Klínísk sálfræði MSc

MSc-nám í klínískri sálfræði veitir nemendum faglega þjálfun í helstu störfum sálfræðinga. Með miðlun þekkingar, leikni og hæfni miðar námið að því að gera nemendur að fjölhæfum sálfræðingum sem eru faglega búnir undir breitt svið sálfræðilegrar þjónustu, bæði á Íslandi og erlendis.

Um námið

Nemandi stendur upp við skápa á göngum HRHelstu svið sálfræðinnar

Efni og uppbygging námsins er svipuð námi í klínískri sálfræði erlendis, sérstaklega á Norðurlöndum (cand. psych gráða). Nemendum er veitt þjálfun á sviði sálfræði fullorðinna, sálfræði barna, unglinga- og fjölskyldna og þroskahömlunar, taugasálfræði og/eða endurhæfingar. Námið sameinar grundvallarsvið klínískrar sálfræði og helstu gagnreyndu nálganir hugrænnar atferlismeðferðar og hagnýtrar atferlisgreiningar.

Námið

MSc-nám í klínískri sálfræði er tveggja ára nám, 120 einingar, og fer kennslan fram á íslensku og ensku. Kennslu annast fastráðnir kennarar við sálfræðisvið HR ásamt íslenskum og erlendum sérfræðingum á sviði sálfræði. Námið hefur hlotið viðurkenningu mennta- og menningarmálaráðuneytisins og uppfyllir kröfur íslenskra laga um starfsemi sálfræðinga.

Hvað segja nemendur?

„Ein helsta ástæða þess að ég valdi HR var sú fagmennska sem mætti mér strax í viðtalinu áður en ég fékk inngöngu í námið. Kennarnir eiga náið og gott samstarf við nemendur og það er gott aðgengi að þeim auk þess að öll samskipti eru á jafningjagrundvelli. Það besta við námið er að fara á þrjá mismunandi staði í starfsnám, þannig fær maður tækifæri til að viða að sér upplýsingum úr mismunandi áttum og mögulega finna fyrir áhuga á einhverju sem maður hafði ekki veitt athygli áður."

Þórarinn Freyr Grettisson
Meistaranemi í klínískri sálfræði

„Kennararnir hafa mikil og góð tengsl við atvinnulífið. Margir þeirra eru starfandi sem klínískir sálfræðingar. Þessi tenging finnst mér mjög góð og mikilvæg þar sem kennararnir geta gefið mikið af sér og reynsla þeirra er okkur lærdómsrík. Starfsnám á þremur önnum er mjög hagnýtt og gefur góð tengsl inn í atvinnulífið bæði á starfssviði fullorðins- og barnasálfræði. Það kom mér einnig á óvart hvað námsumhverfið er afslappað og vingjarnlegt.“

Berglind Jóna Jensdóttir
Meistaranemi í klínískri sálfræði

„Það eru ótrúlega fjölbreyttir kennarar sem kenna námskeiðin, mikið af frábærum íslenskum fagmönnum sem (því miður) starfa erlendis og koma til að kenna áfangana. Þetta eru kennarar sem vinna við það sem þeir kenna og hafa ótrúlega reynslu sem þeir koma og miðla til nemenda. Aðrir kennarar sem starfa á Ísland eru alveg jafn frábærir og gera námið fjölbreytilegt og fræðandi.“

Sigurbjörg Sigurpálsdóttir
Meistaranemi í klínískri sálfræði

„Það sem kom mér mest á óvart í upphafi var hversu fjölbreytt námsmat í kennslustundum var, ekki eingöngu lokapróf sem á að meta alla getu heldur snýst námið að mestu um færni og að geta nýtt sér það sem við lesum á vinnustað og leggur skólinn mikla áherslu á það. Þess vegna er námsmatið öðruvísi en við venjumst í grunnnáminu, og gerir það námið miklu líflegra en ég hélt í upphafi.“

Petra Lind Sigurðardóttir
Meistaranemi í klínískri sálfræði

„Námið er mjög hagnýtt og mikið er lagt upp úr því að nemendur vinni sjálfstætt en á sama tíma í miklu samstarfi við kennarana. Við förum í starfsþjálfun strax á annarri önn sem gefur okkur tækifæri á að öðlast dýrmæta starfsreynslu. Við vinnum verkefni sem fá okkur til að stíga út fyrir þægindarammann og undirbúa okkur enn frekar fyrir störf að námi loknu.“

Hildur Ósk Gunnlaugsdóttir
Meistaranemi í klínískri sálfræði

Vottuð námskeið í atferlisgreininguACS_logo

Námskeiðin í hagnýtri atferlisgreiningu eru hluti af námskeiðaröð sem uppfyllir bóklegan hluta náms sem veitir sérfræðivottun í atferlisgreiningu (Board Certified Behaviour Analyst Examination). 

Frekari upplýsingar má finna á vefsíðu BACB.

Fylgstu með

Sálfræðideild á Facebook

Hafðu samband

Hildur-Droplaug-Palsdottir_sh

Hildur Droplaug Pálsdóttir

Verkefnastjóri

Linda Bára Lýðsdóttir

Forstöðumaður MSc-náms í klínískri sálfræði

Að námi loknu

Lögverndað starfsheiti

MSc-nám í klínískri sálfræði er nám til starfsréttinda sálfræðings, starfsleyfi er þó ekki veitt fyrr en að lokinni 12 mánaða verklegri þjálfun undir leiðsögn sálfræðings. 

Embætti landlæknis sér um að veita lögverndaða starfsheitið sálfræðingur.

Hvað segja útskrifaðir nemendur?

Bára Hálfdanardóttir
MSc í klínískri sálfræði frá HR 2018
Starf: Sálfræðingur á fagsviði yngri barna hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (GRR)

„Til okkar koma börn á leikskólaaldri sem vísbendingar eru um að séu með einkenni einhverfu, þroskahömlun eða aðrar þroskaraskanir. Ég legg fyrir þroskamælingar, tek viðtöl við foreldra og vinn úr spurningalistum og öðrum gögnum frá foreldrum og leikskólum. Námið við HR undirbjó mig vel fyrir þetta starf þar sem mikil áhersla var á hagnýta atferlisgreiningu og fjölbreytt verknám.“

Heiða Rut Guðmundsdóttir
MSc í klínískri sálfræði 2016
Starf: Sálfræðingur hjá Landspítala

„Námið í HR gaf mér góða og hagnýta þekkingu í greiningu og meðferð geðrænna vandamála. Ég tel áhersluna á hugræna atferlismeðferð og hagnýta atferlisgreiningu veita góðan grunn. Helstu kostir námsins að mínu mati eru áhersla á þekkingu og færni í sálfræðimeðferð og fjölbreytt starfsþjálfun. Að fara á þrjá ólíka staði í starfsþjálfun veitir manni innsýn inn í fjölbreytt störf sálfræðinga og þjálfun á mismunandi sviðum. Kennarar við námið eru sérfræðingar á sínu sviði og hafa gjarnan klíníska reynslu sem gerir kennsluna hagnýta og áhugaverða. Í dag starfa ég sem sálfræðingur á Landspítala en þar sinni ég greiningum, einstaklings- og hópmeðferðum. Ég tel að námið í HR hafi verið mjög góður undirbúningur fyrir starfið.


Sævar Már Gústavsson
MSc í klínískri sálfræði 2016
Starf: Sálfræðingur hjá Flensborgarskóla og PhD nemi við HR

„MSc-nám í klínískri sálfræði við Háskólann í Reykjavík veitti mér þá þekkingu sem er nauðsynleg til að starfa sem klínískur sálfræðingur og rannsakandi. Áhersla á hugræna atferlismeðferð, atferlisgreiningu og sterk tengsl við sérfræðinga starfandi innanlands og utanlands eru helstu styrkleikar námsins. Í dag starfa ég sem sálfræðingur í framhaldsskóla og stundakennari við sálfræðisvið HR. Einnig rek ég eigið fyrirtæki ásamt þremur öðrum sálfræðingum, en fyrirtækið vinnur að þróun netlausna í sálfræðiþjónustu. Auk þess er ég að vinna að framhaldsrannsókn í kjölfar meistararitgerðarinnar minnar.“

Aðstaða

Þjónusta og góður aðbúnaður

Öll kennsla fer fram í háskólabyggingu HR. Þar eru jafnframt hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur. 

Nemandi í sálfræði stendur inni á rannsóknarstofu í HR

Rannsóknaraðstaða

Nemendur í sálfræði hafa meðal annars aðgang að fullbúinni rannsóknarstofu sem býður upp á ýmsa möguleika þegar kemur að framkvæmd sálfræðilegra tilrauna og rannsókna. Einnig eiga nemendur kost á að nota rannsóknarbíl sálfræðinnar.

Rannsóknarbíllinn

Bíllinn er hreyfanleg rannsóknarstofa sem sálfræðisvið HR lét útbúa og er einn sinnar tegundar hér á landi. Rannsóknarbíllinn er sérútbúinn með tölvum og ýmiss konar rannsóknarútbúnaði eins og til dæmis „Finometer Pro“ sem mælir meðal annars blóðþrýsting, blóðflæði og hjartslátt. 

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á afar góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn. Sjá fleiri myndir af aðstöðunni í HR. 

Góð þjónusta

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Safnið býður aðgang að bókum og fræðigreinum og upplýsingafræðingar eru með opna tíma þar sem nemendur geta litið við og fengið ráðleggingar og aðstoð vegna heimildavinnu. 

Verslanir og kaffihús

Í HR er Háskólabúðin sem selur nauðsynjavörur, kaffihús, æfingasalur World Class og Málið veitingasala.

Kennarar

Kennarar í klínískri sálfræði

Nemendur í sálfræði njóta leiðsagnar öflugra vísindamanna og sérfræðinga á fagsviðinu, stundakennara og gestafyrirlesara með sérfræðiþekkingu úr atvinnulífinu. Lögð er áhersla á góð samskipti nemenda og kennara, faglega kennslu í smærri hópum og einstaklingsmiðaða leiðsögn.  

Ailsa-Russel_salfraedi

Ailsa Russell  

Stundakennari

MSc í klínískri sálfræði frá Institute of Psychiatry, University of London. PhD í sálfræði frá University of London. Dósent við University of Bath. 

Nánari upplýsingar.

Sérsvið: Einhverfa og taugaþroskaraskanir.
Anna Ingeborg Pétursdóttir

Anna Ingeborg Pétursdóttir

Stundakennari

PhD í sálfræði frá Western Michigan University. 
Dósent við sálfræðideild Texas Christian University.
Sérsvið: Atferlisgreining.

Anna Kristín Newton  

Stundakennari

MSc í réttarsálfræði frá University of Kent at Canterbury, Englandi. 
Viðbótarnám í klínískri sálfræði frá Háskóla Íslands. 
BA í sálfræði frá Háskóla Íslands.
Sérsvið: Réttarsálfræði.

Baldur Heiðar Sigurðsson

Stundakennari

Cand.psych. og BA í sálfræði frá Háskóla Íslands. 
Sálfræðingur á geðsviði Landspítala.
Sérsvið: Hugræn atferlismeðferð, geðrofssjúkdómar.
Berglind Sveinbjörnsdóttir

Berglind Sveinbjörnsdóttir

Lektor

PhD í atferlisgreiningu frá Western New England University og MSc í Hagnýtri atferlisgreiningu frá Northeastern University, Boston. 
Sérfræðiviðurkenning í atferlisgreiningu, BCBA. 

Sérsvið: Atferlisgreining, einhverfa, hegðunarvandi, kennsla barna með sérþarfir.
Brynjar-Halldorsson

Brynjar Halldórsson

Stundakennari

Cand. Psych frá Háskóla Íslands 
PhD frá University of Bath, UK. 
Sérfræðiviðurkenning í hugrænni atferlismeðferð, BABCP. 
Nýdoktor og klínískur sálfræðingur við Anxiety and Depression in Young People Research Unit (AnDY) við University of Reading, UK. 
Sérsvið: Hugræn atferlismeðferð, hugrænir þættir og atferlisþættir í kvíðaröskunum, meðferð barna og fullorðinna.  
Cathy-Randle-Phillips_sh

Cathy Randle-Phillips  

Stundakennari

PhD í klínískri sálfræði frá University of Plymouth. 
Lektor við University of Bath. 
Nánari upplýsingar.
Sérsvið: Klínísk sálfræði og fullorðnir með þroskaröskun.
Einar Þór Ingvarsson

Einar Þór Ingvarsson  

Stundakennari

PhD í atferlissálfræði frá University of Kansas. 
MS í atferlisgreiningu frá University of North Texas. 
Sérfræðiviðurkenning í atferlisgreiningu, BCBA-D. 
Rannsóknarprófessor í atferlisgreiningu við University of North Texas. 
Stýrir einhverfusviði við Child Study Center í Fort Worth, Texas.
Sérsvið: Hagnýt atferlisgreining.
Gudmundur_sh

Guðmundur Skarphéðinsson

Stundakennari

PhD við læknadeild Háskólans í Osló, Noregi. 
MSc í stjórnun og stefnumótun, viðskiptafræðideild, Háskóla Íslands. 
Cand.psych. frá Háskóla Íslands. 
Sálfræðingur og rannsakandi hjá Center for Child and Adolescent Mental Health Eastern and Southern Norway.
Sérsvið: Klínísk barnasálfræði.
Heiðdís Valdimarsdóttir

Heiðdís Valdimarsdóttir

Prófessor

PhD í sálfræði, State University of New York at Stony Brook. 
Sérsvið: Heilsusálfræði, sálarónæmisfræði og forvarnir.
Inga Dóra Sigfúsdóttir

Inga Dóra Sigfúsdóttir

Prófessor

PhD í félagsfræði, Pennsylvania State University. 
Rannsóknarprófessor við Department of Health and Behavior Studies, TC, Columbia University. 
Framkvæmdastjóri Rannsóknar og greiningar. 
Sérsvið: Ungmennarannsóknir, rannsóknir á menntun og vísindastarfi.
Jon-Fridrik_svarthvit

Jón Friðrik Sigurðsson

Prófessor

PhD í sálfræði frá Institute of Psychiatry, King´s College, University of London. 
MSc í heilsusálfræði frá University of Stirling, Skotlandi. 
Prófessor við sálfræðisviði HR og læknadeild HÍ. 
Sérsvið: Réttarsálfræði.
Linda Bára Lýðsdóttir

Linda Bára Lýðsdóttir

Forstöðumaður MSc-náms í klínískri sálfræði.

MSc í klínískri sálfræði frá Háskólanum í Amsterdam. 
BA í sálfræði frá Háskóla Íslands. 
Sálfræðingur við kvennadeild Landspítala.
Sérsvið: Geðheilsa íslenskra kvenna á meðgöngu og eftir barnsburð.

Magnús Blöndahl Sighvatsson  

Stundakennari

Cand.psych og BA í sálfræði frá Háskóla Íslands. 
Sálfræðingur á geðsviði Landspítala. 

Sérsvið: Klínísk sálfræði, sálfræðilegt mat geðraskana og hugræn atferlismeðferð.

María K. Jónsdóttir

María K. Jónsdóttir

Dósent

PhD í klínískri taugasálfræði frá Háskólanum í Houston. 
Sérfræðiviðurkenning í klínískri taugasálfræði. 
Klínískur taugasálfræðingur á minnismóttöku Landspítalans á Landakoti. 
Sérsvið: Taugasálfræði.
Paul Salkovskis

Paul Salkovskis

Heiðursprófessor

PhD í sálfræði frá University of Reading 
Forstöðumaður doktorsnáms í klínískri sálfræði við Bath University.


Sérsvið: Hugræn atferlismeðferð, einkum við áráttu og þráhyggju, heilsukvíða og einfaldri fælni.

Pétur Tyrfingsson  

Stundakennari

Cand.psych og BA frá Háskóla Íslands. 
Sálfræðingur á geðsviði Landspítala.
Sérsvið: Klínísk sálfræði og hugræn atferlismeðferð.
Simon Dymond

Simon Dymond

Prófessor

PhD í hagnýtri sálfræði (atferlisgreiningu) frá University College Cork, Írlandi. 
Prófessor við sálfræðisvið HR og Swansea University. 
Sérsvið: Atferlisgreining og nám.
Saevar-staff

Sævar Már Gústavsson

Stundakennari

MSc í klínískri sálfræði frá Háskólanum í Reykjavík

BSc í sálfræði frá Háskólanum í Reykjavík. Sálfræðingur hjá Sálfræðiþjónustu Háskólans í Reykjavík.

Sérsvið: klínísk sálfræði, sálfræðilegt mat geðraskana og hugræn atferlismeðferð.
Þorlákur Karlsson

Þorlákur Karlsson

Dósent

PhD í sálfræði með aukagrein í tölfræði og aðferðafræði, West Virginia University. 
Sérsvið: Atferlisgreining, aðferðafræði rannsókna og tölfræði.

Fastir kennarar við sálfræðideild

Skipulag náms

Skipulag

Námið samanstendur af þremur meginhlutum: bóklegu námi, rannsóknarverkefni og verklegri þjálfun.

Námskeið - 68 ECTS 

Í námskeiðshlutanum er lögð áhersla á svið klínískrar sálfræði fullorðinna, barna og unglinga og þroskahömlunar. Einnig er boðið upp á námskeið á öðrum sérsviðum svo sem taugasálfræði, áfallasálfræði og réttarsálfræði. Námskeiðin eru ýmist kennd á íslensku eða ensku.

Rannsóknarverkefni - 30 ECTS

Rannsóknarverkefnið felur í sér rannsókn á sviði klínískrar sálfræði. Rannsóknarmarkaður er haldinn á síðari hluta fyrstu annar þar sem rannsakendur frá ýmsum stofnunum í samfélaginu koma í HR og kynna vinnu sína fyrir nemendum. Í framhaldi af því velja nemendur sér verkefni og fá leiðbeinanda/leiðbeinendur. Vinna við rannsóknarverkefnið hefst svo á 2. önn og er unnið á þremur önnum, það er mótað á 2. önn, gagnaöflun fer fram á 3. önn og gagnavinnsla og greinaskrif á 4. önn.

Verkleg þjálfun - 22 ECTS 

Allir nemendur fara í verklega þjálfun á 2., 3. og 4. önn í náminu. Á 2. önn fer þjálfunin fram í HR og er markmiðið að þjálfa nemendur í grundvallaratriðum klínískrar vinnu og hugrænnar atferlismeðferðar. Á önnum 3 og 4 fara nemendur svo í starfsþjálfun á mismunandi starfsstöðvum í heilbrigðis- og velferðarkerfinu og á einkastofum, á þremur meginsviðum: 1) sálfræði fullorðinna, 2) sálfræði barna, unglinga og/eða fjölskyldna og 3) sviði þroskahömlunar, taugasálfræði og/eða endurhæfingar.

Sjá skipulag náms og námskeiðslýsingar

1. ár haustönn

 • Siðferði, fagmennska og fjölbreytileiki
 • Sálfræðilegt mat: börn, unglingar og fullorðnir

 • Afbrigðasálfræði og klínísk sálfræði: börn, unglingar og fullorðnir

 • Verklegar æfingar I

1. ár vorönn

2. ár  haustönn


2. ár vorönn

Upplýsingar fyrir nemendur

Starfsþjálfun

Starfsþjálfun

Allir nemendur fara í verklega þjálfun á 2., 3. og 4. önn í náminu. Á 2. önn fer þjálfunin fram í HR og er markmiðið að þjálfa nemendur í grundvallaratriðum klínískrar vinnu og hugrænnar atferlismeðferðar. Á önnum 3 og 4 fara nemendur svo í starfsþjálfun á mismunandi starfsstöðvum í heilbrigðis- og velferðarkerfinu og á einkastofum, á þremur meginsviðum: 1) sálfræði fullorðinna, 2) sálfræði barna, unglinga og/eða fjölskyldna og 3) sviði þroskahömlunar, taugasálfræði og/eða endurhæfingar.

Dæmi um starfsþjálfunarstaði:

 • Landspítali
 • Reykjalundur
 • Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
 • Þroska- og hegðunarmiðstöð heilsugæslunnar
 • Heilbrigðisstofnun Vesturlands 
 • Heilbrigðisstofnun Suðurlands 
 • Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
 • Ráðgjafar- og greiningarstöð ríkisins
 • Barnaverndarstofa
 • Barnahús
 • Stuðlar
 • Þjónustumiðstöðvar Reykjavíkurborgar
 • Velferðarsvið Kópavogsbæjar
 • Skólaskrifstofa Hafnarfjarðarbæjar
 • Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar
 • Áfalla- og sálfræðimiðstöðin
 • Kvíðameðferðarstöðin
 • Litla Kvíðameðferðarstöðin
 • Sálfræðiþjónusta HR
 • Sálstofan
 • Sálfræðihúsið
 • Domus Mentis
 • Heilsuborg

Hvað segja nemendur um starfsþjálfunina?

„Að fara á þrjá ólíka staði í starfsþjálfun veitir manni innsýn inn í fjölbreytt störf sálfræðinga og þjálfun á mismunandi sviðum.“
Heiða Rut Guðmundsdóttir MSc í klínískri sálfræði 2016, sálfræðingur hjá Landspítala.

„Það besta við námið er að fara á þrjá mismunandi staði í starfsnám, þannig fær maður tækifæri til að viða að sér upplýsingum úr mismunandi áttum og mögulega finna fyrir áhuga á einhverju sem maður hafði ekki veitt athygli áður."
Þórarinn Freyr Grettisson, MSc-nemi í klínískri sálfræði.

„Starfsnám á þremur önnum er mjög hagnýtt og gefur góð tengsl inn í atvinnulífið bæði á starfssviði fullorðins- og barnasálfræði.“
Berglind Jóna Jensdóttir, MSc-nemi í klínískri sálfræði.

Inntökuskilyrði

Menntun

Inntökuskilyrði í námið er BA- eða BSc-gráða með a.m.k. 150 ECTS í sálfræði úr námi sem hlotið hefur viðurkenningu mennta- og menningarmálaráðuneytisins eða sambærilegu námi erlendis frá. Einnig er skilyrði að umsækjandi hafi lokið að lágmarki 10 ECTS rannsóknarverkefni í sálfræði.

Í undantekningartilfellum getur viðamikil reynsla við akademískar rannsóknir með framúrskarandi árangri verið metin til jafns við BSc-rannsóknarverkefni. Gerð er krafa um góða færni í íslensku og ensku. 

Umsókn og fylgigögn

Umsækjendur fylla út rafræna umsókn og eftirtöldum fylgigögnum skal skila inn í umsóknarkerfið:

 • Staðfest afrit af prófskírteini og námsferilsyfirliti.
 • Yfirlit yfir náms- og starfsferil (ferilskrá á ensku eða íslensku).
 • Greinargerð: Hvers vegna sækir þú um námið og hvert er markmið þitt með náminu? Greinargerð skal vera allt að 300 orð og skilað á pdf-formi í gegnum umsóknarkerfi. 
 • Matsblað: Að minnsta kosti eitt matsblað á að fylgja umsókn. Matblað skal koma frá einstaklingi sem er hæfur til meta getu umsækjenda til að takast á við námið. Matsblaðið má vera á ensku eða íslensku og á að berast beint frá viðkomandi meðmælanda til verkefnastjóra námsins á netfangið salfraedi@ru.is. Vinsamlega biðjið meðmælanda að fylla út matsblað.               
 • Matsblað fyrir meðmælendur                                                                 
 • Referee evaluation form    
 • Nemendur þurfa að framvísa sakavottorði við upphaf náms á skrifstofu skólans. Kallað er eftir fyrrnefndum upplýsingum þar sem námið felur í sér verknám á staði þar sem unnið er með viðkvæmum hópum. Á þessum stöðum er almennt óheimilt að ráða inn einstaklinga sem hafa hlotið refsidóm fyrir brot á ákvæðum XXII. kafla almennra hefningarlaga nr. 19/1940. Verknám þetta er mikilvægur þáttur námsins og er forsenda fyrir útskrift úr námslínunni. 

Umsóknarfrestur

 • Umsóknarfrestur er frá 5. febrúar til 30. apríl. 
 • Öll gögn verða að berast áður en umsóknarfrestur rennur út. 

Hafðu samband

Hildur-Droplaug-Palsdottir_1662723141103

Hildur Droplaug Pálsdóttir

Verkefnastjóri


Linda Bára Lýðsdóttir

Forstöðumaður MSc-náms í klínískri sálfræði


Var efnið hjálplegt? Nei

Fara á umsóknarvef