er bilið brúað milli þess fræðilega og þess hagnýta. Flestir nemendur sem útskrifast frá HR með verkfræðigráðu hafa kynnst vélsmíði að einhverju marki, til að mynda unnið í rennibekk og fræsivél við að útfæra hugmyndir og hönnun sína. Í stofunni eru í boði inngangsnámskeið í vélsmíði, þar sem farið er yfir öryggismál og nemendum kennd viðeigandi handtök. Nemendur búa að þessari reynslu á seinni stigum náms og hafa aðgang að vélsmiðjunni til að leysa skemmtileg og raunveruleg verkfræðileg viðfangsefni.

Í vélsmiðjunni eru þrír rennibekkir, tvær fræsivélar, CNC rennibekkur og fræsivél, suðutæki, laser-skurðarvél, ásamt öðrum hefðbundnum verkfærum. Ábyrgðarmenn verkstæðis eru Gísli Freyr Þorsteinsson og Indriði Ríkharðsson

Þjónusta 

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Safnið býður aðgang að bókum og fræðigreinum og upplýsingafræðingar eru með opna tíma þar sem nemendur geta litið við og fengið ráðleggingar og aðstoð vegna heimildavinnu 

Verslanir og kaffihús

Í HR er jafnframt Háskólabúðin sem selur helstu nauðsynjavörur, Bóksala Stúdenta, Te og kaffi, æfingasalur World Class og Málið veitingasala.

Kennarar

Vísindamenn og sérfræðingar

Nemendur í heilbrigðisverkfræði njóta leiðsagnar öflugra vísindamanna á sviðinu. Kennarar við HR eru að jafnaði í miklum samskiptum við nemendur. Heilbrigðisverkfræði heyrir undir heilbrigðissvið.

Bjarni V.Halldórsson

Bjarni V. Halldórsson

PhD

Sinnir rannsóknum á sviði lífupplýsingafræði, reiknirita og erfðafræði. Rannsóknir Bjarna snúa að því að þróa reiknirit til að túlka gögn sem að tengjast mælingum í líffræði og læknisfræði. Þær miða að því að búa til hraðvirk reiknirit til að skoða mikið af gögnum, búa til stærðfræðileg líkön sem mynda líffræðilega rétta mynd af niðurstöðunum og túlka þær. Bjarni útskrifaðist með PhD-gráðu í Algorithms, Combinatorics and Optimization frá Carnegie Mellon University 2001. Hann hefur starfað við DeCODE, Íslenska erfðagreiningu, frá 2004 og HR frá 2006.
Ceon Ramon

Ceon Ramon

PhD

Ceon Ramon has been involved in neuroscience research since 1990. His current focus of research is on noninvasive detection of epilepsy, brain stimulation, models of human consciousness, and brain processes related to language and memory. His educational background is in electrical engineering and quantum optics; B.E. (Hon) from Indian Institute of Science, Bangalore, India and PhD from the University of Utah. He has been at Reykjavik University since 2009 and has been teaching at University of Washington since 1989.
Haraldur Auðunsson

Haraldur Auðunsson

PhD

Kennir einkum námskeið í eðlisfræði, s.s. aflfræði, rafsegulfræði og nútímaeðlisfræði, og læknisfræðilega myndgerð með áherslu á röntgenmyndgerð. Í kennslu leggur Haraldur áherslu á góðan fræðilegan grunn og síðan að nemendur fái tækifræri til að beita fræðunum, t.d. með verkefnum, hönnun og smíði. Viðfangsefni Haraldar síðustu árin snúast einkum um að beita lögmálum eðlisfræðinnar í heilbrigðisvísindum og um kennslu- og menntamál. Doktorsverkefni Haraldar fjallaði m.a. um hegðun segulsviðs jarðar við pólskipti. Haraldur er af Kársnesinu og fór því í Menntaskólann í Kópavogi, þá í Háskóla Íslands og lauk doktorsprófi frá Oregon State University 1989.
Karl Ægir Karlsson

Karl Ægir Karlsson

PhD

Kennir áfanga á sviði sameindalíffræði, raflífeðlisfræði auk námskeiðs þar sem fjallað er um svefn. Í kennslu leggur Karl Ægir áherslu á að tengja námsefnið við sínar eigin rannsóknir og það sem nýjast er í fræðunum hverju sinni. Rannsóknir Karls Ægis eru á sviði taugavísinda, einkum á sviði svefnrannsókna, og miða annarsvegar að því að skilja líffræðilega grunnferla (www.karlsstofa.is) en hinsvegar að því að hagnýta þessa ferla í lyfjaþróun (www.3z.is). Í HR stendur þverfaglegur hópur með bakgrunn í verkfræði, tölvunarfræði, líffræði, efnafræði, læknisfræði ofl. að rannsóknunum; enda eru aðferðirnar fjölbreyttar. Allt frá atferlismælingum, að sameindalíffræði og erfðabreytinga að hönnun, smíði og forritun. Karl á í rannsóknarsamstarfi við vísindamenn í Evrópu og í Bandaríkjunum. Á Íslandi eru helstu samstarfsmenn á Lífvísindasetri HÍ og er Karl Ægir einnig hópstjóri þar (www.lifvisindi.hi.is). Karl Ægir er með meistara- og doktorspróf í taugavísindum frá University of Iowa og starfaði sem nýdoktor við UCLA áður en hann tók við stöðu við HR árið 2006. 

Magnus Kjartan Gislason

Magnús Kjartan Gíslason

PhD

Kennir námskeið í lífaflfræði (biomechanics) og hreyfingafræði þar sem fjallað er um efniseignleika vefja og hvernig málmar og önnur efni víxlverka við vefi mannslíkamans. Í kennslunni leggur Magnús áherslu í kennslu á að tengja fræði með verklegum æfingum. Rannsóknir Magnúsar tengjast álagsgreiningu á liðum og hvernig sé hægt að nota tölvulíkön til að spá fyrir um hvernig bein og aðrir liðir hegðas sér undir álagi. Magnús kláraði CSc-gráðu í Véla-og iðnaðarverkfræði frá Háskóla Íslands árið 2000 og MSc-gráðu í Biomedical Engineering frá University of Strathclyde í Glasgow og PhD-gráðu frá sama skóla árið 2008. Rannsóknir hans í Strathclyde tengdust tölvulíkani af úlnliðsbeinum og rannsóknum á brothættu beina.
Olafur-Eysteinn-Sigurjonsson

Ólafur E. Sigurjónsson

PhD

Kennir áfanga á sviði sameinda og frumulíffræði og vefjaverkfræði. Í kennslu leggur Ólafur áherslu á að kynna nemendum fyrir helstu hugtökum innan sameindalíffræðinnar, stofnfrumulíffræði og vefjaverkfræði. Þar fá nemendur tækifæri á að nýta þekkingu sína til ræktana og sérhæfinga stofnfruma og hönnun á smíði á tækjum sem nýtast á sviði vefjaverkfræði. Rannsóknir hans snúa að þróun aðferða til GMP-ræktunar á stofnfrumum til notkunar í mönnum, og þróun á 3D-beinumhverfi til að skilja betur hvernig bein myndast og eyðast. Einnig stundar hann rannsóknir með kerfislíffræðilegum nálgunum á áhrifum á rauðfrumur og blóðflögur við geymslu utan líkama í Blóðbönkum. Auk þess að vera dósent við HR er Ólafur forstöðumaður rannsókna og nýsköpunar í Blóðbankanum og stofnfrumuvinnslu Blóðbankans. Að loknu grunnnámi og meistaranámi á sviði heilbrigðisvísinda við Háskóla Íslands, lauk Ólafur doktorsprófi frá Háskólanum Í Osló árið 2006 á sviði stofnfrumulíffræði og ónæmisfræði.
Paolo-Gargiulo

Paolo Gargiulo

PhD

Paolo Gargiulo is an Associate Professor and works at the Medical Technology Center at RU and the University Hospital Landspitali. He studied at TU Wien and finished his PhD in 2008. He has been active in the field of Clinical Engineering, medical image processing and 3-D modeling and tissue engineering. He developed at Landspitali a rapid prototyping service to support surgical planning with over 200 operations planned. He has published 59 papers in peer reviewed international journals and chapters in academic books. He is consultant of MedEl for the development of larynx pacemaker, co-operating with Össur on the use of EEG  to evaluate cortical reorganization in lower limb amputees, with Hjartavernd and NIH to study muscle atrophy or degeneration in aging associated to life styles and co-morbidities, and with Washington University (US) in Brain Modeling project. Since December 2013 Paolo Gargiulo is the director of the Institute of Biomedical and Neural Engineering and the Icelandic Center of Neurophysiology. 

Þórður Helgason

Þórður Helgason

Dr.-ing.

Kennir eða sér um áfanga um greiningar- og meðferðartækni sjúkdóma og áverka, mælitækni lífmerkja, gervilíffæri og raförvun. Þórður leggur áherslu á að nemendur fái góða grundvallar

Doktorsnemar:

 • Björn Ómarsson
 • Joseph Lovecchio
 • Kyle J. Edmunds

 

Verkefni

Hér eru dæmi um verkefni nemenda og kennara í heilbrigðisverkfræði við HR. 

Taugabrautir afhjúpaðar

Heilbrigðisverkfræði

Markmið rannsóknar Írisar Drafnar Árnadóttur, nema í heilbrigðisverkfræði, var að sýna fram á aðferð til að prenta taugabrautir í heila út í þrívídd. „Með þessu var ég að halda áfram með verkefni sem var búið að vinna innan tækni- og verkfræðideildar þar sem höfuðkúpur voru prentaðar út í þrívídd, ásamt æxli, til að aðstoða lækna við undirbúning aðgerða.” Lesa meira.

Endurnýting blóðflögueininga til stofnfrumuræktar

Ólafur Eysteinn Sigurjónsson

„Hugmynd okkar snýst um að skapa verðmæti úr efnivið sem vanalega er fargað.“ Dr. Ólafur Eysteinn Sigurjónsson er dósent við tækni- og verkfræðideild HR og forstöðumaður rannsókna við Blóðbankann. Ólafur stundar rannsóknir í heilbrigðisverkfræði og þróar meðal annars aðferðir til klínískrar ræktunar og sérhæfingar á stofnfrumum. Lesa meira.

Þrívíddarlíkön af hauskúpum

HauskúpurLokaverkefni Sigrúnar Bjarkar Sævarsdóttur í heilbrigðisverkfræði í HR hefur hlotið mikið lof innan læknastéttarinnar. Það fólst í því að smíða og samþætta þrívíddarlíkan við staðsetningarbúnað sem notaður er við heilaskurð. Lesa meira.

 

 

BSc-nám

Í þriggja ára grunnnámi til BSc-gráðu kynnast nemendur undirstöðugreinum í heilbrigðisverkfræði. Til að öðlast starfsréttindi sem verkfræðingur þarf að því loknu að ljúka tveggja ára MSc-námi.

Skipulag náms: 

Kjarni - verkfræði
(84 einingar)
   

 

 • Stærðfræði I
 • Stærðfræði II
 • Stærðfræði III
 • Töluleg greining
 • Verkefnastjórnun

 

 • Línuleg algebra
 • Eðlisfræði I
 • Eðlisfræði II
 • Efnafræði
 • Tölfræði I
 

 

 • Hagnýt forritun
 • Verkfræðileg forritun
 • Nýsköpun og stofnun fyrirtækja
 • Inngangur að verkfræði
  og tölvustudd hönnun
Sviðskjarni - heilbrigðisverkfræði (72 einingar)    

 

 • Sameinda- og frumulíffræði
 • Lífeðlisfræði I
 • Lífeðlisfræði II
 • Stafræn rafeindatækni

 

 • Rafeindatækni
 • Merki og kerfi
 • Stöðu- og burðarþolsfræði
 • Reglunarfræði

 

 • Eðlisfræði III
 • Greining rása
 • Læknisfræðileg myndgerð
 • Mælitækni og lífsmörk
Valfög - heilbrigðisverkfræði (24 einingar)
Dæmi um valfög: 
 • Svefn
 • Lífaflfræði
 • Tauga raflífeðlisfræði
 • Stoðtæki og gervilíffæri
 • Starfsnám
 • Sjálfstætt verkefni
 • Klínísk verkfræði
 • Efnisfræði
 • Hönnun X


Birt með fyrirvara um breytingar á námsskipulagi.

MSc-nám

Í meistaranámi í heilbrigðisverkfræði býðst nemendum kostur á að afla sér sérfræðiþekkingar og hagnýtrar tækniþekkingar. Námið er 120 ECTS og tekur almennt fjórar annir. Fullt nám telst 30 ECTS á önn. Flest námskeið eru 6-8 ECTS.

 • Nemendum stendur til boða að taka annað hvort 30 eða 60 ECTS meistaraverkefni. 
 • Allir nemendur taka námskeiðið samþætt verkefni (14 ECTS).
 • Skiptinám er mögulegt á 1., 2. eða 3. önn.

 • Nemendum stendur til boða að taka starfsnám (14 ECTS) 

Náminu er skipt í kjarna, val og lokaverkefni. 

Allir nemendur taka kjarna sem jafngildir 50 ECTS og framhaldið fer síðan eftir áhuga- og valsviði hvers og eins. Lokaverkefnin eru ýmist unnin innan HR eða hjá samstarfsstofnunum skólans, og í boði er að taka annað hvort 30 eða 60 ECTS meistaraverkefni. Nemandi setur fram námsáætlun í samráði við umsjónarkennara sinn og eru valnámskeiðin valin eftir áherslusviði hans og þeim rannsóknum sem hann stundar í sínu lokaverkefni. Nemendur geta tekið hluta af námi sínu erlendis hjá samstarfsskólum tækni- og verkfræðideildar. Valnámskeið eru á fjölbreyttu formi (s.s. heðfbundin námskeið, lesnámskeið, fjarnám og minni verkefni) og geta verið við HR sem og við innlenda og erlenda háskóla.

Í töflunni hér fyrir neðan kemur fram skipulag námsins. 

Í kjarnanum eru þrjár línur sem allir taka:

 • Taugaverkfræði
 • Lífaflfræði og vefjaverkfræði
 • Heilbrigðistækni (myndgerð, líkön og samþætt verkefni)

Mikilvægur þáttur í náminu er samþætt verkefni, þar sem beitt er verkfræðilegum aðferðum við að leysa stórt verkefni, frá hugmynd til lokaafurðar í anda CDIO.

  Fyrra ár Seinna ár
Haust

Taugavísindi og tækni (6 ECTS)
Lífaflfræði og lífefnisfræði (6 ECTS)
Myndgerð og líkön (6 ECTS)
Val (6 ECTS)
Val (3 week course - 6 ECTS)

Val (30 ECTS) eða
Skiptinám (30 ECTS)
Starfsnám (14 ECTS)
Lokaverkefni (30 ECTS)

Vor Taugaverkfræði (6 ECTS)
Vefjaverkfræði (6 ECTS)
Elective (4 ECTS)
Samþætt verkefni (14 ECTS)
 Lokaverkefni (30 ECTS)

Möguleg valnámskeið

Haust   Vor 
Skipulag skurðaðgerða og 3D líkön Svefn 
 Klínísk verkfræði   Tauga-raflífeðlisfræði 
 Lífaflfræði  Starfsnám BSc
 Vöðvarafrit   Mechatronics II 
Tímaraðagreining   Verkfræðilegar bestunaraðferðir 
Mechatronics I   Efnisfræði
 Gagnanám og vitvélar   Rannsóknartengt verkefni í heilbrigðisverkfræði 
 Gæðastjórnun  Valið efni í heilbrigðisverkfræði 
 Tölvustudd burðarþolshönnun  
 Starfsnám MSc  
Rannsóknartengt verkefni í heilbrigðisverkfræði   
Valið efni í heilbrigðisverkfræði    

Nánari upplýsingar

Inntökuskilyrði

BSc-nám í heilbrigðisverkfræði

Til að hefja nám í verkfræði þurfa umsækjendur að hafa lokið stúdentsprófi, frumgreinaprófi eða sambærilegu prófi. 

Undirbúningur

Námsefni og kennsla á fyrsta ári í verkfræði er miðuð við að nemendur hafi eftirfarandi undirbúning:  

 • Stærðfræði - 21 einingar (þ.m.t. stæ 503 eða sambærilegt) eða 30 fein, þar af 15 fein á 3. hæfniþrepi*.  Nemandi þarf að þekkja diffrun, heildun og helstu heildunaraðferðir (t.d. innsetningaraðferð og hlutheildun).
 • Eðlisfræði - 6 einingar (þ.m.t. eðl 203 eða sambærilegt) eða 10 fein, þar af 5 fein á 3. hæfniþrepi*.  Nemandi þarf að þekkja hreyfi- og aflfræði og rafmagnsfræði (rásir, rafsvið og segulfræði). Æskilegt er að hann þekki einnig varmafræði, vökva og þrýsting, bylgjur og ljós.
 • Efnafræði - 3 einingar (efn 103 eða sambærilegt) eða 5 fein á 2. hæfniþrepi*

skilgreining mennta- og menningarmálaráðuneytisins á hæfniþrepum

Vantar þig grunninn? Byrjaðu strax í HR

Þeim nemendum sem vilja hefja nám í verkfræði en vantar nauðsynlegan undirbúning, til dæmis í stærðfræði og eðlisfræði, er bent á frumgreinadeild HR sem er undirbúningsnám fyrir grunnnám í háskóla.

MSc-nám í heilbrigðisverkfræði

Gert er ráð fyrir að nemandi hafi grunngráðu (BSc) í heilbrigðisverkfræði. Hafi nemandi annan bakgrunn getur viðkomandi þurft að bæta við námskeiðum úr grunnnámi. Í slíkum tilvikum er ætlast til að nemandi klári þessi námskeið á fyrsta námsári sínu.

Getum við aðstoðað?

Sendu okkur fyrirspurn á netfangið: tvd@hr.is


Fara á umsóknarvef

Var efnið hjálplegt? Nei