Styrkir

Styrkir í grunnnámi

Nýnemastyrkur

Háskólinn í Reykjavík veitir styrk þeim nýnemum sem sýnt hafa framúrskarandi árangur í námi í framhaldsskóla. Styrkurinn nemur skólagjöldum á fyrstu önn námsins. Styrkurinn er veittur nemendum sem hefja grunnnám á haustönn. Handhafar eru valdir af nefnd innan HR. Ekki er sótt um styrkinn heldur er handhöfum tilkynnt það verði þeir fyrir valinu.

Raungreinaverðlaun

Háskólinn í Reykjavík veitir raungreinaverðlaun á vorin en þau hlýtur sá nemandi í hverjum framhaldsskóla sem nær bestum árangri í raungreinum á stúdentsprófi. Handhafi raungreinaverðlauna fær skólagjöld niðurfelld fyrstu önnina.

Forsetalisti HR

Þeir nemendur sem bestum árangri ná á hverju próftímabili eiga kost á að komast á forsetalista  og fá skólagjöld næstu annar niðurfelld.

Til þess að vera gjaldgengir á forsetalista þurfa nemendur í dagskóla að ljúka að minnsta kosti 30 einingum á önn. Eingöngu námskeið sem nemendur ljúka á hefðbundnu próftímabili, eða fyrir þann tíma, eru gjaldgeng á forsetalista. Í útreikningi á meðaleinkunn gilda eingöngu próf sem tekin eru í fyrsta sinn í tilteknu námskeiði, m.ö.o. endurtektarpróf gilda ekki en sjúkrapróf gilda.

Yfirlit yfir nemendur á forsetalista eftir deildum:

Styrkir fyrir afreksíþróttafólk

Allt að þremur afreksíþróttamönnum er veittur styrkur fyrir skólagjöldum í allt að sex annir að hámarki. Styrkirnir eru veittir nemendum í BSc-námi í íþróttafræði.

Nýsköpunarsjóður námsmanna

Nýsköpunarsjóður námsmanna útvegar áhugasömum nemendum sumarvinnu við metnaðarfull og krefjandi rannsóknarverkefni. Styrkjum er úthlutað til kennara á háskólastigi, fyrirtækja, rannsóknastofnana eða einstaklinga sem teljast hafa sérþekkingu á ákveðnu sviði til þess að ráða stúdenta til sumarstarfa.


Styrkir í meistaranámi


Tölvunarfræðideild

Alan Turing-styrkur / forsetastyrkur (niðurfelling skólagjalda)

Nemendur geta fengið Alan Turing-styrk sem nemur niðurfellingu allra skólagjalda yfir allt meistaranámið að því gefnu að námsárangur sé góður og námið sé tekið á fullum hraða. Forsetastyrkur (e. dean's selection grant) felur í sér niðurfellingu hluta skólagjalda þannig að nemandi greiðir einungis skólagjöld grunnnáms meðan á meistaranámi stendur að því gefnu að námsárangur sé góður og að námið sé tekið á fullum hraða.

Námssjóður Sameinaðra verktaka

Nemendur í tæknifræði, verkfræði og tölvunarfræði við HR geta sótt um styrk í námssjóð Sameinaðra verktaka við Háskólann í Reykjavík. Sjóðurinn styrkir nemendur sem eru að ljúka fyrstu háskólagráðu (BSc) til framhaldsnáms (MSc eða Phd) í HR eða við aðra háskóla.

Úthlutun námsstyrkja fer fram í janúar og júní. Kallað er eftir umsóknum með auglýsingu. Öllum umsóknum er svarað. Hver umsækjandi getur aðeins fengið úthlutun úr sjóðnum einu sinni.

Nánari upplýsingar má fá með því að senda tölvupóst á skrifstofa-rektors@ru.is.

Verkfræðideild

Nemendur sem sækja um meistaranám í tækni- og verkfræðideild og hafa lokið BSc-námi með góðum árangri, eiga möguleika á forsetastyrk. Styrkurinn getur numið niðurfellingu skólagjald að fullu eða að hluta (nemandi greiðir skólagjöld grunnnáms).

Námssjóður Sameinaðra verktaka

Nemendur í tæknifræði, verkfræði og tölvunarfræði við HR geta sótt um styrk í námssjóð Sameinaðra verktaka við Háskólann í Reykjavík. Sjóðurinn styrkir nemendur sem eru að ljúka fyrstu háskólagráðu (BSc) til framhaldsnáms (MSc eða Phd) í HR eða við aðra háskóla.

Úthlutun námsstyrkja fer fram í janúar og júní. Kallað er eftir umsóknum með auglýsingu. Öllum umsóknum er svarað. Hver umsækjandi getur aðeins fengið úthlutun úr sjóðnum einu sinni.

Nánari upplýsingar má fá með því að senda tölvupóst á skrifstofa-rektors@ru.is.

Viðskiptadeild

Forsetastyrkur

Nemendur sem sækja um meistaranám í viðskiptadeild og ná bestum árangri í meistaranámi eiga möguleika á forsetastyrk.

Lagadeild

Nemendur sem sækja um meistaranám í lagadeild og ná bestum árangri í meistaranámi eiga möguleika á forsetastyrk. Einnig styrkir LOGOS lögmannsþjónustan þann nemanda sem hlýtur hæstu samanlagða einkunn úr BA- og ML-námi.

Aðrir styrkir

Minningarsjóður Eðvarðs Sigurðssonar auglýsir eftir umsóknum 2022

Minningarsjóður Eðvarðs Sigurðssonar auglýsir eftir umsóknum. Sjóðurinn veitir styrki til rannsókna og útgáfu verkefna sem varða sérstaklega íslenskan vinnumarkað, hagsmuni launafólks og starfsemi verkalýðshreyfingarinnar.

Hámarksfjárhæð einstakra styrkja er 1 milljón króna. Umsóknir um styrkinn þurfa að berast fyrir 15. apríl en úthlutað er úr sjóðnum 1. maí ár hvert.

Nánari uppýsingar um minningarsjóðinn má finna hér.


Var efnið hjálplegt? Nei