Tölvunarfræði MSc

Sérhæfing sem útskrifaðir meistaranemar í tölvunarfræði öðlast veitir þeim forskot á vinnumarkaði, sérstaklega í stjórnunarstörfum. Nemendafjöldi er takmarkaður og því njóta meistaranemar í tölvunarfræði góðrar þjónustu og góðs aðgengis að kennurum.

Um námið

Kennari stendur við töflu að kenna

Nám með alþjóðlega vottun

MSc-námið í tölvunarfræði við HR sker sig úr frá sambærilegu námi hér á landi að því leyti að það hefur alþjóðlega vottun (ASIIN) sem staðfestir gæði þess.

Siegel-a-rgb-q

Fjölbreytt val

Meistaranám í tölvunarfræði er til MSc-gráðu. Það tekur að öllu jöfnu tvö ár og fjöldi eininga er 120 ECTS. Námið er sveigjanlegt og geta nemendur sniðið það að verulegu leyti að sínu áhugasviði, eins og fræðilegum hliðum tölvunarfræðinnar, kerfisfræðilegum hliðum hennar eða gervigreind. Nemendur taka þó ekki einungis námskeið á afmörkuðu sviði enda er áhersla á þverfagleika ríkur þáttur í náminu við tölvunarfræðideild.

Skylduáfangar eru tveir en aðrir eru valfög. Hægt er að velja rannsóknamiðað nám eða námskeiðsmiðað nám.

Skylduáfangar

 • T- 701-REM4 Aðferðafræði rannsókna 8 ECTS
 • T-740-SPMM Software Project Management 8 ECTS
 • T-519-STOR Stöðuvélar og reiknanleiki (ef nemendur hafa ekki lokið sambærilegu námskeiði áður) 6 ECTS

Dæmi um valfög

 • T- 634-AGDD Advanced Game Design & Development 
 • T-764-DATA Big Data Management
 • T-622-ARTI Gervigreind 
 • T-707-MOVE Modeling and Verification
 • T-820-DEEP Topics in Deep Learning
 • T-742-CSDA Computer Security-defence against the dark arts

Rannsóknamiðað:

Lokaverkefni er 60 einingar.

Námskeiðsmiðað:

Ljúka þarf 90 einingum í námskeiðum. Lokaverkefni er 30 einingar og það má vera hópverkefni.

Vísindamenn í fremstu röð

Tölvunarfræðideild HR er sú stærsta sinnar tegundar á landinu. Helstu rannsóknarsvið eru gervigreind, fræðileg tölvunarfræði og hugbúnaðar- og tölvukerfi. Rannsóknir fara að verulegu leyti fram innan sérstakra rannsóknarsetra þar sem nemendur geta unnið að spennandi verkefnum undir handleiðslu vísindamanna.

Vísindamenn við deildina hafa hlotið hin virtu Kurzweil-verðlaun tvisvar sinnum og CADIA-player, sigursælasta leikjavél sem gerð hefur verið með gervigreind í almennri leikjaspilun, var þróuð innan deildarinnar.

Starfsnám

Nemendur í meistaranámi geta sótt um starfsnám við rannsóknastofnunina Fraunhofer í Bandaríkjunum . Einnig er hægt að sækja um starfsnám hjá leikjafyrirtækinu CCP á Íslandi.

Tungumál í kennslu

Öll námskeið á meistarastigi eru kennd á ensku.

Námskeið hjá MITx

Þeir nemendur sem ljúka lokaprófi í eftirtöldum námsbrautum hjá MIT-háskóla geta fengið einingarnar metnar sem valáfanga í MSc-náminu í tölvunarfræði. Námsbrautirnar eru kenndar á netinu.

Námsbrautirnar eru:

Öll námskeiðin eru kennd af sérfræðingum MIT og eru sambærileg við námskeið sem kennd eru við þennan virta tækniháskóla. Námskeiðin eru öllum opin og ekki er gerð krafa um formlega undirbúningsmenntun. Hægt er að taka námskeiðin án endurgjalds á netinu og einungis þarf að greiða námskeiðsgjald til að ljúka prófi og fá vottun um að hafa lokið námskeiðunum.

Tvíþætt gráða: frá Íslandi og Ítalíu

Tölvunarfræðideild og tækni- og vísindadeild Háskólans í Camerino (UNICAM) bjóða upp á meistaragráðu í tölvunarfræði (120 ECTS) með útskrift úr báðum skólum.

Alþjóðlegt samstarf

Nemendur geta stundað hluta námsins erlendis þar sem tölvunarfræðideild er með samstarfssamninga við rannsóknarstofnanir og háskóla út um allan heim. Alþjóðleg reynsla getur vegið þungt þegar sóst er eftir störfum hér á landi og ekki síður erlendis.

Nýsköpun og frumkvöðlafræði

Nemendur í meistaranámi við tölvunarfræðideild geta lagt áherslu á nýsköpun og frumkvöðlafræði. Nemendur hljóta þannig færni til að skapa tækifæri í síbreytilegu umhverfi. Áhersla er lögð á að nemendur þekki öll helstu svið nýsköpunar, þ.á.m. fræðilega þekkingu á umhverfi og þróun; skapandi nálgun viðfangsefna; vöruþróun; áætlanagerð; stjórnun og fjármál. Athugið að leyfi þarf frá framhaldsnámsráði til að taka þessa áherslu.

Áfangar sem nemendur geta valið

 • V-707-BENT: Becoming Entrepreneur / Frumkvöðullinn: hæfni, stjórnun og áskoranir (7,5 ECTS – haust)*
 • V-720-MINN: Innovation / Nýsköpun og skipulagsheildir (3,75 ECTS – haust)
 • T-814-PROD: Integrated Product Development: Concepts and processes / Samhæfð nýsköpun: kerfi og ferlar (8 ECTS – haust)
 • V-733-ENTR: Entrepreneurial Finance / Fjármál og frumkvöðlastarfssemi (7,5 ECTS – vor)   
 • V-864-VENT Venture Capital / Fjárfestingar í einkafyrirtækjum (7,5 ECTS – haust)
 • T-800-INT1: Idea, Design and Development: Entrepreneurship and the innovation process / Tæknilegar hugmyndir, nýsköpun og áætlanagerð (8 ECTS – vor)

* Mælt er með að þessi áfangi sé tekinn ásamt áfanganum Nýsköpun og skipulagsheildir.

Aðstoðarkennsla

Hefð er fyrir því að meistaranemum standi til boða að sinna kennslu sem launaðir aðstoðarmenn. Þeir sem hljóta forsetastyrk ganga fyrir um störfin.

„Nordic Master“ í Intelligent Software Systems

Nemendur sem eru skráðir í MSc-nám í tölvunarfræði geta lokið „Nordic Master í Intelligent Software Systems“ en það er tvöföld gráða með Mälardalen University og Åbo Akademi University. Námið felur í sér að vera eina önn eða ár við gestaháskóla og innifalinn er fjárhagslegur styrkur til að búa erlendis. Umsóknarfrestur er til 1. apríl. Sé frekari upplýsinga óskað, hafið samband við skrifstofu tölvunarfræðideildar.

Samstarf við UNICAM

Tvíþætt gráða

Tölvunarfræðideild og tækni- og vísindadeild Háskólans í Camerino (UNICAM) bjóða upp á meistaragráðu í tölvunarfræði (120 ECTS) með útskrift úr báðum skólum.

Í lok námsins fá nemendur eftirfarandi titla:

 • Master in Computer Science (MSc) frá Háskólanum í Reykjavík og
 • Laurea Specialistica/Magistrale in Informatica (Master in Computer Science) frá The Faculty of Science and Technology of UNICAM.

Hægt er að fá frekari upplýsingar hjá verkefnastjóra með því að senda tölvupóst á: td@ru.is.

Um háskólann í Camerino


Camerino, Ítalíu

Camerino er sögulegur bær í Apennine fjöllum sem staðsettur er 200 kílómetra norðaustur af Róm, mitt á milli Ancona og Perugia. Háskólinn var stofnaður árið 1336 og býr yfir sex og hálfrar aldar sögu. Í dag eru meira en 10.000 nemendur í Háskólanum sem dreifast á fimm deildir (arkitektúr, lyfjafræði, lögfræði, dýralækningar, vísindi og tækni). Í háskólanum starfa 297 kennarar (sem þýðir að það er einn kennari fyrir hverja 34 nemendur).

UNICAM hefur mikilvæga hefð í kennslufræðum og í vísindalegum rannsóknum: Það eru fjölmargar og nýjar gráður í boði í mismunandi deildum þ.m.t. meistaragráður og margir af prófessorum skólans hafa fengið virtar innlendar og alþjóðlegar viðurkenningar.

The Ducal Palace - Part of the UNICAM premises

Skipulag námsins við HR og UNICAM

Námið skiptist upp í 90 ECTS sem teknar eru í námskeiðum og 30 ECTS lokaverkefni.

Af þessum 90 ECTS í námskeiðum þá eru 30 ECTS í skyldu, 18 ECTS í val og 42 ECTS í námskeiðum innan þess sérsviðs sem hver hefur valið sér.

Þau sérsvið sem í boði hægt er að velja um eru:

 • Hugbúnaðarverkfræði
 • Fræðileg tölvunarfræði
 • Greind kerfi

Nemendur þurfa að dvelja að minnsta kosti eina önn í gestaháskólanum. Nemendur geta þó valið í hvorum háskólanum þeir ljúka náminu svo lengi sem þeir hafi dvalið a.m.k. eina önn í báðum háskólum.

Ritgerð

Á þriðju önn verða nemendur að ákveða og leggja fram tillögu að lokaverkefni í samstarfi við báða háskóla með leiðbeinendur frá báðum háskólum. Ritgerðin er unnin í þeim háskóla sem nemandi er í á fjórðu önn. Ritgerðin er varin annað hvort (i) á sama stað og nemandinn er í og metin af sameiginlegri prófnefnd með hjálp fjarbúnaðar eða (ii) í báðum háskólum á mismunandi tíma.  

Inntökuskilyrði

Nemendur sem óska þess að fara í námið og vera með Háskólann í Reykjavík sem heimaskóla verða að sækja um MSc í tölvunarfræði og fara eftir því umsóknarferli sem á við þá gráðu. Samþykkt í námið veltur á samþykki tölvunarfræðideildar sem og vilyrði frá Háskólanum í Camerino.

Styrkir

Hægt er að sækja um Erasmus styrki í gegnum alþjóðaskrifstofuna þar sem ferðastyrkur væri um 530 EURO og 720 EURO á mánuði í uppihald.

Að námi loknu

Nemandi situr hugsi í tíma

Opnar ótal dyr

Að loknu meistaranámi hafa útskrifaðir nemendur aukið möguleika á fjölbreyttari störfum í upplýsingatækni, sérstaklega stjórnunarstöðum. Meistaragráða opnar jafnframt fyrir frekari tækifæri til atvinnu um allan heim.

Tölvunarfraedi_Meistaranám_Mansi_1

Guðbjörn Einarsson - Meistaranemi í tölvunarfræði við HR

Þetta er mjög skemmtilegt nám og atvinnumöguleikarnir að því loknu frábærir. Tenging við atvinnulífið er sterk, sem gefur nemendum tækifæri til að kynnast raunverulegum verkefnum.

Aðstaða

Nokkrir vísindamenn Cadia inni í vinnurýminu sem er kallað Svartholið

Nokkrir vísindamanna Cadia, gervigreindarseturs HR, inni í Svartholinu.

Þjónusta og góður aðbúnaður

Í háskólabyggingu HR er aðstaða til verklegrar kennslu, rannsókna, hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur. 

Ný þekking verður til

HR stendur framarlega á heimsvísu í rannsóknum í gervigreind. Þeir nemendur sem gera verkefni og stunda rannsóknir með vísindamönnum Gervigreindarseturs HR, CADIA, hafa afnot af aðstöðu setursins fyrir tilraunir og sérstaka þróun í margmiðlunartilraunaherbergi sem kallað er Svartholið. Þar eru margskonar tæki sem nýta má í samskiptum fólks og tölva, eins og sýndarveruleikabúnaður (Oculus Rift og HTC Vive), risaskjár (3m x 2m), tölvusjón (Kinect), stefnuvirkir hljóðnemar, tölvustýrð LED-lýsing, hátalarakerfi og hljóðblandari svo að fátt eitt sé nefnt. Hægt er að bóka herbergið vegna verkefnavinnu eða tilrauna.

Þar er líka aðstaða fyrir hópavinnu nemenda og starfsmanna á öllum námsstigum. Þar eru borð (flestum úthlutað á hverri önn, en líka borð sem nemendur geta notað hluta vikunnar), geymsluaðstaða (skúffur, hillur, kassar), grunn tækjabúnaður (skjáir, snúrur osfr.) og svo tússtöflur og afþreyingaraðstaða (sófi og leikjavélar).

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á afar góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn. Nemendur í tölvunarfræði læra oft saman á ákveðnu svæði í Sólinni. Sjá fleiri myndir af aðstöðunni í HR.  

Þjónusta 

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Safnið býður aðgang að bókum og fræðigreinum og upplýsingafræðingar eru með opna tíma þar sem nemendur geta litið við og fengið ráðleggingar og aðstoð vegna heimildavinnu. 

Verslanir og kaffihús

Í HR er Háskólabúðin sem selur nauðsynjavörur, kaffihús, æfingasalur World Class og Málið veitingasala.

Kennarar

Vísindamenn og sérfræðingar

Nemendur njóta leiðsagnar öflugra vísindamanna á fagsviðinu innan háskólans og gestafyrirlesara með sérfræðiþekkingu úr fyrirtækjum í upplýsingatækni. Kennarar við HR eru að jafnaði í miklum samskiptum við nemendur.

Anna Ingólfsdóttir

Dr. Anna Ingólfsdóttir

Anna leiðir rannsóknarhóp um samsíða ferli. Rannsóknir hennar eru á sviði fræðilegrar tölvunarfræði, reiknilíkana og rökfræði í tölvunarfræði. Anna er handhafi rannsóknaverðlauna HR árið 2013.

Hannes Högni Vilhjálmsson

Dr. Hannes Högni Vilhjálmsson

Hannes Högni vinnur meðal annars að þróun vitvéla með félagslega færni innan Gervigreindarseturs HR.
Henning Arnór Úlfarsson

Dr. Henning Arnór Úlfarsson

Henning var um árabil formaður Íslenska stærðfræðafélagsins. Hann rannsakar fléttufræði, nánar tiltekið á mynstrum í umröðunum og reikniritum sem uppgötva og sanna tilgátur á því sviði.
Hrafn Loftsson

Dr. Hrafn Loftsson

Hrafn er í stjórn Máltækniseturs Íslands sem hlaut sérstaka viðurkenningu á degi íslenskrar tungu árið 2013 fyrir að stuðla að aukinni notkun íslensku í nútímasamskiptatækni.
Jacqueline Mallett

Dr. Jacqueline Clare Mallett

Lektor

Stundar þverfaglegar rannsóknir, notar djúpnám (e.deep learning) fyrir tímaraðagreiningu í læknisfræði og öðrum greinum. Hún vinnur einnig við hermun og líkanagerð í dreifðum kerfum. Hún hannaði og bjó til fyrsta hermilíkanið af nútíma bankakerfi sem byggt er á tveggja færslu bókhaldi. Hún var tilnefnd sem meðlimur ráðgjafahóps Seðlabankans 2018 af Pírötum.
Kristinn Þórisson

Dr. Kristinn Þórisson

Kristinn er handhafi Kurzweil-verðlaunanna fyrir rannsóknir á sviði almennrar gervigreindar. Kristinn hefur, ásamt öðrum vísindamönnum innan deildarinnar, þróað nýja tegund athyglisstýringar fyrir gervigreindarkerfi.
Magnús Már Halldórsson

Dr. Magnús Már Halldórsson


Magnús Már rannsakar framtíð þráðlausra neta. Könnuð eru raunhæf líkön fyrir truflanir, með því markmiði að brúa bil milli fræðilegra og hagnýtra rannsókna. Magnús Már hlaut rannsóknaverðlaun HR árið 2010.

Marcel Kyas

Dr. Marcel Kyas

Marcel rannsakar tölvukerfi, sér í lagi vafs- og dreifð kerfi. Meðal þeirra viðfangsefna sem hann er að fást við er þróun og mat á tækni til að staðsetja hreyfanlega hluti með nákvæmni innanhúss.
Marta Kristín Lárusdóttir

Dr. Marta Kristín Lárusdóttir

Marta Kristín rannsakar samskipti manns og tölvu, nytsamlega hönnun og notendaprófanir hugbúnaðar. Einnig hefur Marta stundað rannsóknir á samvinnu hugbúnaðarfólks og notenda í Scrum-hugbúnaðarverkefnum.
Stephan Schiffel

Dr. Stephan Schiffel

Stephan rannsakar leikjareiknirit, framsetningu þekkingar og beitingu leikjaspilunaraðferða. Í  augnablikinu fæst hann við alhliða leikjaspilunaraðferðir sem byggja á stöðumati og Monte-Carlo hermunarleit.
Yngvi Björnsson

Dr. Yngvi Björnsson

Yngvi rannsakar upplýstar leitaraðferðir og vélrænt gagnanám og hagnýtingu slíkra aðferða t.d. í tölvuleikjum. Yngvi hefur haft umsjón með þróun leikjavélar sem hefur þrisvar sinnum unnið heimsmeistarakeppni í almennri leikjaspilun á heimsráðstefnu AAAI.

Skipulag náms

Tvær mismunandi námsleiðir

Áhersla á námskeið

Þegar áhersla er lögð á námskeið þá þurfa nemendur að ljúka a.m.k. 90 ECTS í námskeiðum og að minnsta kosti 30 ECTS í lokaverkefni sem má vera hópverkefni. 

Áhersla á rannsóknir

Þegar lögð er áhersla á rannsóknir þá þurfa nemendur að ljúka að minnsta kosti 60 ECTS einingum í námskeiðum og að minnsta kosti 60 ECTS í lokaverkefni sem er rannsóknarverkefni undir handleiðslu akademísks starfsmanns innan deildarinnar.

Námskröfur

Að minnsta kosti 2/3 af námskeiðum þurfa að vera framhaldsnámskeið innan tölvunarfræðideildar. Allir nemendur verða að taka áfangann “T-701-REM4 Research Methodology”. Aðrir framhaldsnámsáfangar verða að vera úr þremur mismunandi áherslusviðum í tölvunarfræðideildinni. Nemendur sem ekki hafa tekið áfangann  “T-519-STOR Theory of Computation”, eða sambærilegan áfanga verða að taka áfangann “T-519-STO4 Theory of Computation”.

Nemendum er heimilt að taka áfanga á BSc-stigi eða áfanga utan deildarinnar ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:

 • Grunnnámsáfangarnir verða að vera þriðja árs áfangar sem skarast ekki á við áfanga sem nemandi hefur áður lokið í sínu grunnnámi. 
 • Fyrir áfanga sem eru fyrir utan tölvunarfræðideild þá þarf áfanginn að styrkja nemandann í þeirri áherslu sem hann hefur valið sér og vera honum til framdráttar. Nemandi þarf að fá samþykki leiðbeinanda sem og framhaldsnámsráðs fyrir þeim áfanga.
 • Sjá nánar reglur um meistaranám

Sniðmát fyrir lokaverkefni

Sniðmát fyrir lokaverkefni eru að finna á deildarsíðu tölvunarfræðideildar.

Inntökuskilyrði

Æskilegur grunnur

Námið er einkum ætlað þeim sem hafa lokið BSc-prófi í tölvunarfræði eða skyldum greinum.

Skólagjöld

Umsókn og fylgigögn

Opið er fyrir umsóknir á haustönn frá 5.febrúar til og með 30.apríl 2023.

Allir umsækjendur verða að fylla út rafræna umsókn og fylgigögnum skal skila inn í umsóknarkerfið. Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja umsóknum (gögnin skulu vera á ensku):

 • Ferilskrá ásamt mynd
 • Staðfest afrit prófskírteina 
 • Staðfest yfirlit yfir námsferil og námsárangur
 • Greinagerð: hvers vegna sækir þú um námið og hvert er markmið þitt með náminu? (Allt að 300 orð)
 • Tvö meðmælabréf frá einstaklingi sem getur metið hæfni umsækjenda til að takast á við námið. Meðmælabréfin mega vera á ensku eða íslensku og á að berast beint frá viðkomandi meðmælanda á skrifstofu tölvunarfræðideildar á netfangið telmas@ru.is. 
 • Umsækjendur eru einungis boðaðir í viðtal ef þeir hafa skilað öllum nauðsynlegum fylgigögnum í tæka tíð.

Getum við aðstoðað?


Telma Sigtryggsdóttir

Verkefnastjóri


Var efnið hjálplegt? Nei