Iðnaðar- og orkutæknifræði á Norðurlandi

 

Áfangarnir eru eitthvað sem manni líður eins og þetta sé að fara að nýtast manni í framtíðinni.

Iðnaðar- og orkutæknifræðingar fást við hluti sem eru allt í kringum okkur svo sem í orkuiðnaði, í iðn- og framleiðslufyrirtækjum. Framfarir á sviði endurnýjanlegra orkugjafa opna fyrir ótal tækifæri í virkjun vatnsorku, vindorku og sjávarfallaorku. Ör þróun er fyrirsjáanleg í faginu með tilkomu nýjunga í orkutæknifræði.

Um námið

 

 • Nám í iðnaðar- og orkutæknifræði er kennt í staðarnámi við Háskólann á Akureyri.
 • Umsóknarfrestur er frá 5. febrúar til 5. júní. 

 

Námið er tæknifræðinám við Háskólann í Reykjavík. Nemendur eru skráðir nemendur við HR og greiða þangað skólagjöld. Í HA hlýða nemendur á fyrirlestra í beinu streymi á sama tíma og kennsla fer fram í HR. Aðstoðarkennari mun sjá um dæmatíma og aðstoða nemendur í HA. Gert er ráð fyrir að nemendur séu í fullu námi í dagskóla, 30 ECTS á hverri önn.

Nemendur halda hópinn

Verkefnafulltrúi í HA heldur utan um nemendur og námið. Nemendur á Akureyri eru meðlimir í nemendafélaginu við iðn- og tæknifræðideild HR, Technis, sem og SFHR, stúdentafélagi Háskólans í Reykjavík. Einnig er nemendum boðið að gerast meðlimir í stúdentafélaginu við Háskólann á Akureyri, SHA.

Námið er verkefnatengt - Viðamikið lokaverkefni

Nemendur ljúka lokaverkefni á sjöundu og síðustu önn námsins. Lokaverkefnið byggist á sérhæfingu hvers og eins og það má vinna í samvinnu við fyrirtæki t.d. á Norðurlandi.

Orkutaeknistofa

Fyrirtæki

Hér eru nokkur dæmi um fyrirtæki þar sem tæknifræðingar starfa og nemendur hafa farið í starfsnám:

Orka náttúrunnar • Mannvit • HS veitur • Jáverk • Orkuveitan • Ístak • VSÓ Ráðgjöf • Landsvirkjun • Össur • Marel • Síminn• Trefjar • VSB verkfræðistofa • Verkís • VHE vélaverkstæði • Efla • Landsnet • Norðurorka • Alcoa • Stálsmiðjan • Framtak • Elkem • Samey • Veitur

Að námi loknu 

Lögverndað starfsheiti

Þau sem ljúka lokaprófi í tæknifræði (BSc) hljóta staðfestingu viðkomandi ráðuneytis og lögverndaða starfsheitið tæknifræðingur (enska: Certified Engineer or Applied Engineer).

Þau sem ljúka BSc-námi í tæknifræði, eru með sveinsbréf og hafa lokið tilskildum starfstíma geta jafnframt sótt um meistarabréf í tilsvarandi iðngrein, en HR ber ekki ábyrgð á að gefa út slík leyfi.

Fjölbreyttur starfsvettvangur

Starfssvið iðnaðar- og orkutæknifræðinga er fjölþætt. Þeir starfa meðal annars við hönnun, stjórnun, eftirlit, ráðgjöf, þróun og nýsköpun. Þeir vinna á verkfræðistofum, í framleiðslufyrirtækjum, í iðnaði og hjá orkufyrirtækjum.

Frekara nám

Tæknifræðinám veitir góða undirstöðu fyrir framhaldsnám í verkfræði á tengdum sviðum innanlands sem erlendis.

Þekking og færni

Í lærdómsviðmiðum má sjá hvaða þekkingu, leikni og hæfni nemendur eiga að búa yfir að námi loknu.

Frekara nám

Tæknifræðinám veitir góða undirstöðu fyrir framhaldsnám í verkfræði á tengdum sviðum innanlands sem erlendis.

Aðstaða

Þjónusta í tveimur háskólum

Nemendur fá að nýta sér alla aðstöðu í Háskólanum á Akureyri og eins geta þeir nýtt sér aðstöðuna í Háskólanum í Reykjavík ef þeir kjósa.

Aðstaða í HA

Nemendur sem stunda nám í iðnaðar- og orkutæknifræði við HA eru með sína heimastofu í HA og hafa aðgang að bókasafni, námsráðgjöfum og allri þjónustu sem HA býður nemendum sínum.

Háskólinn á Akureyri er á einstaklega fallegum stað í hjarta Akureyrarbæjar.


Á háskólasvæðinu fer öll starfsemi háskólans fram. Þar er lesaðstaða nemenda og hópavinnuherbergi, ásamt matsölu, bókasafni, náms- og starfsráðgjöf og líkamsrækt.

Aðstaða til rannsókna og verklegrar kennslu er til fyrirmyndar. Rannsóknastofur eru vel tækjum búnar og sérútbúnar kennslustofur til verklegs náms í lífvísindum, efnafræði, eðlisfræði, hjúkrun og iðjuþjálfun.

Nemendur hafa aðgang að læstum skápum, ljósriturum og tölvum.

Aðstaða í HR

Nemendur geta jafnframt nýtt sér aðstöðu og þjónustu í Háskólanum í Reykjavík. Þar er lesaðstaða og bókasafn, aðstaða til verklegrar kennslu, hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur.

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á afar góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn. Sjá fleiri myndir af aðstöðunni í HR.

Góð þjónusta

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Safnið býður aðgang að bókum og fræðigreinum og upplýsingafræðingar eru með opna tíma þar sem nemendur geta litið við og fengið ráðleggingar og aðstoð vegna heimildavinnu.

Kennarar

Sérfræðiþekking og reynsla

Nemendur í rafmagnstæknifræði njóta leiðsagnar öflugra vísindamanna á fagsviðinu, tæknimanna og hönnuða innan háskólans og fjölda stundakennara með sérfræðiþekkingu úr atvinnulífinu. Kennarar við HR eru að jafnaði í miklum samskiptum við nemendur. 

Indridi_S_Rikhardsson

Indriði Sævar Ríkharðsson

MSc
Námsbrautarstjóri

Kennir námskeið á sviði vélahönnunar og tölvustuddrar hönnunar, s.s. vélhlutafræði, FEM greiningu og þrívíddarhönnun. Einnig námskeið á sviði stýringa s.s. reglunarfræði, stýritækni (loft og vökvastýringar), PLC stýringar og forritun iðnaðarþjarka. Indriði leggur mikla áherslu á hagnýt og krefjandi verkefni í kennslu í anda CDIO.

Indriði hefur einnig verið leiðbeinandi í meistaraverkefnum í vélaverkfræði og byggingaverkfræði og tekið þátt í rannsóknarverkefnum á sviði ómannaðra farartækja og jarðskjálftahönnunar. Hann er jafnframt umsjónarmaður lokaverkefna í  orku- og véltæknifræði og leiðbeinandi í mörgum þeirra. Indriði lauk prófi í vélaverkfræði við HÍ 1987 og MSc-prófi í vélaverkfræði frá Tækniháskóla Danmerkur (DTU) 1990 með áherslu á annars vegar sjálfvirk stýrikerfi og hinsvegar ólínulega tímaháða FEM greiningu.

Armann_Gylfason

Ármann Gylfason

PhD

Kennir áfanga á sviði varma- og straumfræði, aflfræði og burðarþolsfræði. Í kennslu leggur Ármann áherslu á samspil fræða og hagnýtingar með verklegum æfingum og hönnunarverkefnum, þar sem nemendur fá tækifæri til að útfæra hugmyndir sínar og smíða.

Rannsóknir hans fjalla um iðustreymi, hreyfingar agna, dreifni aðskotaefna, og varmaburð í slíkum flæðum og Ármann framkvæmir tölulegar hermanir og tilraunir á Tilraunastofu í iðustreymi í HR. Að loknu grunnnámi í vélaverkfræði (Háskóli Íslands, 2000) hóf hann doktorsnám í flugvélaverkfræði, og stundaði rannsóknir í straumfræði með áherslu á iðustreymi (Cornell University, 2006).
12243426_10153079080880672_1093764498939285495_n

María Sigríður Guðjónsdóttir

PhD

Kennir námskeið á sviði orkuverkfræði, s.s. varmafræði, jarðhita og orkutækni auk þess að leiðbeina meistaranemum í orkuverkfræði. Hefur einnig kennt hagnýta forritun í Matlab og inngangsnámskeið að verkfræði fyrir fyrsta árs verkfræðinema. Megináherslur í rannsóknum hennar eru á sviði forðafræði jarðhita og jarðhitanýtingar.

María lauk BSc-gráðu í vélaverkfræði frá HÍ árið 2000 og Dipl. Ing. gráðu í orkuverkfræði frá Tækniháskólanum í München árið 2003. Hún starfaði við hönnun og gangsetningu jarðhitavirkjana hjá verkfræðistofunni Mannvit í tæp 7 ár þar til hún hóf doktorsnám á sviði jarðhitarannsókna og lauk doktorsprófi með sameiginlega gráðu frá HR og HÍ árið 2015. Doktorsverkefnið fjallaði um samspil vatns og gufu í jarðhitakerfum þar sem tilraunir voru gerðar með jarðhitavökva til að líkja eftir aðstæðum í jarðhitakerfi.

Skipulag náms BSc

Skipulag náms

Námstími: 3 1/2 ár í fullu námi.   Einingar: 210 ECTS

Námið er 30 ECTS einingar á önn. Öll námskeið eru 6 ECTS nema annað sé tekið fram. Námsskipulag er birt með fyrirvara um breytingar.

Lifandi nám

Nemendur í iðnaðar- og orkutæknifræði fá ótal tækifæri til þess að leysa raunveruleg vandamál, allt frá hugmyndastigi að hönnun og smíði, ásamt því að öðlast sterkan og breiðan fræðilegan bakgrunn. Þeir eru hvattir til að taka þátt í hönnunarverkefnum og/eða hönnunarnámskeiðum, skoða kosti starfsnáms til að kynnast raunverulegum og aðkallandi hagnýtum verkefnum.

12+3 kerfið

Skipulag náms

Í náminu eru annir brotnar upp í tvo hluta. Fjögur námskeið eru kennd í 12 vikur og síðan er prófað úr þeim. Að prófum loknum taka við þriggja vikna námskeið þar sem námsefnið er sett í hagnýtt samhengi með verkefnavinnu, hópavinnu og/eða samstarfi við fyrirtæki.

Nemendur velja valáfanga á þriðju önn.

Hugmyndavinna strax á fyrsta ári

Á fyrsta námsári standa nemendur frammi fyrir raunhæfu verkefni sem þarf að takast á við og skoða frá mörgum hliðum. Námskeiðið heitir Inngangur að tæknifræði. Nemendur vinna í hópum við að útfæra lausnir og leysa þau fjölmörgu vandamál sem upp gætu komið. Þeir kynna svo niðurstöður sínar fyrir leiðbeinendum og öðrum nemendum. Viðfangsefni nemenda hafa meðal annars verið að:

 • hanna nýjan þjóðarleikvang
 • koma með nýstárlegar hugmyndir að brú yfir Fossvoginn
 • bregðast við eldgosi í nágrenni Reykjavíkur
 • undirbúa Eurovision-keppnina á Íslandi
 • gera aðgerðaráætlun vegna bólusóttarfaraldurs

Að prófum loknum taka við þriggja vikna námskeið þar sem námsefnið er sett í hagnýtt samhengi með verkefnavinnu, hópavinnu og/eða samstarfi við fyrirtæki. 

1. ár  
Haust Vor
2.ár  
Haust Vor
 • Stöðu- og burðarþolsfræði (6 ECTS)

 • Mælitækni (6 ECTS)
 • Varmafræði I (6 ECTS)
 • Forritun (6 ECTS)
 • Hagnýtt verkefni I (þriggja vikna námskeið)                                          

 

 • Vélhlutafræði (6 ECTS)

 • Iðntölvur og vélmenni (6 ECTS)
 • Gagnaskipan / Raflagnahönnun (6 ECTS)
 • Rafmagns- og raforkufræði (6 ECTS)
 • Nýsköpun og stofnun fyrirtækja (þriggja vikna námskeið)
3.ár  
Haust Vor
 • Hönnun

 • Starfsnám í tæknifræði I
 • Valnámskeið
 • Valnámskeið (þriggja vikna námskeið)                     
4.ár  
Haust Valnámskeið í sérhæfingu
 • Aðferðafræði (4 ECTS)

 • Lokaverkefni (20 ECTS)
 • Viðhaldsstjórnun                                                                                       

 

Dæmi um valnámskeið

 • Sjálfbærni   

 • Verkefnastjórnun og stefnumarkandi áætlanagerð

 • Töluleg greining (3v)

 • Línuleg kvik kerfi

 • Vindorka I

 • Orka í iðnaðarferlum

 • Lagnahönnun- vatn, hiti og fráveitur

 • Hagnýtt verkefni III

Valnámskeið eru háð því að lágmarksfjöldi nemendi skrái sig í þau hverju sinni


Á 6. önn taka nemendur valfög sem bjóða upp á sérhæfingu í iðnaðartæknilegri hönnun eða orkutækni og á 7. önn vinna þeir lokaverkefni. 

Nánari upplýsingar um tilhögun náms

Inntökuskilyrði

Umsóknarfrestur: Frá 5. febrúar til 5. júní

Nauðsynlegur undirbúningur

Til að hefja nám í tæknifræði þurfa umsækjendur að hafa lokið stúdentsprófi, prófi úr Háskólagrunni HR, 4. stigs vélstjórnarprófi, sveinsprófi eða staðist lokapróf frá framhaldsskóla á 3. hæfniþrepi. Nauðsynlegt er að uppfylla einingafjölda og hæfniþrep sem talin eru upp hér fyrir neðan. Námsefni og kennsla á fyrsta ári í tæknifræði er miðuð við að nemendur hafi eftirfarandi undirbúning. Hægt er að lesa meira um hæfniþrep á vef mennta- og menningarmálaráðuneytis. 

Stærðfræði

20 einingar, þar af 15 einingar á 3. hæfniþrepi. Miðað er við áfanga af náttúrufræði- eða náttúruvísindabraut.

Eðlisfræði

Umsækjendur í byggingartæknifræði: 5 einingar á 2. eða 3. hæfniþrepi.

Umsækjendur í rafmagntæknifræði, orku- og véltæknifræði, iðnðaðar- og orkutæknifræði: 10 einingar á 2. eða 3. hæfniþrepi.

Íslenska

20 einingar

Enska

15 einingar

Stöðupróf í stærðfræði og eðlisfræði

Til að koma til móts við umsækjendur sem uppfylla ekki inntökuskilyrði í tæknifræði er boðið upp á stöðupróf í stærðfræði og eðlisfræði. 

Stöðuprófin eru ætluð fyrir:

 • Þau sem telja sig hafa nægilegan grunn án þess að hafa lokið tilskyldum framhaldsskólaeiningum
 • Þau sem uppfylla inngönguviðmið en vilja rifja upp námsefnið og sjá hvar þau standa áður en nám hefst

Prófin fara fram um miðjan/lok júní í húsnæði HR við Nauthólsvík. Ekki verður að svo stöddu boðið upp á fjarpróf.

Athugið að ef sótt er um inntöku með stöðuprófi í stærðfræði og eðlisfræði, þarf samt sem áður að uppfylla kröfur um einingafjölda í íslensku og ensku.

Próf í stærðfræði:

Umsækjendur þreyta eitt stöðupróf. Prófið fer fram í júní og í því er kannaður grunnur í algebru auk annars efnis: Almenn brot, einfaldar jöfnur, prósentureikningur, rauntalnalínan, þáttun, mengi, föll, hornaföll, deildun, heildun, vigrar

Próf í eðlisfræði:

Stöðupróf í eðlisfræði fer fram í júní.

Umsækjendur í byggingartæknifræði taka A hluta stöðuprófs.

Umsækjendur í rafmagnstæknifræði, orku- og véltæknifræði, iðnaðar- og orkutæknifræði taka bæði A hluta og B hluta stöðuprófs.

A HLUTI B HLUTI
Mælieiningar Grunnhugtök í rafmagnsfræði
Vigrar Segulmagn og segulsvið
Hraði og hröðun Segulkraftar
Hreyfing í tveimur víddum Span
KraftarBylgjur
OrkaLjós
Skriðþungi
Vökvar
Varmi og varmaflutningur

Framkvæmd:

 1. Umsækjendur skrá sig með því að senda póst á Birtu Sif, verkefnastjóri í tæknifræði; birtaa@ru.is . Umsækjendur fá sendan hlekk inn á skráningarsíðu þar sem þau greiða fyrir stöðuprófið.
 2. Skráning er staðfest og umsækjendur fá aðgang að undirbúningsefni.
 3. Upplýsingar um prófstað og próftíma eru sendar áður en prófið fer fram í júní.

Þau sem standast nauðsynleg stöðupróf með einkunn 6 eða hærra er velkomið að hefja nám í tæknifræði. Þau sem ekki standast nauðsynleg stöðupróf geta hafið nám í Háskólagrunni til frekari undirbúnings. Að loknu námi í Háskólagrunni geta þau sótt um nám í tæknifræði.

Til þess að fá nánari upplýsingar og/eða skrá sig í stöðupróf sendið póst á birtaa@ru.is .

Við HR er hægt að ljúka viðbótarnámi við stúdentspróf ef einstaklinga vantar undirbúning í raungreinum, og Háskólagrunni HR ef frekari undirbúning vantar. 

Iðnfræðin metin

Útskrifaðir iðnfræðingar geta fengið hluta af námi sínu metið inn í tæknifræðinám iðn- og tæknifræðideildar. Til að hefja nám í iðnaðar- og orkutæknifræði þarf útskrifaður rafiðnfræðingur / véliðnfræðingur eftir atvikum að bæta við sig einni önn í Háskólagrunni. Uppfylli viðkomandi lágmarkseinkunn er möguleiki að fá ECTS einingar metnar inn í iðnaðar- og orkutæknifræði. 

Vantar þig grunninn?

Eða meiri undirbúning í stærðfræði? Byrjaðu strax í HR

Háskólagrunnur HR er undirbúningur fyrir háskólanám. Þegar nemendur sækja um velja þeir háskólagrunn miðað við það háskólanám sem stefnt er að í framhaldinu. Einnig geta þeir sem hafa lokið stúdentsprófi bætt við sig einingum í stærðfræði og raungreinum í viðbótarnámi við stúdentspróf.

Frekari upplýsingar

Áhugasamir eru hvattir til að hafa samband og þiggja einstaklingsráðgjöf. Hver nemandi er metinn sérstaklega.

Birta-Sif

Birta Sif Arnardóttir

Verkefnastjóri náms í tæknifræði

Netfang: birtaa(hja)ru.is
Sími: 599-6252

UmsóknarvefurGott að vita:Var efnið hjálplegt? Nei