Um viðskiptadeild

Nefndir og ráð

Starfsemi viðskiptadeildar Háskólans í Reykjavík skiptist á fjögur meginsvið kennslu og rannsókna auk yfirstjórnar:

Deildarforseti

Deildarforseti er framkvæmdastjóri deildar og ber ábyrgð á starfsemi og fjárhag hennar gagnvart rektor. Deildarforseti ræður kennara og aðra starfsmenn til deildarinnar í umboði rektors. Deildarforseti á frumkvæði að mótun stefnu fyrir deildina og stýrir daglegu starfi hennar. Deildarforseti gerir fjárhagsáætlun fyrir deild og skal hún lögð fram til umfjöllunar í framkvæmdastjórn HR sem hluti af heildarfjárhagsáætlun skólans. Deildarforseti skipar deildarráð og boðar til funda í því og heldur einnig reglulega deildarfundi.

Deildarráð

Deildarráð fer með yfirstjórn allra mála sem lúta að nemendum, námskrá, rannsóknum
og ytri tengslum deildarinnar. Deildarforseti stýrir fundum deildarráðs og er ábyrgur fyrir því að kalla saman fundi eigi sjaldnar en tvisvar í mánuði að teknu tilliti til venjulegra fría. Ákvarðanir og tillögur ráðsins skulu færðar til bókar og gerðar aðgengilegar og einnig kynntar á deildarfundum eftir því sem við á. Í deildarráði sitja:

 • Páll M. Ríkharðsson, deildarforseti
 • Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, sviðsstjóri sálfræðisviðs
 • Hrefna Sigríður Briem, forstöðumaður BSc-náms í viðskipta- og hagfræði
 • Kamilla Rún Jóhannsdóttir, forstöðumaður BSc-náms í sálfræði
 • Stefan Wendt, forstöðumaður meistaranáms við viðskiptadeild
 • Auður Arna Arnardóttir, forstöðumaður MBA náms
 • Jón Friðrik Sigurðsson, forstöðumaður MSc-náms í klínískri sálfræði
 • Þröstur Olaf Sigurjónsson, dósent
 • Axel Hall, lektor
 • Jack James, prófessor

Deildarfundir

Á deildarfundum eiga sæti allir starfsmenn deildarinnar og starfsmenn stofnana sem
heyra undir deildina. Tilgangur deildarfundar er að:

 • Vera vettvangur umræðna um markmið og hlutverk deildarinnar.
 • Veita upplýsingar til starfsmanna um ýmis fagleg málefni er snerta deildina.
 • Fjalla um skipulag kennslu, námsframboð og námsleiðir.
 • Fjalla um rannsóknir við deildina.
 • Fjalla um hlutverk og skyldur ráða og nefnda.

PRME: Menntun ábyrgra stjórnenda

PRME leggur áherslu á að menntastofnanir sem skrifað hafa undir viljayfirlýsinguna endurskoði rannsóknir og kennsluaðferðir sínar sem og daglega starfsemi skólans með sjálfbæra þróun og samfélagsábyrgð að leiðarljósi.

Viðskiptadeild skrifaði þann 7. desember 2012 undir viljayfirlýsingu PRME varðandi menntun ábyrgra stjórnenda (PRME, Principles for Responsible Management Education) sem hefur nú verið samþykkt af PRME skrifstofunni í New York. Þetta er annað mikilvæga skrefið sem HR tekur varðandi samfélagsábyrgð fyrirtækja en skólinn hefur gert samstarfssamning við Festu, miðstöð um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja sem er með aðsetur í HR.

PRME átakinu var upphaflega hrundið af stað af Sameinuðu þjóðunum árið 2007 í tengslum við Global Compact alþjóðasáttmálann, en í dag eru um 450 viðskiptaháskólar frá yfir 80 löndum hluti af verkefninu. Er viðskiptadeild HR afar ánægð með að vera hluti af hinum ört stækkandi hóp metnaðarfullra viðskiptaháskóla sem láta sig þessi mál varða.

Þar sem Háskólinn í Reykjavík tekur virkan þátt í því að mennta stjórnendur framtíðarinnar mun hann leggja áherslu á eftirfarandi markmið og greina skýrt frá þeim árangri er skólinn nær í þessum málum til viðeigandi aðila:

1. Tilgangur  - Við munum leitast við að mennta nemendur okkar með það að leiðarljósi að þeir verði leiðandi í uppbyggingu á sjálfbærni í viðskiptum ásamt því að þeir geti unnið að heildrænum og sjálfbærum lausnum á vandamálum framtíðarinnar.

2. Gildi  - Við munum leitast eftir því að samtvinna hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar og samfélagsábyrgðar við gerð námsskrár, námsefnis og í kennslufræðum skólans.

3. Aðferðir - Við munum bjóða upp á námsefni, kennsluaðferðir og aðstæður sem gera nemendum kleift að efla færni og skilning á því hvað það er að vera ábyrgur stjórnandi. 

4. Rannsóknir - Við munum leggja áherslu á að stunda rannsóknir sem auka skilning á bæði hlutverki sem og mögulegum áhrifum fyrirtækja og stofnana á þróun samfélags, umhverfis og efnahagslegra gilda.

5. Samvinna við fyrirtæki og stofnanir - Við munum auka samskipti og samstarf við stjórnendur fyrirtækja í þeim tilgangi að auka skilning okkar á þeim samfélagslegu og umhverfislegu áskorunum sem þau standa frammi fyrir ásamt því að þróa með þeim árangursríkar leiðir til að takast á við þessar áskoranir. 

6. Umræða - Við munum standa fyrir og styðja við gagnrýna umræðu á meðal kennara, nemenda, fyrirtækja, stofnana, stjórnvalda, fjölmiðla og annarra áhugasamra aðila í samfélaginu um mikilvæg málefni tengd sjálfbærni og samfélagsábyrgð.

Viðskiptadeild hefur gefið út tvær skýrslur um framgang PRME verkefnisins. Í skýrslunum er talað um hvernig viðskiptadeildin hefur unnið að framgangi PRME markmiðanna og hvaða markmið deildin hefur sett sér í ábyrgri stjórnunarmenntun fyrir komandi ár. 

Skýrslurnar má finna hér:

Nánari upplýsingar um PRME er hægt að nálgast á heimasíðu PRME: http://www.unprme.org/ eða með því að senda fyrirspurnir á Kjartan Sigurðsson á póstfangið kjartansig@ru.is .

Munur á MSc gráðu og viðbótargráðu á meistarastigi

Menntamálaráðuneytið gefur út „viðmið um æðri menntun og prófgráður“.

 • Samkvæmt viðmiðunum er meistaragráða (MSc) skilgreind sem 90-120 ECTS gráða á meistarastigi sem lýkur með lokaritgerð sem er að lágmarki 30 ECTS.
 • Viðmiðin skilgreina einnig aðrar prófgráður á meistarastigi, svokallaðar viðbótargráður á meistarastigi. Slíkar gráður eru á bilinu 30-120 ECTS og eiga það sammerkt að ekki er gerð lokaritgerð, eða að lokaritgerð/lokaverkefni er umfangsminna en 30 ECTS. Dæmi um prófgráður á meistarastigi eru MBA-gráða, MPM-gráða og MAcc-gráða, en sú síðastnefnda er til að mynda sú framhaldsgráða sem þeir ljúka sem ætla að leggja fyrir sig endurskoðun. 

Starfsfólk

Deildarforseti er dr. Páll Melsted Ríkharðsson. Skrifstofustjóri er Hrund Steingrímsdóttir. 

Fastir kennarar viðskiptadeildar

Auður Arna Arnardóttir

Auður Arna Arnardóttir

Lektor og forstöðumaður MBA náms.

PhD og MSc í ráðgjafarsálfræði frá Virginia Commonwealth University. PLD frá IESE. Sérnám í hugrænni atferlismeðferð frá Háskóla Íslands. BA í sálfræði frá Háskóla Íslands.

Sérsvið: Vinnusálfræði, ráðgjafasálfræði, leiðtogafræði, breytingastjórnun, frammistöðustjórnun, hópadýnamík, vinnu og fjölskyldu jafnvægi.
Axel-Hall

Axel Hall

Lektor

Phd í vinnumarkaðshagfræði frá Háskóla Íslands. MSc í stærðfræðilegri hagfræði og hagrannsóknum frá London School of Economics.
Sérsvið: Hagfræði, hagnýt stærðfræði, þjóðhagfræði, rekstrarhagfræði, vinnumarkaðshagfræði.
Ásgeir Jónsson

Ásgeir Jónsson

Aðjúnkt og umsjónarmaður náms í Haftengdri nýsköpun.

MSc í matvæla- og auðlindafræði frá Háskóla Íslands. BSc í sjávarútvegsfræði frá Háskólanum á Akureyri.

Sérsvið:

Sjávarútvegsfræði, ferskfiskrannsóknir, flutningsferlar sjávarafurða, fjölmiðlun.

Ásgeir R. Helgason

Ásgeir Rúnar Helgason

Dósent

PhD í klínískri heilsusálfræði frá Karolinska Institutet.
Sérsvið: Klínísk lýðheilsufræði, hvataviðtöl, hugræn atferlismeðferð.
Berglind Sveinbjörnsdóttir

Berglind Sveinbjörnsdóttir

Lektor

PhD í atferlisgreiningu frá Western New England University og MSc í hagnýtri atferlisgreiningu frá Northeastern University, Boston. 
Sérfræðiviðurkenning í atferlisgreiningu, BCBA.

Sérsvið: Atferlisgreining, einhverfa, hegðunarvandi, kennsla barna með sérþarfir.
Birna Baldursdóttir

Birna Baldursdóttir

Lektor

PhD í heilbrigðisvísindum frá Gautaborgarháskóla. MPH í lýðheilsu frá Háskólanum í Reykjavík. MSc í líffræði frá Landbúnaðarháskólanum í Kaupmannahöfn.

Sérsvið: Lýðheilsa, heilsuefling, hreyfing og líðan, íhlutanarannsóknir.
Bryndís Björk Ásgeirsdóttir

Bryndís Björk Ásgeirsdóttir

Dósent og sviðsstjóri í sálfræði.

PhD í sálfræði frá Institute of Psychiatry, King's College London. 
MA í félagsfræði og BA í sálfræði frá Háskóla Íslands.
Sérsvið: Þroskasálfræði og ungmennarannsóknir.
Brynja-Bjork-Magnusdottir_sh

Brynja Björk Magnúsdóttir

Lektor

Phd í taugasálfræði frá King's College í London. 
Cand.psych frá Háskóla Íslands. 
Sálfræðingur á geðdeild Landspítalans.
Sérsvið: Taugasálfræði.
IMG_8024-copy

Ewa Ryszarda Lazarczyk Carlson

Lektor

Phd í hagfræði frá School of Economics, Stokkhólmi. MSc-gráðu bæði í í hagrannsóknum og í upplýsingakerfum frá Warsaw, School of Economics. CEMS í alþjóðlegri stjórnun.

Sérsvið: Hagfræði, hagrannsóknir.
Fridrik-Mar-Baldursson

Friðrik Már Baldursson

Prófessor

PhD í tölfræði og hagnýttri líkindafræði frá Columbia University. MSc í hagfræði frá Háskóla Íslands og BSc í stærðfræði og stærðfræðilegri tölfræði frá Háskólanum í Gautaborg.
Sérsvið: Hagfræði, stærðfræði, líkinda- og tölfræði.
Gísli Guðjónsson

Gísli H. Guðjónsson

Rannsóknarprófessor

PhD og MSc í klínískri sálfræði frá University of Surrey, Englandi. 
Emeritus prófessor í réttarsálfræði við Institute of Psychiatry, King´s College, University of London.
Sérsvið: Klínísk sálfræði og réttarsálfræði.
Svarthvit_HallurThorSigurdsson_1500x1000--003-

Hallur Þór Sigurðsson

Lektor

PhD í viðskiptafræði með áherslu á nýsköpun og frumkvöðlafræði frá CBS. MSc í viðskiptafræði og heimspeki frá CBS. BSc í tölvunarfræði frá HR.
Sérsvið: Nýsköpunarfræði, frumkvöðlafræði.
Haukur-Freyr-Gylfason

Haukur Freyr Gylfason

Aðjúnkt

MSc í heilsuhagfræði frá University of York og MA í sálfræði frá Háskóla Íslands.  
BA í sálfræði og BSc í hagfræði frá Háskóla Íslands.

Sérsvið: Aðferðafræði, heilsuhagfræði, lífsgæði, atferlisfjármál.

Heiðdís Valdimarsdóttir

Heiðdís Valdimarsdóttir

Prófessor

PhD í sálfræði, State University of New York at Stony Brook.
Sérsvið: Heilsusálfræði, sálarónæmisfræði og forvarnir.
HrefnaB

Hrefna Sigríður Briem

Forstöðumaður BSc-náms í viðskipta- og hagfræði.

Advanced Management Program (AMP) frá IESE, University á Spáni. MSc í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands með áherslu á stjórnun og BSc í viðskiptafræði frá sama skóla.
Sérsvið: Stjórnun, stefnumótun, árangursstjórnun.
Inga Dóra Sigfúsdóttir

Inga Dóra Sigfúsdóttir

Prófessor

PhD í félagsfræði, Pennsylvania State University. 
Rannsóknarprófessor við Department of Health and Behavior Studies, TC, Columbia University. 
Framkvæmdastjóri Rannsóknar og greiningar.
Sérsvið: Ungmennarannsóknir, rannsóknir á menntun og vísindastarfi.
Jack James

Jack James

Prófessor

PhD í sálfræði frá University of Western Australia. 
Sérsvið: Experimental behavioural medicine (cardiovascular reactivity to psychosocial stress), health psychology, and behavioural epidemiology.
Jón Friðrik

Jón Friðrik Sigurðsson

Prófessor og forstöðumaður MSc-náms í klínískri sálfræði.

PhD í sálfræði frá Institute of Psychiatry, King´s College, University of London. 
MSc í heilsusálfræði frá University of Stirling, Skotlandi. 
Prófessor við sálfræðisviði HR og læknadeild HÍ.
Sérsvið: Réttarsálfræði.
Kamilla Rún Jóhannsdóttir

Kamilla Rún Jóhannsdóttir

Lektor og forstöðumaður BSc-náms í sálfræði.

PhD í þverfaglegum hugvísindum, Carleton University, Ottawa, Kanada.
Sérsvið: Rannsóknir á vinnsluminni og athygli í flóknu, hreyfanlegu umhverfi.
Katrín Ólafsdóttir

Katrín Ólafsdóttir

Lektor

PhD-gráðu í vinnumarkaðshagfræði frá Cornell University í New York-fylki. AB gráðu (Advanced Bachelor‘s) í hagfræði með stærðfræði sem aukagrein frá Occidental College í Kaliforníu.

Sérsvið: Vinnumarkaðshagfræði, hagfræði hins opinbera, þjóðhagsspár.
Ketill

Ketill Berg Magnússon

Aðjúnkt

MBA frá ESADE Barcelona á Sáni. MA í heimspeki með áherslu á viðskiptasiðfræði. BA í heimspeki frá Háskóla Íslands.

Sérsvið: Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja.

Kristján Vigfússon

Kristján Vigfússon

Aðjúnkt

Personal Leadership Program frá IESE University of Navarra 
MBA frá Háskólanum í Reykjavík, MA í stjórnmálahagfræði og BA í stjórnmálafræði frá Háskóla Íslands.
Sérsvið: Orkumál, loftslagsmál, alþjóðaviðskipti, stjórnsýsla, markaðsbrestir, ríkisbrestir, 
Evrópusambandið.
Dr. Marina Candi

Marina Candi

Prófessor

PhD í viðskiptafræði frá Copenhagen Business School. MSc í rafmagnsverkfræði frá University of Washington.

Sérsvið: Nýsköpunar og frumkvöðlafræði.
María K. Jónsdóttir

María K. Jónsdóttir

Dósent

PhD í klínískri taugasálfræði frá Háskólanum í Houston. 
Sérfræðiviðurkenning í klínískri taugasálfræði. 
Klínískur taugasálfræðingur á minnismóttöku Landspítalans á Landakoti.
Sérsvið: Taugasálfræði.
Mar-Wolfgang-Mixa

Már Wolfgang Mixa

Lektor

PhD í viðskiptafræði frá Háskólanum í Reykjavík. MSc í fjármálum fyrirtækja frá Háskóla Íslands. BSBA Finance frá University of Arizona og BA í heimspeki frá University of Arizona.

Sérsvið: Fjármál, fjárfestingar, bankar og fjármálamarkaðir, efnahagsmál.
Paul Salkovskis

Paul Salkovskis

Heiðursprófessor

PhD í sálfræði frá University of Reading 
Forstöðumaður doktorsnáms í klínískri sálfræði við Bath University.
Páll Melsteð Ríkharðsson

Páll Melsted Ríkharðsson

Forseti viðskiptadeildar

PhD og MSc í viðskiptafræði frá Aarhus School of Business, Danmörk. Cand.Oecon frá Háskóla Íslands.

Sérsvið: Stjórnunarreikningsskil, heildarkerfi og viðskiptagreindarkerfi.
Rannveig-S-Sigurvinsdottir_sh

Rannveig S. Sigurvinsdóttir

Lektor

PhD í samfélagslegri sálfræði frá University of Illinois at Chicago

MA í samfélagslegri sálfræði frá University of Illinois at Chicago. BS í sálfræði frá Háskóla Íslands. 

Sérsvið: ofbeldi, áföll, geðheilsa, kynhneigð
Simon Dymond

Simon Dymond

Dósent

PhD í hagnýtri sálfræði (atferlisgreiningu) frá University College Cork, Írlandi. 
Dósent við sálfræðisvið HR og Swansea University.
Sérsvið: Atferlisgreining og nám.
Stefan Wendt

Stefan Wendt

Dósent og forstöðumaður meistaranáms í viðskiptafræði.

Phd og MSc í viðskiptafræði frá Bamberg University, Þýskalandi.

Sérsvið: Fjármál fyrirtækja og stofnana, fjármálamarkaðir, verðmyndun eigna, atferlisfjármál, miðlun fjármagns og áhættustjórnun.
Susan Young

Susan Young

Heiðursprófessor

PhD í sálfræði frá Kings College London. 
Dósent í klínískri réttarsálfræði við Imperial College London Gestaprófessor við Buckinghamshire New University.
Unnar Friðrik

Unnar Friðrik Pálsson

Aðjúnkt

Cand.Oecon frá Háskóla Íslands.

Sérsvið: Löggiltur endurskoðandi.
Valdimar Sigurðsson

Valdimar Sigurðsson

Prófessor

PhD í markaðsfræði með áherslu á neytendasálfræði frá Cardiff Business School, Wales, Bretlandi. MSc í viðskiptafræði með áherslu á markaðsfræði og alþjóðaviðskipti frá Háskóla Íslands og BA í sálfræði með viðskiptafræði sem aukagrein frá Háskóla Íslands.

Sérsvið: Neytendahegðun, markaðsrannsóknir, tilraunamarkaðsfræði, hagfræðileg sálfræði, markaðssetning matvæla.
Þorlákur Karlsson

Þorlákur Karlsson

Dósent

PhD í sálfræði með aukagrein í tölfræði og aðferðafræði, West Virginia University. 

Sérsvið: Markaðsrannsóknir, aðferðafræði rannsókna, tölfræði, kannanir og gerð spurningalista, úrtaksfræði, námssálfræði, atferlisgreining.
Þröstur Olaf

Þröstur Olaf Sigurjónsson

Dósent

PhD frá Copenhagen Business School. MBA frá IESE, Barcelona á Sáni. BA í heimspeki og Cand.Oecon frá Háskóla Íslands.

Sérsvið: Stefnumótun, skipulag fyrirtækja, stjórnun, áætlun fyrirtækja, stjórnun starfsframans.

Var efnið hjálplegt? Nei