Fjármál fyrirtækja

Corporate Finance

Meistaranám fyrir þá sem vilja sérhæfa sig í stjórnun og rekstri. Nemendur eru búnir undir störf sem fjármálastjórar, sérfræðingar í fjármálum fyrirtækja, fjármálagreinendur, fjármálaráðgjafar og fagfólk í fjárfestatengslum. 

Um námið

Mynd af Matthíasi Erni nemanda í fjármálum fyrirtækja

Hagnýtt og fræðilegt

Námið veitir traustan fræðilegan bakgrunn í fjármálum auk þess sem nemendur efla greiningarhæfni og hagnýtan skilning. Til að auka þekkingu nemenda á nýjustu tækni og aðferðafræði sem starfsmenn þurfa að nýta sér í starfi nota kennarar meðal annars raunhæf verkefni og hópavinnu. Námsframboð og efni námskeiða er endurskoðað reglulega með hliðsjón af þeim breytingum sem eiga sér stað í atvinnulífinu. 

MSc-gráða eða viðbótargráða á meistarastigi

Nemendur geta  valið á milli þess að taka 90 ECTS eininga MSc-gráðu eða 90 ECTS eininga viðbótargráðu á meistarastigi (MCF). Sjá nánar um mun á meistaragráðum.

MSc - Master of Science in Corporate Finance

Til þess að ljúka MSc-gráðu þarf að ljúka 60 ECTS einingum í námskeiðum samkvæmt skipulagi náms og 30 ECTS eininga lokaritgerð.

MCF - Master of Corporate Finance

Til þess að ljúka viðbótargráðu á meistarastigi þarf að ljúka 90 ECTS einingum í námskeiðum samkvæmt skipulagi náms.

Námstími

Námstími er þrjár annir, 14 mánuðir miðað við fullt nám.

 • Haustönn: ágúst - desember.
 • Vorönn: janúar - maí.
 • Sumarönn: maí - september.

Námskeið eru kennd seinni part dags, í lotu og/eða um helgar.

Hægt er að ljúka náminu á lengri tíma en hámarks námstími eru sex annir (tvö ár).

Tungumál í kennslu

Kennt á ensku.

Skiptinám

Nemendur sem eru skráðir í meistaranám án ritgerðar geta tekið hluta námsins í skiptinámi. Samkvæmt námsskipulagi hentar önnur eða þriðja önnin best til þess að fara í skiptinám. Nemendur sem vilja nýta þennan möguleika er ráðlagt að huga að skiptinámi um leið og þeir hefja nám.

Skólagjöld

Nemendur greiða skólagjöld fyrir hverja önn í senn.

Styrkir

Nemendur í meistaranámi við viðskiptadeild hafa möguleika á að hljóta forsetastyrk. Styrkurinn felur í sér niðurfellingu hluta skólagjalda þannig að nemandi greiðir skólagjöld sem nema sömu upphæð og skólagjöld grunnnáms.

Meistaranám við viðskiptadeild 

Meistaranám við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík er byggt á alþjóðlegum kröfum og þróað í samráði við fyrirtæki. Kennarar leggja áherslu á verkefnavinnu og virka þátttöku, rannsóknir og nýsköpun. Námskeiðin eru kennd af íslenskum eða erlendum kennurum, sem veitir nemendum alþjóðlega sýn á námið. 

Samfélagsábyrgð í brennidepli

PRME

Stjórnendur þurfa að leggja áherslu á sjálfbærni í rekstri og samfélagsábyrgð. Viðskiptadeild HR hefur skrifað undir viljayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna um menntun ábyrgra stjórnenda og hefur þar með skuldbundið sig til að mennta nemendur í samfélagslegri ábyrgð. HR er jafnframt samstarfsaðili Festu, miðstöðvar um samfélagslega ábyrgð.

Að námi loknu

Þeir sem ljúka meistaranámi í fjármálum fyrirtækja eru undirbúnir fyrir ýmiss konar störf á sviði fjármála, til að mynda við fjármálastjórnun, fjármálaráðgjöf, fjárfestingar, fjármálagreiningar og fjárfestatengsl.

Námið hentar vel einstaklingum sem hafa áhuga á að vinna við fjármál innan stórra fyrirtækja, nýsköpunarfyrirtækja eða í fjármálafyrirtækjum eins og bönkum, fjárfestingafélögum, tryggingafélögum, verðbréfafyrirtækjum og lífeyrissjóðum.

Frekari rannsóknir

Útskrifaðir nemendur með MSc-gráðu hafa jafnframt góðan grunn fyrir áframhaldandi rannsóknir á þessu sviði.

Aðstaða

Þjónusta og góður aðbúnaður

Í háskólabyggingu HR er aðstaða til verklegrar kennslu, hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur.

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda. Meistaranemar í viðskiptadeild hafa til umráða sér aðstöðu til lesturs. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn. Sjá fleiri myndir af aðstöðunni í HR.  

Þjónusta 

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Safnið býður aðgang að bókum og fræðigreinum og upplýsingafræðingar eru með opna tíma þar sem nemendur geta litið við og fengið ráðleggingar og aðstoð vegna heimildavinnu. 

Verslanir og kaffihús

Í HR er Háskólabúðin sem selur nauðsynjavörur, kaffihús, æfingasalur World Class og Málið veitingasala. 

Kennarar

Innlendir og erlendir sérfræðingar

Nemendur njóta leiðsagnar öflugra vísindamanna og sérfræðinga á fagsviðinu, stundakennara og gestafyrirlesara með sérfræðiþekkingu úr atvinnulífinu og erlenda kennara sem veita nemendum alþjóðlega sýn á námsefnið.

Skipulag náms

Val um tvær námsleiðir

Nemendur geta  valið á milli þess að taka 90 ECTS eininga MSc-gráðu eða viðbótargráðu á meistarastigi (MCF). Hægt er að ljúka náminu á þremur önnum miðað við fullt nám á haust-, vor- og sumarönn.

MSc-gráða

Til þess að ljúka MSc-gráðu þarf að ljúka 60 ECTS einingum í námskeiðum samkvæmt skipulagi náms og 30 ECTS eininga lokaritgerð.

Viðbótargráða á meistarastigi (MCF)

Til þess að ljúka viðbótargráðu á meistarastigi þarf að ljúka 90 ECTS einingum í námskeiðum samkvæmt skipulagi náms. Möguleiki á starfsnámi að hámarki 15 ECTS.

Uppbygging náms

Fullt nám er 30 ECTS einingar á önn.

 • Haustönn: ágúst - desember.
 • Vorönn: janúar - maí.
 • Sumarönn: júní - september.

Námstími

Gert er ráð fyrir að nemendur séu í fullu námi. Hægt er að ljúka náminu á lengri tíma en hámarks námstími eru sex annir (tvö ár). Hluti námskeiða eru kennd seinni part dags, í lotu og/eða um helgar.

Skipulag náms

Þetta skipulag gildir fyrir nemendur sem innritast haustið 2018 og síðar.

 MSc  
 HaustVor  Sumar 
 •  V-765-CORP Corporate Finance (7,5 ECTS)
 • V-767-INTF International Finance (7,5 ECTS)
 • V-863-EQUI Equity Analysis (7,5 ECTS)
 • V-862-PORT Portfolio Management (7,5 ECTS)                                         


 •  V-763-COR2 Cases in Corporate Finance (7,5 ECTS)
 • V-766-APDE Applied Derivatives (7,5 ECTS)
 • V-716-FINC Fixed Income Analysis (3,75 ECTS)
 • V-714-BETH Business Ethics (3,75 ECTS)
 • V-782-BRMA Business Research Methodology in Accounting & Finance (7,5 ECTS)
 • V-898-REPR Research Proposal (0 ECTS)
 •  V-898-THES Thesis (30 ECTS)                                                      
 MCF   
 HaustVor Sumar 

 • V-765-CORP Corporate Finance (7,5 ECTS)
 • V-767-INTF International Finance (7,5 ECTS)
 • V-863-EQUI Equity Analysis (7,5 ECTS)
 • V-862-PORT Portfolio Management (7,5 ECTS)        

 • V-763-COR2 Cases in Corporate Finance (7,5 ECTS)
 • V-766-APDE Applied Derivatives (7,5 ECTS)
 • V-716-FINC Fixed Income Management (3,75 ECTS)
 • V-714-BETH Business Ethics (3,75 ECTS)
 • Val/Starfsnám** (7,5 ECTS) 

 •  Val/Starfsnám** (7,5 ECTS)
 • Val/Starfsnám** (7,5 ECTS)
 • Val (7,5 ECTS)
 • Val (7,5 ECTS)

** Hægt er að fara í að hámarki 15 ECTS eininga starfsnám.


Nánari upplýsingar um námskeið eru í kennsluskrá. Skoða kennsluskrá.

Upplýsingar fyrir nemendur

Starfsnám

Möguleikar í starfsnámi

Starfsnám er mikilvægur þáttur fyrir þá sem hafa almennt litla starfsreynslu eða þá sem vilja nýta námið til að skapa sér tækifæri á nýjum vettvangi.

Mögulegt er að taka starfsnám í stað eins eða tveggja valnámskeiða (7,5 - 15 ECTS). Starfsnámið er skipulagt á vegum HR og nemendur starfa undir handleiðslu tengiliðs hjá fyrirtæki.

Óski nemandi eftir því að stunda starfsnám erlendis (30 ECTS) þá er það á ábyrgð nemanda að koma á sambandi við fyrirtæki þar sem hann getur starfað undir handleiðslu tengils.

Dæmi um fyrirtæki og stofnanir sem hafa tekið við nemendum í starfsnám:

• Icelandair Group • Össur • KPMG • Deloitte • PwC • E&Y • Landspítalinn • Síminn • Orkuveita Reykjavíkur • NOVA • Vodafone • Vífilfell • Ölgerðin • Virðing • Sameinaði lífeyrissjóðurinn • Pipar TBWA  • Icelandair  • Landsvirkjun • Advania • Alvogen • Landsbankinn • Mannvit • Nýherji • Reiknistofa bankanna • Eik fasteignafélag.

Hvað segja nemendur um starfsnámið?

Eftirfarandi nemendur koma af mismunandi brautum í meistaranámi við viðskiptadeild en eiga allir það sameiginlegt að hafa nýtt sér möguleika á starfsnámi. 

Kristófer Kristófersson: Flugfélag Íslands

„Kostir þess að geta farið í starfsnám eru ómetanlegir. Ég lauk starfsnámi hjá Flugfélagi Íslands þar sem mér var vel tekið af góðu fólki. Strax frá upphafi var mér treyst fyrir alls kyns verkefnum og var þetta frábær reynsla í alla staði. Ég var sjálfur nýútskrifaður viðskiptafræðingur þegar ég hóf meistaranám í markaðsfræði og ég veit núna hversu mikilvægt það er að geta sýnt fram á að maður hafi reynslu á atvinnumarkaði í því fagi sem maður hefur menntað sig í. Mig langar líka að hafa orð á því hversu vel er haldið utan um skipulagið í kringum ferlið, maður fann greinilega fyrir þeim metnaði sem lagt er í þetta hjá Háskólanum í Reykjavík.“

Karen Gréta Minney Pétursdóttir: Pipar

„Eftir þessa reynslu mæli ég eindregið með því að nemendur fari í starfsnám ef þeir hafa kost á því. Það er mikilvægt að prófa að vinna í þeim geira sem maður er að mennta sig í, þá hefur maður einhverja hugmynd um hvernig hlutirnir virka þegar maður fer sjálfur út í atvinnulífið. Ég hafði mestan áhuga á auglýsingageiranum og var svo heppin að komast inn á Pipar, en ég hef aldrei áður starfað við það sem ég er að læra. Það er ekki auðvelt að fá vinnu við það sem mann langar og hefur mestan áhuga á og þess vegna er starfsnám svo gott tækifæri sem allir nemendur ættu að nýta sér.“

Laura Nesaule: Landsvirkjun

„Ég lauk starfsnámi hjá Landsvirkjun á mannauðssviði þar sem ég kom að mörgum verkefnum. Ég lærði um ráðningaferlið, til dæmis með því að fylgjast með viðtölum, og ég greindi tölulegar upplýsingar um mannauð fyrirtækisins. Það sem mér fannst standa upp úr var að taka þátt í vikulegum deildarfundum þar sem ég sá heildarmyndina og stefnumótun á mannauðssviði stórs fyrirtækis í eigu hins opinbera. Eftir að starfsnáminu lauk var mér boðið að halda áfram vinnu við ákveðin verkefni.“

Kristjana Arnarsdóttir: Icelandair

„Helsti kosturinn við HR er hversu vel skólinn er tengdur vinnumarkaðnum. Ég hef meðal annars unnið verkefni fyrir Domino's, Golfsamband Íslands, Valdísi ísbúð og Örnu - laktósafríar mjólkurvörur og þessi verkefni voru mjög skemmtileg og krefjandi. Það er líka frábært að eiga möguleika á því að fara í starfsnám. Ég fór í starfsnám hjá markaðsdeild Icelandair og fékk þar dýrmæta reynslu. Ég var sett inn í ákveðin verkefni sem endurspegluðust algjörlega í markaðsfræðináminu. Þar vorum við að nota hugtök og greiningar líkt og þær sem kenndar eru, til að mynda í stafrænni markaðssetningu og markaðsrannsóknum. Mér fannst ég því allan tímann geta tengt saman námið og starfsnámið. Sá grunnur sem kenndur er í HR verður því að teljast góður undirbúningur fyrir vinnumarkaðinn.“ 

Francisco Rojas Riano: ThinkGeoEnergy

„Eftir námið hef ég kunnáttu til að meta tækifæri í viðskiptum og get greint þær áskoranir sem fyrirtæki, bæði stór og smá, standa frammi fyrir á alþjóðlegum markaði. Í meistaranáminu var ég í starfsnámi hjá sprotafyrirtækinu ThinkGeoEnergy. Í dag vinn ég fyrir fyrirtækið og rannsaka viðskiptaþróun í jarðvarmaiðnaðinum á heimsvísu.”

Inntökuskilyrði

Umsóknarfrestur

Opið er fyrir umsóknir frá 5. febrúar til 30. apríl 

Nauðsynlegur undirbúningur

 • BSc-gráða í viðskiptafræði, hagfræði eða tengdum greinum.
 • Almennt er krafist fyrstu einkunnar (7,25) en þó er tekið mið af einkunnadreifingu í því námi sem að umsækjandi hefur lokið.
 • Mjög góð færni í ensku.
 • Frekari menntun og starfsreynsla er talin umsækjanda til tekna við mat á umsóknum.
 • Þeir sem hafa háskólagráðu úr öðrum greinum geta sótt um námið en gerð er krafa um að þeir hafi lokið eftirfarandi námskeiðum í BSc-námi í viðskiptafræði:

 - Hagnýt stærðfræði 
 - Hagnýt tölfræði 
 - Reikningshald 
 - Gerð og greining ársreikninga (undanfari er Reikningshald) 
 - Fjármál fyrirtækja (undanfarar eru Hagnýt stærðfræði og Hagnýt tölfræði) 

Umsókn og fylgigögn

Umsækjendur fylla út rafræna umsókn og fylgigögnum skal skila inn í umsóknarkerfið á vefnum. Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja umsókn. Gögnin skulu vera á ensku og vera rafræn: 

 • Staðfest afrit prófskírteina / námsferilsyfirlit.
 • Greinagerð: Hvers vegna sækir þú um námið og hvert er markmið þitt með náminu? (Allt að 300 orð á ensku). 
 • Ferilskrá.
 • Nafn, símanúmer og netfang einstaklings sem getur metið hæfni umsækjanda til að takast á við námið. Haft verður samband við viðkomandi ef þörf krefur.

 • Fylgigögn verða að berast áður en umsóknarfresturinn rennur út. Umsækjendur eru einungis boðaðir í viðtal ef þeir hafa skilað öllum nauðsynlegum fylgigögnum í tæka tíð.

Mat á fyrra námi

Ef umsækjandi hefur lokið námskeiðum á háskólastigi er hægt að sækja um mat á fyrra námi.  

Hafðu samband

Laufey-Bjarnadottir-S_W-2-

Laufey Bjarnadóttir

Verkefnastjóri


Sigrun-a-Heygum-Olafsdottir

Sigrún Ólafsdóttir

Verkefnastjóri


Ender_1636559132204

Ender Demir

Forstöðumaður


Var efnið hjálplegt? Nei