Fjármál fyrirtækja MSc/MCF

Meistaranám fyrir þá sem vilja sérhæfa sig í stjórnun og rekstri. Nemendur eru búnir undir störf sem fjármálastjórar, sérfræðingar í fjármálum fyrirtækja, fjármálagreinendur, fjármálaráðgjafar og fagfólk í fjárfestatengslum. 

Um námið

Mynd af Matthíasi Erni nemanda í fjármálum fyrirtækja

Hagnýtt og fræðilegt

Námið veitir traustan fræðilegan bakgrunn í fjármálum auk þess sem nemendur efla greiningarhæfni og hagnýtan skilning. Til að auka þekkingu nemenda á nýjustu tækni og aðferðafræði sem starfsmenn þurfa að nýta sér í starfi nota kennarar meðal annars raunhæf verkefni og hópavinnu. Námsframboð og efni námskeiða er endurskoðað reglulega með hliðsjón af þeim breytingum sem eiga sér stað í atvinnulífinu. 

MSc eða MCF

Hægt er að ljúka MSc-gráðu eða MCF-gráðu.  MSc-nám er 120 ECTS, tveggja ára nám og skilyrði fyrir því að öðlast MSc-gráðu er að skila meistararitgerð. Nám til MCF-gráðu er 90 ECTS og tekur eitt og hálft ár að ljúka. MCF-gráðan er viðbótargráða á meistarastigi þar sem ekki er skrifuð lokaritgerð. Sjá nánar um mun á meistaragráðum.

Námi lokið á lengri tíma

Námið hentar einnig þeim sem vilja stunda námið á lengri tíma samhliða vinnu en stór hluti námskeiða eru kennd seinni part dags eða um helgar. 

Styrkir

Nemendur í meistaranámi við viðskiptadeild hafa kost á forsetastyrk. Styrkurinn felur í sér niðurfellingu hluta skólagjalda þannig að nemandi greiðir skólagjöld sem nema sömu upphæð og skólagjöld grunnnáms.  Sjá nánar um forsetastyrkinn.

Tungumál í kennslu

Námið er kennt á ensku. 

Meistaranám við viðskiptadeild 

Meistaranám við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík er byggt á alþjóðlegum kröfum og þróað í samráði við fyrirtæki. Kennarar leggja áherslu á verkefnavinnu og virka þátttöku, rannsóknir og nýsköpun. Námskeiðin eru kennd af íslenskum eða erlendum kennurum, sem veitir nemendum alþjóðlega sýn á námið. 

Samfélagsleg ábyrgð í starfi viðskiptadeildar

PRME

Viðskiptadeild HR hefur skrifað undir viljayfirlýsingu PRME (Principles of Responsible Management Education) varðandi menntun ábyrgra stjórnenda. Þar með hefur deildin skuldbundið sig til að mennta nemendur í samfélagslegri ábyrgð. Í því felst að leggja áherslu á ábyrga stjórnun og hvetja til þess að atvinnulífið stundi ábyrga viðskiptahætti. Viljayfirlýsing PRME var upphaflega sett fram af Sameinuðu þjóðunum. Í dag eru um 450 viðskiptaháskólar frá yfir 80 löndum hluti af verkefninu.

HR er jafnframt samstarfsaðili Festu, miðstöðvar um samfélagslega ábyrgð. 

Hafðu samband

Fríða Rúnarsdóttir

Fríða Rúnarsdóttir

Verkefnastjóri

Stefan-Wendt_sh

Stefan Wendt

Forstöðumaður

Aðstaða

Nemandi lærir í Sólinni

Þjónusta og góður aðbúnaður

Í háskólabyggingu HR er aðstaða til verklegrar kennslu, hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur.

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda. Meistaranemar í viðskiptadeild hafa til umráða sér aðstöðu til lesturs. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn. Sjá fleiri myndir af aðstöðunni í HR.  

Þjónusta 

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Safnið býður aðgang að bókum og fræðigreinum og upplýsingafræðingar eru með opna tíma þar sem nemendur geta litið við og fengið ráðleggingar og aðstoð vegna heimildavinnu. 

Verslanir og kaffihús

Í HR er Háskólabúðin sem selur nauðsynjavörur, Te og kaffi, æfingasalur World Class og Málið veitingasala. 

Kennarar

Kennarar við viðskiptadeild

Nemendur  njóta leiðsagnar öflugra vísindamanna og sérfræðinga á fagsviðinu, stundakennara og gestafyrirlesara með sérfræðiþekkingu úr atvinnulífinu og erlenda kennara sem veita nemendum alþjóðlega sýn á námsefnið. Kennarar við HR eru að jafnaði í miklum samskiptum við nemendur.

Skipulag náms

Skipulag náms

Nemendur geta valið á milli þess að taka MSc-gráðu eða MCF gráðu.

MSc

Tveggja ára nám, 120 ECTS einingar. Nemendur ljúka 12 námskeiðum (90 ECTS) og 30 ECTS eininga meistararitgerð.

MCF 

1 ½ árs nám, 90 ECTS einingar. Nemendur ljúka 12 námskeiðum (90 ECTS)

Haust Vor Haust Vor

Öll skyldunámskeið eru 7,5 ECTS.

* Tilheyrir MSc-námi. Nemendur í MCF námi taka valnámskeið í staðinn fyrir Business research methodology in accounting and finance. 

Skipulag náms fyrir nemendur sem hófu nám haustið 2015 

Haust Vor Haust Vor
 • Corporate finance 
 • International finance 
 • Equity analysis 
 • Portfolio management
 • Cases in corporate finance 
 • Fixed income analysis
 • Derivatives
 • Business research methodology*
 
 •   Venture capital
 •  Internship or electives (22,5 ECTS)
 •  Research Proposal* (0 ECTS)
 • MSc Thesis* (30 ECTS

Upplýsingar fyrir nemendur

Starfsnám

Skipulag

Mögulegt er að taka starfsnám í stað eins eða tveggja valnámskeiða (7,5 - 15 ECTS). Starfsnámið er skipulagt á vegum HR og nemendur starfa undir handleiðslu tengiliðs hjá fyrirtæki. Starfsnám er mikilvægur þáttur fyrir þá sem hafa almennt litla starfsreynslu eða þá sem vilja nýta námið til að skapa sér tækifæri á nýjum vettvangi. Óski nemandi hinsvegar eftir því að stunda starfsnám erlendis (30 ECTS) þá er það á ábyrgð nemanda að koma á sambandi við fyrirtæki þar sem hann getur starfað undir handleiðslu tengils.

Sjá reglur um starfsnám í meistaranámi.

Dæmi um fyrirtæki og stofnanir sem hafa tekið við nemendum í starfsnám:

• Icelandair Group • Össur • KPMG • Deloitte • PwC • E&Y • Landspítalinn • Síminn • Orkuveita Reykjavíkur • NOVA • Vodafone • Vífilfell • Ölgerðin • Virðing • Sameinaði lífeyrissjóðurinn • Pipar TBWA • WOW • Icelandair  • Landsvirkjun • Advania • Alvogen • Landsbankinn • Mannvit • Nýherji • Reiknistofa bankanna • Eik fasteignafélag.

Hvað segja nemendur um starfsnámið

Francisco Rojas Riano, MSc í alþjóðaviðskiptum 2014.
Starfsnám hjá ThinkGeoEnergy

„Eftir námið hef ég kunnáttu til að meta tækifæri í viðskiptum og get greint þær áskoranir sem fyrirtæki, bæði stór og smá, standa frammi fyrir á alþjóðlegum markaði. Í meistaranáminu var ég í starfsnámi hjá sprotafyrirtækinu ThinkGeoEnergy. Í dag vinn ég fyrir fyrirtækið og rannsaka viðskiptaþróun í jarðvarmaiðnaðinum á heimsvísu.”

Inntökuskilyrði

Menntun

 • BSc-gráða í viðskiptafræði, hagfræði eða tengdum greinum.
 • Almennt er krafist fyrstu einkunnar (7,25) en þó er tekið mið af einkunnadreifingu í því námi sem að umsækjandi hefur lokið.
 • Góð færni í ensku.
 • Frekari menntun og starfsreynsla er talin umsækjanda til tekna við mat á umsóknum.
 • Þeir sem hafa háskólagráðu úr öðrum greinum geta sótt um námið en gerð er krafa um að þeir hafi lokið eftirfarandi námskeiðum í BSc-námi í viðskiptafræði:

 - Hagnýt stærðfræði 
 - Hagnýt tölfræði 
 - Reikningshald 
 - Gerð og greining ársreikninga (undanfari er Reikningshald) 
 - Fjármál fyrirtækja (undanfarar eru Hagnýt stærðfræði og Hagnýt tölfræði) 

Umsókn og fylgigögn

Umsækjendur fylla út rafræna umsókn og fylgigögnum skal skila inn í umsóknarkerfið. Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja umsókn (gögnin skulu vera á ensku): 

 • Staðfest afrit prófskírteina / námsferilsyfirlit.
 • Greinagerð: Hvers vegna sækir þú um námið og hvert er markmið þitt með náminu? (Allt að 300 orð á ensku). 
 • Ferilskrá.
 • Vinsamlegast nefnið einn einstakling sem getur metið hæfni umsækjanda til að takast á við námið. Haft verður samband við viðkomandi einstakling ef þörf krefur.
 • Fylgigögn verða að berast áður en umsóknarfresturinn rennur út. Umsækjendur eru einungis boðaðir í viðtal ef þeir hafa skilað öllum nauðsynlegum fylgigögnum í tæka tíð.

Umsóknarfrestur til 30. apríl.

Mat á fyrra námi

Ef umsækjandi hefur lokið námskeiðum á háskólastigi er hægt að sækja um mat á fyrra námi.  Reglur og eyðublað vegna mats á fyrra námi.

Hafðu samband

Fríða Rúnarsdóttir

Fríða Rúnarsdóttir

Verkefnastjóri

Stefan-Wendt_sh

Stefan Wendt

Forstöðumaður


Fara á umsóknarvef

Var efnið hjálplegt? Nei