Viðskiptafræði BSc með lögfræði sem aukagrein

Það er verðmætt í nútíma samfélagi að búa yfir þverfaglegri þekkingu. Námsbraut í viðskiptafræði með lögfræði sem aukagrein er gott dæmi um nám sem veitir nemendur slíka þekkingu ásamt traustum, fræðilegum grunni. 

Um námið

Nemandi stendur í stiga inni í HR og horfir niður á símann sinn

Grunnþekking í viðskiptafræði og innsýn í lögfræði

Grunnnám í viðskiptafræði með lögfræði sem aukagrein er þriggja ára, 180 ECTS nám. Nemendur ljúka 120 einingum í viðskiptafræði og 60 einingum í lögfræði. Þannig afla þeir sér haldgóðrar grunnþekkingar í viðskiptafræði en hafa hlotið talsverða innsýn í lögfræði. Það er stefna viðskiptadeildar að nemendur efli frumkvæði og fái jafnframt sterka, fræðilega undirstöðu í lykilþáttum viðskipta. 

Alþjóðleg vottun EFMD-Accreditated-BSc-Pantone

BSc-námið í viðskiptafræði við HR sker sig úr frá sambærilegu námi hér á landi að því leyti að það hefur alþjóðlega vottun (EFMD) sem staðfestir gæði þess.

Tenging við atvinnulífið

Áhersla er á virk tengsl við atvinnulífið því þannig fá nemendur bestan undirbúning fyrir störf að námi loknu. Nemendur gera hagnýt verkefni, geta sótt um starfsnám hjá fyrirtækjum og stofnunum og sitja fyrirlestra með sérfræðingum úr atvinnulífinu. Á hverju ári koma 60–80 gestafyrirlesarar úr atvinnulífinu að kennslu. HR stendur að ýmsum viðburðum sem nemendur geta valið að taka þátt í. Dæmi um slíkan viðburð er Hnakkaþon HR og SFS þar sem gerðar eru áætlanir fyrir fyrirtæki í sjávarútvegi og nemendur vinna þvert á deildir í tvo daga til að leggja fram bestu lausnina.

Nýsköpun og stofnun fyrirtækja

Nemendur í grunnnámi í lagadeild, tækni- og verkfræðideild, tölvunarfræðideild og viðskiptadeild ljúka á fyrsta ári þriggja vikna námskeiði sem heitir Nýsköpun og stofnun fyrirtækja. Þar eiga þeir að finna viðskiptahugmynd og gera viðskiptaáætlun. Nemendur kynnast því nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi, gerð viðskiptaáætlunar og þverfaglegri samvinnu strax í upphafi námsins. Þeir kynna verkefnið reglulega með svokölluðum lyftukynningum þar sem ein mínúta gefst til að þess að „selja“ hugmyndina hugsanlegum fjárfestum.  

Hluti náms á ensku

Hluti námsins er á ensku en það undirbýr nemendur fyrir framhaldsnám og störf í alþjóðlegu umhverfi. 

Skiptinám

Nemendur í viðskiptadeild eru hvattir til að nýta sér þau alþjóðlegu tækifæri sem bjóðast á meðan þeir eru í námi. Reynsla af skiptinámi erlendis eykur virði háskólagráðunnar og hefur jákvæð áhrif á atvinnuhorfur að námi loknu. Nánari upplýsingar má nálgast hjá verkefnastjóra námsins eða skrifstofu alþjóðaskipta.   

Samfélagsleg ábyrgð í starfi viðskiptadeildar

PRME

Viðskiptadeild HR hefur skrifað undir viljayfirlýsingu PRME (Principles of Responsible Management Education) varðandi menntun ábyrgra stjórnenda. Þar með hefur deildin skuldbundið sig til að mennta nemendur í samfélagslegri ábyrgð. Í því felst að leggja áherslu á ábyrga stjórnun og hvetja til þess að atvinnulífið stundi ábyrga viðskiptahætti. Viljayfirlýsing PRME var upphaflega sett fram af Sameinuðu þjóðunum. Í dag eru um 450 viðskiptaháskólar frá yfir 80 löndum hluti af verkefninu.

HR er jafnframt samstarfsaðili Festu, miðstöðvar um samfélagslega ábyrgð. 

Frekari upplýsingar

Hafðu samband

Saga-Yr-Kjartansdottir

Saga Ýr Kjartansdóttir

Verkefnastjóri BSc-náms í viðskipta- og hagfræði

Asgeir-Jonsson

Ásgeir Jónsson

Forstöðumaður BSc-náms í viðskipta- og hagfræði

Að námi loknu

Viðskiptafræði opnar dyr að margvíslegum starfstækifærum og framhaldsnámi. Viðskiptafræðingar starfa við stofnun og rekstur fyrirtækja, mannauðsmál, fjármál, stefnumótun, sölu- og markaðsmál, framleiðslu og reikningshald. Viðskiptafræðingar hafa því möguleika á fjölbreyttum störfum.

Lögverndað starfsheiti

Þeir sem ljúka BSc-prófi úr viðskiptadeild mega nota lögverndaða starfsheitið viðskiptafræðingur.

Áframhaldandi nám

Grunnnám í viðskiptafræði með lögfræði sem aukagrein undirbýr nemendur fyrir meistaranám í viðskiptafræði eða lögfræði

Aðstaða

Þjónusta og góður aðbúnaður

Í háskólabyggingu HR er aðstaða til verklegrar kennslu, hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur.

Nemandi lærir í Sólinni

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á afar góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn. Sjá fleiri myndir af aðstöðunni í HR. 

Þjónusta 

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Safnið býður aðgang að bókum og fræðigreinum og upplýsingafræðingar eru með opna tíma þar sem nemendur geta litið við og fengið ráðleggingar og aðstoð vegna heimildavinnu. 

Verslanir og kaffihús

Í HR er Háskólabúðin sem selur nauðsynjavörur, kaffihús, æfingasalur World Class og Málið veitingasala.

Kennarar

Vísindamenn og sérfræðingar

Viðskiptadeild hefur á að skipa einvalaliði af sérfræðingum á sviði viðskipta- og hagfræði sem hafa áratuga reynslu af kennslu, rannsóknum og störfum fyrir atvinnulíf og samfélag. Nemendur í viðskiptafræði með lögfræði sem aukagrein njóta leiðsagnar öflugra vísindamanna og sérfræðinga á fagsviðinu, stundakennara og gestafyrirlesara með sérfræðiþekkingu úr atvinnulífinu. Kennarar við HR eru að jafnaði í miklum samskiptum við nemendur.

Hér eru upplýsingar um fasta kennara í viðskiptadeild

Skipulag náms

Einingar

BSc-nám í viðskiptafræði með lögfræði sem aukagrein er 180 ECTS og skipulagt sem þriggja ára nám. Að jafnaði eru tekin fimm námskeið (30 ECTS) á hverri önn og telst það fullt nám. Nemendur ljúka 120 einingum í viðskiptafræði og 60 einingum í lögfræði.

Tvær lotur á önn

Annirnar skiptast í tvær lotur. Fyrri lotan er 12 vikur og taka nemendur þá fjögur námskeið. Eftir fyrri lotu eru lokapróf og að þeim loknum hefst þriggja vikna lota og þá taka nemendur eitt námskeið. Aðeins er leyfilegt að skrá sig í eitt námskeið á hverri þriggja vikna lotu. 

Skiptinám

Nemendur þurfa að hafa lokið 60 ECTS áður en farið er utan í skiptinám. Nánari upplýsingar má nálgast hjá verkefnastjóra námsins. 

Skipulag náms 180 ECTS

1.ár   
Haust Vor
                                                                 
2.ár   
Haust  Vor
 
 3.ár  
Haust  Vor
 

Upplýsingar fyrir nemendur

 

Starfsnám

Einstakt tækifæri

Nemendur í grunnnámi í viðskiptafræði geta sótt um að ljúka einingum í starfsnámi. Starfsnámið veitir nemendum einstakt tækifæri til að undirbúa sig fyrir þær áskoranir sem viðskiptafræðingar mæta í atvinnulífinu. Dæmi um fyrirtæki og stofnanir sem hafa tekið við nemendum í starfsnám:

• Icelandair Group • Össur • KPMG • Deloitte • PwC • E&Y • Landspítalinn • Síminn • Orkuveita Reykjavíkur • NOVA • Vodafone • Vífilfell • Ölgerðin • Virðing • Sameinaði lífeyrissjóðurinn • Pipar TBWA  • Icelandair  • Landsvirkjun • Advania • Alvogen • Landsbankinn • Mannvit • Nýherji • Reiknistofa bankanna • Eik fasteignafélag

Hvað segja nemendur um starfsnámið?

Bergdís Ragnarsdóttir
Starfsnám hjá Icelandair Group

„Starfsnám er einstakt tækifæri til þess að kynnast atvinnulífinu og upplifa hvernig það er að starfa við það sem maður er að læra. Ég fékk tækifæri til að vera í starfsnámi hjá Icelandair Group á sviði fjármála og fékk þar ýmis krefjandi og spennandi verkefni til að leysa. Ég lærði mikið á þessum tíma og fékk að kynnast fyrirtækinu og starfsemi þess mjög vel. Þetta var góð reynsla sem mun án efa nýtast mér í framtíðinni.“

Huginn Ragnarsson
Starfsnám hjá Advania

„Ég fór í starfsnám á viðskiptagreindarsvið Advania eftir að hafa tekið áfangann Viðskiptagreind en þar fékk ég mikinn áhuga á viðfangsefninu. Ég leit á starfsnámið sem tækifæri til þess að kynna mér hvernig það væri að vinna á þessu sviði og varð ekki fyrir vonbrigðum. Advania hagaði starfsnáminu þannig að mín þekking úr viðskiptafræðinni nýttist vel við þau verkefni sem ég vann.“

Inntökuskilyrði

Umsóknarfrestur

Tekið er við umsóknum 5. febrúar - 5. júní ár hvert.

Nauðsynlegur undirbúningur

Umsækjandi þarf að hafa lokið stúdentsprófi eða samsvarandi námi. Aðrar prófgráður koma til greina og eru skoðaðar sérstaklega.

  • Nauðsynlegt er að hafa ákveðna grunnfærni í stærðfræði. Þessi færni felur í sér grunnalgebru (m.a. veldi, rætur og logarithma), föll, ferla í hnitakerfi og diffrun.
  • Nemendur þurfa að hafa lokið stærðfræði í hæfniþrepi 2 og því til viðbótar að hafa tekið áfanga í hæfniþrepi 3 sem inniheldur föll, ferla og deildun helstu falla. (t.d. stær3fa05, stærðfræði 363 eða 403).  

  • Gerð er krafa um að nemendur hafi hæfni samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla í íslensku, ensku og stærðfræði sem samsvarar 3. hæfniþrepi viðmiða mennta- og menningarmálaráðuneytis.

Fylgiskjöl með umsókn

Umsækjendur fylla út rafræna umsókn og fylgigögnum skal skila inn í sama umsóknarkerfi. Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja umsókn:

  • Staðfest afrit af prófskírteini/námsferilsyfirlit.
  • Staðfestum einkunnum frá öðrum skólum ef áfangar hafa verið metnir.
  • Önnur gögn mega fylgja en eru ekki skilyrði.
  • Umsækjandi getur jafnframt sent meðmælabréf, en það er ekki skylda. 

 

Vantar þig grunninn? Byrjaðu strax í HR

Vantar þig grunninn? Byrjaðu strax í HR

Þeir nemendur sem vilja hefja nám í viðskiptafræði en vantar nauðsynlegan undirbúning geta hafið háskólanámið í Háskólagrunni HR. Þar er boðið upp á eins árs undirbúningsnám með sérsniðnum viðskiptafræðigrunni.  

Að hefja nám á vorönn

Ekki er opið fyrir umsóknir um áramót. Undantekningar eru mögulegar ef nemandi í HR óskar eftir að skipta um námsbraut og uppfyllir inntökuskilyrði í viðskiptafræði. Einnig ef nám í viðskiptafræði hefur verið stundað í öðrum háskóla. Nánari upplýsingar veitir verkefnastjóri.

Mat á fyrra námi

Ef umsækjandi hefur lokið námskeiðum á háskólastigi er hægt að sækja um mat á fyrra námi.

 

Hafðu samband

Photo*Name*TitleContactDescription
Saga-Yr-KjartansdottirSaga Ýr KjartansdóttirVerkefnastjóri BSc-náms í viðskipta- og hagfræði
599 6358

sagayr@ru.is

Asgeir-JonssonÁsgeir JónssonForstöðumaður BSc-náms í viðskipta- og hagfræðiasgeirjo@ru.is

UmsóknarvefurGott að vita:Umsagnir nema í viðskiptadeild

Sigrún Vala stendur upp við handrið og horfir í myndavélina

Sigrún Vala Hauksdóttir: hagfræði og fjármál

Nám í hagfræði býður upp á tengingu við aðrar námsgreinar og góða atvinnumöguleika að námi loknu. Ég vissi í rauninni ekki hvað ég var að fara út í en hafði heyrt frábæra hluti um HR og var með nokkuð miklar væntingar en samt hefði ég ekki getað gert mér í hugarlund hvað maður er að fá mikið fyrir skólagjöldin. Kennararnir eru góðir og áhugasamir um velgengni nemenda og allt utanumhald er gríðarlega gott. Deildirnar eru flestar ekki mjög stórar og því er auðvelt að kynnast fólki auk þess sem frábært félagslíf hjálpar til. Ég hlakka alltaf til að mæta í skólann.

Þetta vefsvæði byggir á Eplica