Heilsuþjálfun og kennsla MEd

Í náminu er fjallað um íþrótta- og kennslufræði með áherslu á heilsuþjálfun. Lögð er áhersla á hvernig auka megi lífsgæði með skipulagðri hreyfingu fyrir einstaklinga á öllum aldri og á mismunandi getustigum. MEd-gráðan veitir kennsluréttindi að ákveðnum skilyrðum uppfylltum.

Um námið

IthrottafraediMEd_template

Kennslufræði, þjálfun og lýðheilsa

Nám til MEd-gráðu í íþróttafræði er tveggja ára meistaranám og er 120 ECTS einingar. Nemendur ljúka námskeiðum sem fjalla meðal annars um kennslufræði, forvarnargildi hreyfingar, áhrifaþætti heilbrigðis, skipulag kennslu og hlutverk kennarans og heilsuþjálfarans. Lögð er áhersla á uppeldis- og kennslufræði, sálfræði, íþróttafræði og lýðheilsufræði. Námið er bæði starfstengt og fræðilegt.

Tækifæri til sérhæfingar

Lögð er áhersla á að nemendur vinni verkefni á því sviði sem þeir óska. Þessi svið geta verið tengd börnum, unglingum eða fullorðunum og þannig geta nemendur sérhæft sig. Þeir eru einnig hvattir til að velja sér ólík viðfangsefni til að fá breiðari þekkingu og þjálfun. Þetta er gert til dæmis með því að vinna með mismunandi aldurshópa eða á ólíkum þekkingarsviðum svo sem næringu, þjálfun eða rannsóknum.

Kennsluþjálfun

Lögð er áhersla á að nemendur þjálfist við kennslu ýmissa aldurshópa s.s. ungra barna, í grunn- og framhaldsskólum og fullorðinna. Þjálfunin fer fram innan og utan skólans með heimsóknum og þátttöku í kennslu í völdum skólum. Þjálfun nemenda er að hluta til sniðin að því starfssviði sem hver og einn hyggur á og eru nemendur meðal annars þjálfaðir í að kenna sund á grunnskólastigi, halda fyrirlestra á háskólastigi, kenna fötluðum og taka þátt í námsmati í íþróttasal.

Í hópi framsækinna íþróttafræðisviða

Nemendur geta farið í skiptinám í samstarfsskóla eins og Molde University College í Noregi, Stirling University í Skotlandi, Íþróttaháskólann í Köln og Háskólann í Sevilla. Þessir háskólar standa allir framarlega á sviði íþróttafræði í heiminum í dag.

Einnig vinnur íþróttafræðisvið eftir hugmyndafræði CDIO, sem stendur fyrir „Conceive, Design, Implement, Operate“. Samkvæmt hugmyndafræðinni er nemendum veittur traustur, fræðilegur grunnur en þeir vinna þar að auki raunhæf verkefni ásamt því að leysa verkefni í hópum.

Spennandi og þverfaglegar rannsóknir

Fræðimenn við íþróttafræðisvið sinna fjölbreyttum rannsóknum, oft í samvinnu við önnur fræðasvið innan HR, eins og sálfræðisvið. Nemendur í MEd-námi geta valið um að taka 30 ECTS námskeið eða gera rannsóknartengt 30 ECTS meistaraverkefni undir leiðsögn kennara íþróttasviðs. Rannsóknir heyra meðal annars undir PAPESH-rannsóknasetrið:

Nýsköpun þvert á deildir

Nemendur í meistaranámi í HR geta valið námskeið í nýsköpunar- og frumkvöðlafræðum, þvert á deildir háskólans. Námskeiðin auka þekkingu og færni nemenda á öllum helstu sviðum nýsköpunar: fræðilegri þekkingu, skapandi nálgun viðfangsefna, vöruþróun, áætlanagerð, stjórnun og fjármálum. Ljúki nemendur 30 einingum á þessu sviði geta þeir útskrifast með nýsköpunar- og frumkvöðlafræði sem sérsvið.

Að námi loknu

Kennsluréttindi

Námið er sérstaklega ætlað einstaklingum sem stefna að því að verða íþróttakennarar og vinna við heilsuþjálfun fyrir ýmsa aldurshópa en einnig fyrir þá sem vilja efla sig sem starfandi íþróttakennarar í grunn-og/eða framhaldsskólum.

MEd-gráða í heilsuþjálfun og kennslu tryggir þeim sem hafa BSc-gráðu í íþróttafræði frá HR kennsluréttindi á grunn- og framhaldsskólastigi.

Umsögn útskrifaðs nemanda

Hákon Hermannsson Bridde

 • BSc í íþróttafræði frá HR 2014
 • MEd í heilsuþjálfun og kennslu frá HR 2016

„Eftir að náminu lauk var mig farið að langa vinna við þjálfun í fullu starfi, þekkingin sem ég öðlast í náminu er svo mikil að mig langaði að miðla henni strax. Kennsla var samt líka inni í myndinni og fékk ég boð um að starfa sem umsjónarkennari og sem íþróttakennari. Að lokum fékk ég frábært starf hjá Handknattleiksdeild Kópavogs (HK) þar sem ég starfa í dag sem yfirþjálfari og aðstoðarþjálfari meistaraflokks kvenna. Alla daga fæ ég að hugsa um og vinna í því sem mér þykir skemmtilegast.

Aðaláherslur mínar sem yfirþjálfari eru að koma að mótunar- og uppbyggingarstarfi sem á sér stað innan HK. Starfið sem ég er í snýr auðvitað mikið að handbolta; ég skipulegg lyftingaæfingar, set saman heildarskipulag og áætlanir frá einum degi til næsta og allt upp í ársáætlanir. Ég vinn með öðrum þjálfurum og á í miklum samskiptum við foreldra ásamt því að sinna mörgum öðrum verkefnum. Námið kemur mikið við sögu í allri þessari vinnu og fræðilegur grunnur og þjálfun í árangursríkum og góðum samskiptum hefur nýst mér afar vel.“

Skilyrði fyrir veitingu kennsluréttinda

BSc-gráða frá öðrum skólum er metin við inntöku og nemendum leiðbeint í samræmi við lög og reglugerðir. Skilyrði fyrir því að öðlast kennsluréttindi að námi loknu er að hafa lokið ákveðnum einingafjölda í kennslu- og íþróttafræði samtals í BSc- og MEd-námi skv. lögum nr. 87/2008 og reglugerð um inntak menntunar leik-, grunn- og framhaldsskólakennara 872/2009.

Aðstaða

Þjónusta og góður aðbúnaður

Kennslan fer fram í háskólabyggingu HR, í Valsheimilinu og Laugardal. Í HR er aðstaða til bóklegrar kennslu, hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur. 

Valsheimili

Verkleg kennsla og rannsóknir

Í HR er áhersla lögð á verkkunnáttu og þjálfun ásamt fræðilegri undirstöðu. Því er aðstaða til verklegrar kennslu til fyrirmyndar. Nemendur í íþróttafræði hafa aðgang að Valsheimilinu og íþróttaaðstöðu í Laugardal. Auk þess hafa þeir aðgang að vel búnum rannsóknarstofum háskólans og fer kennslan að hluta til fram í rannsóknarstofu í íþróttafræði.

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á afar góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn. 

Góð þjónusta

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Safnið býður aðgang að bókum og fræðigreinum og upplýsingafræðingar eru með opna tíma þar sem nemendur geta litið við og fengið ráðleggingar og aðstoð vegna heimildavinnu.

Verslanir og kaffihús

Í HR er jafnframt Háskólabúðin sem selur helstu nauðsynjavörur, kaffihús, æfingasalur World Class og Málið veitingasala.

Kennarar

Vísindamenn og sérfræðingar

Nemendur í meistaranámi í heilsuþjálfun og kennslu njóta leiðsagnar öflugra vísindamanna á fagsviðinu innan háskólans og gestafyrirlesara með sérfræðiþekkingu úr íþróttaheiminum. Kennarar við HR eru að jafnaði í miklum samskiptum við nemendur. Nám í heilsuþjálfun og kennslu heyrir undir íþróttafræðisvið. 

Deildarforseti er Hafrún Kristjánsdóttir, dósent

Kennarar:

Skipulag náms

MEd-námi í heilsuþjálfun og kennslu er 120 eininga meistaranám sem yfirleitt er lokið á tveimur árum.

Kennslufræði og íþróttafræði

Námið skiptist í 60 ECTS eininga nám í kennslufræði og 60 ECTS eininga nám í íþróttafræði og heilsuþjálfun, alls 120 ECTS einingar. Flest námskeið eru kennd í sex vikna lotum.

Val og skylda

Náminu er skipt niður í 80 ECTS í skyldunámskeiðum og 40 ECTS í valnámskeiðum. Þó verða alltaf að vera samtals 60 ECTS í kennslufræði og 60 ECTS í faggrein. Nemendur geta valið námskeið af öðrum sviðum og deildum skólans og einnig úr öðrum háskólum í samvinnu við íþróttasvið. Nemandi sem velur að taka 30 eininga meistaraverkefni þarf að velja námskeið í samvinnu við starfsmenn deildarinnar strax á fyrsta ári og setja upp námsáætlun.

Námskeið

Námið er samsett úr námskeiðum sem fjalla m.a. um kennslufræði, hlutverk kennarans, kennslu- og matsaðferðir, forvarnargildi hreyfingar, áhrifaþætti heilbrigðis og heilsuþjálfun. Einnig fjalla þau um hvernig megi hámarka lífsgæði með skipulagðri hreyfingu á öllum aldri sem byggist á forsendum uppeldis- og kennslufræði, sálfræði, íþróttafræði og lýðheilsufræði.Haust

 Vor
Fyrra ár
 • Sálræn Þjálfun
 • Rannsóknir í íþróttafræðum
 • Næring í íþróttum
 • Nám, þroski og rannsóknir
 • Þjálfunarlífeðlisfræði og mælingar
 • Lausnamiðuð leikni og jákvæð samskipti 
 • Hugmyndfræði og skipulag þjálfunar (val)

 
Seinna ár
 • Kennsluþjálfun I
 • Lokaverkefni
 • Kennsluþjálfun II
 • Lokaverkefni
    

Skyldunámskeið

 • Rannsóknir í íþróttafræðum

 • Þjálfunarlífeðlisfræði og mælingar

 • Sálræn þjálfun

 • Lausnamiðuð leikni og jákvæð samskipti

 • Kennsluþjálfun I

 • Kennsluþjálfun II

 • Nám, þroski og rannsóknir

 • Meistaraverkefni

Dæmi um valnámskeið

 • Hagnýt tölfræði

 • Frammistöðugreining

 • Sjálfstætt verkefni

Námskeiðslýsingar og lærdómsviðmið

Hægt er að lesa um innihald námskeiða, einingafjölda þeirra og þekkingu og hæfni sem nemendur eiga að búa yfir að námi loknu í kennsluskrá meistaranáms í íþróttafræði:

Stundatöflur

Inntökuskilyrði

Æskilegur undirbúningur

Ætlast er til að nemendur hafi lokið grunnnámi í íþróttafræði, sjúkraþjálfun, heilsuþjálfun, líffræði, menntavísindum eða öðrum skyldum greinum.

Undirbúningur ef öðlast á kennsluréttindi

Námið veitir ekki kennsluréttindi nema að nemandi hafi lokið ákveðnum einingafjölda í kennslu- og íþróttafræði samtals í sínu BSc- og MEd-námi samkvæmt lögum. Grunngráðan skiptir því máli ef nemandi vill öðlast kennsluréttindi að loknu MEd-náminu.

Lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla

Getum við aðstoðað?

Asa-Gudny-Asgeirsdottir_1521730425630

Ása Guðný Ásgeirsdóttir

Verkefnastjóri

Netfang: asagudny@ru.is
Sími: 599 6471


Var efnið hjálplegt? Nei