Tölvunarfræði BSc


Kunnátta í tölvunarfræði er dýrmæt í nútíma þjóðfélagi enda er hún undirstaða margþættrar starfsemi og nýrra fyrirtækja. Nám í tölvunarfræði við HR hefur sérstöðu vegna sterkra tengsla við atvinnulífið og áherslu á raunhæf verkefni. Námið hefur alþjóðlega vottun sem staðfestir gæði þess. 

Um námið

Nemendur og kennarar segja frá náminu í tölvunarfræði við HR

Fjölbreytt og lifandi atvinnugrein

Nám í tölvunarfræði hentar þeim sem hafa áhuga á að hanna hugbúnað og vefsíður, þróa tölvuleiki, glíma við stærðfræði, læra forritun og margt, margt fleira. Tölvunarfræði er fjölbreytt og lifandi grein sem skarast við ýmis önnur fræðasvið eins og stærðfræði, sálfræði, verkfræði, lífupplýsingafræði og viðskiptafræði.

Val um tvær leiðir

Í BSc-náminu er valið um almenna tölvunarfræði eða rannsóknarmiðaða tölvunarfræði. 

Almenn tölvunarfræði

Í almennri tölvunarfræði læra nemendur meðal annars að þróa hugbúnað og tölvuleiki, þeir vinna við rannsóknir og búa til vefi og smáforrit. 

Rannsóknarmiðuð tölvunarfræði

Þessi leið veitir staðgóða þekkingu í tölvunarfræði og leggur aukna áherslu á fræðilegri hliðar tölvunarfræðinnar. Rannsóknarmiðað nám hentar vel þeim sem hafa góðan stærðfræðibakgrunn úr framhaldsskóla og sem vilja halda sem flestum möguleikum opnum fyrir framhaldsnám.

Spennandi áherslusvið

Nemendur geta valið eitt eða tvö áherslusvið í lok fyrsta árs í náminu eða haldið áfram í almennri tölvunarfræði. Áherslusviðin eru:

 • gervigreind
 • vef- og viðmótshönnun
 • leikjaþróun

Hægt er að lesa meira um áherslusviðin undir Skipulag náms.

Annað háskólanám metið til eininga

Sú færni og kunnátta sem nemendur öðlast með námi í tölvunarfræði nýtist mjög vel í bland við þekkingu sem nemendur hafa þegar aflað sér, jafnvel í greinum sem við fyrstu sýn virðast alls óskyldar tölvunarfræði. Tölvunarfræðideild vill hvetja sem flesta til að kanna hinu fjölmörgu spennandi þverfaglega möguleika sem fagið veitir. Nemendur geta því fengið margvíslegt háskólanám sem þeir hafa lokið metið til eininga.

Metið sem val

Ef einstaklingur  hefur lokið heildstæðu háskólanámi er möguleiki á að fá það nám metið sem val, jafnvel þó það sé í óskyldri grein.

Metið sem kjarni

Einnig geta nemendur fengið fyrra háskólanám metið í stað þess að ljúka skyldunámskeiði, ef það er samsvarandi þeim námskeiðum sem kennd eru í kjarna.

Starfsnám

Með starfsnámi öðlast nemendur dýrmæta reynslu. Nemendur geta sótt um að fara til Fraumhofer rannsóknarstofnunarinnar í Bandaríkjunum eða til CCP í Reykjavík. Frekari upplýsingar um starfsnámið veitir skrifstofa tölvunarfræðideildar: scs_office@ru.is.

Fraunhofer

Nemendur geta sótt um að fara í starfsnám til hinnar virtu Fraunhofer-rannsóknarstofnunar, íMaryland í Bandaríkjunum. Við Fraunhofer eru stundaðar öflugar rannsóknir í nánu samstarfi við ýmsar stofnanir og fá nemendur að taka þátt í þeirri vinnu. Nemendur fá greidd laun meðan á starfsnáminu stendur sem yfirleitt tekur sex mánuði. Starfsnámið er metið til eininga.

CCP

CCP Games og Háskólinn í Reykjavík eru með samstarfssamning um rannsóknir og kennslu í tölvunarfræði. Hluti af þessum samningi er starfsnám nemenda HR hjá fyrirtækinu.

Tveir ungir menn sitja á háum stólum við tölvuskjáiLokaverkefni með fyrirtækjum

Lokaverkefni nemenda í BSc-námi eru hópverkefni sem unnin eru í samstarfi við kennara og oftast í samvinnu við fyrirtæki. Undanfarin ár hafa nemendur unnið verkefni fyrir Icelandair, Advania, Minjastofnun, Marel, Tempo, Netorku, Össur, Valitor, Neyðarlínuna og Landspítalann.

Euro_inf_seal_bachelor_light-background

Alþjóðleg vottun 

BSc-námið í tölvunarfræði við HR hefur þá sérstöðu hér á landi að það hefur hlotið alþjóðlega gæðavottun (EQANIE).

Vísindamenn í fremstu röð

Helstu rannsóknarsvið deildarinnar eru gervigreind, fræðileg tölvunarfræði og hugbúnaðar- og tölvukerfi. Rannsóknir fara að verulegu leyti fram innan sérstakra rannsóknarsetra þar sem nemendur geta unnið að spennandi verkefnum undir handleiðslu vísindamanna. Vísindamenn við deildina hafa hlotið hin virtu Kurzweil-verðlaun tvisvar sinnum og CADIA player, sigursælasta leikjavél sem gerð hefur verið með gervigreind í almennri leikjaspilun, var þróuð innan tölvunarfræðideildar HR.

Að námi loknu

Lögverndað starfsheiti

Nemendur öðlast réttindi til að nota lögverndaða starfsheitið tölvunarfræðingur að loknu námi. 

Fjölbreytt störf

Útskrifaðir nemendur starfa meðal annars við greiningu og hönnun kerfa, vef- og viðmótshönnun, forritun, gæðaprófanir og fleira. Í BSc-námi við tölvunarfræðideild er lögð áhersla á raunhæf verkefni sem eru góð þjálfun fyrir slík störf að námi loknu.

Meistaranám

Með því að ljúka meistaranámi (MSc) í framhaldi af grunnnámi (BSc) geta nemendur náð enn betra forskoti á vinnumarkaði, sérstaklega ef viðkomandi vill sinna stjórnunarstöðu. 

Aðstaða

Þjónusta og góður aðbúnaður

Í háskólabyggingu HR er aðstaða til verklegrar kennslu, rannsókna, hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur.

Ný þekking verður til

HR stendur framarlega á heimsvísu í rannsóknum, meðal annars í gervigreind og fræðilegri tölvunarfræði.

Svartholið

Þeir nemendur sem gera verkefni og stunda rannsóknir með vísindamönnum Gervigreindarseturs HR, CADIA, hafa afnot af aðstöðu setursins fyrir tilraunir og sérstaka þróun í margmiðlunartilraunaherbergi sem kallað er Svartholið. Þar eru margskonar tæki sem nýta má í samskiptum fólks og tölva, eins og sýndarveruleikabúnaður (Oculus Rift og HTC Vive), risaskjár (3m x 2m), tölvusjón (Kinect), stefnuvirkir hljóðnemar, tölvustýrð LED-lýsing, hátalarakerfi og hljóðblandari svo að fátt eitt sé nefnt. Hægt er að bóka herbergið vegna verkefnavinnu eða tilrauna.

Þar er líka aðstaða fyrir hópavinnu nemenda og starfsmanna á öllum námsstigum. Þar eru borð (flestum úthlutað á hverri önn, en líka borð sem nemendur geta notað hluta vikunnar), geymsluaðstaða (skúffur, hillur, kassar), grunn tækjabúnaður (skjáir, snúrur o.s.frv.) og svo tússtöflur og afþreyingaraðstaða (sófi og leikjavélar).

Nokkrir kennarar standa í rannsóknaraðstöðu með alls konar búnað

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á afar góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn. Nemendur í tölvunarfræði læra oft saman á ákveðnu svæði í Sólinni. Sjá fleiri myndir af aðstöðunni í HR.  

Þjónusta 

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Safnið býður aðgang að bókum og fræðigreinum og upplýsingafræðingar eru með opna tíma þar sem nemendur geta litið við og fengið ráðleggingar og aðstoð vegna heimildavinnu. 

Verslanir og kaffihús

Í HR er Háskólabúðin sem selur nauðsynjavörur, Bóksala Stúdenta, Te og kaffi, æfingasalur World Class og Málið veitingasala.

Kennarar

Vísindamenn og sérfræðingar

Nemendur í tölvunarfræði njóta leiðsagnar öflugra vísindamanna og sérfræðinga á fagsviðinu, stundakennara og gestafyrirlesara með sérfræðiþekkingu úr atvinnulífinu. Kennarar við HR eru að jafnaði í miklum samskiptum við nemendur.

Stundakennarar

Meðal þeirra sem koma að kennslu í tölvunarfræði er fjöldi stundakennara sem færa atvinnulífið beint inn í skólastofunar og miðla fræðslu um verklag og verkefni sem þau eru að fást við hverju sinni.

Meðal kennara eru:

Halldór

Halldór Halldórsson

Handhafi kennsluverðlauna HR árið 2013 en hann kennir meðal annars strjála stærðfræði, línulega algebru og tölulega greiningu. 

Hallgrímur Arnalds

Hallgrímur Arnalds

Forstöðumaður grunnnáms í tölvunarfræði og hefur séð um samstarf deildarinnar við fyrirtæki og lokaverkefni. 

Kári Halldórsson

Kári Halldórsson

Kári hefur um árabil kennt tölvugrafík, fengist við tölvuleikjagerð og stundað rannsóknir í gervigreind. Einnig hefur hann leiðbeint hópum í verklegum námskeiðum og lokaverkefnum, bæði almennum og rannsóknartengdum. 

Marta Kristín

Marta Kristín Lárusdóttir

Sérfræðingur á sviði notendamiðaðrar hugbúnaðargerðar og kennir meðal annars námskeið um samskipti manns og tölvu. 

Ólafur Andri

Ólafur Andri Ragnarsson

Er í stjórn samtaka leikjaframleiðenda, IGI (Icelandic Gaming Industry) og fulltrúi Íslands í Nordic Game samstarfinu. Hann er einn stofnenda Betware. 

Skipulag náms

Uppbygging námsins

Nemandi þarf að ljúka 180 ECTS einingum til BSc-prófs í tölvunarfræði. Þar af eru 120 ECTS einingar í kjarna.

Valnámskeið og áherslusvið

Hvort sem nemandi kýs að útskrifast með áherslusvið eða ekki er hægt að sníða námið að miklu leyti eftir áhugasviði hvers og eins og hægt er að taka valnámskeið úr öðrum deildum.

Almenn tölvunarfræði BSc

Til að ljúka BSc í almennri tölvunarfræði þarf að ljúka 180 ECTS einingum:

 • Skyldunámskeið 120 ECTS
 • Valnámskeið 60 ECTS

Hvert námskeið er 6 ECTS einingar, nema lokaverkefni sem er 12 ECTS einingar.

Dæmi um hvernig nám í staðarnámi er skipulagt má sjá í meðfylgjandi töflu, en raða má námskeiðum á annan hátt ef undanfarareglum er fylgt.

Athugið að ef nemandi vill taka áherslulínu getur viðkomandi tekið áherslunámskeiðin hvenær sem er á námsferlinum svo lengi sem hann uppfyllir undanfara fyrir námskeiðinu. 

  1. ár - Haustönn 1. ár - Vorönn
Forritun                 
Tölvuhögun 
Strjál stærðfræði I 
Verkefnalausnir 
Verklegt námskeið 1 (3. vikna)
Gagnaskipan 
Strjál stærðfræði II 
Vefforritun 
Greining og hönnun hugbúnaðar 
Verklegt námskeið 2 (3. vikna)
2. ár - Haustönn 2. ár - Vorönn
Stærðfræðigreining og tölfræði 
Reiknirit 
Hugbúnaðarfræði 
Gagnasafnsfræði 
3. vikna valnámskeið 
Forritunarmál 
Stýrikerfi eða Grunnatriði stýrikerfa
Valnámskeið 
Valnámskeið 
Nýsköpun og stofnun fyrirtækja*
 3. ár - Haustönn 3. ár - Vorönn
Tölvusamskipti 
Valnámskeið 
Valnámskeið 
Valnámskeið 
3. vikna valnámskeið 
Valnámskeið 
Valnámskeið 
Valnámskeið 
Lokaverkefni 

* Skylduáfangi hjá þeim sem innrituðust haustið 2016 og eftir það. Nemendur sem innrituðust fyrir haustið 2016 þurfa ekki að taka námskeiðið Nýsköpun og stofnun fyrirtækja.

Valnámskeið utan tölvunarfræðideildar

Nemendur taka 60 ECTS einingar í vali. Nemendur geta valið valnámskeið innan deildar eða utan deildar. Ef um val utan deildar er að ræða gildir eftirfarandi:

 • Nemendur sem hafa lokið heildstæðu námi að lágmarki 60 ECTS einingar á háskólastigi í öðrum deildum geta sótt um að fá þær metnar, allt að 60 ECTS einingar.
 • Ef ekki er um heildstætt nám að ræða geta nemendur sótt um að fá metnar allt að 36 ECTS einingar utan deildar.

Athugið að:

 • Námskeiðin Hagnýt stærðfræði 1, Hagnýt upplýsingakerfi og Hagnýt tölfræði 1 (í viðskiptadeild) er ekki hægt að taka í vali vegna skörunar við skyldunámskeið í tölvunarfræði.
 • Ekki er hægt að fá metna bæði Gagnavinnslu og Gagnasafnsfræði vegna skörunar.

 • Ekki er hægt að fá metin bæði Tölfræði 1 og Gagnagreining vegna skörunar.

 • Ekki er hægt að fá metin bæði Stýrikerfi og Grunnatriði stýrikerfa vegna skörunar.

Ábendingar

 • Í stað T-317-CAST - Stærðfræðigreining og tölfræði má taka T-101-STA1 – Stærðfræði I og T-302-TOLF – Tölfræði I í tækni- og verkfræðideild.
 • Einnig er mögulegt að taka T-103-STST - Strjál stærðfræði fyrir verkfræðinema og T-211-LINA- Línuleg algebra í stað námskeiðanna T-117-STR1 - Strjál stærðfræði I og T-419-STR2 - Strjál stærðfræði II.
 • Þetta val býður upp á fleiri möguleika á að taka þverfagleg námskeið úr verkfræðideild sem val, en krefst þess að nemendur fullnægi undanfarareglum um stærðfræðiundirbúning úr framhaldsskóla til að taka námskeiðið T-101-STA1 – Stærðfræði I

Rannsóknarmiðuð tölvunarfræði BSc

Til að ljúka BSc í rannsóknamiðaðri tölvunarfræði þarf að ljúka 180 ECTS einingum:

 • Skyldunámskeið: 132 ECTS
 • Bundið val: 12 ECTS
 • Frjálst val: 36 ECTS

Af 36 ECTS einingum í frjálsu vali mega vera 24 ECTS vera utan deildar, það er, tölvunarfræðideildar og tæknigreina í tækni- og verkfræðideild.

Hvert námskeið er 6 ECTS einingar, nema lokaverkefni sem er 12 ECTS einingar. Dæmi um hvernig nám er skipulagt má sjá í meðfylgjandi töflu, en raða má námskeiðum á annan hátt ef undanfarareglum er fylgt.

1. ár haust  1. ár vor 
Forritun 
Strjál stærðfræði fyrir verkfræðinema 
Stærðfræði I 
Verkefnalausnir 
Verklegt námskeið 1
Gagnaskipan 
Línuleg algebra 
Greining og hönnun hugbúnaðar 
Vefforritun 
Verklegt námskeið 2
2. ár haust  2. ár vor 
Reiknirit 
Gagnasafnsfræði 
Hugbúnaðarfræði 
Tölvuhögun 
3. vikna valnámskeið                         
Forritunarmál 
Stýrikerfi 
Gagnagreining
Valnámskeið 
Nýsköpun og stofnun fyrirtækja*   
3. ár haust  3. ár vor 
Tölvusamskipti 
Stöðuvélar og reiknanleiki                  
Bundið val 
Valnámskeið 
3. vikna valnámskeið
Bundið  val                                    
Valnámskeið 
Valnámskeið 
Lokaverkefni**

* Skylduáfangi hjá þeim sem innrituðust haustið 2016 og eftir það. Nemendur sem innrituðust fyrir haustið 2016 þurfa ekki að taka námskeiðið Nýsköpun og stofnun fyrirtækja.

** ATH: Lokaverkefnið verður að vera með rannsóknaráherslu

Athugasemdir:

 • Athugið sérstaklega að námskeiðin Hagnýt stærðfræði 1 og Hagnýt tölfræði 1 (í viðskiptadeild) er ekki hægt að taka í vali vegna skörunar við skyldunámskeið í tölvunarfræði. 

 • Ekki er hægt að fá metin bæði Gagnavinnsla og Gagnasafnsfræði vegna skörunar. 

 • Ekki er hægt að fá metin bæði Tölfræði 1 og Gagnagreining vegna skörunar.

 • Ekki er hægt að fá metin bæði Stýrikerfi og Grunnatriði stýrikerfa vegna skörunar.

 • Mat á fyrra námi: Þeir sem innritast fyrir haust 2016 geta fengið 30 ECTS metnar sem val utan deildar og 12 ECTS sem val innan deildar þar sem Nýsköpun og stofun fyrirtækja var ekki skylda þá.

Bundið val

Athugið að listinn er ekki tæmandi.

 • Tölvunarstærðfræði Rannsóknarmiðuð tölvunarfræði
  Gervigreind (Artificial Intelligence)

  Líkanagerð og sannprófun (Modeling and Verification)

  Málvinnsla (Natural Language Processing)

  Merkingafræði (Semantics)

  Reinforcement Learning

  Sýndarumhverfi (Virtual Environments)

  Tölvugrafík (Computer Graphics)

  Þýðendur (Compilers)

  Netafræði (Graph Theory)

  Computer Game Design & Development

  Vélrænt gagnanám (Introduction to Machine Learning)

  Samhliða og dreifð forritun ( Concurrent and Distributed Programming)

  Gervigreind (Artificial Intelligence)

  Líkanagerð og sannprófun (Modeling and Verification)

  Málvinnsla (Natural Language Processing)

  Merkingafræði (Semantics)

  Reinforcement Learning

  Sýndarumhverfi (Virtual Environments)

  Tölvugrafík (Computer Graphics)

  Þýðendur (Compilers)

  Netafræði (Graph Theory)

  Computer Game Design & Development

  Vélrænt gagnanám (Introduction to Machine Learning)

  Samhliða og dreifð forritun ( Concurrent and Distributed Programming)

  Dulritun og talnafræði ( Cryptography and Number theory)
  Námskeið í tækni- og verkfræðideild Námskeið í tækni- og verkfræðideild

  Aðgerðagreining (Operations Research)

  Lífupplýsingafræði (Bioinformatics)

  Merkjafræði (Signal Processing)

  Stærðfræði III (Mathematics III)

  Sameinda- og frumulíffræði (Molecular Cell Biology)

  Tölfræði II (Statistics II)

  Töluleg greining (Numerical Analysis)

  Vitvélar (Machine Learning)

  Eðlisfræði I

  Aðgerðagreining (Operations Research)

  Lífupplýsingafræði (Bioinformatics)

  Merkjafræði (Signal Processing)

  Stærðfræði III (Mathematics III)

  Sameinda- og frumulíffræði (Molecular Cell Biology)

  Tölfræði II (Statistics II)

  Töluleg greining (Numerical Analysis)

  Vitvélar (Machine Learning)

  Eðlisfræði I

Með áherslusviði

Kjarni + áherslusvið + val (120 ECTS + 30 ECTS + 30 ECTS)

Nemendur velja áherslusvið í lok fyrsta árs. Hægt er að velja 1-2 áherslusvið eða halda áfram í almennri tölvunarfræði. Nemendur þurfa að ljúka fimm námskeiðum til að geta útskrifast með áherslulínu.

Námskeið geta talist til fleiri en eins áherslusviðs. Lokaverkefni geta verið tengd áherslusviði. Af valnámskeiðum á áherslusviði mega 30 ECTS einingar vera utan tölvunarfræðideildar og tækni- og verkfræðideildar. Lýsingar á námskeiðum má finna í kennsluskrá.

Nemendur tilkynna áherslusvið

Það er á ábyrgð nemanda að tilkynna til deildarinnar ef hann vill útskrifast af ákveðnu áherslusviði. Við lok þriðja námsárs senda nemendur tölvupóst á verkefnastjóra deildarinnar með upplýsingum um:

 • Nafn á áherslusviði sem nemandi vill útskrifast af
 • Lista yfir námskeið sem nemandi hefur lokið og uppfylla kröfur áherslusviðsins

Áherslusviðin eru:

Gervigreind

Nemendum er bent á að vegna undafarareglna getur verið gott að velja námskeiðin T-101-STA1-Stærðfræði 1, T-302-TOLF Tölfræði 1 í stað  T-317-CAST Stærðfræðigreining og tölfræði.

Skyldunámskeið:

T-622-ARTI Gervigreind

T-504-ITML Vélrænt gagnanám

Valnámskeið – þarf að taka a.m.k. þrjú eftirtalinna námskeiða:

I-707-VGBI Viðskiptagreind

T-211-LINA Línuleg algebra

T-403-ADGE Aðgerðagreining (TVD)

T-502-HERM Hermun (TVD)

T-637-GEDE Högun leikjavéla

E-409 LEIK Leikjafræði

T-624-Hönnun og þróun tölvuleikja  

T-634-Hönnun og þróun tölvuleikja-framhald

Vef- og viðmótshönnun

Skyldunámskeið:

T-427-WEPO Vefforritun II

T-514-VEFT Vefþjónustur

T-542-HGOP Hagnýt gæðastjórnun og prófanir

T-515-NOTH Notendamiðuð hugbúnaðargerð

OG/EÐA

T-636-SMAT Samskipti manns og tölvu

Valnámskeið – má taka eitt af eftirtöldum námskeiðum:

T-302-HONN Hönnun og smíði hugbúnaðar

T-488-MAPP Þróun smáforrita

T-416-VIFG Öflun og framsetning gagna

T-611-NYTI Ný tækni

Þróun tölvuleikja

Skyldunámskeið:

T-511-TGRA Tölvugrafík

T-624-CGDD Hönnun og þróun tölvuleikja:

T-637-GEDE Högun leikjavéla

T-414-AFLV Árangursrík forritun og lausn verkefna

EÐA

T-528-HLUT Hlutbundin forritun í C++ - v2017

T-622-ARTI Gervigreind – v2017

EÐA

T-634-AGDD Hönnun og þróun tölvuleikja – framhald

Nemendur sem innrituðust fyrir haustönn 2016 þurfa ekki að ljúka námskeiðunum T-624-CGDD Hönnun og þróun tölvuleikja og T-634-AGDD Hönnun og þróun tölvuleikja – framhald.

Án áherslusviðs

Kjarni + val (120 ECTS + 60 ECTS)

Ef nemandi kýs að velja sér ekki áherslusvið þá hefur hann 60 ECTS einingar sem má nýta í val. Þar af mega 36 ECTS vera utan tölvunarfræðideildar og tækni- og verkfræðideildar. Hægt er að sækja um heildstæða 60 ECTS eininga aukagrein á háskólastigi til Námsmatsnefndar og mega þá allar þær einingar vera utan tölvunarfræðideildar.

Valnámskeið í öðrum deildum

Þegar námskeið eru tekin í vali utan tölvunarfræðideildar og tækni- og verkfræðideildar ber að gæta þess að undanfarareglum viðkomandi deildar sé fylgt og að námsefni skarist ekki við aðrar einingar.

Undanfarar

Nemendur sem hafa ekki lokið undanfara námskeiða mega eiga von á því að vera skráðir úr því án frekari viðvörunar enda er það á ábyrgð nemenda að undanfarar séu uppfylltir. 

Skyldunámskeið  Undanfarar 
Verklegt námskeið 1 Enginn undanfari
Forritun Enginn undanfari
Tölvuhögun Enginn undanfari
Strjál stærðfræði I Samhliða eða eftir Forritun
Verkefnalausnir Samhliða eða eftir Forritun og Strjála stærðfræði I 
Vefforritun Forritun
Gagnaskipan Forritun
Greining og hönnun hugbúnaðar Forritun 
Gagnasafnsfræði Forritun 
Strjál stærðfræði II Strjál stærðfræði I 
Verklegt námskeið 2 Greining og hönnun hugbúnaðar  og Vefforritun
Hugbúnaðarfræði Greining og hönnun hugbúnaðar
Grunnatriði Stýrikerfa Gagnaskipan, Tölvuhögun
Stýrikerfi Gagnaskipan, Tölvuhögun 
Tölvusamskipti Gagnaskipan, Tölvuhögun
Reiknirit Gagnaskipan, Strjál stærðfræði I,
Stærðfræðigreining og tölfræði Enginn undanfari 
Forritunarmál Gagnaskipan og samhliða eða eftir Strjálli stærðfræði II 
Lokaverkefni

Nemendur verða að hafa lokið a.m.k. 78 ECTS einingum, Verklegt námskeið, Greining og hönnun hugbúnaðar og Hugbúnaðarfræði 

Samþykki Námsmatsnefndar þarf vegna námskeiða í öðrum deildum á sviði tölvunarfræði, upplýsingatækni eða stærðfræði. Athugið sérstaklega að námskeiðin Hagnýt stærðfræði og Hagnýt tölfræði 1 (í viðskiptadeild) er ekki hægt að taka í vali vegna skörunar við skyldunámskeið í tölvunarfræði. Athugið að ekki er hægt að fá metna bæði Gagnavinnslu og Gagnasafnsfræði vegna skörunar og sama á við um Gagnagreiningu og Tölfræði 1.

Annað háskólanám metið til eininga

Nemandi sem hefur lokið heildstæðu háskólanámi getur sótt um að fá það nám metið sem val, jafnvel þó það sé í óskyldri grein. Einnig geta nemendur fengið fyrra háskólanám metið í stað þess að ljúka skyldunámskeið, ef það er samsvarandi þeim námskeiðum sem kennd eru í kjarna. Til að fá frekari upplýsingar um mat á námi, vinsamlega hafið samband við skrifstofu tölvunarfræðideildar. Allar beiðnir um mat á fyrra háskólanámi eru lagðar fyrir sérstaka námsmatsnefnd.

Skipt um braut 

Nemendur geta sótt um að skipta um námsbraut innan tölvunarfræðideildar. Fyllið út eyðublað og sendið á  scs_office@ru.is. Umsóknin er svo lögð fyrir Námsmatsnefnd. 

Lokaverkefni

Tveir nemendur í skólastofuRaunveruleg hugbúnaðarverkefni 

Lokaverkefni nemenda í tölvunarfræðideild eru tvenns konar, hefðbundin lokaverkefni og lokaverkefni með rannsóknaráherslu. Í hefðbundnum lokaverkefnum fá nemendur tækifæri til að vinna að raunverulegum hugbúnaðarverkefnum í nánum tengslum við atvinnulífið. Nemendur vinna í 2-4 manna hópum, undir leiðsögn verkefniskennara og fá aðstöðu hjá tilteknu fyrirtæki.

Frumkvæði að verkefnum hefur á undanförnum árum bæði komið frá fyrirtækjum og nemendum. Nemendur verða að hafa lokið a.m.k. 78 ECTS einingum og verklegu námskeiði, Greiningu og hönnun hugbúnaðar og Hugbúnaðarfræði. Mælt er með að nemendur taki lokaverkefni á 6. önn.

Nemendur skrifa greinargóða verkefnisskýrslu sem þeir leggja fram með hugbúnaðinum. Lokaverkefni er metið af verkefniskennara og tveimur prófdómurum frá HR. Verkefnisvinnunni lýkur formlega með opinni kynningu í skólanum.  

Dæmi um lokaverkefni nemenda:

Ground tester app
Samstarfsaðili: Icelandair

A Computer Game for Patient Education
Samstarfsaðili: Landspítalinn

Minjakort
Samstarfsaðili: Minjastofnun Íslands

Cloud Analytics
Samstarfsaðili: Marel - Innova

Quizup - Single Player Web App
Samstarfsaðili: Plain Vanilla

Dynamics AX og Internet of Things
Samstarfsaðili: Advania

Tempo Chrome Extension
Samstarfsaðili: Tempo ehf.

Raforkumarkaður á vefnum
Samstarfsaðili: Netorka

Inntökuskilyrði

Nauðsynlegur undirbúningur

Til að hefja nám í tölvunarfræði þurfa umsækjendur að hafa lokið stúdentsprófi, frumgreinaprófi eða sambærilegu prófi. Æskilegt er að nemendur hafi haldgóða þekkingu á stærðfræði, sér í lagi ef rannsóknarmiðaða námsleiðin er valin. Við mat á umsóknum er tekið tillit til einkunna á stúdentsprófi, frekari menntunar, starfsreynslu ofl. Umsækjendur eru því hvattir til að gera grein fyrir öllu því sem þeir telja geta orðið umsókn sinni til framdráttar.

Fylgigögn með umsókn

Allir umsækjendur verða að fylla út rafræna umsókn og fylgigögnum skal skila inn í umsóknarkerfið. Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja umsókn:

 • Staðfest (stimplað) afrit af stúdentsprófi sem skila þarf rafrænt í umsóknarkerfi HR. Skjáskot af námsferli eða óstaðfest ljósrit af gögnum eru ekki tekin gild.
 • Meðmælabréf (kostur en ekki skylda).
 • Ferilskrá eða viðeigandi upplýsingar um starfsreynslu (kostur en ekki skylda).

Vantar þig grunninn? 

Þeim nemendum sem vilja hefja nám í tölvunarfræði en vantar nauðsynlegan undirbúning, til dæmis í stærðfræði er bent á frumgreinanám HR sem er undirbúningsnám fyrir háskóla. Þar er hægt að velja strax áherslulínu fyrir tölvunarfræði. 

Mat á fyrra námi

Ef umsækjandi hefur lokið námskeiðum á háskólastigi er hægt að sækja um mat á fyrra námi. 

Skipt um braut

Nemendur geta sótt um að skipta um námsbraut innan tölvunarfræðideildar. Fyllið út eyðublað og sendið á scs_office@ru.is. Umsóknin er svo lögð fyrir Námsmatsnefnd. 

Getum við aðstoðað?

Ásta

Sigurbjörg Ásta Hreinsdóttir

Verkefnastjóri

Lovisa

Lovísa Þóra Gunnarsdóttir

Verkefnastjóri

 
Frekari upplýsingar


Gott að vita:Var efnið hjálplegt? Nei

Umsagnir tölvunarfræðinema

Þrír nemendur í Harry Potter gervi á árshátíð benda á myndavélina

Jóhanna María Svövudóttir: formaður Tvíundar

Við erum með vísindaferðir, sem eru skoðunarferðir um fyrirtæki í upplýsingatækni, og aðra viðburði á föstudögum. Svo má nefna Nýnemadjammið sem var haldið í byrjun skólaárs en þar var ísinn brotinn og við skemmtum okkur saman. Við höldum árshátíð þar sem við fórum í betri fötin og fögnum lífinu saman en þemað í ár var Harry Potter. Svo verður að minnast á keppni milli Tvíundar og Nörds, nemendafélags tölvunarfræðideildar HÍ um hinn stórglæsilega titil Ofurnörd síðasta vor.