Byggingafræði BSc

Byggingafræðingar fást við hönnun nýbygginga og endurgerð gamalla húsa, samningagerð við verktaka, kostnaðarmat, gerð raunteikninga, hönnun eldvarna og hljóðeinangrunar og margt fleira. Sérþekking þeirra er eftirsótt á vinnumarkaðnum og hún nýtist í auknum mæli við hönnun og byggingu stærri og minni mannvirkja.

Um námið

Fjölbreytt og hagnýtt nám

HR er eini háskólinn á Íslandi sem kennir byggingafræði. Byggingafræði er 210 ECTS nám sem veitir BSc-gráðu og löggilt starfsheiti sem byggingafræðingur. Að námi loknu eiga nemendur að vera færir um að sinna fjölbreyttum störfum í byggingaiðnaði og atvinnulífi og þá sérstaklega sem fagaðilar milli byggingahönnuða, byggingayfirvalda og framkvæmdaraðila.

Námsgreinar

Efnisþættir í náminu eru meðal annars arkitektúr, byggingartækni, efnisfræði helstu byggingaefna, grunnatriði í burðarvirkjahönnun, lagnahönnun, framkvæmdafræði, tölvustudd hönnun, lögfræði, stjórnun og rekstur, mælingar, viðgerðir og endurbætur, samskipti, skipulag og áætlanagerð, hljóðfræði, vistvæni og sjálfbærni.

Raunhæf og spennandi verkefni strax frá fyrsta degi

Frá fyrsta degi er nemendum hent út í djúpu laugina þar sem þeir eiga að leysa flókin og spennandi verkefni. Í gegnum allt námið er unnið með PBL (e. Project Based Learning) eða „að læra með því að gera“. Þar knýja raunhæfu verkefnin námið áfram þar sem nemendur þurfa að tileinka sér þá þekkingu og hæfni sem þarf til að geta leyst þau, og þurfa jafnframt að geta borið sig eftir þekkingu og hæfni sem upp á vantar.

Byggingafraedi

Mynd: Úr Safnaðarheimili Ástjarnarkirkju, hönnun: Arkís arkitektar.

Læra af sérfræðingum

Verkefnin vinna nemendur í sjálfstæðri vinnu og með leiðsögn breiðs hóps kennara sem hafa mikla hagnýta reynslu af hönnun og framkvæmdum. Leitast er við að nota framsæknar, tölvustuddar aðferðir við hönnun. BIM (e. Building Information Modeling) er rauður þráður í náminu.

Fræðin notuð um leið

Fræðilegir stoðáfangar eru keyrðir samhliða verkefnunum og stilltir af þannig að sú þekking sem er verið að miðla nýtist nemendum einmitt á réttum tíma í stóru annarverkefnunum. Þannig verða stoðáfangarnir eðlilegur hluti af vinnu nemenda.

Dæmi um verkefni

 • Hanna nýtt fjölbýlishús samkvæmt forskrift á lóð sem nemendur fá úthlutað
 • Gera endurbóta- og endurnýjunaráætlanir fyrir eldra húsnæði og hanna breytingar sem færa það til nútímans og bjóða út.
 • Útbúa forsögn fyrir fyrirtæki sem vantar nýtt iðnaðar-, framleiðslu- og skrifstofuhúsnæði og hanna í framhaldi af því stórspennta 2-3000m2 byggingu sem mætir þörfunum.
 • Vinna með hönnun á loftræsikerfi og greiningar
 • Vinna með hönnun á lagnakerfi og greiningar
 • Vinna með brunahönnun og greiningar
 • Vinna með hljóðhönnun og greiningar
 • Vinna með byggingareðlisfræði, orkuramma, kólnunartölur og varmatap
 • Verkefnastjórnun, áætlanir og skipulag
 • Vistvæn hönnun bygginga og byggingatækni
 • Hlutbundin hönnun
 • Fasteignastjórnun
 • Framkvæmdafræði, verkáætlanagerð, útfærsla og byggingastjórnun
 • Stórt raunverulegt lokaverkefni að vali nemenda sem endar með lokavörn

Mikilvæg þjálfun

Nemendur hljóta mikla þjálfun í að leysa verkefni þar sem hópavinna og samskipti skipta miklu máli. Það er mikilvægt að fá slíka þjálfun þar sem byggingafræðingar starfa með mörgum aðilum úr mismunandi greinum, til að mynda iðnaðarmönnum, byggingayfirvöldum, verkfræðingum og arkitektum. Nemendur fá jafnframt góða þjálfun í að miðla þekkingu sinni áfram á skýran og skilvirkan hátt.

Starfsnám

Starfsnám er mikilvægur þáttur í BSc-námi í byggingafræði. Starfsnámið undirbýr nemendur vel fyrir kröfur vinnumarkaðarins að námi loknu.

Skyldunámskeið

Nemendur eiga að ljúka 6-8 vikna starfsnámi hjá fyrirtækjum þar sem þeir fá tækifæri til að nýta þekkingu sína og kynnast því hvernig tekist er á við hagnýt og raunveruleg verkefni. Starfsnám er síðasta námskeiðið sem byggingafræðinemar taka áður en þeir fara í lokaverkefni.

Starfsnám eftir áhugasviði

Nemendur eru sjálfir ábyrgir fyrir því að finna sér hentugan starfsnámsstað eftir áhugasviði en umsjónarkennari námskeiðsins er nemendum innan handar við leit að starfsnámi. Mikil eftirspurn er eftir byggingafræðinemum í atvinnulífinu og eru starfsnámsstaðir einmitt oft fyrsti vinnustaður nýútskrifaðra byggingafræðinga.

Dæmi um fyrirtæki og stofnanir sem hafa tekið við byggingafræðinemum í starfsnám

• Arkís arkitektar • ÍAV • ÍSTAK • VÍS • EFLA • Batteríið arkitektar • Verkís • Límtré Vírnet • arkitektur.is • Basalt Architects • Mannvit • VSÓ ráðgjöf • Verksýn • BM Vallá/Smellinn • ASK arkitektar • byggingafulltrúaembættin • byggingaverktakar

Hvað segja nemendurnir?

Byggingafraedi-Jorundur-IMG_7347

Jörundur Ragnar Blöndal

„Reynslan af náminu og skólanum hefur yfir höfuð verið frábær. Aðstaðan er mjög góð, það er vel haldið utan um námið og leiðbeinendur í byggingafræðinni eru mjög hæfir og veita manni mikla og góða aðstoð í náminu. Lykilatriði er þó að það er gott andrúmsloft í nemendahópnum. Námið er mjög krefjandi en ég finn það í starfi að verkefnin sem við erum látin leysa í skólanum eru raunhæf og undirbúa mann vel fyrir vinnumarkaðinn.“
Eyrun_Anna

Eyrún Anna Finnsdóttir

„Ég er menntaður grunnskólakennari en var búin að hugsa um það lengi að fara í nám tengt arkitektúr en tækninám eins og byggingafræðin hentar mér betur. Ég ákvað því eftir að hafa starfað sem kennari í þrjú ár að skella mér í þetta nám svo ég myndi nú örugglega ekki sjá eftir því að hafa ekki farið. Reynslan af náminu hingað til er mjög góð, verkefnin eru áhugaverð og tengd raunveruleikanum, við fáum breiðan grunn í flestu sem viðkemur hönnun og teikningu bygginga t.d. burðarþoli, lögnum og efnisfræði. Ég vissi ekki hvað ég var að fara út í þegar ég byrjaði og því er ansi margt sem hefur komið á óvart en ég held að það helsta sé hvað hópurinn er flottur og við lærum mikið hvert af öðru. Eftir námið stefni ég á að vinna á teiknistofu sem notar þrívíddarforrit.“
Byggingafraedi-Hakon-IMG_7362

Hákon Barðason„Helsti kostur námsins er hvað það er praktískt. Ég er búinn að vinna eitt sumar á arkitektastofu og ég fann hversu vel ég var undirbúinn að fara inn á vinnumarkaðinn eftir það sem ég hafði lært í náminu.“
Byggingafraedi-Saedis-Harpa-IMG_7411

Sædís Harpa Albertsdóttir

„Ég er tækniteiknari að mennt. Ég vann á arkitektastofu þegar ég lauk tækniteiknináminu og fann að mig langaði að læra meira, kunna reglurnar og vita aðeins meira. Ég er mjög ánægð með þá ákvörðun að hafa skellt mér aftur í nám og það kom mér á óvart hvað ég gat nýtt mér margt úr fyrra námi. Að byggingafræðináminu loknu vil ég fara aftur á arkitektastofu og nýta mér alla nýju þekkinguna í að teikna og hanna enn betur en fyrr.“

Að námi loknu

Verkefni byggingafræðinga

Byggingafræðingar hafa breitt þekkingarsvið og vinna því við fjölbreytt störf tengd byggingariðnaði. Þeir starfa meðal annars við hönnun mannvirkja og eftirlit og stjórnun framkvæmda. Þekking þeirra á byggingaferli, efnisvali og verkefnastjórnun er afar dýrmæt.

Hvað segja útskrifaðir byggingafræðingar?

Auður Ástráðsdóttir: Byggingafræðingur hjá arkitektastofunni ARK STUDIO

Í hverju felast verkefnin þín í vinnunni?

„Í vinnunni fæst ég við að hanna allt frá smæstu byggingarhlutum upp í deiliskipulag. Þar má nefna greiningarvinnu, þrívíddarteikningu, utanumhald og samvinnu með fólki úr öllum kimum mannvirkjahönnunar. Dagarnir eru mjög fjölbreyttir og verkefnin ólík.“

Hvernig finnst þér námið hafa nýst þér sem undirbúningur fyrir þetta starf?

„Flest sem ég geri í vinnunni hefur snertifleti við það sem fór fram í náminu. Verklagið, ferlarnir og aðferðirnar voru kenndar og kynntar fyrir okkur á mjög skilvirkan hátt, þar sem við unnum stór verkefni líkt og um raunverulegt verk væri að ræða. Eftir nám í byggingafræði eru viðfangsefni vinnumarkaðarins því líkt og beint framhald. Einnig eru möguleikar á sérhæfingu margvíslegir og þannig er vel hægt að móta þekkinguna og reynsluna að ólíkum viðföngum og áhugasviðum innan fagsins.“

Ari Þorleifsson: Byggingafræðingur hjá Basalt arkitektum

Í hverju felast verkefnin þín í vinnunni? 

„Ég kem að flestum þáttum hönnunar bygginga, allt frá útliti til lokafrágangs. Ég vinn meðal annars við að teikna upp aðaluppdrætti, verkteikningar og deiliteikningar. Efnisval og úrlausnaratriði eru stór þáttur í minni vinnu. Ég vinn náið með arkitektum og öðrum hönnuðum svo sem verkfræðingum og svo viðskiptavinum.“

Hvernig finnst þér námið hafa nýst þér sem undirbúningur fyrir þetta starf?

„Námið nýttist einstaklega vel til undirbúnings fyrir þetta starf. Það hvernig maður lærir að leita sér þekkingar hefur reynst afar vel. Námið er byggt upp að miklu leyti eins og maður sé á vinnumarkaðnum og það skilar sér svo sannarlega.“

Magni Helgason: Mannauðsstjóri ÍAV

Í hverju felast verkefnin þín í vinnunni? 

„Ráðningar og uppsagnir starfsmanna, umsjón og gerð ráðningarsamninga, móttaka og undirbúningur vegna komu nýrra starfsmanna. Einnig ráðgjöf og aðstoð vegna mála er varða réttindi, skyldur starfsmanna, umsjón með endurmenntun starfsmanna, ytri og innri námskeið. Gerð mannaflaáætlana smiða og verkamanna í samráði við verkefnis- og byggingarverkstjóra og samskipti við Samtök iðnaðarins í tengslum við kjaramál. Umsjón með tengslum við menntastofnanir á sviði tækni- og iðnmenntunar og umsjón með móttöku nemenda frá þessum stofnunum.“

Hvernig finnst þér námið hafa nýst þér sem undirbúningur fyrir þetta starf?

„Námið í byggingafræði var einstaklega áhugavert nám með góðum kennurum sem höfðu praktíska reynslu úr atvinnulífinu. Námið var góð blanda af bóklegum og verklegum fögum þar sem kennslan var mjög persónuleg. Eftir námið hef ég stundað vinnu við byggingastjórn, verkefnastjórn og nú mannauðsstjórn og hefur námið hjálpað mér að vera skipulagður, setja mér markmið og vinna að þeim.“

Starfsvettvangur 

Við útskrift bíður byggingafræðinga fjölbreyttur og spennandi starfsvettvangur. Margir byggingafræðingar starfa hjá teiknistofum, arkitekta- og verkfræðistofum og hjá verktakafyrirtækjum sem verkefnastjórar eða byggingarstjórar. Byggingafræðingar starfa jafnframt hjá tryggingafélögum, fasteignafélögum, bönkum, fasteignasölum, fyrirtækjum í byggingariðnaði og hjá hinu opinbera.

Byggingafræðingar eiga möguleika á að verða löggiltir hönnuðir að uppfylltum skilyrðum og að undangengnum þriggja ára starfstíma, námskeiði og prófi á vegum Mannvirkjastofnunar. Þeir geta þá starfað sem sjálfstæðir hönnuðir með réttindi til að skila inn aðaluppdráttum, uppdráttum að skipulagi lóða og tilheyrandi deiliuppdráttum.

Löggilt starfsheiti

Með því að útskrifast með BSc-gráðu í byggingafræði geta nemendur sótt um að hljóta löggilt starfsheiti sem byggingafræðingar. Það er Byggingafræðingafélag Íslands sem setur skilyrði til löggildingar og gefur út leyfi fyrir notkun starfsheitisins. Þetta er samkvæmt lögum nr. 8/1996 um löggildingu starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum. Sótt er um löggildingu á vef félagsins.

Á ensku kallast BSc-gráða í byggingafræði Bachelor of Architectural Technology and Construction Management.

Framhalds- og endurmenntun

Byggingafræðingar geta sótt mastersnám, diplómanám og hin ýmsu námskeið til endurmenntunar. Möguleikarnir á framhaldsnámi eru fjölmargir, bæði hérlendis og erlendis.

 • Framkvæmda- og verkefnastjórnun
 • Skipulagsfræði
 • Umhverfisfræði
 • Byggingarhagfræði
 • Orkufræði
 • Brunahönnun
 • Fasteignastjórnun
 • BIM - Tölvustudd hönnun
 • Hönnun og byggingarlist
 • Kennslufræði
 • Upplýsingatækni í mannvirkjagerð

Aðstaða

Þjónusta og góður aðbúnaður

Öll kennsla fer fram í háskólabyggingu HR. Þar er aðstaða til verklegrar kennslu, hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur.

Nokkrir nemendur spjalla og læra í SólinniVerkleg kennsla

Í HR er áhersla lögð á verkkunnáttu og þjálfun ásamt fræðilegri undirstöðu. Því er aðstaða til verklegrar kennslu til fyrirmyndar. Til dæmis hafa nemendur aðgang að rannsóknarstofu í mannvirkjahönnun.

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á afar góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn.

Góð þjónusta 

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Safnið býður aðgang að bókum og fræðigreinum og upplýsingafræðingar eru með opna tíma þar sem nemendur geta litið við og fengið ráðleggingar og aðstoð vegna heimildavinnu.

Adstadan_bokasafn

Verslanir og kaffihús

Í HR er jafnframt Háskólabúðin sem selur helstu nauðsynjavörur, kaffihús, æfingasalur World Class og Málið veitingasala.

Sjá fleiri myndir af aðstöðunni

Kennarar

Vísindamenn og sérfræðingar

Nemendur í byggingafræði njóta leiðsagnar öflugra vísindamanna á fagsviðinu, bæði tæknifólks og hönnuða.  Kennarar við HR eru að jafnaði í miklum samskiptum við nemendur. Byggingafræði heyrir undir byggingasvið.

Stundakennarar

Meðal þeirra sem koma að kennslu í byggingafræði er fjöldi stundakennara sem færa atvinnulífið beint inn í skólastofurnar og miðla fræðslu um verklag og verkefni sem þeir eru að fást við hverju sinni.

Sviðsstjóri byggingasviðs HR:

Eyþór R. Þórhallsson

Kennarar BSc-náms í byggingafræði  

Viggó Magnússon, byggingafræðingur

 • Námsbrautarstjóri BSc-náms í byggingafræði
 • viggom@ru.is

Eyþór Rafn Þórhallsson, dósent

 • Kennari í burðarþoli
 • eythor@ru.is

Aldís Ingimarsdóttir, aðjúnkt

 • Kennari í byggingareðlisfræði
 • aldisi@ru.is

Helgi Guðjón Bragason, byggingafræðingur

 • Kennari í BIM/revit
 • helgib@istak.is

Sveinbjörn Jónsson

 • Kennari í verkefnastjórnun, áætlanagerð og fjármálum í verkefnum
 • sveinbjornj@ru.is

Aðalheiður Atladóttir, arkitekt

 • Kennari í Hönnun fjölbýlishúsa
 • alla@afarkitektar.org

Falk Krüger, arkitekt

 • Kennari í Hönnun fjölbýlishúsa
 • falk@afarkitektar.org

Eiríkur Ástvald Magnússon, byggingarverkfræðingur

 • Kennari í byggingareðlisfræði
 • eirikur@ventum.is

Guðmundur Gunnarsson, byggingarverkfræðingur / MPA í opinberri stjórnsýslu

 • Kennari í brunaþoli bygginga
 • gudmundur@inspectionem.is

Guðrún Jónsdóttir, byggingarverkfræði / hljóðverkfræðingur

 • Kennari í hljóðvist 
 • gudrun.jonsdottir@efla.is

Jón Bryngeir Skarphéðinsson, byggingafræðingur

 • Byggingafræði - byggingatækni
 • jon@ark.is

Guðmundur Hreinsson, byggingafræðingur / húsasmíðameistari

 • Inngangur að byggingafræði
 • ghr@togt.is

Páll Hjaltason, arkitekt f.a.i. hjá +Arkitektar

 • Kennari í samþættum verkefnum

Skipulag náms

Innritun að hausti

Námið hefst alltaf á haustönn.

Skiptist í tvo hluta

Fyrri hluti námsins er 90 ECTS einingar, kennt í fjarnámi. Síðari hluti námsins er 120 ECTS eininga verkefnamiðað nám, kennt í staðarnámi með staðarlotum. Alls eru fyrri og seinni hluti 210 ECTS.

Lengd náms

BSc í byggingafræði gerir ráð fyrir að nemendur séu í fullu námi og ljúki fyrri hluta námsins á þremur önnum í fjarnámi.

Seinni hluti námsins fer fram í fullu staðarnámi og tekur tvö ár. 

Heildar námstími er því 7 annir eða 31/2 ár í fullu námi.

Nemendur sem innrituðust fyrir 2021 fylgja enn sínu eldra skipulagi og sjá má á þessum hlekk.

Fyrri hluti: 90 ECTS

Kennt í fjarnámi með tveimur staðarlotum á önn, eina helgi í senn. Í sumum áföngum eru staðarloturnar nýttar fyrir verklegar æfingar og einnig er farið í fyrirtæki og verkefni unnin í raunumhverfi. 

Nemendur þurfa að ljúka öllum námskeiðum fyrri hluta námsins (3 annir, 90 ECTS) áður en byrjað er á seinni hluta þess. Möguleiki er að dreifa fyrri hluta námsins yfir fleiri annir

Nemendur eru skráðir í flesta sömu tíma og staðarlotur og nemendur sem taka diplómanám í byggingariðnfræði.

Seinni hluti: 120 ECTS

Byggingafræðinámið er byggt upp þannig að því er skipt upp í fjórar staðarlotur á önn þar sem áhersla er lögð á innlögn, fyrirlestra og endurgjöf fyrir verkefni og verklag fyrir næstu fjórar vikur fram að næstu staðarlotu. Milli staðarlota er verkefnavinna hópa og einstaklinga, allt eftir námskeiðum. Viðvera kennara námskeiða er í stofu í miðri viku þar sem nemendur hafa aðgang að þeirri aðstoð sem nauðsynleg er í þeim verkefnum sem lögð eru fyrir í staðarlotum.

Undanfari fyrir seinni hluta námsins er að hafa lokið 90 ECTS (fyrri hluta) og ekki er hægt að taka önnur námskeið samhliða en þau sem eru á námsáætlun. Það verður að taka öll námskeið á námsáætlun saman, ekki hægt að taka færri en 30 einingar á önn.

Námsáætlun

Athugið að þessi áætlun er birt með fyrirvara um breytingar.

BSc nám - 210 einingar

BSc 1. ár - 30 ECTS (fjarnám) Bsc 1. ár 28 ECTS (fjarnám)
Haust  Vor
BSc 2. ár - 32 ECTS (fjarnám) BSc 2. ár 30 ECTS (staðarnám)
Haust Vor
 • Landmælingar (4 ECTS)

 • Gæðastjórnun í mannvirkjagerð (2 ECTS) 

 • Lögfræði (6 ECTS)

 • Reikningshald (6 ECTS)

 • Jarðtækni (4 ECTS)

 • Upplýsingalíkön í mannvirkjagerð (2 ECTS)

 • Hagnýtt verkefni  (8 ECTS)                                                         

 • Hönnun fjölbýlishúss – samþætt verkefni (18 ECTS)

 • Hljóðvist í byggingum

 • Brunaþol bygginga

 • Byggingareðlisfræði og orkurammi bygginga

 • Framkvæmdastjórnun                                              

 

BSc 3. ár - 30 ECTS (staðarnám)

BSc 3. ár 30 ECTS (staðarnám)

Haust Vor
 • Breytingar og endurbætur á húsnæði  
 • Verkefnastjórnun, áætlanagerð og fjármál í verkefnum
 • Vistvæn hönnun og orkunýting
 • Aðferðafræði, skýrslugerð og kynningar
 • Loftræsing 
 • Hönnun stórbyggingar – samþætt verkefni 

 • Starfsnám                                                                 

BSc 4. ár - 30 ECTS (staðarnám)                                                                                                                                            
Haust
 • Ritgerð um sérhæft efni   

 • Lokaverkefni                                                                 

Staðarlotur

Dagsetningar staðarlota á haustönn 2023 (birt með fyrirvara um breytingar)

1. og 3. önn

Fyrri staðarlota 18. - 21. ágúst 2023
Seinni staðarlota 6. október - 9. október 2023

5. og 7. önn

1. staðarlota 24. - 27. ágúst 2023
2. staðarlota 22. - 24. september 2023
3. staðarlota 19. - 22. október 2023
4. staðarlota 16. - 19. nóvember 2023


Dagsetningar staðarlota á vorönn 2023

2. önn

Dagskrá staðarlotu 5. - 9. janúar 2023
Dagskrá staðarlotu 24. - 27. febrúar 2023

4. og 6. önn

 1. staðarlota 11. - 14. janúar fyrir 4. önn og 12. - 15. janúar fyrir 6. önn
 2. staðarlota
  4. önn: 8. - 11. febrúar
  6. önn: 9. - 11. febrúar
 3. staðarlota 9. - 12. mars 
  4. önn: 8. - 11. mars. Vinnustofa 12. mars
  6. önn: 
 4. staðarlota 12. - 16. apríl
  4. önn: 12. - 15. febrúar. Vinnustofa 15. apríl.
  6. önn: Starfsnám

Tímasetning verkefnavarna verður kynnt sérstaklega en þær geta fallið utan hefðbundins próftímabils.

Inntökuskilyrði  

Nauðsynlegur undirbúningur


Umsækjendur skulu hafa lokið einhverju af neðantöldu:

 • burtfararprófi í iðngrein á byggingarsviði
 • stúdentsprófi
 • tækniteiknaranámi
 • byggingariðnfræði í HR
 • Háskólagrunni HR

Undirstöðugreinar


Lágmarksundirbúningur í undirstöðugreinum:

 • stærðfræði 20 feiningar
 • eðlisfræði 5 feiningar 
 • íslenska 20 feiningar
 • enska 15 feiningar

Varðandi inntöku á haustönn 2023

Á haustönn 2023 verða að hámarki 40 nemendur teknir inn í BSc í byggingafræði við HR.

Það er mjög ánægjulegt að sjá þann mikla áhuga á náminu sem lýsir sér í auknum fjölda umsókna. Þar sem við viljum tryggja gæði námsins, og þá sérstaklega á síðustu 4 önnunum þegar mikil og persónuleg endurgjöf frá kennurum á sér stað, teljum við að með því að takmarka fjölda nemenda verði hópurinn þéttur og öflugur og eigi eftir að láta til sín taka á vinnumarkaðnum á næstu árum.

Við val á nemendum verður m.a. tekið mið af menntun, námsárangri, starfsreynslu, annarra fylgigagna, auk kynningarbréfs sem við biðjum umsækjendur um að senda inn.

Leiðbeiningar:

 • Í kynningarbréfinu á að vera útskýrt er af hverju sótt er um nám í byggingafræði. Bréfið á að vera faglegt og málefnalegt.
 • Reynið að einblína á framtíðina, hvernig þið sjáið ykkur fyrir að nýta menntunina og framtíðarhugsjón.
 • Takið fram allt sem getur stutt við umsóknina, t.d. námskeið eða aðra menntun þó hún sé ekki til gráðu eða er ólokin.
 • Námið tekur í heild 7 annir í fullu námi. Fyrstu 3 annirnar eru í fullu fjarnámi en síðan tekur við staðarnám með mikilli hópavinnu. Er fyrirkomulag námsins þannig að þú getir sinnt því af heilindum og metnaði?
 • Bréfið verður að vera minna en 1 bls. vistað sem PDF skjal og hlaðið inn sem fylgiskjal á umsóknarvefinn og skal nafn ykkar koma fram í heiti þess.

Ferlið 2023

 • 5. júní   
  Umsóknarfresti lýkur
 • 13. júní 
  Umsækjendum tilkynnt um hvort þeir fái boð um skólavist eða séu á biðlista. Þau sem eru á biðlista geta beðið um flytja umsóknina sína á aðra braut innan HR þó svo umsóknarfrestur sé formlega runninn út. Þau sem ekki staðfesta boð um skólavist innan 3 daga missa sinn stað í röðinni og er ekki tryggt pláss við skólann.
 • 20. júní   
  Nemendur sem fá boð um skólavist fá sendan greiðsluseðil í heimabanka með staðfestingargjaldi sem er á eindaga 20. júní. Hafi greiðsluseðill ekki verið greiddur fyrir hann tíma er litið svo á hætt hafi verið við umsókn og einstaklingi af biðlista boðið pláss.

Byggingafræði - seinni hluti

Opið verður fyrir umsóknir í seinni hluta byggingafræðinnar sem hefst i janúar 2023 frá 1. - 15. október 2023. Eingöngu þau sem hafa lokið Byggingafræði - fyrra hluta eða Byggingariðnfræði geta sótt um.

Getum við aðstoðað?

Byggingafræði er námsbraut innan iðn- og tæknifræðideildar HR.

Hjördís Lára Hreinsdóttir 

Verkefnastjóri náms í byggingafræði


UmsóknarvefurGott að vita:


Þetta vefsvæði byggir á Eplica