Máltækni MSc

Með máltækni er þróaður búnaður sem getur unnið með og skilið náttúruleg tungumál og stuðlað að notkun þeirra í samskiptum manns og tölvu. Hverjir kannast ekki við tæki eða hugbúnað frá Apple, Amazon, Facebook, Google og Microsoft sem hægt er að stýra með tali eða texta?

• Horfa á kynningarfund um meistaranám við tölvunarfræðideild

Um námið

Maltaekni2020Hugvísindi og tækni

Meistaranám í máltækni er tveggja ára, 120 ECTS nám við tölvunarfræðideild. Námið hentar bæði nemendum með BA-próf í hugvísindagreinum og BSc-próf í raungreinum. Markmið með náminu er tvíþætt: annars vegar að útskrifa nemendur með þekkingu til að stjórna verkefnum og útfæra lausnir á sviði máltækni, hins vegar að undirbúa nemendur undir doktorsnám á sviðinu.

Viðfangsefni tengd vélrænu námi

Í náminu er mikil áhersla lögð á vélrænt nám (t.d. djúptauganet) og beitingu þess í máltækni. Nemendur kynnast ýmiss konar algrímum sem notuð eru til að meðhöndla tungumálið en þessi algrím er jafnframt hægt að yfirfæra á önnur rannsóknar- og þróunarsvið. Dæmi um verkefni sem nemendur geta unnið að eru talgreining, talgerving, vélrænar þýðingar, málrýni, spurningasvörun, mörkun, þáttun og upplýsingaútdráttur.

Íslenska notuð í tækni

Mikil umræða hefur verið undanfarin misseri um notkun íslensku í samskiptum við hin ýmsu tæki. Bent hefur verið á að bjóða þurfi upp á íslensku í hinum ýmsu viðmótum tækja og er það meðal viðfangsefna máltækni. Stjórnvöld hafa sett á laggirnar „Máltækniáætlun fyrir íslensku 2018–2022“ sem hefur það að markmiði að tryggja að hægt verði að nota íslensku í samskiptum við tæki og í allri upplýsingavinnslu.

Samstarf HR og HÍ

Námið er sameiginlegt nám Háskólans í Reykjavík (HR) og Háskóla Íslands (HÍ). Það er fyrir bæði nemendur með BSc-próf í tölvunarfræði (eða skyldum greinum) og nemendur með BA-próf í hugvísindagreinum (almennum málvísindum, íslensku og erlendum tungumálum). Þeir sem hafa lokið háskólaprófi í öðrum skyldum greinum geta einnig sótt um inngöngu og er þá undirstaða þeirra metin sérstaklega.

Nemendur þurfa að vera skráðir í meistaranám í máltækni í HR eða HÍ en geta tekið námskeið í báðum skólunum. Nemandi útskrifast frá þeim skóla sem hann er skráður í og vinnur að jafnaði meistaraverkefni undir handleiðslu kennara í viðkomandi skóla.

Maltaekni-UTmessan2020

Rannsóknarsetur tengd máltækni:

Mál- og raddtæknistofa

Máltæknisetur

CADIA - gervigreindarsetur HR


Að námi loknu

Spennandi störf á alþjóðlegum vettvangi

Að námi loknu ættu nemendur að geta starfað við hugbúnaðarþróun í máltækni eða á sviðum þar sem vélrænu námi er beitt.

Jafnframt ætti námið að skapa grundvöll fyrir störfum á alþjóðlegum vettvangi því eftirspurn eftir starfskröftum með þessa þekkingu er alltaf að aukast. Nægir hér að nefna að tæki eða hugbúnaður, sem stórfyrirtæki eins og Apple, Amazon, Facebook, Google og Microsoft þróa, krefjast þekkingar á máltækni.

MSc-gráða ef námið er klárað í HR

Nemandi sem skráður er í HR útskrifast með MSc-gráðu í máltækni en nemandi sem skráður er í HÍ útskrifast með MA-gráðu í máltækni. Sérstakar námsreglur gilda um meistaranámið í hvorum skóla fyrir sig og skulu nemendur lúta námsreglum heimaskóla síns.

Hægt að stunda doktorsnám

Markmið með náminu er tvíþætt: annars vegar að útskrifa nemendur með þekkingu til að stýra verkefnum og útfæra lausnir á sviði máltækni; hins vegar að undirbúa nemendur undir doktorsnám á sviðinu.

Skipulag náms

Skipulag námsins í HR

Um er að ræða tveggja ára, þverfaglegt, 120 eininga nám. Einingarnar skiptast í 44-78 einingar úr námskeiðum á meistarastigi (kennd í HR og HÍ), 0-30 einingar úr grunnnámskeiðum í tölvunarfræði, 0-10 einingar úr grunnnámskeiðum í málfræði (kennd í HÍ) og 30-60 einingar í meistaraprófsverkefni/ritgerð. Samsetning eininga er því  sveigjanleg og fer eftir bakgrunni viðkomandi nemanda.

Nemendur með BA-próf í málvísindum og tungumálum þurfa að taka 30 einingar í grunnnámskeiðum í tölvunarfræði. Þessi námskeið eru metin sem hluti meistaranámsins. Nemendur með aðra undirstöðu gætu þurft að taka grunnnámskeið í bæði málfræði og tölvunarfræði.

Hér fyrir neðan má sjá dæmi um námsskipulag. Sum námskeiðanna eru kennd í HR en önnur í HÍ. Meistaranámskeið í HR eru yfirleitt 8 einingar en grunnnámskeið eru 6 einingar.

1.  Nemandi hefur lokið BSc-námi í tölvunarfræði og vinnur 30 eininga meistaraverkefni.

1. önn 2. önn 3. önn 4. önn
Málvinnsla (8 ein.) Aðferðafræði rannsókna (8 ein.) Sýndarumhverfi (8 ein.) Meistaraverkefni (30 ein.)
Vélrænt gagnanám (6 ein.) Talgreining (8 ein.) Inngangur að formlegri málfræði (10 ein.)*  
Stöðuvélar og reiknanleiki (6 ein.) Talgerving (6 ein.) Málfræðinámskeið á BA-stigi (10 ein.)*  

Íslenskt málkerfi og máltækni (10 ein.)*

Málleg gagnasöfn (10 ein.)*     
30 ein. 32 ein. 28 ein. 30 ein.

* Námskeið kennd í HÍ

2.  Nemandi hefur lokið BS-námi í málvísindum og vinnur 30 eininga meistaraverkefni.

1. önn 2. önn 3. önn 4. önn
Málvinnsla (8 ein.) Aðferðafræði rannsókna (8 ein.) Sýndarumhverfi (8 ein.) Meistaraverkefni (30 ein.)
Forritun (6 ein.) Gagnaskipan (6 ein.) Reiknirit (6 ein.)  
Strjál stærðfræði I (6 ein.) Strjál stærðfræði II (6 ein.) Vélrænt gagnanám (6 ein.)  
Íslenskt málkerfi og greining þess (10 ein.)* Málleg gagnasöfn (10 ein.)* Inngangur að formlegri málfræði (10 ein.)*  
30 ein. 30 ein. 30 ein. 30 ein.

*Námskeið kennd í HÍ

Aðstaða

Þjónusta og góður aðbúnaður

Í háskólabyggingu HR er aðstaða til verklegrar kennslu, rannsókna, hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur.

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á afar góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn. Nemendur í tölvunarfræði læra oft saman á ákveðnu svæði í Sólinni. Sjá fleiri myndir af aðstöðunni í HR.  

Þjónusta 

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Safnið býður aðgang að bókum og fræðigreinum og upplýsingafræðingar eru með opna tíma þar sem nemendur geta litið við og fengið ráðleggingar og aðstoð vegna heimildavinnu. 

Verslanir og kaffihús

Í HR er Háskólabúðin sem selur nauðsynjavörur, kaffihús, æfingasalur World Class og Málið veitingasala.

Kennarar

Vísindamenn og sérfræðingar

Nemendur í meistaranámi í máltækni njóta leiðsagnar öflugra vísindamanna á fagsviðinu innan háskólans og gestafyrirlesara með sérfræðiþekkingu úr fyrirtækjum í upplýsingatækni. Kennarar við HR eru að jafnaði í miklum samskiptum við nemendur.

Nokkrir vísindamenn Cadia inni í vinnurýminu sem er kallað Svartholið

Meðal kennara eru:

Dr. Hannes Högni Vilhjálmsson

Hannes Högni vinnur meðal annars að þróun vitvéla með félagslega færni innan Gervigreindarseturs HR.

Dr. Hrafn Loftsson

Hrafn stundar rannsóknir á sviði máltækni. Hann er í stjórn Máltækniseturs og meðlimur í mál- og raddtæknistofu þar sem stundaðar eru rannsóknir á sviði máltækni.

Dr. Jón Guðnason

Jón er forstöðumaður Gervigreindarseturs Háskólans í Reykjavík. Hann er í forsvari fyrir mál- og raddtæknistofu.

Inntökuskilyrði

Hugvísindi og raungreinar

Nám í máltækni er bæði fyrir nemendur með BA-próf í hugvísindagreinum (almennum málvísindum, íslensku og erlendum tungumálum) og BSc-próf í raungreinum (tölvunarfræði, rafmagns- og tölvuverkfræði o.fl.).

Próf úr öðrum greinum

Þeir sem hafa lokið háskólaprófi í öðrum skyldum greinum geta einnig sótt um inngöngu og er þá undirstaða þeirra metin sérstaklega.

Sótt um

Umsóknarfrestur fyrir haustönn er til 15.júní 2020.

Allir umsækjendur verða að fylla út rafræna umsókn og fylgigögnum skal skila inn í umsóknarkerfið. Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja umsóknum:

  • Ferilskrá ásamt mynd
  • Staðfest afrit prófskírteina 
  • Staðfest yfirlit yfir námsferil og námsárangur
  • Greinagerð: hvers vegna sækir þú um námið og hvert er markmið þitt með náminu? (Allt að 300 orð)
  • Eitt meðmælabréf frá einstaklingi sem getur metið hæfni umsækjenda til að takast á við námið. Meðmælabréfið má vera á ensku eða íslensku og á að berast beint frá viðkomandi meðmælanda á skrifstofu tölvunarfræðideildar á netfangið td@ru.is .

Viltu vita meira?

Nánari upplýsingar veita verkefnastjórar deildarinnar og Hrafn Loftsson, dósent við tölvunarfræðideild HR.


Fara á umsóknarvef

Var efnið hjálplegt? Nei