Máltækni MSc

Máltækni er rannsóknar- og þróunarsvið sem hefur það að markmiði að þróa búnað sem getur unnið með og skilið náttúruleg tungumál og stuðlað að notkun þeirra í samskiptum manns og tölvu.

Um námið

Kennari talar við nemendur og horfir upp í loftHugvísindi og tækni

Meistaranám í máltækni er tveggja ára, 120 ECTS nám við tölvunarfræðideild. Námið hentar bæði nemendum með BA-próf í hugvísindagreinum og BSc-próf í raungreinum. Markmið með náminu er tvíþætt: annars vegar að útskrifa nemendur með þekkingu til að stjórna verkefnum og útfæra lausnir á sviði máltækni, hins vegar að undirbúa nemendur undir doktorsnám á sviðinu.

Staða íslenskunnar í tæknivæddum heimi

Mikil umræða hefur verið undanfarin misseri um notkun íslensku í samskiptum við hin ýmsu tæki. Bent hefur verið á að bjóða þurfi upp á íslensku í hinum ýmsu viðmótum tækja og er það meðal viðfangsefna máltækni.

Samstarf tveggja háskóla

Meistaranám í máltækni er sameiginlegt nám Háskólans í Reykjavík (HR) og Háskóla Íslands (HÍ). Námið er ætlað bæði fyrir nemendur með BSc-próf í tölvunarfræði (eða skyldum greinum) og nemendur með BA-próf í hugvísindagreinum (almennum málvísindum, íslensku og erlendum tungumálum). Þeir sem hafa lokið háskólaprófi í öðrum skyldum greinum geta einnig sótt um inngöngu og er þá undirstaða þeirra metin sérstaklega.

Nemendur þurfa að vera skráðir í meistaranám í máltækni í HR eða HÍ en geta tekið námskeið í báðum skólunum. Nemandi útskrifast frá þeim skóla sem hann er skráður í og vinnur að jafnaði meistaraverkefni undir handleiðslu kennara í viðkomandi skóla.

Nemandi sem skráður er í HR útskrifast með MSc-gráðu í máltækni en nemandi sem skráður er í HÍ útskrifast með MA-gráðu í máltækni. Sérstakar námsreglur gilda um meistaranámið í hvorum skóla fyrir sig og skulu nemendur lúta námsreglum heimaskóla síns.

Markmið með náminu er tvíþætt: annars vegar að útskrifa nemendur með þekkingu til að stýra verkefnum og útfæra lausnir á sviði máltækni; hins vegar að undirbúa nemendur undir doktorsnám á sviðinu.

Rannsóknarsetur tengd máltækni:

Skipulag náms


Skipulag námsins í HR

Um er að ræða tveggja ára, þverfaglegt, 120 eininga nám. Einingarnar skiptast í 44-78 einingar úr námskeiðum á meistarastigi (kennd í HR og HÍ), 0-30 einingar úr grunnnámskeiðum í tölvunarfræði, 0-10 einingar úr grunnnámskeiðum í málfræði (kennd í HÍ) og 30-60 einingar í meistaraprófsverkefni/ritgerð. Samsetning eininga er því  sveigjanleg og fer eftir bakgrunni viðkomandi nemanda.

Nemendur með BA-próf í málvísindum og tungumálum þurfa að taka 30 einingar í grunnnámskeiðum í tölvunarfræði. Þessi námskeið eru metin sem hluti meistaranámsins. Nemendur með aðra undirstöðu gætu þurft að taka grunnnámskeið í bæði málfræði og tölvunarfræði.

Hér fyrir neðan má sjá dæmi um námsskipulag. Sum námskeiðanna eru kennd í HR en önnur í HÍ. Meistaranámskeið í HR eru yfirleitt 8 einingar en grunnnámskeið eru 6 einingar.

1.  Nemandi hefur lokið BSc-námi í tölvunarfræði og vinnur 30 eininga meistaraverkefni.

1. önn 2. önn 3. önn 4. önn
Málvinnsla (8 ein.) Aðferðafræði rannsókna (8 ein.) Sýndarumhverfi (8 ein.) Meistaraverkefni (30 ein.)
Vélrænt gagnanám (6 ein.) Talgreining (8 ein.) Inngangur að formlegri málfræði (10 ein.)*  
Stöðuvélar og reiknanleiki (6 ein.) Talgerving (6 ein.) Málfræðinámskeið á BA-stigi (10 ein.)*  

Íslenskt málkerfi og máltækni (10 ein.)*

Málleg gagnasöfn (10 ein.)*     
30 ein. 32 ein. 28 ein. 30 ein.

* Námskeið kennd í HÍ

2.  Nemandi hefur lokið BS-námi í málvísindum og vinnur 30 eininga meistaraverkefni.

1. önn 2. önn 3. önn 4. önn
Málvinnsla (8 ein.) Aðferðafræði rannsókna (8 ein.) Sýndarumhverfi (8 ein.) Meistaraverkefni (30 ein.)
Forritun (6 ein.) Gagnaskipan (6 ein.) Reiknirit (6 ein.)  
Strjál stærðfræði I (6 ein.) Strjál stærðfræði II (6 ein.) Vélrænt gagnanám (6 ein.)  
Íslenskt málkerfi og greining þess (10 ein.)* Málleg gagnasöfn (10 ein.)* Inngangur að formlegri málfræði (10 ein.)*  
30 ein. 30 ein. 30 ein. 30 ein.

*Námskeið kennd í HÍ

Aðstaða

Þjónusta og góður aðbúnaður

Í háskólabyggingu HR er aðstaða til verklegrar kennslu, rannsókna, hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur.

Ny-thekking

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á afar góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn. Nemendur í tölvunarfræði læra oft saman á ákveðnu svæði í Sólinni. Sjá fleiri myndir af aðstöðunni í HR.  

Þjónusta 

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Safnið býður aðgang að bókum og fræðigreinum og upplýsingafræðingar eru með opna tíma þar sem nemendur geta litið við og fengið ráðleggingar og aðstoð vegna heimildavinnu. 

Verslanir og kaffihús

Í HR er Háskólabúðin sem selur nauðsynjavörur, Bóksala Stúdenta, Te og kaffi, æfingasalur World Class og Málið veitingasala.

Kennarar

Vísindamenn og sérfræðingar

Nemendur í meistaranámi í máltækni njóta leiðsagnar öflugra vísindamanna á fagsviðinu innan háskólans og gestafyrirlesara með sérfræðiþekkingu úr fyrirtækjum í upplýsingatækni. Kennarar við HR eru að jafnaði í miklum samskiptum við nemendur.

Nokkrir vísindamenn Cadia inni í vinnurýminu sem er kallað Svartholið

Meðal kennara eru:

Dr. Hannes Högni Vilhjálmsson

Hannes Högni vinnur meðal annars að þróun vitvéla með félagslega færni innan Gervigreindarseturs HR.

Dr. Hrafn Loftsson

Hrafn stundar rannsóknir á sviði máltækni. Hann er í stjórn Máltækniseturs og meðlimur í mál- og raddtæknistofu þar sem stundaðar eru rannsóknir á sviði máltækni.

Dr. Jón Guðnason

Jón er forstöðumaður Gervigreindarseturs Háskólans í Reykjavík. Hann er í forsvari fyrir mál- og raddtæknistofu.

Inntökuskilyrði

Umsóknarfrestur

Opið er fyrir umsóknir í meistaranám í máltækni til 30. apríl.

Hugvísindi og raungreinar

Nám í máltækni er bæði fyrir nemendur með BA-próf í hugvísindagreinum (almennum málvísindum, íslensku og erlendum tungumálum) og BSc-próf í raungreinum (tölvunarfræði, rafmagns- og tölvuverkfræði o.fl.).

Próf úr öðrum greinum

Þeir sem hafa lokið háskólaprófi í öðrum skyldum greinum geta einnig sótt um inngöngu og er þá undirstaða þeirra metin sérstaklega.

Sótt um

Allir umsækjendur verða að fylla út rafræna umsókn og fylgigögnum skal skila inn í umsóknarkerfið. Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja umsóknum:

  • Ferilskrá ásamt mynd
  • Staðfest afrit prófskírteina 
  • Staðfest yfirlit yfir námsferil og námsárangur
  • Greinagerð: hvers vegna sækir þú um námið og hvert er markmið þitt með náminu? (Allt að 300 orð)
  • Eitt meðmælabréf frá einstaklingi sem getur metið hæfni umsækjenda til að takast á við námið. Meðmælabréfið má vera á ensku eða íslensku og á að berast beint frá viðkomandi meðmælanda á skrifstofu tölvunarfræðideildar á netfangið td@ru.is .


Viltu vita meira?

Nánari upplýsingar veita verkefnastjórar deildarinnar og Hrafn Loftsson, dósent við tölvunarfræðideild HR.


Var efnið hjálplegt? Nei