Verkfræði með eigin vali

Nemendur hafa ólík áhugasvið og framtíðaráform og því líklegt að mismunandi námsleiðir höfði til þeirra. Í verkfræðideild er komið til móts við þá nemendur sem þess óska með sveigjanlegu og einstaklingsmiðuðu námi.

• Horfa á kynningarfund um meistaranám við verkfræðideild

Um námið

Verkfraedi-med-eigin-valiEndurspeglar verkefni framtíðarinnar

Starfssvið og viðfangsefni verkfræðinga eru afar fjölbreytt og með örri tækniþróun má vænta þess að verkfræðinemar samtímans fáist við margbreytileg verkefni í framtíðinni.

Fer eftir áhuga hvers og eins

Nemendur sem hefja nám haustið 2019 geta, að fengnu samþykki deildar, sérsniðið sína námsleið eftir áhugasviði og/eða með þverfaglegri nálgun. Nemandi, með aðstoð leiðbeinanda, semur námsáætlun sem uppfyllir kröfur um undirstöðugreinar og sérhæfð námskeið.

Ákveðin sýn eða meiri sveigjanleiki

Þetta fyrirkomulag getur hentað þeim sem hafa ákveðna sýn á hvað þeir vilja frá upphafi, eða vilja skapa sér einhvers konar sérstöðu.

Skipulag MSc

Til að öðlast starfsréttindi sem verkfræðingur þarf að BSc-námi loknu að ljúka tveggja ára MSc-námi.

Sérhæfing og einstaklingsmiðað nám

Í framhaldsnámi afla nemendur sér sérfræðiþekkingar og hagnýtrar tækniþekkingar. Nemendur gera einstaklingsmiðaða námsáætlun í samráði við leiðbeinanda, allt eftir áhugasviði. Námið er rannsóknartengt og getur nemandinn valið að nýta sér það til umtalsverðrar sérhæfingar.

MSc nám - 120 einingar - 2 ár

Námið er 120 einingar og tekur tvö ár. Flest námskeið eru kennd í 12 vikur, en í lok hverrar annar er eitt námskeið kennt í 3 vikur.

1. ár  
Haust Vor
 • Gagnanám og vitvélar
 • Stýrt val
 • Stýrt val
 • Stýrt val / Frjálst val - þriggja vikna námskeið
 
 • Aðferðarfræði rannsókna
 • Stýrt val
 • Stýrt val
 • Stýrt val
 • Frjálst val - þriggja vikna námskeið                       
2. ár  
Haust  Vor
 • Stýrt val
 • Stýrt val
 • Stýrt val
 • Frjálst val - þriggja vikna námskeið                
 • Meistaraverkefni                                                     
 

Nemandi og leiðbeinandi gera áætlun

Nemandi, með aðstoð leiðbeinanda, semur námsáætlun sem uppfyllir kröfur um undirstöðugreinar og sérhæfð námskeið.

Kennsluskrá

Hægt er að sjá skipulag einstaka verkfræðibrauta á síðum námsbrauta og í kennsluskrá HR á vefnum.

Annað

Inntökuskilyrði

MSc í verkfræði með eigin vali

Gert er ráð fyrir að nemandi hafi grunngráðu (BSc) í verkfræði eða tæknifræði. Athugið að nemendur gætu þurft að bæta við sig námskeiðum úr grunnnámi. Í slíkum tilvikum er ætlast til að nemandi klári þessi námskeið á fyrsta námsári sínu.

Umsóknarfrestur

 • Fyrir vorönn: 15. október - 5. desember
 • Fyrir haustönn: Frá 5. febrúar til 30. apríl

Getum við aðstoðað?

Photo*Name*TitleContactDescription

Eva Sigrún Guðjónsdóttir

Verkefnastjóri
5996497
evasigrun(hja)ru.is


Var efnið hjálplegt? Nei