Klínísk sálfræði MSc

MSc-nám í klínískri sálfræði veitir nemendum faglega þjálfun í helstu störfum sálfræðinga. Með miðlun þekkingar, leikni og hæfni miðar námið að því að gera nemendur að fjölhæfum sálfræðingum sem eru faglega búnir undir breitt svið sálfræðilegrar þjónustu, bæði á Íslandi og erlendis.

Um námið

Nemandi stendur upp við skápa á göngum HRHelstu svið sálfræðinnar

Efni og uppbygging námsins er svipuð námi í klínískri sálfræði erlendis, sérstaklega á Norðurlöndum (cand. psych gráða). Nemendum er veitt þjálfun á sviði sálfræði fullorðinna, sálfræði barna, unglinga- og fjölskyldna og þroskahömlunar, taugasálfræði og/eða endurhæfingar. Námið sameinar grundvallarsvið klínískrar sálfræði og helstu gagnreyndu nálganir hugrænnar atferlismeðferðar.

Námið

MSc-nám í klínískri sálfræði er tveggja ára nám, 120 einingar, og fer kennslan fram á íslensku og ensku. Kennslu annast fastráðnir kennarar við sálfræðisvið HR ásamt íslenskum og erlendum sérfræðingum á sviði sálfræði. Námið hefur hlotið viðurkenningu mennta- og menningarmálaráðuneytisins og uppfyllir kröfur íslenskra laga um starfsemi sálfræðinga.

Fylgstu með

Sálfræðideild á Facebook

Hafðu samband

Hildur-Droplaug-Palsdottir_sh

Hildur Droplaug Pálsdóttir

Verkefnastjóri

Linda Bára Lýðsdóttir

Forstöðumaður MSc-náms í klínískri sálfræði

Að námi loknu

Lögverndað starfsheiti

MSc-nám í klínískri sálfræði er nám til starfsréttinda sálfræðings. Í reglugerð um menntun, réttindi og skyldur sálfræðinga kemur fram að starfleyfi skuli ekki veitt fyrr en að lokinni 12 mánaða verklegri þjálfun undir leiðsögn sálfræðings, eftir að námi lýkur. 

Embætti landlæknis sér um að veita lögverndaða starfsheitið sálfræðingur. 

Aðstaða

Þjónusta og góður aðbúnaður

Öll kennsla fer fram í háskólabyggingu HR. Þar eru jafnframt hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur.

Salfraedi_Ur-timum_9

Aðstaðan

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á afar góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn. Sjá fleiri myndir af aðstöðunni í HR. 

Góð þjónusta

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Safnið býður aðgang að bókum og fræðigreinum og upplýsingafræðingar eru með opna tíma þar sem nemendur geta litið við og fengið ráðleggingar og aðstoð vegna heimildavinnu. 

Verslanir og kaffihús

Í HR er Háskólabúðin sem selur nauðsynjavörur, kaffihús, æfingasalur World Class og Málið veitingasala.

Kennarar

Kennarar í klínískri sálfræði

Nemendur í sálfræði njóta leiðsagnar öflugra vísindamanna og sérfræðinga á fagsviðinu, stundakennara og gestafyrirlesara með sérfræðiþekkingu úr atvinnulífinu. Lögð er áhersla á góð samskipti nemenda og kennara, faglega kennslu í smærri hópum og einstaklingsmiðaða leiðsögn.  

Anna Kristín Newton  

Stundakennari

MSc í réttarsálfræði frá University of Kent at Canterbury, Englandi. 
Viðbótarnám í klínískri sálfræði frá Háskóla Íslands. 
BA í sálfræði frá Háskóla Íslands.
Sérsvið: Réttarsálfræði.

Baldur Heiðar Sigurðsson

Stundakennari

Cand.psych. og BA í sálfræði frá Háskóla Íslands. 
Sálfræðingur á geðsviði Landspítala.
Sérsvið: Hugræn atferlismeðferð, geðrofssjúkdómar.
Brynjar-Halldorsson

Brynjar Halldórsson

Dósent

Cand. Psych frá Háskóla Íslands 
PhD frá University of Bath, UK. 
Sérfræðiviðurkenning í hugrænni atferlismeðferð, BABCP. 
Nýdoktor og klínískur sálfræðingur við Anxiety and Depression in Young People Research Unit (AnDY) við University of Reading, UK. 
Sérsvið: Hugræn atferlismeðferð, hugrænir þættir og atferlisþættir í kvíðaröskunum, meðferð barna og fullorðinna.  
Cathy-Randle-Phillips_sh

Cathy Randle-Phillips  

Stundakennari

PhD í klínískri sálfræði frá University of Plymouth. 
Lektor við University of Bath. 
Nánari upplýsingar.
Sérsvið: Klínísk sálfræði og fullorðnir með þroskaröskun.
Heiðdís Valdimarsdóttir

Heiðdís Valdimarsdóttir

Prófessor

PhD í sálfræði, State University of New York at Stony Brook. 
Sérsvið: Heilsusálfræði, sálarónæmisfræði og forvarnir.
Jon-Fridrik_svarthvit

Jón Friðrik Sigurðsson

Prófessor

PhD í sálfræði frá Institute of Psychiatry, King´s College, University of London. 
MSc í heilsusálfræði frá University of Stirling, Skotlandi. 
Prófessor við sálfræðisviði HR og læknadeild HÍ. 
Sérsvið: Réttarsálfræði.
Linda Bára Lýðsdóttir

Linda Bára Lýðsdóttir

Forstöðumaður MSc-náms í klínískri sálfræði.

MSc í klínískri sálfræði frá Háskólanum í Amsterdam. 
BA í sálfræði frá Háskóla Íslands. 
Sálfræðingur við kvennadeild Landspítala.
Sérsvið: Geðheilsa íslenskra kvenna á meðgöngu og eftir barnsburð.

Magnús Blöndahl Sighvatsson  

Stundakennari

Cand.psych og BA í sálfræði frá Háskóla Íslands. 
Sálfræðingur á geðsviði Landspítala. 

Sérsvið: Klínísk sálfræði, sálfræðilegt mat geðraskana og hugræn atferlismeðferð.

María K. Jónsdóttir

María K. Jónsdóttir

Dósent

PhD í klínískri taugasálfræði frá Háskólanum í Houston. 
Sérfræðiviðurkenning í klínískri taugasálfræði. 
Klínískur taugasálfræðingur á minnismóttöku Landspítalans á Landakoti. 
Sérsvið: Taugasálfræði.
Paul Salkovskis

Paul Salkovskis

Heiðursprófessor

PhD í sálfræði frá University of Reading 
Forstöðumaður doktorsnáms í klínískri sálfræði við Bath University.


Sérsvið: Hugræn atferlismeðferð, einkum við áráttu og þráhyggju, heilsukvíða og einfaldri fælni.

Pétur Tyrfingsson  

Stundakennari

Cand.psych og BA frá Háskóla Íslands. 
Sálfræðingur á geðsviði Landspítala.
Sérsvið: Klínísk sálfræði og hugræn atferlismeðferð.
Saevar-staff

Sævar Már Gústavsson

Stundakennari

MSc í klínískri sálfræði frá Háskólanum í Reykjavík

BSc í sálfræði frá Háskólanum í Reykjavík. Sálfræðingur hjá Sálfræðiþjónustu Háskólans í Reykjavík.

Sérsvið: klínísk sálfræði, sálfræðilegt mat geðraskana og hugræn atferlismeðferð.

Fastir kennarar við sálfræðideild

Skipulag náms

Skipulag

Námið samanstendur af þremur meginhlutum: bóklegu námi, rannsóknarverkefni og verklegri þjálfun.

Námskeið - 68 ECTS 

Í námskeiðshlutanum er lögð áhersla á svið klínískrar sálfræði fullorðinna, barna og unglinga og þroskahömlunar. Einnig er boðið upp á námskeið á öðrum sérsviðum svo sem taugasálfræði, áfallasálfræði og réttarsálfræði. Námskeiðin eru ýmist kennd á íslensku eða ensku.

Rannsóknarverkefni - 30 ECTS

Rannsóknarverkefnið felur í sér rannsókn á sviði klínískrar sálfræði. Rannsóknarmarkaður er haldinn á síðari hluta fyrstu annar þar sem rannsakendur frá ýmsum stofnunum í samfélaginu koma í HR og kynna vinnu sína fyrir nemendum. Í framhaldi af því velja nemendur sér verkefni og fá leiðbeinanda/leiðbeinendur. Vinna við rannsóknarverkefnið hefst svo á 2. önn og er unnið á þremur önnum, það er mótað á 2. önn, gagnaöflun fer fram á 3. önn og gagnavinnsla og greinaskrif á 4. önn.

Verkleg þjálfun - 22 ECTS 

Á 1. og 2. önn fá nemendur verklega þjálfun í grundvallaratriðum klínískrar vinnu og hugrænnar atferlismeðferðar. Sú þjálfun fer fram í HR. 

Á 3. og 4. önn fara nemendur svo í starfsþjálfun á mismunandi starfsstöðvum í heilbrigðis- og velferðarkerfinu og á einkastofum, á þremur meginsviðum: 1) sálfræði fullorðinna, 2) sálfræði barna, unglinga og/eða fjölskyldna og 3) sviði þroskahömlunar, taugasálfræði og/eða endurhæfingar.

Sjá skipulag náms og námskeiðslýsingar

1. ár haustönn

 • Siðferði, fagmennska og fjölbreytileiki

 • Afbrigðasálfræði og klínísk sálfræði: börn, unglingar og fullorðnir

 • Sálfræðilegt mat: börn, unglingar og fullorðnir

 • Verklegar þjálfun 1: grunnur

1. ár vorönn

 • Rannsóknaraðferðir í klínískri sálfræði
 • Sálfræðilegar kenningar og meðferð 1
 • Rannsóknarverkefni 1: Rannsóknaraðferðir og rannsóknarsnið
 • Verkleg þjálfun 2: grunnur

2. ár  haustönn

 • Klínísk taugasálfræði fullorðinna og taugaþroskaraskanir
 • Heilsa: sálfræðileg meðferð og endurhæfing
 • Sálfræðilegar kenningar og meðferð 2: vinnustofur 
 • Rannsóknarverkefni 2: Framkvæmd og gagnaöflun
 • Verkleg þjálfun 3: starfsþjálfun undir handleiðslu sálfræðings
2. ár vorönn
 • Sálfræðilegar kenningar og meðferð 3: vinnustofur
 • Verkleg þjálfun 4: starfsþjálfun undir handleiðslu sálfræðings

Upplýsingar fyrir nemendur

Starfsþjálfun

Starfsþjálfun

Allir nemendur fara í verklega þjálfun á 2., 3. og 4. önn í náminu. Á 2. önn fer þjálfunin fram í HR og er markmiðið að þjálfa nemendur í grundvallaratriðum klínískrar vinnu og hugrænnar atferlismeðferðar. Á önnum 3 og 4 fara nemendur svo í starfsþjálfun á mismunandi starfsstöðvum í heilbrigðis- og velferðarkerfinu og á einkastofum, á þremur meginsviðum: 1) sálfræði fullorðinna, 2) sálfræði barna, unglinga og/eða fjölskyldna og 3) sviði þroskahömlunar, taugasálfræði og/eða endurhæfingar.

Dæmi um starfsþjálfunarstaði:

 • Landspítali
 • Reykjalundur
 • Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
 • Þroska- og hegðunarmiðstöð heilsugæslunnar
 • Heilbrigðisstofnun Vesturlands 
 • Heilbrigðisstofnun Suðurlands 
 • Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
 • Ráðgjafar- og greiningarstöð ríkisins
 • Barnaverndarstofa
 • Barnahús
 • Stuðlar
 • Þjónustumiðstöðvar Reykjavíkurborgar
 • Velferðarsvið Kópavogsbæjar
 • Skólaskrifstofa Hafnarfjarðarbæjar
 • Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar
 • Áfalla- og sálfræðimiðstöðin
 • Kvíðameðferðarstöðin
 • Litla Kvíðameðferðarstöðin
 • Sálfræðiþjónusta HR
 • Sálstofan
 • Sálfræðihúsið
 • Domus Mentis
 • Heilsuborg

Hvað segja nemendur um starfsþjálfunina?

„Að fara á þrjá ólíka staði í starfsþjálfun veitir manni innsýn inn í fjölbreytt störf sálfræðinga og þjálfun á mismunandi sviðum.“
Heiða Rut Guðmundsdóttir MSc í klínískri sálfræði 2016, sálfræðingur hjá Landspítala.

„Það besta við námið er að fara á þrjá mismunandi staði í starfsnám, þannig fær maður tækifæri til að viða að sér upplýsingum úr mismunandi áttum og mögulega finna fyrir áhuga á einhverju sem maður hafði ekki veitt athygli áður."
Þórarinn Freyr Grettisson, MSc-nemi í klínískri sálfræði.

„Starfsnám á þremur önnum er mjög hagnýtt og gefur góð tengsl inn í atvinnulífið bæði á starfssviði fullorðins- og barnasálfræði.“
Berglind Jóna Jensdóttir, MSc-nemi í klínískri sálfræði.

Inntökuskilyrði

Menntun

Inntökuskilyrði í námið er BA- eða BSc-gráða með a.m.k. 150 ECTS í sálfræði úr námi sem hlotið hefur viðurkenningu mennta- og menningarmálaráðuneytisins eða sambærilegu námi erlendis frá. Einnig er skilyrði að umsækjandi hafi lokið að lágmarki 10 ECTS rannsóknarverkefni í sálfræði.

Í undantekningartilfellum getur viðamikil reynsla við akademískar rannsóknir með framúrskarandi árangri verið metin til jafns við BSc-rannsóknarverkefni. Gerð er krafa um góða færni í íslensku og ensku. 

Umsókn og fylgigögn

Umsækjendur fylla út rafræna umsókn og eftirtöldum fylgigögnum skal skila inn í umsóknarkerfið:

 • Staðfest afrit af prófskírteini og námsferilsyfirliti.
 • Yfirlit yfir náms- og starfsferil (ferilskrá á ensku eða íslensku).
 • Greinargerð: Hvers vegna sækir þú um námið og hvert er markmið þitt með náminu? Greinargerð skal vera allt að 300 orð og skilað á pdf-formi í gegnum umsóknarkerfi. 
 • Matsblað: Að minnsta kosti eitt matsblað á að fylgja umsókn. Matblað skal koma frá einstaklingi sem er hæfur til meta getu umsækjenda til að takast á við námið. Matsblaðið má vera á ensku eða íslensku og á að berast beint frá viðkomandi meðmælanda til verkefnastjóra námsins á netfangið hildur@ru.is. Vinsamlega biðjið meðmælanda að fylla út matsblað og senda það svo á pdf formi.               
 • Matsblað fyrir meðmælendur                                                                 
 • Referee evaluation form   
 • Nemendur þurfa að framvísa sakavottorði við upphaf náms á skrifstofu skólans. Kallað er eftir fyrrnefndum upplýsingum þar sem námið felur í sér verknám á staði þar sem unnið er með viðkvæmum hópum. Á þessum stöðum er almennt óheimilt að ráða inn einstaklinga sem hafa hlotið refsidóm fyrir brot á ákvæðum XXII. kafla almennra hefningarlaga nr. 19/1940. Verknám þetta er mikilvægur þáttur námsins og er forsenda fyrir útskrift úr námslínunni. Það þarf ekki að skila inn sakavottorði með umsókn.

Umsóknarfrestur

 • Umsóknarfrestur er frá 5. febrúar til 30. apríl. 
 • Öll gögn verða að berast áður en umsóknarfrestur rennur út. 

Hafðu samband

Hildur-Droplaug-Palsdottir_sh

Hildur Droplaug Pálsdóttir

Verkefnastjóri


Linda Bára Lýðsdóttir

Forstöðumaður MSc-náms í klínískri sálfræði


Var efnið hjálplegt? Nei