Máltækni MSc

Máltækni er rannsóknar- og þróunarsvið sem hefur það að markmiði að þróa búnað sem getur unnið með og skilið náttúruleg tungumál og stuðlað að notkun þeirra í samskiptum manns og tölvu.

Um námið

Kennari talar við nemendur og horfir upp í loftHugvísindi og tækni

Meistaranám í máltækni er tveggja ára, 120 ECTS nám við tölvunarfræðideild. Námið hentar bæði nemendum með BA-próf í hugvísindagreinum og BSc-próf í raungreinum. Markmið með náminu er tvíþætt: annars vegar að útskrifa nemendur með þekkingu til að stjórna verkefnum og útfæra lausnir á sviði máltækni, hins vegar að undirbúa nemendur undir doktorsnám á sviðinu.

Staða íslenskunnar í tæknivæddum heimi

Mikil umræða hefur verið undanfarin misseri um notkun íslensku í samskiptum við hin ýmsu tæki. Bent hefur verið á að bjóða þurfi upp á íslensku í hinum ýmsu viðmótum tækja og er það meðal viðfangsefna máltækni.

Samstarf tveggja háskóla

Meistaranám í máltækni er sameiginlegt nám Háskólans í Reykjavík (HR) og Háskóla Íslands (HÍ). Námið er ætlað bæði fyrir nemendur með BS-próf í tölvunarfræði (eða skyldum greinum) og nemendur með BA-próf í hugvísindagreinum (almennum málvísindum, íslensku og erlendum tungumálum). Þeir sem hafa lokið háskólaprófi í öðrum skyldum greinum geta einnig sótt um inngöngu og er þá undirstaða þeirra metin sérstaklega.

Nemendur þurfa að vera skráðir í meistaranám í máltækni í HR eða HÍ en geta tekið námskeið í báðum skólunum. Nemandi útskrifast frá þeim skóla sem hann er skráður í og vinnur að jafnaði meistaraverkefni undir handleiðslu kennara í viðkomandi skóla.

Nemandi sem skráður er í HR útskrifast með MS-gráðu í máltækni en nemandi sem skráður er í HÍ útskrifast með MA-gráðu í máltækni. Sérstakar námsskipunarreglur gilda um meistaranámið í hvorum skóla fyrir sig og skulu nemendur lúta námsskipunarreglum heimaskóla síns.

Markmið með náminu er tvíþætt: annars vegar að útskrifa nemendur með þekkingu til að stýra verkefnum og útfæra lausnir á sviði máltækni; hins vegar að undirbúa nemendur undir doktorsnám á sviðinu.

Vísindamenn í fremstu röð

Öflugt rannsóknarumhverfi

Tölvunarfræðideild HR er sú stærsta sinnar tegundar á landinu. Helstu rannsóknarsvið eru gervigreind, fræðileg tölvunarfræði og hugbúnaðar- og tölvukerfi. Rannsóknir fara að verulegu leyti fram innan sérstakra rannsóknarsetra þar sem nemendur geta unnið að spennandi verkefnum undir handleiðslu vísindamanna.

Hagnýt lokaverkefni

Meistaraprófsverkefni eru unnin í samvinnu við kennara, stofnanir eða fyrirtæki sem starfa á þessu sviði.

Frekari upplýsingar:

Skipulag náms

Skráning í HR eða HÍ

Nemendur innritast í HR eða HÍ en geta tekið námskeið í báðum skólum. Nemandi útskrifast frá þeim skóla sem hann er skráður í og vinnur að jafnaði lokaverkefni undir handleiðslu kennara í viðkomandi skóla.

Nemandi sem skráður er í HÍ útskrifast með MA-gráðu í máltækni en nemandi sem skráður er í HR útskrifast með MSc-gráðu í máltækni.

Sérstakar námsskipunarreglur gilda um meistaranámið í hvorum skóla fyrir sig, og skulu nemendur lúta námsskipunarreglum heimaskóla síns.

Einingar

Skipulag námsins í HR

Um er að ræða tveggja ára, þverfaglegt, 120 eininga nám. Einingarnar skiptast í 44-78 einingar úr námskeiðum á meistarastigi (kennd í HR og HÍ), 0-30 einingar úr grunnnámskeiðum í tölvunarfræði, 0-10 einingar úr grunnnámskeiðum í málfræði (kennd í HÍ) og 30-60 einingar í meistaraprófsverkefni/ritgerð. Samsetning eininga er því  sveigjanlega og fer eftir bakgrunni viðkomandi nemanda.

Nemendur með BA-próf í málvísindum og tungumálum þurfa að taka 30 einingar í grunnnámskeiðum í tölvunarfræði. Þessi námskeið eru metin sem hluti meistaranámsins. Nemendur með aðra undirstöðu sem teknir verða inn í námið geta þurft að taka bæði málfræðileg og tölvunarfræðileg grunnnámskeið, sem þá verða ekki öll metin sem hluti meistaranáms.

Hér fyrir neðan má sjá dæmi um námsskipulag. Sum námskeiðanna eru kennd í HR en önnur í HR. Meistaranámskeið í HR eru 8 einingar en grunnnámskeið eru 6 einingar.

1.  Nemandi hefur lokið BSc-námi í tölvunarfræði og vinnur 30 eininga meistaraverkefni.

1. önn 2. önn 3. önn 4. önn
Málvinnsla (8 ein.) Aðferðafræði rannsókna (8 ein.) Sýndarumhverfi (8 ein.) Meistaraverkefni (30 ein.)
Vélrænt gagnanám (6 ein.) Talgreining (8 ein.) Inngangur að formlegri málfræði (10 ein.)*  
Stöðuvélar og reiknanleiki (6 ein.) Ný tækni (6 ein.) Málfræðinámskeið á BA-stigi (10 ein.)*  

Íslenskt málkerfi og máltækni (10 ein.)*

Málleg gagnasöfn (10 ein.)*    
30 ein. 32 ein. 28 ein. 30 ein.

* Námskeið kennd í HÍ

2.  Nemandi hefur lokið BS-námi í málvísindum og vinnur 30 eininga meistaraverkefni.

1. önn 2. önn 3. önn 4. önn
Málvinnsla (8 ein.) Aðferðafræði rannsókna (8 ein.) Sýndarumhverfi (8 ein.) Meistaraverkefni (30 ein.)
Forritun (6 ein.) Gagnaskipan (6 ein.) Reiknirit (6 ein.)  
Strjál stærðfræði I (6 ein.) Strjál stærðfræði II (6 ein.) Vélrænt gagnanám (6 ein.)  
Íslenskt málkerfi og greining þess (10 ein.)* Málleg gagnasöfn (10 ein.)* Inngangur að formlegri málfræði (10 ein.)*  
30 ein. 30 ein. 30 ein. 30 ein.

*Námskeið kennd í HÍ

Aðstaða

Þjónusta og góður aðbúnaður

Í háskólabyggingu HR er aðstaða til verklegrar kennslu, rannsókna, hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur.

Ny-thekking

Ný þekking verður til

HR stendur framarlega á heimsvísu í rannsóknum í gervigreind. Þeir nemendur sem gera verkefni og stunda rannsóknir með vísindamönnum Gervigreindarseturs HR, CADIA, hafa afnot af aðstöðu setursins fyrir tilraunir og sérstaka þróun í margmiðlunartilraunaherbergi sem kallað er Svartholið. Þar eru margskonar tæki sem nýta má í samskiptum fólks og tölva, eins og sýndarveruleikabúnaður (Oculus Rift og HTC Vive), risaskjár (3m x 2m), tölvusjón (Kinect), stefnuvirkir hljóðnemar, tölvustýrð LED-lýsing, hátalarakerfi og hljóðblandari svo að fátt eitt sé nefnt. Hægt er að bóka herbergið vegna verkefnavinnu eða tilrauna.

Þar er líka aðstaða fyrir hópavinnu nemenda og starfsmanna á öllum námsstigum. Þar eru borð (flestum úthlutað á hverri önn, en líka borð sem nemendur geta notað hluta vikunnar), geymsluaðstaða (skúffur, hillur, kassar), grunn tækjabúnaður (skjáir, snúrur osfr.) og svo tússtöflur og afþreyingaraðstaða (sófi og leikjavélar).

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á afar góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn. Nemendur í tölvunarfræði læra oft saman á ákveðnu svæði í Sólinni. Sjá fleiri myndir af aðstöðunni í HR.  

Þjónusta 

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Safnið býður aðgang að bókum og fræðigreinum og upplýsingafræðingar eru með opna tíma þar sem nemendur geta litið við og fengið ráðleggingar og aðstoð vegna heimildavinnu. 

Verslanir og kaffihús

Í HR er Háskólabúðin sem selur nauðsynjavörur, Bóksala Stúdenta, Te og kaffi, æfingasalur World Class og Málið veitingasala.

Kennarar

Vísindamenn og sérfræðingar

Nemendur í meistaranámi í máltækni njóta leiðsagnar öflugra vísindamanna á fagsviðinu innan háskólans og gestafyrirlesara með sérfræðiþekkingu úr fyrirtækjum í upplýsingatækni. Kennarar við HR eru að jafnaði í miklum samskiptum við nemendur.

Nokkrir vísindamenn Cadia inni í vinnurýminu sem er kallað Svartholið

Meðal kennara eru:

Dr. Hannes Högni Vilhjálmsson

Hannes Högni vinnur meðal annars að þróun vitvéla með félagslega færni innan Gervigreindarseturs HR.

Dr. Hrafn Loftsson

Hrafn stundar rannsóknir á sviði máltækni. Hann er í stjórn Máltækniseturs Íslands sem hlaut sérstaka viðurkenningu á degi íslenskrar tungu árið 2013 fyrir að stuðla að aukinni notkun íslensku í nútímasamskiptatækni.

Dr. Jón Guðnason

Jón er forstöðumaður Gervigreindarseturs Háskólans í Reykjavík. Hann er í forsvari fyrir mál- og raddtæknistofu innan setursins þar sem stundaðar eru rannsóknir á sviði máltækni.

Inntökuskilyrði

Umsóknarfrestur

Opið er fyrir umsóknir í meistaranám í máltækni til 30. apríl.

Hugvísindi og raungreinar

Nám í máltækni er bæði fyrir nemendur með BA-próf í hugvísindagreinum (almennum málvísindum, íslensku og erlendum tungumálum) og BSc-próf í raungreinum (tölvunarfræði, rafmagns- og tölvuverkfræði o.fl.).

Próf úr öðrum greinum

Þeir sem hafa lokið háskólaprófi í öðrum skyldum greinum geta einnig sótt um inngöngu og er þá undirstaða þeirra metin sérstaklega.

Sótt um

Umsóknum skal skilað rafrænt. Hverri umsókn skulu þó einnig fylgja eftirfarandi fylgigögn og er nauðsynlegt að senda frumrit af þeim í pósti:

  • Tvö meðmælabréf frá kennurum eða öðrum aðilum sem þekkja til færni umsækjanda í námi.
  • Bréf frá umsækjanda sem lýsir fyrirætlunum umsækjanda og því hvaða hlutverki meistaranám við Háskólann í Reykjavík gegnir í þeim.
  • Aðrar upplýsingar sem að gagni geta komið við að meta umsækjanda.


Fylgigögn verða að vera póstmerkt fyrir dagsetningu sem verður tilkynnt síðar. 

Senda skal fylgigögn til:

Sigurbjörg Ásta Hreinsdóttir, verkefnastjóri

Tölvunarfræðideild
Háskólinn í Reykjavík
Menntavegur 1 við Nauthólsvík
IS-101 Reykjavík

Viltu vita meira?

Nánari upplýsingar veita verkefnastjórar deildarinnar og Hrafn Loftsson, lektor við tölvunarfræðideild HR.


Var efnið hjálplegt? Nei