Verkfræði - með eigin vali

Búðu til þína eigin verkfræðibraut

Nemendur hafa ólík áhugasvið og framtíðaráform og því líklegt að mismunandi námsleiðir höfði til þeirra.  
Í verkfræðideild er komið til móts við þá nemendur sem þess óska með sveigjanlegu og einstaklingsmiðuðu námi.

Um námið

Verkfraedi-med-eigin-valiEndurspeglar verkefni framtíðarinnar

Starfssvið og viðfangsefni verkfræðinga eru afar fjölbreytt og með örri tækniþróun má vænta þess að verkfræðinemar samtímans fáist við margbreytileg verkefni í framtíðinni.

Fer eftir áhuga hvers og eins

Nemendur sem hefja nám haustið 2019 geta, að fengnu samþykki deildar, sérsniðið sína námsleið eftir áhugasviði og/eða með þverfaglegri nálgun. Nemandi, með aðstoð leiðbeinanda, semur námsáætlun sem uppfyllir kröfur um undirstöðugreinar og sérhæfð námskeið.

Ákveðin sýn eða meiri sveigjanleiki

Þetta fyrirkomulag getur hentað þeim sem hafa ákveðna sýn á hvað þeir vilja frá upphafi, eða vilja skapa sér einhvers konar sérstöðu.

Fyrsta árið óbreytt

Fyrsta árið taka nemendur skyldunámskeið 1. námsárs í verkfræði, en eftir sem líður á námið geta þeir valið sér keðjur námskeiða sem hníga að áhugasviði þeirra. 

Dæmi eru blanda námskeiða úr:

 • hátækniverkfræði + heilbrigðisverkfræði
 • rekstarverkfræði með áherslu á orku og sjálfbærni

Undir Skipulagi náms má sjá dæmi um hvernig námsáætlun gæti litið út.

Skipulag náms

Nemandi og leiðbeinandi gera áætlun

Nemandi, með aðstoð leiðbeinanda, semur námsáætlun sem uppfyllir kröfur um undirstöðugreinar og sérhæfð námskeið.

Kennsluskrá

Hægt er að sjá skipulag einstaka verkfræðibrauta á síðum námsbrauta og í kennsluskrá HR á vefnum.

Dæmi um námsáætlun

Í töflunni að neðan er dæmi um hvernig svona námsáætlun gæti litið út hjá nemanda sem hefur áhuga á orkumálum og aðgerðarannsóknum en vill einnig taka áfanga í lífvísindum sér til ánægju.

 1. ár  
Haust  Vor
 • Stærðfræði I
 • Eðlisfræði I
 • Forritun í MATLAB
 • Efnafræði
 • Hugmyndavinna
 • Inngangur að verkfræði - þriggja vikna námskeið
 • Stærðfræði II
 • Eðlisfræði II
 • Línuleg algebra
 • Sameinda- og frumulíffræði
 • Nýsköpun og stofnun fyrirtækja - þriggja vikna námskeið
2. ár  
 Haust Vor
 • Stærðfræði III
 • Greining rása
 • Aflfræði
 • Forritun
 • Gagnavinnsla - þriggja vikna námskeið
 • Töluleg greining
 • Aðgerðagreining
 • Varmafræði
 • Gagnaskipan
 • Verkefnastjórnun -  þriggja vikna námskeið
3. ár  
Haust Vor
 • Tölfræði I
 • Straumfræði
 • Reiknirit
 • Lífeðlisfræði
 • Mælikerfi - þriggja vikna námskeið
 • Líkindafræði og slembiferlar
 • Varmaflutningsfræði
 • Sjálfbærni
 • Líkan X
 • Líkan X - þriggja vikna námskeið
4. ár  
Haust Vor
 • Aðferðafræði rannsókna I
 • Gagnanám og vitvélar
 • Bestunaraðferðir
 • Orka í iðnaðarferlum
 • Mat á umhverfisáhrifum - þriggja vikna námskeið
 
 • Samþætt verkefni I
 • Vindorka
 • Töluleg straum- og varmaflutningsfræði
 • Hönnun orkuvera - þriggja vikna námskeið
5. ár  
Haust  Vor
 • Orkuhagfræði
 • Hagnýt líkindafræði
 • Arðsemi og fjármögnun verkefna
 • Orkumarkaðir - þriggja vikna námskeið
 • Meistaraverkefni
 

Inntökuskilyrði

Til að hefja nám í verkfræði þurfa umsækjendur að hafa lokið stúdentsprófi, lokaprófi frá Háskólagrunni HR eða sambærilegu prófi.

Umsóknarfrestur

Frá 5. febrúar til og með 5. júní.

Nauðsynlegur undirbúningur

Námsefni og kennsla á fyrsta ári í verkfræði er miðuð við að nemendur hafi eftirfarandi undirbúning. Hægt er að lesa meira um hæfniþrep á vef mennta- og menningarmálaráðuneytis.

Stærðfræði

30 einingar, þar af 15 einingar á 3. hæfniþrepi. Miðað er við námskeið af náttúrufræði- eða náttúruvísindabraut.

Í eldra kerfi samsvarar þetta 18 einingum, þ.m.t. STÆ503.

Eðlisfræði

10 einingar á 2. eða 3. hæfniþrepi. Nemandi þarf að þekkja hreyfi- og aflfræði og rafmagnsfræði (rásir, rafsvið og segulfræði). Æskilegt er að hann þekki einnig varmafræði, vökva og þrýsting, bylgjur og ljós.

Í eldra kerfi samsvarar þetta 6 einingum, þ.m.t. EÐL203 eða sambærilegt.

Efnafræði

5 einingar á 2. hæfniþrepi.

Í eldra kerfi samsvarar þetta 3 einingum, EFN103.

Vantar þig grunninn?

Eða meiri undirbúning í stærðfræði? Byrjaðu strax í HR

Háskólagrunnur HR er undirbúningur fyrir háskólanám. Þegar nemendur sækja um velja þeir háskólagrunn miðað við það háskólanám sem stefnt er að í framhaldinu. Einnig geta þeir sem hafa lokið stúdentsprófi bætt við sig einingum í til dæmis stærðfræði og raungreinum í viðbótarnámi við stúdentspróf.

MSc í verkfræði 

Gert er ráð fyrir að nemandi hafi grunngráðu í verkfræði. 

Getum við aðstoðað?

Súsanna Helgadóttir 

Verkefnastjóri BSc verkfræði

Eva Sigrún Guðjónsdóttir 

Verkefnastjóri MSc verkfræðiFara á umsóknarvef

Gott að vita:Var efnið hjálplegt? Nei