Vélaverkfræði BSc/MSc

Við lausn nútíma vandamála þarf að samtvinna djúpa tækniþekkingu og skapandi hugsun. Þekking vélaverkfræðinga nýtist á afar breiðu sviði, meðal annars við að vinna að þróun vélmenna eða við hönnun á virkjunum.

Um námið

Nemendur og kennarar spjalla um námið í vélaverkfræði við HR

Vísindi og margbreytileg viðfangsefni

Nám í vélaverkfræði samþættir sterkan grunn í vísindum, stærðfræði og upplýsingatækni með verkfræðilegum viðfangsefnum á borð við vélahönnun og líftímagreiningu, greiningu burðarvirkja, stýritækni og sjálfvirkni kerfa, straumfræði og orkuferli. Dæmi um viðfangsefni vélaverkfræðinga er víða að finna í umhverfi okkar, svo sem í varma-, vatnsafls- eða vindorkuverum, öllum farartækjum og í framleiðsluferlum og iðnaði.

Verkfræðinám samanstendur af þriggja ára BSc-námi og tveggja ára MSc-námi.

Fjölbreytt nám og raunhæf verkefni

Nemendur í vélaverkfræði við HR fá ótal tækifæri til þess að leysa raunveruleg vandamál, allt frá hugmyndastigi að hönnun og smíði, ásamt því að öðlast sterkan og breiðan fræðilegan bakgrunn. Þeir eru hvattir til að taka þátt í hönnunarverkefnum og/eða hönnunarnámskeiðum, skoða kosti starfsnáms til að kynnast raunverulegum og aðkallandi hagnýtum verkefnum ásamt því að taka þátt í þeim fjölbreyttu rannsóknarverkefnum sem starfsmenn háskólans á sviði vélaverkfræði eða tengdra greina standa að.

Starfsnám

Nemendur geta sótt um starfsnám í bæði grunnnámi og meistaranámi. Markmið með starfsnámi er að auka þekkingu nemenda á því sviði sem þeir stunda nám á og búa þá undir störf að námi loknu. Nemendur fá metnar einingar vegna starfsnámsins. Í grunnnámi er starfsnám 6 ECTS en í meistaranámi er það viðameira, eða 14 ECTS, og er stundað að hausti.

Í hópi framsækinna tækniháskóla

HR tekur þátt í alþjóðlegu samstarfsneti framsækinna háskóla um allan heim sem kenna tæknigreinar. Samkvæmt hugmyndafræðinni sem höfð er til hliðsjónar er verkfræðingum framtíðarinnar veittur traustur, fræðilegur grunnur en þeir vinna þar að auki raunhæf verkefni ásamt því að leysa verkefni í hópum. Nemendur kunna því á ferlið frá hugmynd yfir í hönnun, framkvæmd og rekstur þegar þeir koma á vinnumarkaðinn. Samstarfsnetið heitir CDIO, sem stendur fyrir „Conceive, Design, Implement, Operate“. Aðrir skólar í CDIO eru meðal annars: 

•MIT - Massachusetts Institute of Technology • Danmarks Tekniske Universitet (DTU) • Chalmers Tekniska Högskola • KTH •Aalborg University • Delft University of Technology • Duke University • University of Michigan • University of Sydney • Beijing Jiaotong University

Strax á fyrstu önn kynnast nemendur hugmyndavinnu í hópum í námskeiðinu Inngangur að verkfræði.  Færni í hugmyndavinnu, verkefnastjórnun, samskiptum og kynningum er síðan þjálfuð í ýmsum námskeiðum gegnum allt námið, með áherslu á hugmyndafræði CDIO.

Á lokaári býðst nemendum að vinna hagnýt, raunhæf verkefni þar sem markmiðið er að undirbúa þau fyrir atvinnulífið.  Námskeiðin eru umfangsmikil og vinnan dreifist á 15 vikur, unnið er í hópum. Námskeiðin eru Líkan X fyrir rekstrarverkfræði, Fjármál X fyrir fjármálaverkfræði og Hönnun X fyrir nemendur í hátækni-, véla- eða heilbrigðisverkfræði. 

 

Að námi loknu

Starfsréttindi

Verkfræðinám samanstendur af 3ja ára (180 ECTS) grunnnámi og tveggja ára (120 ECTS) MSc námi. Til að öðlast starfsréttindi og leyfi til að nota lögverndaða stafsheitið verkfræðingur þarf að ljúka MSc-gráðu í samræmi við kröfur atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins.

Breidd greinarinnar veitir fjölbreytt atvinnutækifæri í nútímasamfélagi sem endurspeglast í því að vélaverkfræðingar frá HR eru eftirsóttir á vinnumarkaði.

Frá tækjum til reksturs

Starfssvið vélaverkfræðinga eru meðal annars vélahönnun, hönnun orkuferla, hönnun framleiðsluferla og verkefnastjórnun. Vélaverkfræðingar vinna til að mynda að hönnun farartækja af öllum gerðum, þeir koma að hönnun velflestra rafeindatækja, taka þátt í þróun lækningatækja og koma að hönnun mannvirkja og virkjana. Breiður og sterkur þekkingargrunnur vélaverkfræðinga gerir það að verkum að þeir eru einnig ákjósanlegir sérfræðingar í rekstur og stjórnun fyrirtækja. 

Starfsnámið veitir forskot

Nemendur í  verkfræði við HR geta sótt um starfsnám í bæði grunnnámi og meistaranámi. Markmið með starfsnámi er að auka þekkingu nemenda á því sviði sem þeir stunda nám á og búa þá undir störf að námi loknu. 

Dæmi um fyrirtæki og stofnanir sem hafa tekið við nemendum í starfsnám:

• Actavis • Arion banki • Blóðbankinn • EFLA • Elkem • Fjármálaráðuneytið • Hjartavernd • ÍSOR • Ikea• Landsbankinn • Landsnet • Landspítalinn • Landsvirkjun • Mannvit • Marel • Marorka • Olís • Orkuveitan • Raförninn • Samskip • Securitas • Síminn • Sjóvá • Verkís • Vodafone • Össur

 

Aðstaða

Þjónusta og góður aðbúnaður

Öll kennsla fer fram í háskólabyggingu HR. Þar er aðstaða til verklegrar kennslu, hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur.

Verkleg kennsla

Í HR er áhersla lögð á verkkunnáttu og þjálfun ásamt fræðilegri undirstöðu. Því er aðstaða til verklegrar kennslu til fyrirmyndar. Nemendur í vélaverkfræði hafa aðgang að vélsmiðju, orkutæknistofu og rafeindatæknistofu. Auk þess hafa þeir aðgang að efnafræðistofu og í sumum tilvikum aðstöðu í kjallara háskólabyggingarinnar fyrir stærri verkefni.

Vélsmiðja
HR_des032Vel búin vélsmiðja er mikilvægur þáttur í verkfræðinámi því þar er bilið brúað milli þess fræðilega og þess hagnýta. Flestir nemendur sem útskrifast frá HR með verkfræðigráðu hafa kynnst vélsmíði að einhverju marki, til að mynda unnið í rennibekk og fræsivél við að útfæra hugmyndir og hönnun sína. Í stofunni eru í boði inngangsnámskeið í vélsmíði, þar sem farið er yfir öryggismál og nemendum kennd viðeigandi handtök. Nemendur búa að þessari reynslu á seinni stigum náms og hafa aðgang að vélsmiðjunni til að leysa skemmtileg og raunveruleg verkfræðileg viðfangsefni.

Í vélsmiðjunni eru þrír rennibekkir, tvær fræsivélar, CNC rennibekkur og fræsivél, suðutæki, laser-skurðarvél, ásamt öðrum hefðbundnum verkfærum. Ábyrgðarmenn verkstæðis eru Gísli Freyr Þorsteinsson og Indriði Ríkharðsson

Orkutæknistofa
OrkutaeknistofaÍ orkutæknistofunni er safn af tilraunum er lúta að orku og orkunýtingu. Nemendur í námskeiðum á borð við varmafræði, varmaflutningsfræði, straumfræði og tengdum greinum sækja verklegan hluta námsins í þessa stofu og framkvæma tilraunir er tengjast þeim viðfangsefnum. Orkutæknistofan býður upp á góða aðstöðu fyrir rannsóknaverkefni og lokaverkefni nemenda í grunnnámi og meistaranámi í verkfræði og tæknifræði. Formula Student lið Háskólans í Reykjavík hefur aðsetur í stofunni um þessar mundir. Ábyrgðarmenn verkstæðis eru Gísli Freyr Þorsteinsson og Indriði Ríkharðsson.

RafeindatæknistofaLab

Í rafeindatæknistofu er unnið að verkefnum og tilraunum á sviði rafeindatækni, rafmagnsfræði, raforku, stýringum og sjálfvirkni. Í stofunni er fjölbreytt safn af verklegum tilraunum er tengjast námsefni á þessum sviðum. Stofan býður jafnframt upp á aðsetur fyrir nemendur sem vinna að stærri verkefnum eða lokaverkefnum í grunnnámi eða meistaranámi. Í stofunni er fjöldinn allur af tækjum og mælitækjum, á borð við sveiflusjár, örtölvur, AD-breytur, iðnaðarróbóta o.s.frv. Mikið safn er af íhlutum fyrir rásavinnu og góð aðstaða til að setja saman rásir. Ábyrgðarmaður verkstæðis er Hannes Páll Þórðarson.

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á afar góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn. Sjá fleiri myndir af aðstöðunni í HR. 

Góð þjónusta

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Safnið býður aðgang að bókum og fræðigreinum og upplýsingafræðingar eru með opna tíma þar sem nemendur geta litið við og fengið ráðleggingar og aðstoð vegna heimildavinnu.

Verslanir og kaffihús

Í HR er jafnframt Háskólabúðin sem selur helstu nauðsynjavörur, Bóksala Stúdenta, Te og kaffi, æfingasalur World Class og Málið veitingasala.

 

Kennarar

Vísindamenn og sérfræðingar

Nemendur í vélaverkfræði njóta leiðsagnar öflugra vísindamanna á fagsviðinu, tæknimanna og hönnuða innan háskólans, og gestafyrirlesara með sérfræðiþekkingu úr atvinnulífinu. Kennarar við HR eru að jafnaði í miklum samskiptum við nemendur. Vélaverkfræði heyrir undir véla- og rafmagnssvið.

Armann_Gylfason

Ármann Gylfason

PhD

Kennir áfanga á sviði varma- og straumfræði, aflfræði og burðarþolsfræði. Í kennslu leggur Ármann áherslu á samspil fræða og hagnýtingar með verklegum æfingum og hönnunarverkefnum, þar sem nemendur fá tækifæri til að útfæra hugmyndir sínar og smíða. Rannsóknir hans fjalla um iðustreymi, hreyfingar agna, dreifni aðskotaefna, og varmaburð í slíkum flæðum og Ármann framkvæmir tölulegar hermanir og tilraunir á Tilraunastofu í iðustreymi í HR. Að loknu grunnnámi í vélaverkfræði (Háskóli Íslands, 2000) hóf hann doktorsnám í flugvélaverkfræði, og stundaði rannsóknir í straumfræði með áherslu á iðustreymi (Cornell University, 2006).
Agust Valfells

Ágúst Valfells

PhD

Kennir einkum áfanga á sviði varmafræði, rafmagnsfræði og orkuvísinda. Ágúst leggur áherslu á að nemendur tileinki sér sterkan fræðilegan grunn sem er svo prófaður og treystur í sessi með verklegum æfingum, s.s. heimatilraunum og hönnunarverkefnum. Rannsóknir Ágústar eru tvíþættar. Annars vegar snúa þær að lofttómsrafeindakerfum, einkum hegðun rafeindageisla í örsmæðarkerfum. Hins vegar lúta þær að sjálfbærri orku, og þá sérstaklega að notkun aðferða aðgerðarrannsókna í rekstri jarðhitakerfa. Ágúst lauk prófi í vélaverkfræði við HÍ. Í framhaldsnámi lagði hann aðallega stund á rannsóknir á aflmiklum örbylgjum. Hann hlaut PhD í kjarnorkuverkfræði frá University of Michigan árið 2000.
Einar-Jon-Asbjornsson

Einar Jón Ásbjörnsson

PhD

Kennir einkum námskeið á sviði efnisfræði og orkutækni með megináherslu á jarðhita. Einar leggur mikla áherslu á að tengja saman hagnýt verkefni við sterkan fræðagrunn í kennslu. Einar hefur starfað við efnisfræðirannsóknir hjá Iðntæknistofnun Íslands, innleiðingu og suðuprófanir á hástyrksstáli hjá Volvo í Svíþjóð og var tæknistjóri gufuveitu hjá OR áður en hann kom til starfa hjá HR.  Einar lauk CSc- og MSc-prófi í vélaverkfræði frá Háskóla Íslands 1996 og PhD frá háskólanum í Nottingham 2001, þar sem hann rannsakaði hegðun kornasmækkunarefnis í áli.
Indridi-Saevar-Rikhardsson

Indriði Sævar Ríkharðsson

MSc

Kennir námskeið á sviði vélahönnunar og tölvustuddrar hönnunar, s.s. vélhlutafræði, FEM greiningu og þrívíddarhönnun. Einnig námskeið á sviði stýringa s.s. reglunarfræði, stýritækni (loft og vökvastýringar), PLC stýringar og forritun iðnaðarþjarka. Indriði leggur mikla áherslu á hagnýt og krefjandi verkefni í kennslu í anda CDIO. Hefur einnig verið leiðbeinandi í meistaraverkefnum í vélaverkfræði og byggingaverkfræði og tekið þátt í rannsóknarverkefnum á sviði ómannaðra farartækja og jarðskjálftahönnunar. Indriði er einnig umsjónarmaður lokaverkefna í vél- og orkutæknifræði og leiðbeinandi í mörgum þeirra. Indriði lauk prófi í vélaverkfræði við HÍ 1987 og MSc-prófi í vélaverkfræði frá Tækniháskóla Danmerkur (DTU) 1990 með áherslu á annars vegar sjálfvirk stýrikerfi og hinsvegar ólínulega tímaháða FEM greiningu.
Ingunn-Gunnarsdóttir

Ingunn Gunnarsdóttir

Cand. Scient.

Kennir stærðfræði; stærðfræðigreiningu, línulega algebru og tölulega greiningu. Í kennslu leggur Ingunn áherslu á að nemendur öðlist sterkan fræðilegan grunn í stærðfræði sem þeir geta nýtt sér í hinum ýmsu viðfangsefnum verkfræðinnar. Ingunn vill að nemendur öðlist góðan skilning á námsefninu og geti beitt stærðfræðilegri röksemdarfærslu við lausn á verkefnum. Og svo er allt í lagi að hafa stundum gaman. Ingunn notar mikið stutta myndbandsfyrirlestra í kennslunni sem nemendur geta horft á ítrekað ef þeir þess óska. Ingunn lærði stærðfræði í Roskilde Universitet í Danmörku, lokaverkefni hennar fjallaði um breytingar í blóðfræði í augum einstaklinga með sykursýki.
Joseph-Timothy-Foley

Joseph Timothy Foley

PhD

Joseph Timothy Foley (MIT BSc ‘99, MEng, ‘99, PhD ‘07) previously worked at iRobot's Government and Industrial division designing and building shape-changing robots. At Reykjavik University, he focuses on Mechatronics and Mechanical Design for teaching. His research interests include Axiomatic Design,  aircraft maintenance, product design, embedded smart devices, wireless communication, physical security, and engineering-artist collaborations. 

12243426_10153079080880672_1093764498939285495_n

María Sigríður Guðjónsdóttir

PhD

Kennir námskeið á sviði orkuverkfræði, s.s. varmafræði, jarðhita og orkutækni auk þess að leiðbeina meistaranemum í orkuverkfræði. Hefur einnig kennt hagnýta forritun í Matlab og inngangsnámskeið að verkfræði fyrir fyrsta árs verkfræðinema. Megináherslur í rannsóknum hennar eru á sviði forðafræði jarðhita og jarðhitanýtingar. María lauk BSc-gráðu í vélaverkfræði frá HÍ árið 2000 og Dipl. Ing. gráðu í orkuverkfræði frá Tækniháskólanum í München árið 2003. Hún starfaði við hönnun og gangsetningu jarðhitavirkjana hjá verkfræðistofunni Mannvit í tæp 7 ár þar til hún hóf doktorsnám á sviði jarðhitarannsókna og lauk doktorsprófi með sameiginlega gráðu frá HR og HÍ árið 2015. Doktorsverkefnið fjallaði um samspil vatns og gufu í jarðhitakerfum þar sem tilraunir voru gerðar með jarðhitavökva til að líkja eftir aðstæðum í jarðhitakerfi.

Aðrir kennarar

Fyrir utan ofangreinda fræðimenn koma að kennslu í vélaverkfræði kennarar í stærðfræði og eðlisfræði, umsjónarmenn verkstæða og fjöldi stundakennara.

BSc-nám

Í þriggja ára grunnnámi til BSc-gráðu kynnast nemendur undirstöðugreinum í vélaverkfræði. Til að öðlast starfsréttindi sem verkfræðingur þarf að því loknu að ljúka tveggja ára MSc-námi.

Skipulag námsins


Kjarni - verkfræði (84 einingar)
 • Stærðfræði I
 • Stærðfræði II
 • Stærðfræði III
 • Töluleg greining
 • Verkefnastjórnun
 • Línuleg algebra
 • Eðlisfræði I
 • Eðlisfræði II
 • Efnafræði
 • Tölfræði I
 • Hagnýt forritun í Matlab
 • Verkfræðileg forritun í C++
 • Nýsköpun og stofnun fyrirtækja
 • Inngangur að verkfræði og tölvustudd hönnun

Sviðskjarni - vélaverkfræði (66 einingar)

 • Greining rása
 • Efnisfræði
 • Straumfræði
 • Varmafræði
 • Varmaflutningsfræði
 • Aflfræði
 • Reglunarfræði
 • Vélhlutafræði
 • Stöðu- og burðarþolsfræði
 • Mælikerfi
 • Töluleg straum- og varmaflutningsfræði*
 • Tölvustudd greining með einingaaðferðinni*

* Nemendur skulu taka a.m.k. annað þessara námskeiða og geta tekið hitt námskeiðið sem valfag.

Valfög (30 einingar - 5 fög frjálst val)

Nemendum er gefinn kostur á að afla sér sérhæfingar á áhugasviði sínu með frjálsu vali. Dæmi um áherslusvið sem falla vel að námi í vélaverkfræði eru: 

Stýringar og sjálfvirkni

Vélaverkfræðingar vinna oft að hönnun flókinna kerfa þar sem fara saman mælingar, úrvinnsla merkja, og stýringar vélrænna kerfa. Færni á meðhöndlun rafeindamerkja, mótorstýringar, og greining og hermun kerfa er mikilvægur þáttur í góðri hönnun. Mælt er með eftirfarandi námskeiðum fyrir nemendur í vélaverkfræði sem hyggjast hasla sér völl í þróun vélrænna kerfa

 • Hönnun rása, T-316-RAS2
 • Mechatronics I, T-411-MECH
 • Iðntölvur og vélmenni, RT-IDN-1003
 • Merki og kerfi, T-306-MERK

Rekstur og stjórnun

Sterkur raunvísindagrunnur ásamt góðri innsýn í verkfræðilega hönnun og ferla gerir véla- og hátækniverkfræðinga ákjósanlega í stjórn eða rekstur fyrirtækja. Tækni- og verkfræðideild býður upp á allnokkur námskeið er miða að því að gera nemendur að færum stjórnendum. Nemendum sem hafa áhuga á að auka hæfni sína í rekstri og stjórnun er bent á eftirfarandi valnámskeið:

 • Gagnavinnsla T-316-GAVI  
 • Aðgerðagreining, T-403-ADGE 
 • Hermun, T-502-HERM 
 • Sjálfbærni, T-650-SUST
 • Rekstur og stjórnun, T-106-REVE
 • Framleiðslu- og birgðastýring, T-512-FRBI

Lífaflfræði og lífmerkjafræði

Þekking á sviði lífaflfræði eða lífmerkja er hagnýt viðbót við verkfræðinám á sviði véla- og hátækniverkfræði, og gerir nemendur betur í stakk búna við að takast á við framtíðarstörf eða nám á sviði líftækni, gervilíffæra, og þróun lækningatækja. Í tækni- og verkfræðideild bjóða vísindamenn í heilbrigðisverkfræði vönduð námskeið á borð við:

Lífmerki

 • Eðlisfræði III, T-307-HEIL
 • Læknisfræðileg myndgerð, T-609-LAEK
 • Lífmerki og myndvinnsla, T-861-BIOS
 • Mælitækni og lífsmörk, T-510-MALI
 • Tauga-raflífeðlisfræði, T-624-NEEL

Lífaflfræði 

 • Lífaflfræði, T-561-LIFF
 • Lífaflfræði gerviliða, T-864-PROS

Tölvunarfræði

Forritun og þekking í tölvunarfræði er ein af undirstöðum verkfræðimenntunar. Sterkur grunnur á því sviði getur opnað fyrir fjölbreyttari tækifæri í starfi, ásamt því að búa nemanda betur undir áskoranir framtíðarinnar. Í tækni- og verkfræðideild og tölvunarfræðideild bjóðast vönduð námskeið í forritun og tölvunarfræði, og er nemendum í véla- og hátækniverkfræði bent á eftirfarandi:

 • Gagnaskipan, T-201-GSKI  
 • Reiknirit, T-301-REIR  
 • Gagnasafnsfræði, T-202-GAG1 
 • Stýrikerfi, T-215-STY1  

Dæmi um fagtengd valfög:  

 • Hönnun X
 • Starfsnám
 • Jarðhiti
 • Straumvélar
 • Orka í iðnaðarferlum
 • Verkfræðileg bestun
 • Sveiflufræði
Annað


Birt með fyrirvara um breytingar.

MSc-nám

Í framhaldsnámi býðst nemendum kostur á að afla sér sérfræðiþekkingar og hagnýtrar tækniþekkingar. Námið er 120 ECTS og tekur almennt fjórar annir. Fullt nám telst 30 ECTS á önn. Flest námskeið eru 6-8 ECTS.

 • Nemendum stendur til boða að taka annað hvort 30 eða 60 ECTS meistaraverkefni. 
 • Allir nemendur taka námskeiðið Samþætt verkefni (14 ECTS).

 • Skiptinám er valkostur á 1., 2. eða 3. önn. 

 • Nemendum stendur til boða að taka starfsnám (14 ECTS) 

Nemendur setja fram einstaklingsmiðaða námsáætlun í samráði við umsjónarkennara sinn, ásamt því að sækja skyldukúrsa.

Samþætt verkefni

Nemendur í meistaranámi í vélaverkfræði sækja þverfaglegt hönnunarnámskeið þar sem unnið er að hönnun og smíði flókinna kerfa. Einnig er lögð áhersla á nýsköpun, frumkvöðlafræði og þróun viðskiptaáætlana fyrir hugmynd og útfærslu afurðar verkefnisins.


Haust 

Vor
Fyrra ár
 • T-865-MADE Hönnun vélbúnaðar
 • T-801-RESM Aðferðafræði rannsókna I
 • Val/Skilyrt val
 • T-807-QUAL Gæðastjórnun (3v)
 • T-606-HEAT Varmaflutningsfræði*
 • T-870-INTE Samþætt verkefni (12+3v) 
 • Val/Skilyrt val
Seinna ár
 • Val/Skilyrt val/starfsnám / skiptinám / 60 ECTS lokaverkefni
 • Undirbúningur fyrir lokaverkefni
 • 30 ECTS lokaverkefni / 60 ECTS lokaverk

* Ef nemandi lauk þessu námskeiði í BSc námi þá þarf að taka skilyrt valnámskeið í staðinn.

Nemandi skal ljúka amk. þremur af eftirtöldum skilyrtum valfögum í samráði við leiðbeinanda.

Valnámskeið geta verið úr listanum Skilyrt val, önnur ráðlögð valnámskeið, eða námskeið í BSc og MSc námi í verkfræði, og tengdum greinum að uppfylltum reglum um meistaranám við deildina.

 Skilyrt val - haust Skilyrt val - vor 
 • Línuleg kvik kerfi
 • Gagnanám og vitvélar
 • Orka í iðnaðarferlum
 • Wind power
 • Töluleg straum- og varmaflutningsfræði
 • Tölvustudd hönnun með smábútaaðferð
 • Mechatronics I
 • Sjálfbær orkukerfi

  

 Önnur ráðlögð valnámskeið - haust Önnur ráðlögð valnámskeið - vor 
 • Bestunaraðferðir
 • Mechatronics I
 • Vöruþróun og frumkvöðlafræði
 • Inngangur að orkuhagfræði
 • Hagnýt líkindafræði
 • Mat á umhverfisáhrifum
 • Verkefnastjórnun og stefnumarkandi áætlunargerð
 • Tímaraðgreining
 • Tölvusjón (3v)
 • Verkfræðilegar Bestunaraðferðir (3v)
 • Nýsköpun og frumkvöðlafræði; gerð viðskiptaáætlunar

Nánari upplýsingar: Kennsluskrá meistaranáms (pdf)

Inntökuskilyrði

BSc í vélaverkfræði

Til að hefja nám í verkfræði þurfa umsækjendur að hafa lokið stúdentsprófi, frumgreinaprófi eða sambærilegu prófi. 

Undirbúningur

Námsefni og kennsla á fyrsta ári í verkfræði er miðuð við að nemendur hafi eftirfarandi undirbúning:  

 • Stærðfræði - 21 einingar (þ.m.t. stæ 503 eða sambærilegt) eða 30 fein, þar af 15 fein á 3. hæfniþrepi*.  Nemandi þarf að þekkja diffrun, heildun og helstu heildunaraðferðir (t.d. innsetningaraðferð og hlutheildun).
 • Eðlisfræði - 6 einingar (þ.m.t. eðl 203 eða sambærilegt) eða 10 fein, þar af 5 fein á 3. hæfniþrepi*.  Nemandi þarf að þekkja hreyfi- og aflfræði og rafmagnsfræði (rásir, rafsvið og segulfræði). Æskilegt er að hann þekki einnig varmafræði, vökva og þrýsting, bylgjur og ljós.
 • Efnafræði - 3 einingar (efn 103 eða sambærilegt) eða 5 fein á 2. hæfniþrepi*

skilgreining mennta- og menningarmálaráðuneytisins á hæfniþrepum

Vantar þig grunninn? Byrjaðu strax í HR

Þeim nemendum sem vilja hefja nám í vélaverkfræði en vantar nauðsynlegan undirbúning, til dæmis í stærðfræði og eðlisfræði, er bent á frumgreinanám HR sem er undirbúningsnám fyrir háskóla. Þar er hægt að velja strax áherslulínu fyrir tæknigreinar. Nám til frumgreinaprófs tekur eitt ár.

MSc í vélaverkfræði

Gert er ráð fyrir að nemandi hafi grunngráðu (BSc) í vélaverkfræði. Hafi nemandi annan bakgrunn getur viðkomandi þurft að bæta við námskeiðum úr grunnnámi. Í slíkum tilvikum er ætlast til að nemandi klári þessi námskeið á fyrsta námsári sínu. 

Getum við aðstoðað?

Sendu skrifstofu tækni- og verkfræðideildar fyrirspurn á netfangið: tvd@hr.is

 


Fara á umsóknarvef

Var efnið hjálplegt? Nei