Véliðnfræði diplóma

Véliðnfræðingar fást meðal annars við vélahönnun og eftirlit með uppsetningu og framkvæmdum á vélbúnaði. Námið veitir góðan undirbúning með fjölbreyttum námskeiðum, raunhæfum verkefnum og hagnýtu lokaverkefni. 

Um námið

Styrktu stöðu þína

Í véliðnfræði er áhersla á véltæknilegar greinar, burðarþolsfræði, varma- og rennslisfræði, vélhlutahönnun, rekstur og stjórnun fyrirtækja ásamt hagnýtu lokaverkefni. Námið hentar vel fyrir fólk í atvinnulífinu sem vill styrkja stöðu sína á vinnumarkaði. Diplóma í véliðnfræði og sveinspróf í iðngreininni veitir rétt til meistarabréfs, ásamt lögverndaða starfsheitinu iðnfræðingur. Kennt er í fjarnámi og er námið sniðið fyrir þá sem eru á vinnumarkaði hvar sem er á landinu, eða jafnvel erlendis.

Fjarnám með tveimur staðarlotum

Véliðnfræði er 90 ECTS eininga nám og er eingöngu kennt í fjarnámi með tveimur staðarlotum á önn, eina helgi í senn. Námið er skipulagt þannig að yfirleitt tekur þrjú ár að ljúka því samhliða vinnu. 

Raunhæf verkefni í staðarlotum

Í sumum áföngum eru staðarloturnar nýttar fyrir verklegar æfingar og einnig er farið í fyrirtæki og verkefni unnin í raunumhverfi. Í véliðnfræði fara nemendur meðal annars í fyrirtækjaheimsókn í vélsmiðju og ljúka verklegum æfingum í iðntölvustýringum. 

Viðamikið lokaverkefni 

Náminu lýkur með 12 ECTS eininga lokaverkefni þar sem sýnt er fram á verkþekkingu og faglega hæfni. Verkefnin eru oftast unnin í samstarfi við fyrirtæki.

Viðbótarnám 

Að loknu diplómanámi í iðnfræði geta nemendur bætt við sig 45 ECTS eininga námi í rekstrarfræði og hlotið starfsheitið rekstrarfræðingur. 

Umsögn nemanda 

Mér finnst kostur að iðnfræðinámið er kennt í fjarnámi, maður er þá frjálsari en þarf að skipuleggja sig vel. Þetta er skemmtilegt og áhugavert nám, hef aldrei haft jafn mikinn áhuga og einmitt nú á því að læra og fræðast. Þar sem þetta er fjarnám átti ég ekki von á því að það væri eitthvað félagslíf, þess vegna kemur það mér mjög á óvart hvað maður kynnist mörgum og eignast góða félaga. Það líður varla sá dagur að ég heyri ekki í einhverjum sem er með mér í náminu.  Ég mæli hiklaust með þessu námi.

Gísli Gunnar Pétursson, nemi í véliðnfræði

Í hópi framsækinna tækniháskóla

HR tekur þátt í alþjóðlegu samstarfsneti framsækinna háskóla um allan heim sem kenna tæknigreinar. Samkvæmt hugmyndafræðinni sem höfð er til hliðsjónar er verkfræðingum framtíðarinnar veittur traustur, fræðilegur grunnur en þeir vinna þar að auki raunhæf verkefni ásamt því að leysa verkefni í hópum. Nemendur kunna því á ferlið frá hugmynd yfir í hönnun, framkvæmd og rekstur þegar þeir koma á vinnumarkaðinn. Samstarfsnetið heitir CDIO, sem stendur fyrir „Conceive, Design, Implement, Operate“. Aðrir skólar í CDIO eru meðal annars: 

DTU - Danmarks Tekniske Universitet • Chalmers University of Technology • Aalborg University • MIT - Massachusetts Institute of Technology  • Delft University of Technology 

Að námi loknu 

Lögverndað starfsheiti

Að loknu námi hlýtur nemandinn prófgráðuna diplóma í véliðnfræði og uppfyllir skilyrði til að hljóta lögverndað starfsheiti sem iðnfræðingur. Til að útskrifast sem iðnfræðingur þarf nemandi að hafa lokið sveinsprófi í iðngrein á viðkomandi sviði og veitir námið þá rétt til meistarabréfs. 

Sýslumenn sjá um að gefa út iðnmeistarabréf. 

Fjölbreytt starfssvið   

Í atvinnulífinu starfa véliðnfræðingar á verkfræðistofum, við vélahönnun hjá orku- og framleiðslufyrirtækjum og eftirlit með uppsetningu og framkvæmdum á ýmsum vélbúnaði. 

Þekking og færni

Í lærdómsviðmiðum má sjá hvaða þekkingu, leikni og hæfni nemendur eiga að búa yfir að námi loknu.

Viðbótarnám í rekstrariðnfræði

Að loknu diplómanámi í véliðnfræði geta nemendur bætt við sig 45 ECTS eininga námi í rekstrarfræði og hlotið starfsheitið rekstrarfræðingur. Þar með auka nemendur færni sína í rekstri og stjórnun framleiðslufyrirtækja.

Halda áfram í tæknifræði við HR

Útskrifaðir iðnfræðingar geta fengið hluta af námi sínu metið inn í tæknifræðinám iðn- og tæknifræðideildar. Með þessu fæst góð samfella í námi við deildina ef nemendur kjósa að halda áfram í frekara háskólanám. Iðnfræðingar þurfa eftir atvikum að bæta við sig einni önn í Háskólagrunni. Uppfylli viðkomandi lágmarkseinkunn fær hann að lágmarki 35 ECTS metnar inn í vél- og orkutæknifræði.

Lokapróf í Háskólagrunni

Þau sem lokið hafa iðnfræðinámi geta lokið lokaprófi í Háskólagrunni HR á einni önn (vorönn) og eiga þess þá kost að hefja nám í tæknifræði.

Aðstaða

Þjónusta og góður aðbúnaður

Í háskólabyggingu HR er lesaðstaða og bókasafn, aðstaða til verklegrar kennslu, hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur.

Nemandi lærir í Sólinni

Aðstaða í fjarnámi

Nemendur í iðnfræði geta víða á landsbyggðinni fengið aðstöðu til náms og hópavinnu í símenntunarstöðvum, fræðslusetrum og háskólasetrum, en á höfuðborgarsvæðinu býðst nemendum vinnuaðstaða í HR. Upplýsingar um slíka aðstöðu utan Reykjavíkur er að finna hjá sveitarfélögum. 

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á afar góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn. Sjá fleiri myndir af aðstöðunni í HR. 

Góð þjónusta

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. 

Kennarar 

Reynsla og sérfræðiþekking 

Nemendur í iðnfræði njóta leiðsagnar öflugra kennara á fagsviðinu, tæknimanna og hönnuða innan háskólans, og fjölda stundakennara með sérfræðiþekkingu úr atvinnulífinu. Kennarar við HR eru að jafnaði í miklum samskiptum við nemendur. 

Fastráðnir kennarar í iðnfræði

Jens Arnljótsson

BSc
Námsbrautarstjóri í iðnfræði

Aðalkennslugreinar eru á sviði varmafræði, varmaflutnings, rennslis-  og straumfræði sem tengjast m.a. hagnýtu hönnunarverkefni eða tilraunum á sviði varma og streymisfræði í námi vél- og orkutæknifræðinema. Einnig hefur Jens umsjón með iðnfræðinámi í HR og lokaverkefnum véliðnfræðinema. Menntun: Ingeniør højskolen Helsingør Teknikum 1986, véltæknifræðingur BSc Mech. Eng, með orkufræði sem sérsvið. Fyrri störf: Verkfræðistofa Stefáns A. Stefánssonar, hönnun ýmiss vélbúnaðar, lagna og rennslikerfa, þó einkum vinna tengd sjávarútvegi og þá sérstaklega varmagreining og varmendurvinnsla á orku fra útblæstri   fiskimjölsverksmiðja víðs vegar um landið, Stálvík hf. og Skipahönnun ehf., við hönnun, breytingar og fyrirkomulag vélbúnaðar í fiskiskipum.


Aldís Ingimarsdóttir

MSc

Kennir námskeið í jarðtækni og lagnahönnun í byggingariðnfræðinni. Einnig kennir hún jarðtækni, áfanga í vega- og gatnagerð, vatns- og fráveitugerð og haft umsjón með sérverkefnum og lokaverkefnum á því sviði í byggingartæknifræði við HR. Aldís hefur verið við HR síðan árið 2007, fyrst sem stundakennari og svo fastráðin frá  hausti 2015. Aldís lauk MSc-prófi í byggingarverkfræði  frá Tækniháskóla Danmerkur (DTU ) 1996. Eftir nám starfaði hún á verkfræðistofunni Fjölhönnun við gatna- og vegahönnun og ýmsa hönnun á sviði byggingarverkfræði.  Hún var meðeigandi að Fjölhönnun 2000 til 2006 og tók þá þátt í stjórnun og rekstri fyrirtækisins.  Aldís er umferðaröryggisrýnir sem er leyfi til að taka út vegamannvirki út frá umferðaröryggi, slíkt leyfi er gefið út af Samgöngustofu.  Einnig er hún varaformaður jarðtæknifélags Íslands (JTFÍ) en félagið er í mikilli sókn að auka þekkingu og áhuga á jarðtækni.

Einar Jón

Einar Jón Ásbjörnsson

PhD

Kennir einkum námskeið á sviði efnisfræði og orkutækni með megináherslu á jarðhita. Einar leggur mikla áherslu á að tengja saman hagnýt verkefni við sterkan fræðagrunn í kennslu. Einar hefur starfað við efnisfræðirannsóknir hjá Iðntæknistofnun Íslands, innleiðingu og suðuprófanir á hástyrksstáli hjá Volvo í Svíþjóð og var tæknistjóri gufuveitu hjá OR áður en hann kom til starfa hjá HR.  Einar lauk CSc- og MSc-prófi í vélaverkfræði frá Háskóla Íslands 1996 og PhD frá háskólanum í Nottingham 2001, þar sem hann rannsakaði hegðun kornasmækkunarefnis í áli.

Eyþór Rafn Þórhallsson

MSc

Kennir námskeið um efnisfræði byggingarefna í iðnfræðinni og er leiðbeinandi með lokaverkefnum byggingaiðnfræðinga. Eyþór kennir jafnframt efnisfræði og hönnun steinsteyptra mannvirkja í byggingartæknifræðináminu og er leiðbeinandi með verkefnum í byggingafræði. Eyþór hefur kennt fjölda námskeiða á sviði hönnunar og burðarþols þá bæði í byggingartæknifræði og  í meistaranámi byggingarverkfræði, jafnframt hefur hann verið leiðbeinandi við fjölda lokaverkefna  á öllum brautum byggingasviðs, þ.e.a.s iðnfræði, byggingafræði, tæknifræði og meistaranáms í verkfræði. Eyþór hefur mikla reynslu af burðarþolshönnun og framkvæmdum á mannvirkjum þá meðal annars á sviði íbúðarbygginga, verslunar- og skrifstofuhúsnæðis, iðnaðarhúsnæðis og hönnun á vatnsaflsvirkjunum. Undanfarin ár hefur Eyþór staðið fyrir umfangsmiklum rannsóknum á notkun basalttrefjabendingar í mannvirkjum og birt fjölda vísindagreina, sjá nánar á sel.ru.is. Eyþór lauk prófi í byggingatæknifræði frá TÍ 1984, próf í iðnrekstrarfræði við TÍ 1985 og MSc-prófi í byggingaverkfræði frá Heriot Watt, Skotlandi 1988 með áherslu á burðarvirki. 

Indriði Sævar

Indriði Sævar Ríkharðsson

MSc

Kennir námskeið á sviði vélahönnunar og tölvustuddrar hönnunar, s.s. vélhlutafræði, FEM greiningu og þrívíddarhönnun. Einnig námskeið á sviði stýringa s.s. reglunarfræði, stýritækni (loft og vökvastýringar), PLC stýringar og forritun iðnaðarþjarka. Indriði leggur mikla áherslu á hagnýt og krefjandi verkefni í kennslu í anda CDIO. Hefur einnig verið leiðbeinandi í meistaraverkefnum í vélaverkfræði og byggingaverkfræði og tekið þátt í rannsóknarverkefnum á sviði ómannaðra farartækja og jarðskjálftahönnunar. Indriði er einnig umsjónarmaður lokaverkefna í vél- og orkutæknifræði og leiðbeinandi í mörgum þeirra. Indriði lauk prófi í vélaverkfræði við HÍ 1987 og MSc-prófi í vélaverkfræði frá Tækniháskóla Danmerkur (DTU) 1990 með áherslu á annars vegar sjálfvirk stýrikerfi og hinsvegar ólínulega tímaháða FEM greiningu.

Viggó Magnússon

BSc


Stundakennarar í iðnfræði skólaárið 2018-2019

 • Ásgeir Mattíasson, verkfræðingur hjá RÖST tækniþjónustu
 • Bjarki Þór Sveinsson, lögmaður hjá Málflutningsstofu Reykjavíkur
 • Bolli Héðinsson, hagfræðingur, sjálfstætt starfandi
 • Davíð Freyr Jónsson, rafmagnstæknifræðingur hjá Össuri
 • Guðni Jónsson, verkfræðingur hjá Eflu verkfræðistofu
 • Hannes Frímann Sigurðsson, byggingartæknifræðingur hjá Samtökum iðnaðarins
 • Heiðar Jónsson, tæknifræðingur hjá Mannvit
 • Hektor Már Jóhannsson, verkfræðingur hjá VSÓ ráðgjöf
 • Helgi Guðjón Bjarnason, byggingafræðingur hjá TARK
 • Helgi Hauksson, verkfræðingur hjá Félagsbústöðum
 • Jóhann Albert Harðarson, verkfræðingur hjá Ferli verkfræðistofu
 • Jón Bjarnason, verkfræðingur hjá Extreme Iceland
 • Jón Brandsson, tæknifræðingur hjá Elkem
 • Jón Gautason, vél- og orkutæknifræðingur hjá Set ehf
 • Karl G Friðriksson, hagfræðingur hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands
 • Kristinn Alexandersson, tæknifræðingur hjá VSÓ ráðgjöf
 • Ólafur Hermannsson, tæknifræðingur hjá VSÓ ráðgjöf
 • Rósa Dögg Þorsteinsdóttir, innanhússarkitekt og lýsingarhönnuður hjá Verkhönnun
 • Rúnar Gísli Valdimarsson, verkfræðingur hjá Mannvit
 • Sigurjón Valdimarsson, viðskiptafræðingur, sjálfstætt starfandi
 • Svanbjörn Einarsson, tæknifræðingur hjá Verkís
 • Þormóður Sveinsson, arkitekt og skipulagsfulltrúi hjá Hafnarfjarðarbæ
 • Þóra Karen Ágústsdóttir, tækniteiknari hjá Eflu

Skipulag náms

Námstími

Námið er 90 ECTS einingar. Hægt er að ljúka því á þremur árum (6 annir) samhliða vinnu. 

Fjarnám með staðarlotum 

Kennt er í fjarnámi með staðarlotum. Tvær verkefnalotur eru á önn þar sem nemendur koma saman í HR eina helgi í hvert skipti. Í sumum áföngum eru staðarloturnar nýttar fyrir verklegar æfingar og einnig er farið í fyrirtæki og verkefni unnin í raunumhverfi.

Staðarlotur

Staðarlotur eru tvisvar á önn, sú fyrri í upphafi annar og sú síðari þegar 7 vikur eru liðnar af önninni. 

Skipulag náms

Nám með vinnu

12-18 ECTS einingar á önn

1. önn- haust   18 ECTS

 

2. önn - vor   18 ECTS

 

AI BUÞ 1003 Burðarþolsfræði

Einingar:                     6 ECTS
Ár:                               1. ár
Önn:                            Haustönn
Stig námskeiðs:         Grunnnám - grunnnámskeið
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið
Undanfarar:                Engir
Skipulag:                    Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur
Umsjónarkennari:      Aldís Ingimarsdóttir
Kennari:                      Jóhann Albert Harðarson

Lærdómsviðmið: Stefnt er að því að nemendur:

 • Fái fræðilega undirstöðuþekkingu um krafta og stöðufræði.
 • Geti þáttað krafta og fundið lokakrafta.
 • Átti sig á undirstöðum bita og kraftajafnvægi.
 • Geti reiknað sniðkrafta (vægi-, sker- og normalkrafta) út frá ytri kröftum.
 • Geti reiknað stangarkrafta.
 • Geti reiknað þyngdarpunkta þversniða.
 • Hljóti nauðsynlegan undirbúning undir nám í þolhönnun burðarvirkja og vélhluta.

Burðarbitar: undirstöðugerðir, álagsdreifing og reiknilíkön. Ákvörðun undirstöðukrafta. Ytri og innri kraftar. Sniðkraftar og sniðkraftsferlar. Samhengi milli skerkrafts- og beygjuvægisferla. Grindarvirki: Stangir, stög og grindur. Ákvörðun stangakrafta í grindum með snið- og hnútpunktsaðferð.

Lýsing: Í þessu námskeiði er farið í gegnum: Kraft, kraftvægi og kraftajafnvægi í plani. Kraftakerfi og einföldun þeirra (reikni- og teiknilausnir). Flatarmiðjur þversniða (þyngdarpunktar).
Burðarrammar: Ákvörðun sniðkrafta í stöðufræðilega ákveðnum einföldum römmum og liðavirkjum.

Lesefni: Preben Madesen: Statik og styrkelære. Erhvervsskolernes forlag, 3..útg. 2016

Kennsluaðferðir: Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. Fyrirlestrar, sýnidæmi, verkefni og úrlausnir í staðarlotum og gegnum rafrænt kennslukerfi. Námsefni á kennsluvef sem fylgt er eftir með reglulegum skilaverkefnum yfir önnina. Leiðbeiningar frá kennara á kennsluvef, námsefni á hljóðglærum, umræðuþræðir.

Námsmat: Nemendur skila dæmum 7 sinnum á önninni og þreyta próf í lok annar.  4 klst. skriflegt gagnapróf gildir 80%, bestu 6 af 7 dæmasettum gilda 20%.

Tungumál: Íslenska.

VI HON 1003 Tölvustudd hönnun 

Einingar                      6 ECTS
Ár:                               1. ár
Önn:                            Haustönn
Stig námskeiðs:          Grunnnám - grunnnámskeið
Tegund námskeiðs:    Skyldunámskeið
Undanfarar:                Enginn
Skipulag:                     Kennt í fjarnámi í 15 vikur tvær staðarlotur
Umsjónarkennari:      Indriði Sævar Ríkharðsson
Kennari:       Þráinn Þórarinsson. 

Lærdómsviðmið: 

Lærdómsviðmið Inventor:  Stefnt er að því að nemendur:

 • Kunni helstu skipanir.
 • Læri að teikna vélahluta, setja saman vélahluta, búa til teikningar og kynningarmyndir.
 • Geti sett teikningar upp á blað.
 • Tileinki sér góða framsetningu hönnunargagna.

Lærdómsviðmið AutoCAD:  Stefnt er að því að nemendur:

 • Kunni helstu skipanir.Læri að teikna vélahluta og kerfismyndir
 • Geti sett teikningar upp á blað.
 • Tileinki sér góða framsetningu hönnunargagna.

Lýsing: 

Á þessu námskeiði verður farið yfir notkun á hönnunarforritunum Autocad og Inventor frá Autodesk og gefa nemendum innsýn í það hvernig hægt er að nýta sér forritin í véla- og kerfishönnun.

Lesefni: Námsgögn frá kennara.

Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, sýnidæmi, verkefni og úrlausnir í staðarlotum og gegnum rafrænt kennslukerfi. Námsefni á kennsluvef sem fylgt er eftir með reglulegum skilaverkefnum yfir önnina. Leiðbeiningar frá kennara á kennsluvef, námsefni á hljóðglærum og umræðuþræðir.

Námsmat:

Sex verkefni verða lögð fyrir: 

Verkefni 1 gildir 15% og er skilað eftir fyrri staðarlotu. 

Verkefni 2 gildir 15% og er því skilað fyrir seinni staðarlotu. 

Verkefni 3, 4, 5 og 6 gilda samtals 70% og er þeim skilað frá seinni staðarlotu fram að lok námskeiðs. Einungis gilda 3 af þessum 4 verkefnum til lokaeinkunnar.

Tungumál: Íslenska


AI REH 1003 Bókfærsla og reikningshald  

Einingar:                     6 ECTS
Ár:                               1. ár
Önn:                            Haustönn
Stig námskeiðs:          Grunnnám - grunnnámskeið
Tegund námskeiðs:    Skyldunámskeið
Undanfarar:                Engir
Skipulag:                     Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur
Umsjónarkennari:      Jens Arnljótsson.
Kennari:                      Sigurjón Valdimarsson. 

Lærdómsviðmið:
Þekking:  Að námskeiðinu loknu ættu nemendur að búa yfir þekkingu á:

 • helstu grunnatriðum í lögum um bókhald og ársreikninga.
 • helstu gjalda-, tekju-, eigna- og skuldareikningum í bókhaldi og ársreikningi.
 • helstu bókhaldsfærslum í fjárhagsbókhaldi og sundurliðun viðskiptamanna.
 • helstu reglum  um bókhald og skil á virðisaukaskatti.
 • vöxtum og verðtryggingu í lánaviðskiptum og færslu þeirra í bókhaldi.
 • helstu reglum um fyrningu eigna.
 • bókun skammtíma og langtíma eigna í hluta- og skuldabréfa.
 • helstu færslum í launabókhaldi.
 • tölvufærðu bókhaldi, þ.e. fjárhagsbókhaldi, sölukerfi og launakerfi.
 • uppgjöri rekstrar- og efnahagsreikings og sjóðstreymi.
 • sjóðstreymi og helstu kennitölur ársreikninga.

Leikni: Nemandi á að geta:

 • fært helstu viðskiptafærslur í fjárhagsbókhaldi.
 • reiknað virðisaukaskatts. reglur um bókun og skil á virðisaukaskatti.
 • reiknað vexti og verðtryggingu lána og bókað í fjárhagsbókhaldi.
 • reiknað og bókað fyrningu eða afskrift fasteigna, véla og tækja skv. reglum ríkisskattstjóra.
 • reiknað hækkun eða lækkun á verðmæti hlutabréfa og bókað endurmat í ársreikning.
 • reiknað og bókað helstu færslur í launabókhaldi, m.a. lífeyrissjóð, stéttarfélagsgjald, staðgreiðslu skatta, mótframlag í lífeyrissjóð og tryggingagjald.
 • gert upp bókhaldið og stillt upp ársreikningi, þ.e. rekstrar- og efnahagsreikningi og sett upp sjóðstreymi í handfærðu bókhaldi.
 • bókað færslur fjárhagsbókhalds, launabókhald og sölukerfi í viðurkenndu tölvubókhaldskerfi.
 • tekið út uppgjör helstu atriða bókhaldsins í viðurkenndu tölvubókhaldskerfi, gert upp virðisaukaskatt, sýnt sundurliðun viðskiptamanna og uppgjör rekstrar- og efnhagsreiknings.
 • reiknað helstu kennitölur ársreikninga.

Hæfni: Nemandi á að geta:

 • staðið fjárhagslega fyrir rekstri smærri fyrirtækja. 
 • handfært eða notað viðurkennd tölvubókhaldskerfi til að færa bókhald fyrir smærri fyrirtæki og sett upp ársreikning.
 • metið ársreikninga fyrirtækja og túlkað þær upplýsingar sem þar koma fram.

Lýsing: Grunnþættir bókfærslu. Gjöld, tekjur, skuldir, og eignir. Samband höfuðbókar, dagbókar og efnahagsbókar. Undirbækur. Undirstöðuatriði tölvubókhalds. Virðisaukaskattsfærslur. Reikningsjöfnuður. Millifærslur. Uppgjör. Fjárhagsbókhald: Góð reikningsskilavenja. Bókhaldslög og bókhaldsgögn, tekju- og gjaldaskráning, reglur um bókun og skil á virðisaukaskatti. Launabókhald: launa útreikningur, lífeyrissjóður, félagsgjöld o.fl. Skilagreinar lífeyrissjóðs, opinberra gjalda, staðgreiðslu skatta og tryggingargjalds. Skattskil, fyrningar, rekstur bifreiða.

Lesefni: Sigurjón Valdimarsson, Bókfærsla og reikningshald, útg. 2016 (ekki er hægt að nota eldri útgáfur).

Kennsluaðferðir: Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. Fyrirlestrar, sýnidæmi, verkefni og úrlausnir í staðarlotum og gegnum rafrænt kennslukerfi. Námsefni á kennsluvef sem fylgt er eftir með reglulegum skilaverkefnum yfir önnina. Leiðbeiningar frá kennara á kennsluvef, námsefni á hljóðglærum, umræðuþræðir.

Námsmat: 4 klst. skriflegt lokapróf gildir 52% og ná þarf einkunn 5,0.  Skilaverkefni (5) gilda 24% og ná þarf meðaleinkunn 5,0.  Netbókhaldsverkefni gilda 24%, þarf að vinna til fullnustu þ.e. nemandi þarf að leiðrétta villur þar til rétt niðurstaða fæst.  Skilaskylda er á öllum verkefnum.

Tungumál: Íslenska.

VI VHF 1003 Vélhlutafræði

Einingar:                     6 ECTS
Ár:                               1. ár
Önn:                            Vorönn
Stig námskeiðs:          Grunnnám - framhaldsnámskeið
Tegund námskeiðs:    Skyldunámskeið
Undanfarar:                Burðarþolsfræði (AI BUÞ 1003)
Skipulag:                     Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur
Umsjónarkennari:      Jens Arnljótsson
Kennari:                      Ásgeir Matthíasson 

Lærdómsviðmið:  Stefnt er að því að nemendur öðlist nægjanlega þekkingu og færni í vélhlutafræði til að geta:

 • Reiknað samsetningar með boltum, suðu og fleiru.
 • Hannað og reiknað driföxla undir mismunandi samsettu álagi og með mismunandi skarðtölum.
 • Reiknað bita og öxla miðað við margvíslegt vélrænt álag.
 • Reiknað og valið legur fyrir mismunadi álag.
 • Leyst hefðbundin verkefni tengd vélahlutahönnun, efnis- og tækjavali. 

Lýsing: Aðaláherslan er á helstu hugtök í burðarþolsfræði og útreikninga á bitum og öxlum, samsetningar með suðu ásamt útreikningum á drifbúnaði.Lögð er áhersla á greiningu á samverkandi spennum og spennuástand. Farið er yfir öryggisstuðla og leyfilegar áraunir. Þoleiginleikar ýmissa algengra málma, leyfilegar spennur við mismunandi álagstilfelli og efnisval. Skrúfur og bolta samsetning, suðusamsetning. Legur og aðrir hlutir sem tengjast drifbúnaði.

Lesefni: Preben Madsen, Statik og styrkelære. Ólafur Eiríksson, Töfluhandbók. Efni frá kennara.

Kennsluaðferðir: Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. Fyrirlestrar, sýnidæmi, verkefni og úrlausnir í staðarlotum og gegnum rafrænt kennslukerfi. Námsefni á kennsluvef sem fylgt er eftir með reglulegum skilaverkefnum yfir önnina. Leiðbeiningar frá kennara á kennsluvef, námsefni á hljóðglærum, umræðuþræðir.

Námsmat: 3 klst. skriflegt próf gildir 66% og skilaverkefni gilda 34%. Standast þarf lokapróf með lágmarkseinkunn 5 til að aðrir námþættir reiknist með í lokaeinkunn.

Tungumál: Íslenska

VI TEI 2013 Tölvustudd hönnun

Einingar:                     6 ECTS
Ár:                               1. ár
Önn:                            Vorönn
Stig námskeiðs:          Grunnnám - framhaldsnámskeið
Tegund námskeiðs:    Skyldunámskeið
Undanfarar:                Tölvustudd teikning (AI TEI 1001), Tölvustudd hönnun (VI HON 1001)
Skipulag:                     Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur
Umsjónarkennari:      Indriði S Ríkharðsson
Kennari:                      Þráinn Þórarinsson. 

Lærdómsviðmið: Í lok námskeiðsins eiga nemendur að:

 • Hafa nægjanlega þekkingu á tölvustuddri hönnun til að vera fær um að leysa algeng og venjuleg verkefni er varða vélhlutahönnun með þrívíddar hönnunarhugbúnaði.
 • Geta gert vandaðar vinnuteikningar samkvæmt stöðlum.
 • Hafa lært um nokkra flóknari möguleika Autodesk Inventor og geti leyst sérhæfð verkefni.
 • Þekkja Sheet metal (þunn plötu) skipanir og hvernig vinna á með sheet metal teikningar (þunnplötumódel).
 • Geti notað formúlur í málsetningum og gera módel sem eru smart model (Parametrisk módel).
 • Kunna að búa til nýjar efnisgerðir
 • Þekkja teikningu á ramma og bitavirkjum (frame generator)
 • Kunna að gera suðuteikningar og framkvæma burðarþols útreikninga á suðum.
 • Geta gert burðarþols útreikninga á meðalflóknum stykkjum. Bitamódel og FEM módel. 
 • Geta fundið tilbúna parta á partasíðum á internetinu.

Lýsing: Gera vandaðar vinnuteikningar af vélbúnaði samkvæmt stöðlum. Parta og Sheet metal teikning, teikning samsettra vélhluta. Parametrísk hönnun. Hönnun bita og ramma virkja með notkun á stöðluðum prófílgerðum. Þríviddar hönnun og burðarþolsreikningar gerðir með Autodesk Inventor. Gerð hreyfimynda sem sýna virkni vélbúnaðar. Hönnunarverkefni.

Lesefni:  Skv. ábendingum kennara.

Kennsluaðferð: Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. Fyrirlestrar, sýnidæmi, verkefni og úrlausnir í staðarlotum og gegnum rafrænt kennslukerfi. Námsefni á kennsluvef sem fylgt er eftir með reglulegum skilaverkefnum yfir önnina. Leiðbeiningar frá kennara á kennsluvef, námsefni á hljóðglærum, umræðuþræðir. Skypefundir, leitið að Indriði Sævar Ríkharðsson (indridi_s_r)

Námsmat: Sex skilaverkefni gilda samtals 100% af einkunn, skilaskylda á öllum verkefnum.  Nemandi þarf að fá lágmarkseinkunn 5 fyrir hvert verkefni.

Tungumál: Íslenska

AI STJ 1002 Stjórnun, rekstur og öryggi  

Einingar:                     4 ECTS
Ár:                               1. ár
Önn:                            Vorönn
Stig námskeiðs:          Grunnnám - grunnnámskeið
Tegund námskeiðs:    Skyldunámskeið
Undanfarar:                Engir
Skipulag:                     Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur
Umsjónarkennari:      Jens Arnljótsson
Kennari:                      Karl Guðmundur Friðriksson 

Lærdómsviðmið:  Við lok námskeiðs mun nemandinn hafa grunnþekkingu á hagnýtri stjórnun og rekstri fyrirtækja. Sé meðvitaður um samfélagslegar kröfur til stjórnenda og umhverfi þeirra út frá ólíkum viðhorfum og gildismati. Skilji mikilvægi mannlegra samskipta á vinnustað og þekki vel til öryggismála og mikilvægis heilbrigðs vinnuumhverfis.

Þekking: Við lok námskeiðs mun nemandi hafa þekkingu á:

· Mikilvægi nýsköpunar og umbóta í rekstri.

· Hugtökum og aðferðum gæðastjórnunar.

· Helstu kennitölum í rekstri og hafi skilning á mikilvægi þeirra.

· Mikilvægi öryggismála og vinnuumhverfis.

Leikni: Við lok námskeiðsins mun nemandi hafa leikni í:

· Stjórnun, rekstri og öryggismálum til að geta staðið fyrir rekstri smærri atvinnufyrirtækja.

· Að nýta fjárhagslegar upplýsingar til umbóta í rekstri.

· Að gera framkvæmdaráætlanir fyrir smærri verkefni.

Hæfni: Við lok námskeiðsins mun nemandi hafa hæfni:

· Í að stjórna starfsmönnum á vettvangi og teymum.

· Í að meta öryggi í vinnuumhverfi og geta mótað umbætur á sviði öryggismála.

· Í að geta hugað að breyttum viðskiptalíkönum til umbóta í rekstri.

Lýsing: Stjórnun sem fræðigrein, undirstaða stjórnunarlegs skilnings. Rekstrarumhverfi, fyrirtækjabragur og viðskiptasiðferði. Farið er í forystuhlutverk stjórnandans, stefnumótun, markmiðasetning og áætlanagerð, hagnýt atriði varðandi stjórnun teyma, stjórnun vinnufunda, ritun fundargerða og verkstjórn. Öryggismálum á vinnustöðum er gerð góð skil.

Lesefni: Karl Friðriksson, Richard Keegan og Eddie O´Kelly, Fyrirmyndarstjórnun. Hagnýt viðmið og samkeppnisforskot, NMI 2014.

Kennsluaðferðir: Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. Fyrirlestrar, sýnidæmi, verkefni og úrlausnir í staðarlotum og í gegnum rafrænt kennslukerfi. Námsefni á kennsluvef sem fylgt er eftir með reglulegum skilaverkefnum yfir önnina. Leiðbeiningar frá kennara á kennsluvef, námsefni á hljóðglærum, umræðuþræðir.

Námsmat: 3 klst. skriflegt próf.

Tungumál: íslenska.

AI KFR 1002 Kennslufræði

Einingar: 4 ECTS
Ár: 1. ár
Önn: Vorönn
Stig námskeiðs: Grunnnám - grunnnámskeið
Tegund námskeiðs: Skyldunámskeið
Undanfarar: Engir
Skipulag: Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur
Umsjónarkennari: Jens Arnljótsson
Kennari:  Guðmundur Hreinsson

Lærdómsviðmið: Að loknu námskeiði er ætlast til að nemendur hafi öðlast eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni.

Þekking: Við lok námskeiðs mun nemandi hafa þekkingu á:

· ákvæðum laga og reglugerða er varða iðnmenntun á Íslandi.

· algengum aðferðum við fræðslu og þjálfun ólíkra einstaklinga.

· helstu kenningum um nám, kennslu og félagsleg samskipti.

· helstu aðferðum við mat á árangri þjálfunar og frammistöðu í starfi.

· námskröfum og uppbyggingu náms til sveinsprófs í iðngrein sinni samkvæmt aðalnámskrá.

· ákvæðum iðnnámssamninga um réttindi og skyldur iðnmeistara og iðnnema.

· kennslu, leiðsögn og námskröfum á fagsviði sínu.

· helstu sí- og endurmenntunarstofnunum á Íslandi.

Leikni: Við lok námskeiðsins mun nemandi hafa leikni í:

· setja fram einföld markmið fyrir tiltekinn þjálfunarþátt í iðngrein sinni.

· velja viðeigandi aðferðir við þjálfun og mat á frammistöðu.

· skipuleggja afmarkað þjálfunarferli.

· greina færnikröfur starfa og einstakra verkþátta í iðngrein sinni.

· skipuleggja þjálfun í einstökum þáttum, velja viðeigandi aðferðir við leiðsögn og mat og beita þeim aðferðum.

· skrá frammistöðu iðnnema á skipulegan hátt.

· meta þekkingarþörf fyrirtækis og þekkingu starfsmanna.

Hæfni: Við lok námskeiðsins mun nemandi hafa hæfni:

· hagnýta þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér um kennslu og leiðsögn iðnnema og nýrra starfsmanna á vinnustað.

· meta námsþarfir iðnnema með hliðsjón af aðalnámskrá og að gera heildstæða þjálfunaráætlun.

· leiðbeina og meta frammistöðu og framfarir iðnnema og nýrra starfsmanna með ólíkum aðferðum.

· útskýra og rökstyðja þjálfunaráætlanir og val aðferða við kennslu, leiðsögn og mat.

· meta einstaklingsmun iðnnema og annarra samstarfsmanna og koma fram við þá af virðingu og nærgætni.

· nota hvatningu, endurgjöf og hrós í leiðsögn og kennslu.

· ígrunda og meta eigið framlag við skipulagningu, framkvæmd og mat á þjálfun annarra og endurskoða áætlanir og aðferðir ef þörf er á.

· gera endurmenntunaráætlun sem byggir á þekkingargreiningu fyrirtækis og starfsmanna.

Lýsing: Nemandi þekki námskröfur og uppbyggingu náms til sveinsprófs í iðngrein sinni og viti hvernig skóli og fyrirtæki þurfa að vinna saman að menntun einstaklingsins. Þekki réttindi og skyldur iðnmeistara og iðnnema á náms- og starfsþjálfunarsamningi. Viti hvernig meistari geti búið iðnnema æskileg skilyrði til náms og þroska í fyrirtækinu og kunni aðferðir til að miðla þekkingu og annast handleiðslu í samræmi við námsþarfir nemans og námskröfur iðngreinarinnar. Þekki helstu aðferðir kennslufræði og námsmats og geti skipulagt endurmenntun í samræmi við þarfir fyrirtækis.

Lesefni: Fengið frá kennara.

Kennsluaðferðir: Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. Fyrirlestrar, sýnidæmi, verkefni og úrlausnir í staðarlotum og í gegnum rafrænt kennslukerfi. Námsefni á kennsluvef sem fylgt er eftir með reglulegum skilaverkefnum yfir önnina. Leiðbeiningar frá kennara á kennsluvef, námsefni á hljóðglærum, umræðuþræðir.

Námsmat: 3 klst. Verkefnisbundið

Tungumál: íslenska.

 

3. önn- haust   18 ECTS

 

4. önn - vor   12 ECTS
 

RI STA 1003 Stafræn tækni

Einingar:                     6 ECTS
Ár:                               2. ár
Önn:                            Haustönn
Stig námskeiðs:          Grunnnám - grunnnámskeið
Tegund námskeiðs:    Skyldunámskeið
Undanfarar:                Engir
Skipulag:                     Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur
Umsjónarkennari:      Guðmundur Kristjánsson.
Kennari:                      Davíð Freyr Jónsson. 

Lærdómsviðmið: Stefnt er að því að nemendur: 

 • Hafi staðgóða þekkingu í undirstöðuatriðum stafrænnar tækni. 
 • Geti sótt og tileinkað sér nýjustu tækni yfir internetið.
 • Geti sett upp og viðhaldið stafrænum búnaði.
 • Geti séð um smíði einfaldra stafrænna rása, sinnt  verkstjórn og eftirliti.
 • Geti greint  bilanir, metið þörf fyrir aðstoð og leitað sérfræðiaðstoðar.

Lýsing: Rökrásir, NAND og NOR, lausnir á raunhæfum verkefnum með rökrásum, Boolean algebra, Karnaugh lausnir, notkun rökrásahandbóka, samrökrásir, yfirlit yfir TTL og CMOS rásir, inn/út á TTL rásum, CMOS rásir, fjölinngangar (multiplex), gagnaval, fjölútgangar og gagnadreifing (decoder), samhengi milli rafrásateikninga og rökrásateikninga, dæmi um raunhæfar lausnir á rökstýringum, teljarar og minni.

Lesefni: Tomas Floyd, Digital Fundamentals, 10. útgáfa (Pearson New International Edition).

Kennsluaðferðir: Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. Fyrirlestrar, sýnidæmi, verkefni og úrlausnir í staðarlotum og gegnum rafrænt kennslukerfi. Námsefni á kennsluvef sem fylgt er eftir með reglulegum skilaverkefnum yfir önnina. Leiðbeiningar frá kennara á kennsluvef, námsefni á hljóðglærum, umræðuþræðir. 

Námsmat: 3 klst. skriflegt próf gildir 80% og vikuleg skilaverkefni 20%. Nemendur þurfa að skila minnst 75% af verkefnunum til þess að öðlast próftökurétt. Nemendur þurfa að ná prófinu áður en að einkunn fyrir verkefnin fer að telja. 

Tungumál: ÍslenskaVI EFN 1003 Efnisfræði og framleiðslutækni 

Einingar:                     6 ECTS
Ár:                               2. ár
Önn:                            Haustönn
Stig námskeiðs:          Grunnnám - grunnnámskeið
Tegund námskeiðs:    Skyldunámskeið
Undanfarar:                Engir
Skipulag:                     Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur
Umsjónarkennari:      Jens Arnljótsson
Kennari:                      Einar Jón Ásbjörnsson. 

Lærdómsviðmið:  Að námskeiðinu loknu eiga nemendur að:

 • hafa skilning á efnisuppbygginu efna og skilja tenginu við efniseiginleika.
 • þekkja helstu málmtegundir, notkunarsvið, staðla, framleiðsluaðferðir og tæringarþol.
 • þekkja helstu plastefni, notkunarsvið, staðla og framleiðsluaðferðir.
 • þekkja helstu samsetningar, notkunarsvið, staðla og framleiðsluaðferðir.
 • geta  valið efni í einföld verkefni.

Lýsing:  Í námskeiðinu er fjallað um: Bottom of Form. Innri uppbyggingu efna. Efnisprófanir. Helstu málma, stál, ryðfrítt stál, ál og eirmelmi. Hersla og vinnsla málma. Framleiðsla í tölvustýrðum vélum. Framleiðsluaðferðir málma. Tæring og tæringarvarnir. Staðlar. Plast. Keramik efni. Samsett efni.

Lesefni: James Newell, Essentials of Modern Materials Science and Engineering, Wiley & Sons, 2009. Efni frá kennara.

Kennsluaðferðir: Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. Fyrirlestrar, sýnidæmi, verkefni og úrlausnir í staðarlotum og gegnum rafrænt kennslukerfi. Námsefni á kennsluvef sem fylgt er eftir með reglulegum skilaverkefnum yfir önnina. Leiðbeiningar frá kennara á kennsluvef, námsefni á hljóðglærum, umræðuþræðir.

Námsmat 3 klst. skriflegt próf gildir 60%, þrjú verkefni gilda 30% (3x10%) og heimadæmi gilda 10% (6 af 7 gilda).

Tungumál: Íslenska


VI HUN 1003 Véltæknileg hönnun 

Einingar:                     6 ECTS
Ár:                               2. ár
Önn:                            Haustönn
Stig námskeiðs:          Grunnnám - framhaldsnámskeið
Tegund námskeiðs:    Skyldunámskeið
Undanfarar:                Vélhlutafræði (VI VHF 1003), Tölvustudd hönnun (VI TEI 2013)
Skipulag:                     Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur
Umsjónarkennari:      Jens Arnljótsson
Kennari:                      Ásgeir Matthíasson. 

Lærdómsviðmið: Stefnt er að því að nemendur:

 • geti tekið að sér heildstæð hönnunarverkefni á algengustu drif- og vélbúnaði og skilað niðurstöðum á greinagóðu skýrsluformi með öllum nauðsynlegum forsendum, útreikningum og smíðateikningum þannig að unnt sé að smíða viðkomandi búnað.
 • geti reiknað drifbúnað með keðju- tannhjóla- og reimdrifi.
 • geti valið drifbúnað (keðjudrif, reimdrif, tannhjóladrif), legur og ástengi með því að styðjast við valleiðbeiningar/valforrit frá framleiðendum.
 • geti lagt mat á öryggisstuðla fyrir drif- og vélbúnað fyrir mismunandi aðstæður.

Lýsing: Í námskeiðinu eru leyst tvö verkefni sem felast í hönnun á vélbúnaði. Annarsvegar hönnun á drifbúnaði með hönnun á öxlum og val á drifhlutum, s.s. keðjudrifi, reimdrifi, legum og fleiru og hinsvegar hönnun á hlaupaketti með hönnun á bitum og færsluvagni og val á hífibúnaði. Í námskeiðinu þarf að sýna útreikninga á hönnuninni, útfæra smíðateikningar fyrir búnaðinn og skrifa skýrslu um verkefnið. Lögð er áhersla á að kunna skil á mismunandi smíðamálmum sem algengastir eru og helstu eiginleikum þeirra.

Lesefni: Preben Madsen, Statik og styrkelære. Ólafur Eiríksson, Töflubókin, (Maskin Ståbi, Teknisk forlag), efni frá kennara.

Kennsluaðferðir: Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. Fyrirlestrar, sýnidæmi, verkefni og úrlausnir í staðarlotum og gegnum rafrænt kennslukerfi. Námsefni á kennsluvef sem fylgt er eftir með reglulegum skilaverkefnum yfir önnina. Leiðbeiningar frá kennara á kennsluvef, námsefni á hljóðglærum, umræðuþræðir.

Námsmat: Mat á verkefnum gildir 100%.

Tungumál: Íslenska

VI VAR 1003 Varma- og rennslisfræði

Einingar:                     6 ECTS
Ár:                               2. ár
Önn:                            Vorönn
Stig námskeiðs:          Grunnnám - grunnnámskeið
Tegund námskeiðs:    Skyldunámskeið
Undanfarar:                Engir
Skipulag:                     Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur
Umsjónarkennari:      Jens Arnljótsson
Kennari:                      Jens Arnljótsson 

Lærdómsviðmið: Stefnt er að því að nemendur:

 • hafi nægilega þekkingu á varmafræði þannig að þeir geti fyrirséð og leyst einföld varmafræðileg vandamál sem koma upp í iðnaði.
 • geti reiknað varmaaflstöp í hitavatnslögnum og einföldum byggingarhlutum.
 • geti forhannað röravarmaskipta.
 • geti reiknað þrýstitöp í pípulögnum.
 • geti teiknað inn lagnakerfisferil og valið heppilega dælugerð.
 • geti valið blásara útfrá loftmagni við gefið hitastig.
 • geri sér grein fyrir því hvenær leita þurfi sérfræðiaðstoðar við flóknari varmfræðileg vandamál.

Lýsing:  Grundvallaratriði varmafræðinnar. I. lögmálið. Massa og orkustreymi. Varmafræði gufunnar, fasaástand vatns, gufuhlutfall, gufutöflur. Rankine hringur. Varmaflutningur með leiðni, varmaburði og geislun. Varmaeiginleikar efna. Varmatöp í veggjum og pípum. Varmaskiptar. Rennslisfræði, Bernoullijafnan, þrýstingstöp í pípukerfum. Dælur raðtengdar og hliðtengdar, dælurit og lagnakerfisferlar, val á dælum. Blásarar og blásararit. Gerðir vatnshverfla.

Lesefni: Skv. ábendingum kennara.

Kennsluaðferðir: Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. Fyrirlestrar, sýnidæmi, verkefni og úrlausnir í staðarlotum og gegnum rafrænt kennslukerfi. Námsefni á kennsluvef sem fylgt er eftir með reglulegum skilaverkefnum yfir önnina. Leiðbeiningar frá kennara á kennsluvef, námsefni á hljóðglærum, umræðuþræðir.

Námsmat: 3 klst. skriflegt próf gildir 70% og mat á 8 verkefnum 30%.

Tungumál: Íslenska

AI FRK 1003 Framkvæmdafræði og verkstjórn

Einingar:                      6 ECTS 
Ár:                               2. ár
Önn:                            Vorönn
Stig námskeiðs:          Grunnnám - grunnnámskeið
Tegund námskeiðs:    Skyldunámskeið
Undanfarar:                Engir
Skipulag:                     Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur
Umsjónarkennari:      Aldís Ingimarsdóttir
Kennarar:                      Kristinn Alexandersson,  Ólafur Hermannsson, Guðbjartur Magnússon 

Lærdómsviðmið: Stefnt er að því að nemandinn kunni skil á:

 • Útboðsgögnum og mun á mismunandi útboðsformum
 • Gerð tilboða í verkframkvæmdir.
 • Gerð verkáætlana
 • Gerð kostnaðaráætlana
 • Notkun vísitalna
 • Magntöku og afkastaútreikningum
 • Eftirlitsferli með minni framkvæmdum
  • Tímalega
  • Kostnaðarlega
  • Gæðalega
 • Stjórnun minni framkvæmda

Lýsing:  Eðli útboðsgagna og gerð tilboða í verklegar framkvæmdir. Útboðslýsing, verklýsing, tilboðsskrá, framkvæmdatrygging og verksamningar. Mismunandi útboðsform. Gerð verkáætlana fyrir verklegar framkvæmdir, MS Project forritið. Magntölur og magntaka. Afkastageta og verktími. Afköst, mannafla- og tækjaþörf. Afkastahvetjandi launakerfi. Skipulagning á vinnustað. Kostnaðarreikningur, gerð kostnaðaráætlana. Vísitölu- og verðbótaútreikningar. Eftirlit með byggingarframkvæmdum.

Lesefni: Eðvald Möller, Verkefnastjórnun og verkfærið Project, 2014.  ÍST30:2012 - Almennir útboðs- og samningsskilmála um verkframkvæmdir, Staðlaráð Íslands, 2012. Annað skv. ábendingum kennara.

Kennsluaðferðir: Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. Fyrirlestrar, sýnidæmi, verkefni og úrlausnir í staðarlotum og gegnum rafrænt kennslukerfi. Námsefni á kennsluvef sem fylgt er eftir með reglulegum skilaverkefnum yfir önnina. Leiðbeiningar frá kennara á kennsluvef, námsefni á hljóðglærum, umræðuþræðir. Leiðsögn gegnum tölvupóst og síma.

Námsmat: 3 klst. skriflegt lokapróf gildir 40% og verkefni 60%.

Tungumál: Íslenska.

 

 

 

5. önn - haust   12 ECTS

6. önn - vor   12 ECTS

RI PLC 1003 Iðntölvustýringar

Einingar:              6 ECTS
Ár:                        2. ár
Önn:                     Haustönn
Stig námskeiðs: Grunnnám - grunnnámskeið
Tegund námskeiðs: Skyldunámskeið
Undanfarar: Engir
Skipulag: Kennt í fjarnámi í 15 vikur. Tvær staðarlotur
Umsjónarkennari: Guðmundur Kristjánsson.
Kennari: Einar Bjarni Pedersen og Hannes Rúnar Herbertsson.

Lærdómsviðmið: Stefnt er að því að í lok námskeiðs hafi nemendur:

 • grunnþekkingu á iðntölvustýringum og geti leyst algeng og hefðbundin verkefni við hönnun einfaldra vélhluta.
 • grunnþekkingu á mismunandi gerðum iðntölva og notkunarmöguleikum þeirra.
 • skilning á stafrænum (Digital) og hliðrænum (Analog) inn- og útgangsmerkjum.
 • vald á einfaldri forritun í LADDER og FBD/SFC.
 • þekkingu á fasaritum og hvernig þau nýtast við forritun.
 • kynnst uppsetningu og tengingu iðntölva við annan búnað.
 • nægilega þekkingu á iðntölvustýringum til að geta greint vandamál á því sviði og leitað sérfræðiaðstoðar þar sem við á.

Lýsing: Iðntölvustýringar: Farið í uppbyggingu á PLC iðntölvum og tengdum jaðarbúnaði.  Í þessum áfanga er notast við Zelio PLC vél og forritunarpakkan ZelioSoft, frá “Schneider Electric”.  Farið verður í tengingu iðntölvunnar við annan búnað sem og helstu gerðir af inngöngum og útgöngum, bæði stafræna og hliðræna. Einnig er farið yfir nokkrar gerðir skynjara sem notaðir eru í iðnstýringum.  Farið verður yfir þau hjálpartæki sem notast er við þegar hanna á forrit fyrir PLC vélar, svo sem: Flæðirit, Fasarit o.fl.  Forritunarmálin “Ladder” og “FBD Function Block Diagram” verða kynnt í þessum áfanga og notuð við forritun.  Kynning á Modicon M340 iðntölvum og Unity Pro forritunarhugbúnaðinum.  Notast er við hljóðglærur og önnur gögn frá kennara ásamt því að nýta upplýsingar og leiðbeiningar framleiðanda Zelio, Schneider Electric.  Áhersla er lögð á sjálfstæða vinnu nemenda við lausn verkefna.

Lesefni: Afhent af kennara

Kennsluaðferðir: Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. Fyrirlestrar, sýnidæmi, verkefni og úrlausnir í staðarlotum og gegnum rafrænt kennslukerfi. Námsefni á kennsluvef sem fylgt er eftir með reglulegum skilaverkefnum yfir önnina. Leiðbeiningar frá kennara á kennsluvef, námsefni á hljóðglærum, umræðuþræðir. 

Námsmat: Lokapróf gildir 60% og verkefni 40% af lokaeinkunn. Athugið að nemandi verður að ná prófinu áður en tekið verður tillit til verkefnanna.

Tungumál: Íslenska       

AI LOG 1003 Lögfræði 

Einingar:                     6 ECTS
Ár:                               3. ár
Önn:                            Haustönn
Stig námskeiðs:          Grunnnám -grunnnámskeið
Tegund námskeiðs:    Skyldunámskeið
Undanfarar:                Engir
Skipulag:                     Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur
Umsjónarkennari:      Jens Arnljótsson
Kennari:                      Bjarki Þór Sveinsson og Áslaug Benediktsdóttir.

Lærdómsviðmið: Stefnt er að því að nemendur öðlist:

Þekkingu á:

 • undirstöðum íslensks stjórnkerfis og fái innsýn í lög og reglur sem viðskiptalífið grundvallast á.
 • réttindi og skyldur þeirra sem standa að atvinnurekstri.
 • helstu reglum verktaka- og útboðsréttar, vinnuréttar sem og almenns kauparéttar.
 • fasteiganakaupum.

Leikni og hæfni í:

 • að leysa úr einfaldari ágreiningsefnum.
 • að koma auga á mögulegan ágreining.
 • gerð og uppsetningu kröfugerðar.
 • bréfaskriftum.

Lýsing: Í námskeiðinu verður farið yfir helstu viðfangsefni lögfræðinnar. Farið verður í réttarheimildir og grundvallarreglur í íslensku stjórnkerfi, réttarfar o.fl. Samningar og samningagerð á sviði fjármunaréttar. Lausafjárkaup. Fasteignakaup. Fjármögnunarleiga. Kröfuréttindi. Viðskiptabréf. Ábyrgðir. Veð. Stofnun og rekstrarform fyrirtækja. Verksamningar. Vinnusamningar. Samkeppnisréttur. Helstu alþjóðasamningar.

Lesefni: Sigríður Logadóttir, Lög á bók – Yfirlitsrit um lögfræði.

Kennsluaðferðir: Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. Fyrirlestrar, sýnidæmi, verkefni og úrlausnir í staðarlotum og gegnum rafrænt kennslukerfi. Námsefni á kennsluvef sem fylgt er eftir með reglulegum skilaverkefnum yfir önnina. Leiðbeiningar frá kennara á kennsluvef, námsefni á hljóðglærum, umræðuþræðir.

Námsmat: Lokapróf gildir 70% og 3 verkefni gilda 10% hvert.

Tungumál: Íslenska

VI LOK 1006 Lokaverkefni* 

 

Einingar.                    12 ECTS
Ár:                               3. ár
Önn:                            Vorönn / Haustönn
Stig námskeiðs:          Grunnnám – framhaldsnámskeið
Tegund námskeiðs:    Skyldunámskeið
Undanfarar:                66 ECTS einingar í véliðnfræði, þ.e. nemandi má stunda nám í mest 2 fögum (12 ECTS) samhliða lokaverkefni.  Hægt er að vinna lokaverkefni á haust- eða vorönn
Skipulag:                     Kennt í fjarnámi í 15 vikur. Fundir með leiðbeinendum/ umsjónarkennara, sjá Reglur um lokaverkefni í iðnfræði
Umsjónarkennari:      Jens Arnljótson
Kennari:                      Umsjónarkennari og leiðbeinendur úr atvinnulífinu 

Lærdómsviðmið:  Stefnt er að því að nemendur:

 • geti beitt aðferðum iðnfræðinnar við lausn verkefna á sviði vélahönnunar.
 • geti sinnt eftirlitsstörfum með framkvæmdum á véltæknisviði.
 • læri að tileinka sér sjálfstæð vinnubrögð við úrlausn raunhæfra verkefna á véltæknisviði.
 • fái heildarsýn yfir fagið með samþættingu námsgreina þar sem þeir beita þekkingu úr öllum greinum véliðnfræðináms.
 • geti kynnt niðurstöður verkefnisins á skýran og greinagóðan hátt, bæði skriflega og munnlega.

 

Lýsing:  Nemandi beitir þekkingu sem hann hefur öðlast í náminu til að leysa raunhæft verkefni valið úr véltæknisviði íslensks athafnalífs. Áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð, skipuleg vinnubrögð við gagnasöfnun, skilgreiningu vandamála, lausnaleit, úrvinnslu, skýrslugerð og teikningu. Lokaverkefni í véliðnfræði er að öðru jöfnu einstaklingsverkefni. Nemandi þarf að hafa lokið 66 ECTS einingum í véliðnfræði til að geta skráð sig í lokaverkefni, þ.e. nemandi má stunda nám í mest 2 fögum (12 ECTS) samhliða lokaverkefni.  Hægt er að vinna lokaverkefni á haust- eða vorönn.

Lesefni: Í samráði við kennara.

Kennsluaðferðir: Kennt í fjarnámi í 15 vikur. Nemendur vinna sjálfstætt undir leiðsögn kennara. Reglulegir fundir með umsjónarkennara og leiðbeinendum, sjá Reglur um lokaverkefni í iðnfræði.

Námsmat: Einkunn gefin fyrir úrlausn verkefnis og munnleg vörn.

Tungumál: Íslenska                        

 

*Hægt er að vinna lokaverkefni á vorönn eða haustönn.

Viðmið

Í lærdómsviðmiðum má sjá hvaða þekkingu, leikni og hæfni nemendur eiga að búa yfir að námi loknu.

Inntökuskilyrði

Lágmarkskrafa til að hefja nám í iðnfræði er að hafa lokið bóklegu námi til sveinsprófs. Til að útskrifast sem iðnfræðingur þarf að hafa lokið sveinsprófi af skilgreindum véliðngreinum.

Bóklegur undirbúningur  

Þeir sem lokið hafa bóklegu námi til sveinsprófs geta þurft að taka allt að fjögur undirbúningsnámskeið í fjarnámi, samhliða iðnfræðináminu.  Í boði eru grunnar í stærðfræði, eðlisfræði, íslensku og ensku og eru umsækjendum tilkynnt í svarbréfi hvort og þá hvaða grunna þeir þurfa að taka. Nauðsynlegt er að hafa lokið þeim grunnum sem hver og einn þarf að taka áður en farið er á 5. önn í náminu. Greitt er sérstaklega fyrir hvert og eitt námskeið, þau eru ekki innifalinn í skólagjöldum.

Meistarar og stúdentar 

Þeir sem lokið hafa meistaranámi í iðngrein, eða stúdentsprófi, uppfylla kröfur um bóklegan undirbúning og geta hafið nám í iðnfræði án frekari undirbúnings. 

Umsóknarfrestur

Tekið er við umsóknum fyrir haustönn frá 5. febrúar til 5. júní ár hvert.

Fylgiskjöl með umsókn

 • Námsferill
 • Sveinsbréf eða meistarabréf
 • Starfsferill, etv. meðmæli 

Getum við aðstoðað?

Vinsamlega hafið samband ef spurningar vakna. 

Hjördís Lára Hreinsdóttir

Verkefnastjóri

hjordislh(hja)ru.is
Sími: 599 6480

 

Jens Arnljótsson

Lektor og fagstjóri iðnfræðináms

Netfang: jensarn(hja)ru.is
Sími: 599 6442


UmsóknarvefurGott að vita:


Þetta vefsvæði byggir á Eplica