Reikningshald og endurskoðun MAcc

Reikningsskil og endurskoðun lúta að gerð ársreikninga, skattaskilum, notkun staðla og reglum um reikningagerð sem og endurskoðun ársreikninga. Þetta er starfssvið löggildra endurskoðenda, aðalbókara og þeirra sem starfa á endurskoðunarstofum.

Um námið

Nám í reikningshaldi og endurskoðun er í takt við spennandi breytingar í starfsumhverfi endurskoðenda og fjármálastjóra. Námið hentar þeim sem stefna að löggildingu sem endurskoðendur og þeim sem vilja starfa við reikningshald og reikningsskil í fyrirtækjum. 

Nám til MAcc-gráðu er tveggja ára 120 ECTS nám þar sem nemendur ljúka 16 námskeiðum.Nemendur útskrifast með MAcc-gráðu í reikningshaldi og endurskoðun sem veitir réttindi til að þreyta löggildingarpróf að lokinni starfsþjálfun í endurskoðun á endurskoðunarstofu. Reikningsskil og endurskoðun lúta að gerð ársreikninga, skattaskilum, notkun staðla og reglum um reikningagerð sem og endurskoðun ársreikninga. Þetta er starfssvið löggildra endurskoðenda, aðalbókara og þeirra sem starfa á endurskoðunarstofum. 

Tungumál í kennslu

Námið er kennt á íslensku og ensku.

Styrkir 

Nemendur í meistaranámi við viðskiptadeild hafa kost á forsetastyrk. Styrkurinn felur í sér niðurfellingu hluta skólagjalda þannig að nemandi greiðir skólagjöld sem nema sömu upphæð og skólagjöld grunnnáms. Sjá nánar um forsetastyrkinn.

MAcc og MSc

120 ECTS MACC-námi lýkur með viðbótargráðu á meistarastigi þar sem ekki er skrifuð lokaritgerð. MSc-gráða í reikningshaldi og endurskoðun lýkur með 30 eininga lokaritgerð. Frekari upplýsingar um MSc-gráðu í reikningshaldi og endurskoðun veitir verkefnastjóri námsins.

Meistaranám við viðskiptadeild 

Meistaranám við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík er byggt á alþjóðlegum kröfum og þróað í samráði við fyrirtæki. Kennarar leggja áherslu á verkefnavinnu og virka þátttöku, rannsóknir og nýsköpun. Námskeiðin eru kennd af íslenskum eða erlendum kennurum, sem veitir nemendum alþjóðlega sýn á námið. 

Samfélagsleg ábyrgð í starfi viðskiptadeildar

PRME

Viðskiptadeild HR hefur skrifað undir viljayfirlýsingu PRME (Principles of Responsible Management Education) varðandi menntun ábyrgra stjórnenda. Þar með hefur deildin skuldbundið sig til að mennta nemendur í samfélagslegri ábyrgð. Í því felst að leggja áherslu á ábyrga stjórnun og hvetja til þess að atvinnulífið stundi ábyrga viðskiptahætti. Viljayfirlýsing PRME var upphaflega sett fram af Sameinuðu þjóðunum. Í dag eru um 450 viðskiptaháskólar frá yfir 80 löndum hluti af verkefninu.

HR er jafnframt samstarfsaðili Festu, miðstöðvar um samfélagslega ábyrgð. 

Hafðu samband

Johanna-Vernhardsdottir

Jóhanna Vernharðsdóttir

Verkefnastjóri

Stefan-Wendt_sh

Stefan Wendt

Forstöðumaður

Að námi loknu

Að námi loknu

Námið hentar þeim sem hyggjast starfa sem löggiltir endurskoðendur. Nemendur sem útskrifast með MAcc-gráðu í reikningshaldi og endurskoðun öðlast rétt til að þreyta löggildingarpróf í endurskoðun. Gráðan er ekki síður góður undirbúningur fyrir margvísleg önnur störf í viðskiptalífinu. Má þar nefna stöður sérfræðinga í reikningshaldi hjá fyrirtækjum og aðra þá er þurfa að kunna skil á uppbyggingu, innihaldi og gerð ársreikninga og má þar nefna stjórnarmenn í fyrirtækjum, verðmatssérfræðinga og innri endurskoðendur.

Aðstaða

Nemandi lærir í Sólinni

Þjónusta og góður aðbúnaður

Í háskólabyggingu HR er aðstaða til verklegrar kennslu, hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur.

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda.

Meistaranemar í viðskiptadeild hafa til umráða sér aðstöðu til lesturs. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn. Sjá fleiri myndir af aðstöðunni í HR.  

Þjónusta 

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Safnið býður aðgang að bókum og fræðigreinum og upplýsingafræðingar eru með opna tíma þar sem nemendur geta litið við og fengið ráðleggingar og aðstoð vegna heimildavinnu. 

Verslanir og kaffihús

Í HR er Háskólabúðin sem selur nauðsynjavörur, Te og kaffi, æfingasalur World Class og Málið veitingasala. 

Kennarar

Kennarar við viðskiptadeild

Nemendur  njóta leiðsagnar öflugra vísindamanna og sérfræðinga á fagsviðinu, stundakennara og gestafyrirlesara með sérfræðiþekkingu úr atvinnulífinu og erlenda kennara sem veita nemendum alþjóðlega sýn á námsefnið. Kennarar við HR eru að jafnaði í miklum samskiptum við nemendur.

Skipulag náms

Einingar

120 ECTS nám til MACC-gráðu er tveggja ára nám. Hvert námskeið er 7,5 ECTS. 

Sjá skipulag náms

1. ár

Haust

Vor

2. ár

Haust

Vor


* Áður, Endurskoðendur, starf, áhætta og siðferði.

Upplýsingar fyrir nemendur

Inntökuskilyrði

Menntun

  • BSc-gráða í viðskiptafræði, hagfræði eða tengdum greinum.
  • Almennt er krafist fyrstu einkunnar (7,25) en þó er tekið mið af einkunnadreifingu í því námi sem að umsækjandi hefur lokið.
  • Góð færni í ensku.
  • Frekari menntun og starfsreynsla er talin umsækjanda til tekna við mat á umsóknum.
  • Þeir sem hafa háskólagráðu úr öðrum greinum geta sótt um námið en gerð er krafa um að þeir hafi lokið eftirfarandi námskeiðum í BSc-námi í viðskiptafræði:

 - Hagnýt stærðfræði 
 - Hagnýt tölfræði 
 - Reikningshald 
 - Gerð og greining ársreikninga (undanfari er Reikningshald) 
 - Fjármál fyrirtækja (undanfarar eru Hagnýt stærðfræði og Hagnýt tölfræði) 

Umsókn og fylgigögn

Umsækjendur fylla út rafræna umsókn og fylgigögnum skal skila inn í umsóknarkerfið. Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja umsókn (gögnin skulu vera á ensku): 

  • Staðfest afrit prófskírteina / námsferilsyfirlit.
  • Greinagerð: Hvers vegna sækir þú um námið og hvert er markmið þitt með náminu? (Allt að 300 orð á ensku). 
  • Ferilskrá.
  • Vinsamlegast nefnið einn einstakling sem getur metið hæfni umsækjanda til að takast á við námið. Haft verður samband við viðkomandi einstakling ef þörf krefur.
  • Fylgigögn verða að berast áður en umsóknarfresturinn rennur út. Umsækjendur eru einungis boðaðir í viðtal ef þeir hafa skilað öllum nauðsynlegum fylgigögnum í tæka tíð.

Umsóknarfrestur

Umsóknarfrestur er til 30. apríl.

Mat á fyrra námi

Ef umsækjandi hefur lokið námskeiðum á háskólastigi er hægt að sækja um mat á fyrra námi.  Reglur og eyðublað vegna mats á fyrra námi.

Hafðu samband

Johanna-Vernhardsdottir

Jóhanna Vernharðsdóttir

Verkefnastjóri

Stefan-Wendt_sh

Stefan Wendt

ForstöðumaðurFara á umsóknarvef

Var efnið hjálplegt? Nei