Byggingafræði BSc

Byggingafræðingar fást við hönnun nýbygginga og endurgerð gamalla húsa, samningagerð við verktaka, kostnaðarmat, gerð raunteikninga, hönnun eldvarna og hljóðeinangrunar og margt fleira. Sérþekking þeirra er eftirsótt á vinnumarkaðnum og hún nýtist í auknum mæli við hönnun og byggingu stærri og minni mannvirkja.

Snædis Þráinsdóttir „Get loks látið drauminn rætast“

Snædís Þráinsdóttir eyddi stórum hluta æskunnar í að láta sig dreyma um að hanna og byggja eigið hús. Eftir töluverða krókaleið endaði hún í byggingafræði í HR og núna er draumahúsið vel á veg komið. Draumur Snædísar er að verða að veruleika. Hver er þinn draumur?

Um námið

Nemendur og kennarar segja frá námi í byggingafræði við HR.

Fjölbreytt og hagnýtt nám

HR er eini háskólinn á Íslandi sem kennir byggingafræði. Byggingafræði er 210 ECTS nám sem veitir BSc-gráðu og löggilt starfsheiti sem byggingafræðingur. Að námi loknu eiga nemendur að vera færir um að sinna fjölbreyttum störfum í byggingaiðnaði og atvinnulífi og þá sérstaklega sem fagaðilar milli byggingahönnuða, byggingayfirvalda og framkvæmdaraðila.

Námsgreinar

Efnisþættir í náminu eru meðal annars arkitektúr, byggingartækni, efnisfræði helstu byggingaefna, grunnatriði í burðarvirkjahönnun, lagnahönnun, framkvæmdafræði, tölvustudd hönnun, lögfræði, stjórnun og rekstur, mælingar, viðgerðir og endurbætur, samskipti, skipulag og áætlanagerð, hljóðfræði, vistvæni og sjálfbærni.

Raunhæf og spennandi verkefni strax frá fyrsta degi

Frá fyrsta degi er nemendum hent út í djúpu laugina þar sem þeir eiga að leysa flókin og spennandi verkefni. Í gegnum allt námið er unnið með PBL (e. Project Based Learning) eða „að læra með því að gera“. Þar knýja raunhæfu verkefnin námið áfram þar sem nemendur þurfa að tileinka sér þá þekkingu og hæfni sem þarf til að geta leyst þau, og þurfa jafnframt að geta borið sig eftir þekkingu og hæfni sem upp á vantar.

Byggingafraedi

Læra af sérfræðingum

Verkefnin vinna nemendur í sjálfstæðri vinnu og með leiðsögn breiðs hóps kennara sem hafa mikla hagnýta reynslu af hönnun og framkvæmdum. Leitast er við að nota framsæknar, tölvustuddar aðferðir við hönnun. BIM (e. Building Information Modeling) er rauður þráður í náminu.

Fræðin notuð um leið

Fræðilegir stoðáfangar eru keyrðir samhliða verkefnunum og stilltir af þannig að sú þekking sem er verið að miðla nýtist nemendum einmitt á réttum tíma í stóru annarverkefnunum. Þannig verða stoðáfangarnir eðlilegur hluti af vinnu nemenda.

Dæmi um verkefni

 • Hanna nýtt fjölbýlishús samkvæmt forskrift á lóð sem nemendur fá úthlutað
 • Gera endurbóta- og endurnýjunaráætlanir fyrir eldra húsnæði og hanna breytingar sem færa það til nútímans og bjóða út.
 • Útbúa forsögn fyrir fyrirtæki sem vantar nýtt iðnaðar-, framleiðslu- og skrifstofuhúsnæði og hanna í framhaldi af því stórspennta 2-3000m2 byggingu sem mætir þörfunum.
 • Vinna með hönnun á loftræsikerfi og greiningar
 • Vinna með hönnun á lagnakerfi og greiningar
 • Vinna með brunahönnun og greiningar
 • Vinna með hljóðhönnun og greiningar
 • Vinna með byggingareðlisfræði, orkuramma, kólnunartölur og varmatap
 • Verkefnastjórnun, áætlanir og skipulag
 • Vistvæn hönnun bygginga og byggingatækni
 • Hlutbundin hönnun
 • Fasteignastjórnun
 • Framkvæmdafræði, verkáætlanagerð, útfærsla og byggingastjórnun
 • Stórt raunverulegt lokaverkefni að vali nemenda sem endar með lokavörn

Mikilvæg þjálfun

Nemendur hljóta mikla þjálfun í að leysa verkefni þar sem hópavinna og samskipti skipta miklu máli. Það er mikilvægt að fá slíka þjálfun þar sem byggingafræðingar starfa með mörgum aðilum úr mismunandi greinum, til að mynda iðnaðarmönnum, byggingayfirvöldum, verkfræðingum og arkitektum. Nemendur fá jafnframt góða þjálfun í að miðla þekkingu sinni áfram á skýran og skilvirkan hátt.

Starfsnám

Starfsnám er mikilvægur þáttur í BSc-námi í byggingafræði. Starfsnámið undirbýr nemendur vel fyrir kröfur vinnumarkaðarins að námi loknu.

Skyldunámskeið

Nemendur eiga að ljúka 6-8 vikna starfsnámi hjá fyrirtækjum þar sem þeir fá tækifæri til að nýta þekkingu sína og kynnast því hvernig tekist er á við hagnýt og raunveruleg verkefni. Starfsnám er síðasta námskeiðið sem byggingafræðinemar taka áður en þeir fara í lokaverkefni.

Starfsnám eftir áhugasviði

Nemendur eru sjálfir ábyrgir fyrir því að finna sér hentugan starfsnámsstað eftir áhugasviði en umsjónarkennari námskeiðsins er nemendum innan handar við leit að starfsnámi. Mikil eftirspurn er eftir byggingafræðinemum í atvinnulífinu og eru starfsnámsstaðir einmitt oft fyrsti vinnustaður nýútskrifaðra byggingafræðinga.

Dæmi um fyrirtæki og stofnanir sem hafa tekið við byggingafræðinemum í starfsnám

• Arkís arkitektar • ÍAV • ÍSTAK • VÍS • EFLA • Batteríið arkitektar • Verkís • Límtré Vírnet • arkitektur.is • Basalt Architects • Mannvit • VSÓ ráðgjöf • Verksýn • BM Vallá/Smellinn • ASK arkitektar • byggingafulltrúaembættin • byggingaverktakar

Hvað segja nemendurnir?

Byggingafraedi-Jorundur-IMG_7347

Jörundur Ragnar Blöndal

„Reynslan af náminu og skólanum hefur yfir höfuð verið frábær. Aðstaðan er mjög góð, það er vel haldið utan um námið og leiðbenendur í byggingafræðinni eru mjög hæfir og veita manni mikla og góða aðstoð í náminu. Lykilatriði er þó að það er gott andrúmsloft í nemendahópnum. Námið er mjög krefjandi en ég finn það í starfi að verkefnin sem við erum látin leysa í skólanum eru raunhæf og undirbúa mann vel fyrir vinnumarkaðinn.“
Eyrun_Anna

Eyrún Anna Finnsdóttir

„Ég er menntaður grunnskólakennari en var búin að hugsa um það lengi að fara í nám tengt arkitektúr en tækninám eins og byggingafræðin hentar mér betur. Ég ákvað því eftir að hafa starfað sem kennari í þrjú ár að skella mér í þetta nám svo ég myndi nú örugglega ekki sjá eftir því að hafa ekki farið. Reynslan af náminu hingað til er mjög góð, verkefnin eru áhugaverð og tengd raunveruleikanum, við fáum breiðan grunn í flestu sem viðkemur hönnun og teikningu bygginga t.d. burðarþoli, lögnum og efnisfræði. Ég vissi ekki hvað ég var að fara út í þegar ég byrjaði og því er ansi margt sem hefur komið á óvart en ég held að það helsta sé hvað hópurinn er flottur og við lærum mikið hvert af öðru. Eftir námið stefni ég á að vinna á teiknistofu sem notar þrívíddarforrit.“
Byggingafraedi-Hakon-IMG_7362

Hákon Barðason„Helsti kostur námsins er hvað það er praktískt. Ég er búinn að vinna eitt sumar á arkitektastofu og ég fann hversu vel ég var undirbúinn að fara inn á vinnumarkaðinn eftir það sem ég hafði lært í náminu.“
Byggingafraedi-Saedis-Harpa-IMG_7411

Sædís Harpa Albertsdóttir

„Ég er tækniteiknari að mennt. Ég vann á arkitektastofu þegar ég lauk tækniteiknináminu og fann að mig langaði að læra meira, kunna reglurnar og vita aðeins meira. Ég er mjög ánægð með þá ákvörðun að hafa skellt mér aftur í nám og það kom mér á óvart hvað ég gat nýtt mér margt úr fyrra námi. Að byggingafræðináminu loknu vil ég fara aftur á arkitektastofu og nýta mér alla nýju þekkinguna í að teikna og hanna enn betur en fyrr.“

Mynd: Úr Safnaðarheimili Ástjarnarkirkju, hönnun: Arkís arkitektar.

Að námi loknu

Verkefni byggingafræðinga

Byggingafræðingar hafa breitt þekkingarsvið og vinna því við fjölbreytt störf tengd byggingariðnaði. Þeir starfa meðal annars við hönnun mannvirkja og eftirlit og stjórnun framkvæmda. Þekking þeirra á byggingaferli, efnisvali og verkefnastjórnun er afar dýrmæt.

Hvað segja útskrifaðir byggingafræðingar?

Auður Ástráðsdóttir: Byggingafræðingur hjá arkitektastofunni ARK STUDIO

Í hverju felast verkefnin þín í vinnunni?

„Í vinnunni fæst ég við að hanna allt frá smæstu byggingarhlutum upp í deiliskipulag. Þar má nefna greiningarvinnu, þrívíddarteikningu, utanumhald og samvinnu með fólki úr öllum kimum mannvirkjahönnunar. Dagarnir eru mjög fjölbreyttir og verkefnin ólík.“

Hvernig finnst þér námið hafa nýst þér sem undirbúningur fyrir þetta starf?

„Flest sem ég geri í vinnunni hefur snertifleti við það sem fór fram í náminu. Verklagið, ferlarnir og aðferðirnar voru kenndar og kynntar fyrir okkur á mjög skilvirkan hátt, þar sem við unnum stór verkefni líkt og um raunverulegt verk væri að ræða. Eftir nám í byggingafræði eru viðfangsefni vinnumarkaðarins því líkt og beint framhald. Einnig eru möguleikar á sérhæfingu margvíslegir og þannig er vel hægt að móta þekkinguna og reynsluna að ólíkum viðföngum og áhugasviðum innan fagsins.“

Ari Þorleifsson: Byggingafræðingur hjá Basalt arkitektum

Í hverju felast verkefnin þín í vinnunni? 

„Ég kem að flestum þáttum hönnunar bygginga, allt frá útliti til lokafrágangs. Ég vinn meðal annars við að teikna upp aðaluppdrætti, verkteikningar og deiliteikningar. Efnisval og úrlausnaratriði eru stór þáttur í minni vinnu. Ég vinn náið með arkitektum og öðrum hönnuðum svo sem verkfræðingum og svo viðskiptavinum.“

Hvernig finnst þér námið hafa nýst þér sem undirbúningur fyrir þetta starf?

„Námið nýttist einstaklega vel til undirbúnings fyrir þetta starf. Það hvernig maður lærir að leita sér þekkingar hefur reynst afar vel. Námið er byggt upp að miklu leyti eins og maður sé á vinnumarkaðnum og það skilar sér svo sannarlega.“

Magni Helgason: Mannauðsstjóri ÍAV

Í hverju felast verkefnin þín í vinnunni? 

„Ráðningar og uppsagnir starfsmanna, umsjón og gerð ráðningarsamninga, móttaka og undirbúningur vegna komu nýrra starfsmanna. Einnig ráðgjöf og aðstoð vegna mála er varða réttindi, skyldur starfsmanna, umsjón með endurmenntun starfsmanna, ytri og innri námskeið. Gerð mannaflaáætlana smiða og verkamanna í samráði við verkefnis- og byggingarverkstjóra og samskipti við Samtök iðnaðarins í tengslum við kjaramál. Umsjón með tengslum við menntastofnanir á sviði tækni- og iðnmenntunar og umsjón með móttöku nemenda frá þessum stofnunum.“

Hvernig finnst þér námið hafa nýst þér sem undirbúningur fyrir þetta starf?

„Námið í byggingafræði var einstaklega áhugavert nám með góðum kennurum sem höfðu praktíska reynslu úr atvinnulífinu. Námið var góð blanda af bóklegum og verklegum fögum þar sem kennslan var mjög persónuleg. Eftir námið hef ég stundað vinnu við byggingastjórn, verkefnastjórn og nú mannauðsstjórn og hefur námið hjálpað mér að vera skipulagður, setja mér markmið og vinna að þeim.“

Starfsvettvangur 

Við útskrift bíður byggingafræðinga fjölbreyttur og spennandi starfsvettvangur. Margir byggingafræðingar starfa hjá teiknistofum, arkitekta- og verkfræðistofum og hjá verktakafyrirtækjum sem verkefnastjórar eða byggingarstjórar. Byggingafræðingar starfa jafnframt hjá tryggingafélögum, fasteignafélögum, bönkum, fasteignasölum, fyrirtækjum í byggingariðnaði og hjá hinu opinbera.

Byggingafræðingar eiga möguleika á að verða löggiltir hönnuðir að uppfylltum skilyrðum og að undangengnum þriggja ára starfstíma, námskeiði og prófi á vegum Mannvirkjastofnunar. Þeir geta þá starfað sem sjálfstæðir hönnuðir með réttindi til að skila inn aðaluppdráttum, uppdráttum að skipulagi lóða og tilheyrandi deiliuppdráttum.

Löggilt starfsheiti

Með því að útskrifast með BSc-gráðu í byggingafræði geta nemendur sótt um að hljóta löggilt starfsheiti sem byggingafræðingar. Það er Byggingafræðingafélag Íslands sem setur skilyrði til löggildingar og gefur út leyfi fyrir notkun starfsheitisins. Þetta er samkvæmt lögum nr. 8/1996 um löggildingu starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum. Sótt er um löggildingu á vef félagsins.

Á ensku kallast BSc-gráða í byggingafræði Bachelor of Architectural Technology and Construction Management.

Framhalds- og endurmenntun

Byggingafræðingar geta sótt mastersnám, diplómanám og hin ýmsu námskeið til endurmenntunar. Möguleikarnir á framhaldsnámi eru fjölmargir, bæði hérlendis og erlendis.

 • Framkvæmda- og verkefnastjórnun
 • Skipulagsfræði
 • Umhverfisfræði
 • Byggingarhagfræði
 • Orkufræði
 • Brunahönnun
 • Fasteignastjórnun
 • BIM - Tölvustudd hönnun
 • Hönnun og byggingarlist
 • Kennslufræði
 • Upplýsingatækni í mannvirkjagerð

Aðstaða

Þjónusta og góður aðbúnaður

Öll kennsla fer fram í háskólabyggingu HR. Þar er aðstaða til verklegrar kennslu, hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur.

Nokkrir nemendur spjalla og læra í SólinniVerkleg kennsla

Í HR er áhersla lögð á verkkunnáttu og þjálfun ásamt fræðilegri undirstöðu. Því er aðstaða til verklegrar kennslu til fyrirmyndar. Til dæmis hafa nemendur aðgang að rannsóknarstofu í mannvirkjahönnun.

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á afar góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn.

Góð þjónusta 

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Safnið býður aðgang að bókum og fræðigreinum og upplýsingafræðingar eru með opna tíma þar sem nemendur geta litið við og fengið ráðleggingar og aðstoð vegna heimildavinnu.

Adstadan_bokasafn

Verslanir og kaffihús

Í HR er jafnframt Háskólabúðin sem selur helstu nauðsynjavörur, kaffihús, æfingasalur World Class og Málið veitingasala.

Sjá fleiri myndir af aðstöðunni

Kennarar

Vísindamenn og sérfræðingar

Nemendur í byggingafræði njóta leiðsagnar öflugra vísindamanna á fagsviðinu, bæði tæknifólks og hönnuða.  Kennarar við HR eru að jafnaði í miklum samskiptum við nemendur. Byggingafræði heyrir undir byggingasvið.

Stundakennarar

Meðal þeirra sem koma að kennslu í byggingafræði er fjöldi stundakennara sem færa atvinnulífið beint inn í skólastofurnar og miðla fræðslu um verklag og verkefni sem þeir eru að fást við hverju sinni.

Sviðsstjóri byggingasviðs HR:

Eyþór R. Þórhallsson

Fastráðnir kennarar BSc-náms í byggingafræði  

Viggó Magnússon, byggingafræðingur

Námsbrautarstjóri BSc-náms í byggingafræði

viggom@ru.is

Þormóður Sveinsson, arkitekt

Kennari í arkitektúr og skipulagi

Eyþór Rafn Þórhallsson, dósent

Kennari í burðarþoli

eythor@ru.is

Aldís Ingimarsdóttir, aðjúnkt

Kennari í byggingareðlisfræði

aldisi@ru.is

Karl H. Karlsson, verkfræðingur

Kennari í loftræsingu og gögnum

kallih@blikk.is

Helgi Guðjón Bjarnason, byggingafræðingur

Kennari í BIM/revit

helgig@tark.is

Björn Guðbrandsson, arkitekt

Kennari í vistvænni hönnun

bjorn@ark.is

Karl Georg Ragnarsson, byggingartæknifræðingur

Kennari í viðgerðum og viðhaldi

karlgeorgrag@yahoo.com

Þórður Víkingur Friðgeirsson, lektor

Kennari í verkefnastjórnun, áætlanagerð og fjármálum í verkefnum

thordurv@ru.is

Skipulag náms

Innritun að hausti

Fyrri hluti námsins hefst að hausti en síðari hlutinn hefst alltaf á vorönn.

Skiptist í tvo hluta

Fyrri hluti námsins er 90 ECTS einingar, kennt í fjarnámi sem kennt er með námsbraut í byggingariðnfræði. Síðari hluti námsins er 120 ECTS eininga verkefnamiðað nám, kennt í staðarnámi með staðarlotum. Alls eru fyrri og seinni hluti 210 ECTS.

Lengd náms

Byggingariðnfræðinni (fyrri hluta) 90 ECTS einingar er hægt að ljúka á þremur árum (6 önnum) samhliða vinnu, en einnig er mögulegt að gera einstaklingsmiðaða námsáætlun og ljúka náminu á skemmri tíma. Seinni hluti námsins, 120 ECTS eininga nám í byggingafræði, er tvö ár.

Fyrri hluti: byggingariðnfræði 90 ECTS

Staðarlotur í iðnfræði

Miðað er við að staðarlotur séu þrír dagar, hefjist fyrir hádegi á fimmtudögum og standi fram á laugardag. Dagskrá er að jafnaði kynnt í fyrsta tíma hverrar staðarlotu.

Seinni hluti: byggingafræði eftir iðnfræði 120 ECTS

 • Hönnunarverkefni og námskeið: 75 einingar
 • Starfsþjálfun: 15 einingar
 • Sérhæfð ritgerð: 10 einingar
 • Lokaverkefni: 20 einingar

Staðarnám með vinnulotum

Byggingafræðinámið eftir lok iðnfræði er byggt upp þannig að því er skipt upp í fjórar staðarlotur þar sem áhersla er lögð á innlögn, fyrirlestra og endurgjöf fyrir verkefni og verklag fyrir næstu fjórar vikur fram að næstu staðarlotu. Milli staðarlota er verkefnavinna hópa og einstaklinga, allt eftir námskeiðum. Viðvera kennara námskeiða er í stofu í miðri viku þar sem nemendur hafa aðgang að þeirri aðstoð sem nauðsynleg er í þeim verkefnum sem lögð eru fyrir í staðarlotum.

Dagsetningar staðarlota á vorönn 2021

1. staðarlota 14. - 16. janúar
2. staðarlota 11. - 13. febrúar
3. staðarlota 11. - 13. mars
4. staðarlota 8. - 10. apríl

5. námsmatstímabil 1 verður 3. - 14. maí 2021. 

Dagsetningar staðarlota á haustönn 2020

1. staðarlota 20. - 22. ágúst
2. staðarlota 17. - 19. september
3. staðarlota 15. - 17. október
4. staðarlota 12. - 14. nóvember

5. námsmatstímabil 1 verður 30. nóvember. - 11. desember 2020.

Námsáætlun

120 ECTS einingar til BSc gráðu að loknu 90 ECTS eininga námi í byggingariðnfræði. Vakin er athygli á því að þessi hluti hefst ávallt á vorönn. Fullt nám er 30 ECTS á önn.

Athugið að þessi áætlun er birt með fyrirvara um breytingar.

Fyrra ár - vorönn

 • Hönnun fjölbýlishúss – samþætt verkefni (BF FBH1009, 18 ECTS)
  Arkitektúr og hönnun fjölbýlishúsa
  Tölvustudd teikning og hlutbundin hönnun
  Burðarþol
  Vatns-, hitalagnir og loftræsing fjölbýlishúsa
  Skipulags-, umhverfis- og byggingamál
  Skipulag og stjórnun
 • Hljóðvist í byggingum (BF HLV1001, 2 ECTS)
 • Brunaþol bygginga (BF BRU1001, 2 ECTS)
 • Byggingareðlisfræði og orkurammi bygginga (BF BEO1001, 2 ECTS)
 • Framkvæmdastjórnun (BT FRS1003, 6 ECTS)

Fyrra ár - haustönn

 • Breytingar og endurbætur á húsnæði – samþætt verkefni (BF BEH1009, 18 ECTS)
  Arkitektúr og uppbygging eldri bygginga
  Hönnun og tillögugerð að nýrri og breyttri notkun eldri bygginga
  Viðgerðir og viðhald húsa
  Tölvustudd teikning og hlutbundin hönnun
  Burðarþol eldri húsa mat og endurnýjun
  Vatns-, hitalagnir og loftræsing eldri húsa og endurnýjun
  Skipulag og stjórnun – útboðslög, reglugerðir og útboðsgögn
 • Verkefnastjórnun, áætlanagerð og fjármál í verkefnum (BF VER3003, 6 ECTS)
 • Vistvæn hönnun og orkunýting (BF VIS1001, 2 ECTS)
 • Aðferðafræði, skýrslugerð og kynningar (BF AÐF1001, 2 ECTS)
 • Loftræsing (BF LOF1001, 2 ECTS)

Seinna ár - vorönn

 • Hönnun stórbyggingar – samþætt verkefni (BF HSB1008, 15 ECTS)
  Arkitektúr og hönnun stórspenntra bygginga, iðnaðar- og skrifstofuhúsnæðis
  Tölvustudd teikning og hlutbundin hönnun
  Burðarþol
  Vatns-, hitalagnir og loftræsing iðnaðar- og skrifstofuhúsnæðis
  Fasteignastjórnun
 • Starfsnám (BF STA1008, 15 ECTS)

Seinna ár - haustönn

 • Ritgerð um sérhæft efni (BF RIT1005, 10 ECTS)

 • Lokaverkefni (BF LOK1010, 20 ECTS)


Inntökuskilyrði

Til að hefja nám í BSc byggingafræði þurfa umsækjendur að hafa lokið fyrri hluta námsins 90 ECTS.   

Nauðsynlegur undirbúningur

Umsækjendur skulu hafa lokið einhverju af neðantöldu:

 • burtfararprófi í iðngrein á byggingarsviði
 • stúdentsprófi
 • tækniteiknaranámi
 • byggingariðnfræði í HR

Undirstöðugreinar

Til viðmiðunar er lágmarksundirbúningur í undirstöðugreinum:

 • stærðfræði 12 einingar (eða 20 fein)
 • eðlisfræði 3 einingar (5 fein)
 • íslenska 12 einingar (20 fein)
 • enska 9 einingar (15 fein)

Fyrir þá sem ekki uppfylla þessi skilyrði er boðið upp á undirbúningsnámskeið sem hægt er að stunda í fjarnámi samhliða byggingafræðináminu.

Getum við aðstoðað?

Byggingafræði er námsbraut innan iðn- og tæknifræðideildar HR.

Hjördís Lára Hreinsdóttir 

Verkefnastjóri náms í byggingafræði
og fyrri hluta náms í byggingafræði Gott að vita:Var efnið hjálplegt? Nei