Mannauðsstjórnun og vinnusálfræði MSc/MHRM

Meistaranám í mannauðsstjórnun og vinnusálfræði undirbýr einstaklinga til starfa við stjórnun og þróun mannauðs í krefjandi starfsumhverfi. Útskrifaðir nemendur starfa m.a.  við stjórnun, ráðgjöf, mannauðsmál, fræðslumál, viðskiptaþróun eða breytingastjórnun. 

Um námið

Nemandi í mannauðsstjórnun og vinnusálfræði stendur upp við vegg í HR

Áhersla í náminu

Megináherslan í náminu eru stjórnun, mannauðsmál og vinnusálfræði. Lögð er áhersla á að efla greiningarhæfni, samskiptafærni og getu til þróunar mannauðs og skipulagsheilda.

Með valnámskeiðum gefast möguleikar á samþættingu við aðrar greinar innan HR svo sem lögfræði og upplýsingatækni. Efni námsins er byggt á alþjóðlegum fræðakröfum og viðmiðum og er þróað í góðu samráði við framsækin íslensk fyrirtæki.

Tungumál í kennslu
Námið er kennt á ensku.

Kennsluaðferðir

Í náminu er leitast við að koma á virkum samskiptum milli nemenda og kennara til að skapa megi heilbrigt og gefandi námsumhverfi. Þetta umhverfi hjálpar ekki einungis nemendum að þróa þekkingargrunn og faglega færni, heldur veitir það einnig trausta undirstöðu fyrir þá sem hyggja á framhaldsnám/doktorsnám hérlendis sem erlendis eða störf á alþjóðlegum vinnumarkaði.

MSc og MHRM

120 ECTS námi til MSc-námi lýkur með 30 eininga lokaritgerð. 90 ECTS MHRM-námi lýkur með viðbótargráðu á meistarastigi þar sem ekki er skrifuð lokaritgerð. Sjá nánar um muninn á MSc og MHRM.

Styrkir

Nemendur í meistaranámi við viðskiptadeild hafa kost á forsetastyrk. Styrkurinn felur í sér niðurfellingu hluta skólagjalda þannig að nemandi greiðir skólagjöld sem nema sömu upphæð og skólagjöld grunnnáms. Sjá nánar um forsetastyrkinn.  

Meistaranám við viðskiptadeild 

Meistaranám við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík er byggt á alþjóðlegum kröfum og þróað í samráði við fyrirtæki. Kennarar leggja áherslu á verkefnavinnu og virka þátttöku, rannsóknir og nýsköpun. Námskeiðin eru kennd af íslenskum eða erlendum kennurum, sem veitir nemendum alþjóðlega sýn á námið. 

Samfélagsleg ábyrgð í starfi viðskiptadeildar

PRME

Viðskiptadeild HR hefur skrifað undir viljayfirlýsingu PRME (Principles of Responsible Management Education) varðandi menntun ábyrgra stjórnenda. Þar með hefur deildin skuldbundið sig til að mennta nemendur í samfélagslegri ábyrgð. Í því felst að leggja áherslu á ábyrga stjórnun og hvetja til þess að atvinnulífið stundi ábyrga viðskiptahætti. Viljayfirlýsing PRME var upphaflega sett fram af Sameinuðu þjóðunum. Í dag eru um 450 viðskiptaháskólar frá yfir 80 löndum hluti af verkefninu.

HR er jafnframt samstarfsaðili Festu, miðstöðvar um samfélagslega ábyrgð. 

Hafðu samband

Johanna-Vernhardsdottir

Jóhanna Vernharðsdóttir

Verkefnastjóri

Stefan-Wendt_sh

Stefán Wendt

Forstöðumaður


Að námi loknu

Að námi loknu

Að loknu meistaranámi í mannauðsstjórnun og vinnusálfræði hafa nemendur öðlast þekkingu á mannauðsmálum, allt frá ráðningu til starfsloka. Námið undirbýr einstaklinga fyrir störf við stjórnun og þróun mannauðs í krefjandi starfsumhverfi. Þeir sem ljúka meistaragráðu í mannauðsstjórnun og vinnusálfræði starfa m.a. við mannauðsmál, fræðslumál, ráðgjöf, viðskiptaþróun eða breytingastjórnun. 

Aðstaða

Nemandi lærir í Sólinni

Þjónusta og góður aðbúnaður

Í háskólabyggingu HR er aðstaða til verklegrar kennslu, hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur.

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda. Meistaranemar í viðskiptadeild hafa til umráða sér aðstöðu til lesturs. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn. Sjá fleiri myndir af aðstöðunni í HR.  

Þjónusta 

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Safnið býður aðgang að bókum og fræðigreinum og upplýsingafræðingar eru með opna tíma þar sem nemendur geta litið við og fengið ráðleggingar og aðstoð vegna heimildavinnu. 

Verslanir og kaffihús

Í HR er Háskólabúðin sem selur nauðsynjavörur, Te og kaffi, æfingasalur World Class og Málið veitingasala. 

Kennarar

Kennarar við viðskiptadeild

Nemendur  njóta leiðsagnar öflugra vísindamanna og sérfræðinga á fagsviðinu, stundakennara og gestafyrirlesara með sérfræðiþekkingu úr atvinnulífinu og erlenda kennara sem veita nemendum alþjóðlega sýn á námsefnið. Kennarar við HR eru að jafnaði í miklum samskiptum við nemendur.

Skipulag náms

Skipulag MSc

MSc í mannauðsstjórnun og vinnusálfræði, 2ja ára nám, 120 ECTS. Kennt á ensku.

Á hverri önn  taka nemendur 30 ECTS einingar. Til að ljúka MSc-gráðu þarf að skila meistararitgerð (30 ECTS). Námið hentar vel þeim sem leggja áherslu á að styrkja fræðilega þekkingu á sviðinu og öðlast tækifæri til aukinnar sérhæfingar með gerð meistararitgerðar.

Námið er blanda kjarnanámskeiða og valnámskeiða. Með valnámskeiðum gefast möguleikar á því að víkka þekkingarsviðið, sem og á samþættingu við aðrar greinar innan HR svo sem lögfræði og upplýsingatækni. 

Skipulag MSc náms

1.ár

Haust

Vor

2. ár

Haust

Vor

Skipulag náms fyrir nemendur sem hófu nám haustið 2015 eða fyrr.

1. ár

Haust

 • Introduction to HRM and OB (3,75 ECTS)
 • Labor law (3,75 ECTS)
 • Staffing: from recruitment to termination (7,5 ECTS)
 • Change management and leadership (7,5 ECTS)
 • International and labour economics (7,5 ECTS)

Vor

 • Performance management, motivation and incentives (7,5 ECTS)
 •  Training and development (7,5 ECTS)
 • Business research methodology (7,5 ECTS)
 • Strategic HRM and metrics (7,5 ECTS)

2.ár

Haust

 • Exchange program,  internship or electives (30 ECTS)
 • Research proposal*

Vor

 • MSc Thesis (30 ECTS)

Skipulag MHRM

MHRM í mannauðsstjórnun og vinnusálfræði, 1 ½ árs nám, 90 ECTS. Kennt á ensku.

MHRM prófgráðan er svokölluð viðbótargráða á meistarastigi en í slíku námi er ekki skrifuð lokaritgerð. Námsbrautin hentar því vel þeim sem leggja áherslu á hagnýtt nám, þó að fræðilegur grunnur námskeiða sé sterkur. 

Meistarastigsgráðan er blanda kjarnanámskeiða og valnámskeiða. Með valnámskeiðum gefast möguleikar á því að víkka þekkingarsviðið, sem og á samþættingu við aðrar greinar innan HR svo sem lögfræði og upplýsingatækni. 

Skipulag MHRM náms

1.ár

Haust

Vor

2. ár

Haust

 • Exchange program, internship or electives (30 ECTS)

Skipulag náms fyrir nemendur sem hófu nám haustið 2015 eða fyrr.

1.ár

Haust

 • Introduction to HRM and OB (3,75 ECTS)
 • Labor law (3,75 ECTS)
 • Staffing: from recruiment to termination (7,5 ECTS)
 • Change management and leadership (7,5 ECTS)
 • International and labour economics (7,5 ECTS)

Vor

 • Performance management, motivation and incentives (7,5 ECTS)
 • Training and development (7,5 ECTS)
 • Strategic HRM and metrics (7,5 ECTS)
 • Elective (7,5 ECTS)


Haust

 • Exchange program, internship or electives (30 ECTS)

Upplýsingar fyrir nemendur

Starfsnám

Skipulag

Mögulegt er að taka starfsnám í stað eins eða tveggja valnámskeiða (7,5 - 15 ECTS). Starfsnámið er skipulagt á vegum HR og nemendur starfa undir handleiðslu tengiliðs hjá fyrirtæki. Starfsnám er mikilvægur þáttur fyrir þá sem hafa almennt litla starfsreynslu eða þá sem vilja nýta námið til að skapa sér tækifæri á nýjum vettvangi. Óski nemandi hinsvegar eftir því að stunda starfsnám erlendis (30 ECTS) þá er það á ábyrgð nemanda að koma á sambandi við fyrirtæki þar sem hann getur starfað undir handleiðslu tengils.

Dæmi um fyrirtæki og stofnanir sem hafa tekið við nemendum í starfsnám:

• Icelandair Group • Össur • KPMG • Deloitte • PwC • E&Y • Landspítalinn • Síminn • Orkuveita Reykjavíkur • NOVA • Vodafone • Vífilfell • Ölgerðin • Virðing • Sameinaði lífeyrissjóðurinn • Pipar TBWA • WOW • Icelandair  • Landsvirkjun • Advania • Alvogen • Landsbankinn • Mannvit • Nýherji • Reiknistofa bankanna • Eik fasteignafélag.

Hvað segja nemendur um starfsnámið

Ásta Björg Magnúsdóttir, meistaranemi í mannauðsstjórnun og vinnusálfræði.
Starfsnám hjá WOW air

„Ein af aðalástæðum þess að ég valdi meistaranám í mannauðsstjórnun við Háskólann í Reykjavík var sterk tenging háskólans við atvinnulífið. Í náminu fékk ég tækifæri til þess að fara í starfsnám á mannauðssvið WOW air. Mér var tekið ákaflega vel og leið eins og hverjum öðrum starfsmanni en fékk þó þann stuðning og kennslu sem ég þurfti sem nemandi. Verkefnin sem ég vann voru fjölbreytt og krefjandi; þátttaka í ráðningum, umsjón með skipulagi og mótttöku nýrra starfsmanna ásamt því að hanna kynningar fyrir hinar ýmsu deildir. Að starfsnáminu loknu var mér boðin fastráðning sem ég glöð þáði!“ 

Kristófer Kristófersson, meistaranemi í markaðsfræði
Flugfélag Íslands

„Kostir þess að geta farið í starfsnám eru ómetanlegir. Ég lauk starfsnámi hjá Flugfélagi Íslands þar sem mér var vel tekið af góðu fólki. Strax frá upphafi var mér treyst fyrir alls kyns verkefnum og var þetta frábær reynsla í alla staði. Ég var sjálfur nýútskrifaður viðskiptafræðingur þegar ég hóf meistaranám í markaðsfræði og ég veit núna hversu mikilvægt það er að geta sýnt fram á að maður hafi reynslu á atvinnumarkaði í því fagi sem maður hefur menntað sig í. Mig langar líka að hafa orð á því hversu vel er haldið utan um skipulagið í kringum ferlið, maður fann greinilega fyrir þeim metnaði sem lagt er í þetta hjá Háskólanum í Reykjavík.“

Karen Gréta Minney Pétursdóttir, meistaranemi í markaðsfræði
Pipar

„Eftir þessa reynslu mæli ég eindregið með því að nemendur fari í starfsnám ef þeir hafa kost á því. Það er mikilvægt að prófa að vinna í þeim geira sem maður er að mennta sig í, þá hefur maður einhverja hugmynd um hvernig hlutirnir virka þegar maður fer sjálfur út í atvinnulífið. Ég hafði mestan áhuga á auglýsingageiranum og var svo heppin að komast inn á Pipar, en ég hef aldrei áður starfað við það sem ég er að læra. Það er ekki auðvelt að fá vinnu við það sem mann langar og hefur mestan áhuga á og þess vegna er starfsnám svo gott tækifæri sem allir nemendur ættu að nýta sér.“

Laura Nesaule, meistaranemi í mannauðsstjórnun og vinnusálfræði
Landsvirkjun

„Ég lauk starfsnámi hjá Landsvirkjun á mannauðssviði þar sem ég kom að mörgum verkefnum. Ég lærði um ráðningaferlið, til dæmis með því að fylgjast með viðtölum, og ég greindi tölulegar upplýsingar um mannauð fyrirtækisins. Það sem mér fannst standa upp úr var að taka þátt í vikulegum deildarfundum þar sem ég sá heildarmyndina og stefnumótun á mannauðssviði stórs fyrirtækis í eigu hins opinbera. Eftir að starfsnáminu lauk var mér boðið að halda áfram vinnu við ákveðin verkefni.“

Kristjana Arnarsdóttir, meistaranemi í markaðsfræði
Icelandair

„Helsti kosturinn við HR er hversu vel skólinn er tengdur vinnumarkaðnum. Ég hef meðal annars unnið verkefni fyrir Domino's, Golfsamband Íslands, Valdísi ísbúð og Örnu - laktósafríar mjólkurvörur og þessi verkefni voru mjög skemmtileg og krefjandi. Það er líka frábært að eiga möguleika á því að fara í starfsnám. Ég fór í starfsnám hjá markaðsdeild Icelandair og fékk þar dýrmæta reynslu. Ég var sett inn í ákveðin verkefni sem endurspegluðust algjörlega í markaðsfræðináminu. Þar vorum við að nota hugtök og greiningar líkt og þær sem kenndar eru, til að mynda í stafrænni markaðssetningu og markaðsrannsóknum. Mér fannst ég því allan tímann geta tengt saman námið og starfsnámið. Sá grunnur sem kenndur er í HR verður því að teljast góður undirbúningur fyrir vinnumarkaðinn.“

Francisco Rojas Riano, MSc í alþjóðaviðskiptum 2014
ThinkGeoEnergy

„Eftir námið hef ég kunnáttu til að meta tækifæri í viðskiptum og get greint þær áskoranir sem fyrirtæki, bæði stór og smá, standa frammi fyrir á alþjóðlegum markaði. Í meistaranáminu var ég í starfsnámi hjá sprotafyrirtækinu ThinkGeoEnergy. Í dag vinn ég fyrir fyrirtækið og rannsaka viðskiptaþróun í jarðvarmaiðnaðinum á heimsvísu.”

Inntökuskilyrði

Menntun

 • BSc-gráða í viðskiptafræði, hagfræði eða tengdum greinum.
 • Ef umsækjandi hefur lokið BSc- eða BA gráðu á öðrum sviðum, þarf hann að taka meistaranámskeið á sviði reikningshalds og rekstrargreiningar (7,5 ECTS), sem hluta af náminu. 
 • Þeir sem hafa háskólagráðu úr öðrum greinum geta eingöngu sótt um inngöngu í 120 ECTS MSc-nám (ekki 90 ECTS MSc-nám).
 • Almennt er krafist fyrstu einkunnar (7,25), en þó er tekið mið af einkunnadreifingu í því námi sem að umsækjandi hefur lokið. 
 • Frekari menntun og starfsreynsla er talin umsækjanda til tekna við mat á umsóknum.
 • Góð færni í ensku.

Umsókn og fylgigögn

Umsækjendur fylla út rafræna umsókn og fylgigögnum skal skila inn í umsóknarkerfið. Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja umsókn (gögnin skulu vera á ensku): 

 • Staðfest afrit prófskírteina / námsferilsyfirlit.
 • Greinagerð (Hvers vegna sækir þú um námið og hvert er markmið þitt með náminu? (Allt að 300 orð á ensku).
 • Ferilskrá.
 • Vinsamlegast nefnið einn einstakling sem getur metið hæfni umsækjanda til að takast á við námið. Haft verður samband við viðkomandi einstakling ef þörf krefur.
 • Fylgigögn verða að berast áður en umsóknarfresturinn rennur út. Umsækjendur eru einungis boðaðir í viðtal ef þeir hafa skilað öllum nauðsynlegum fylgigögnum í tæka tíð.

Umsóknarfrestur

 • Umsóknarfrestur er til 30. apríl. 

Mat á fyrra námi

Ef umsækjandi hefur lokið námskeiðum á háskólastigi er hægt að sækja um mat á fyrra námi.  Reglur og eyðublað vegna mats á fyrra námi.

Hafðu samband

Johanna-Vernhardsdottir

Jóhanna Vernharðsdóttir

Verkefnastjóri

Stefan-Wendt_sh

Stefan Wendt

Forstöðumaður


Fara á umsóknarvef

Var efnið hjálplegt? Nei